Lynx over; Nieuw territorium gezocht

Gestart door Freek Verkerk, februari 06, 2008, 18:44:51 PM

Vorige topic - Volgende topic

Freek Verkerk

#60
Ik heb zelf dat stukje in de Wikipedia geschreven. Ik vond het hoogst ongeloofwaardig dat er al in 1996 sporen van Lynxen en zelfs een moeder met jong zouden zijn waargenomen, maar het is wel de realiteit dat dit geschreven is in dat Natuurhistorisch maandblad. Waarnemingen in Limburg (toen) passen gewoon niet in het beeld. Want als je weet hoe die herintroducties verliepen, dan breiden die lynxen zich maar langzaam uit en uit die tijd zijn (mij) geen waarnemingen van bekend uit de Eiffel / Ardennen.

De laatste jaren is wel duidelijk dat ze ook in de Eiffel en Ardennen worden waargenomen, maar of het zwervers zijn of dat er al echt sprake is territoria en vrouwtjes met jongen is mij nog niet duidelijk. Van afstand denk ik aan 5 a 10 dieren, voornamelijk jonge mannetjes en misschien 2 vrouwtjes met enkele jongen. Volgens mij zijn nog niet alle potentiële territoria bezet vandaar dat er ook nog geen dieren naar Nederland komen. Maar hopelijk weet Gerrit meer?

Dat (zuid) Nederland door jeugdige zwervers bezocht wordt lijkt me goed mogelijk, maar het wachten is op de (harde) (DNA) sporen.

Link over de Lynx in de Harz

In het artikel over de Lynx in de Harz kun je lezen hoe men met Lynxen omgaat, dat men ze al wel zo nu en dan weet te vangen en van zenders weet te voorzien, maar dat er ook nog veel onbekend is.

Als men in Nederland mee wil doen zou men gericht op zoek moeten naar sporen. Dus in samenwerking met jagers, onderzoek doen naar dood gevonden reeen etc. Ook las ik dat er zoiets bestand als een schrap paaltje, dat ingespoten wordt met een interessant geurtje waarna de Lynxen zich hier tegenaan wentelen/schuren en haren en dus DNA achterlaten.

Maar ja, wat weet men dan; "Hier was een Lynx en wel een mannetje, we noemen hem Willem".
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Ik heb geen foto's van de sporen in het Roerdal. Ik neem zelden een camera mee in het veld.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#62
CiteerDe laatste jaren is wel duidelijk dat ze ook in de Eifel en Ardennen worden waargenomen, maar of het zwervers zijn of dat er al echt sprake is territoria en vrouwtjes met jongen is mij nog niet duidelijk. Van afstand denk ik aan 5 a 10 dieren, voornamelijk jonge mannetjes en misschien 2 vrouwtjes met enkele jongen. Volgens mij zijn nog niet alle potentiële territoria bezet vandaar dat er ook nog geen dieren naar Nederland komen. Maar hopelijk weet Gerrit meer?
Freek,
Voor de duidelijkheid, ik doe niet alsof ik er (zelf) verstand van heb, ik geef weer wat ik als initiatiefnemer en coördinator van een langlopend lokaal flora en fauna inventarisatieprojekt uit tweede hand via mijn Duitse contactpersonen in de regio weet. Afgaand op hun waarnemingen lijkt jou schatting van de populatie aan de (te) lage kant. De lynx heeft zich aantoonbaar over de hele Eifel tot aan de noordgrens van het middelgebergte verspreid en uitgaande van de beschikbare territoria lijkt de populatie zijn optimum inmiddels wel te hebben bereikt.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Freek Verkerk

Gerrit, ik doe niet negatief over jouw kennis, alhoewel je dat wel zo zou kunnen lezen geef ik toe, maar ja snel geschreven etc. Ik heb eens een kaart gezien met waarnemingen in Duitsland waarbij ze over de grens zelfs ter hoogte van Nijmegen al gemeld waren. Als de Eiffel al vol zit is dat snel gegaan, want de eerste meldingen uit Belgie (hoge Venen) waren er pas in 2003 of zo.

Weet jij via jouw bronnen ook iets over klagende jagers? Ik heb niets gehoord, maar ik kan mij indenken dat je het als jager merkt als er een Lynx in je gebied zit omdat je jachtresultaten teruglopen. En hoe zit het met schade aan huisdieren?
Ik krijg via Google alert al het nieuws over Lynxen in de duitse, franse en nederlandse media en heb daar niets over gelezen. En weet je ook iets over Vlaanderen? Niet veel bos, maar misschien wel Lynxen.

Ik wil eigenlijk weten waar de grens van hun verspreidingsgebied is. Zijn ze al westelijk van Brussel waargenomen? En noordelijk van Brussel, zo tussen Brussel en Nijmegen?
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

g.j. keizer

#64
Citeerik doe niet negatief over jouw kennis, alhoewel je dat wel zo zou kunnen lezen geef ik toe, maar ja snel geschreven etc. Ik heb eens een kaart gezien met waarnemingen in Duitsland waarbij ze over de grens zelfs ter hoogte van Nijmegen al gemeld waren. Als de Eiffel al vol zit is dat snel gegaan, want de eerste meldingen uit Belgie (hoge Venen) waren er pas in 2003 of zo.
Weet jij via jouw bronnen ook iets over klagende jagers? Ik heb niets gehoord, maar ik kan mij indenken dat je het als jager merkt als er een Lynx in je gebied zit omdat je jachtresultaten teruglopen. En hoe zit het met schade aan huisdieren?
Ik krijg via Google alert al het nieuws over Lynxen in de duitse, franse en nederlandse media en heb daar niets over gelezen. En weet je ook iets over Vlaanderen? Niet veel bos, maar misschien wel Lynxen.
Ik wil eigenlijk weten waar de grens van hun verspreidingsgebied is. Zijn ze al westelijk van Brussel waargenomen? En noordelijk van Brussel, zo tussen Brussel en Nijmegen?
Freek,
Wat het eerste betreft, o.k., misverstand opgehelderd.
Ik ben alleen op de hoogte van de waarnemingen uit de Eifel, de waarnemingen ten noorden hiervan (ter hoogte van Nijmegen) kan ik niet goed plaatsen. Als deze lynxen uit de Eifel afkomstig zijn, dan zouden ze het uitgestrekte open weide- en akkerlandschap over hebben moeten steken en het omvangrijke stedelijke en industriële, door een dicht wegennetwerk doorsneden gebied rondom Keulen en het Ruhrgebied hebben moeten passeren. Er zouden dan zeker meldingen van doodgereden dieren zijn geweest. Voor de waarnemingen uit de Hoge Venen en oostelijke Ardennen geldt mogelijk hetzelfde. De lynxen in dit gebied zijn waarschijnlijk vanuit het zuiden (Luxemburg) naar het noorden en westen opgerukt. Wanneer ze vanuit de Eifel ter hoogte van Prüm en Sankt-Vith waren "eingewandert", hadden ze namelijk de open, bosarme overgangszone langs weerzijden van de Belgisch-Duitse grens over moeten steken. Als er ter hoogte van Brussel waarnemingen zijn, dan zijn het eerder "zwervers", die zich vanuit Noord-Frankrijk via de westelijke Ardennen naar het noorden of noordwesten hebben verplaatst. Wanneer in noordelijke of noordwestelijke richting migrerende lynxen uit de Eifel de grens met Belgisch- of Nederlands-Limburg oversteken, zullen ze dat waarschijnlijk ter hoogte van of iets ten noorden van Monschau doen.
Ik heb alleen geruchten gehoord over een Duitse Revierjäger (jachtrecht pachter), die een lynx zouden hebben afgeschoten en over jagers, die in de Noord-Eifel klemmen of vallen uitzetten (zie het artikel in de krant). De daders zullen zich niet melden, er staan torenhoge boetes op. Van schade aan huisdieren ken ik geen voorbeelden, anders dan dat Luxemburgse plezierjagers (en dus geen lynxen) tijdens de jacht in de omgeving van mijn woonplaats twee honden van dorpsgenoten hebben doodgeschoten (zie mijn post onder het topic Jagers willen minder afschieten : Duitse toestanden).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Freek Verkerk

de mening van een jager in noord west zwitserland  Via Google alerts krijg ik al het nieuws over lynxen. De vallen zijn in Zwitserland gezet, maar de lynxen moeten er nog in lopen. Met een beetje geluk het vrouwtje B93?? Die dan met zender en al in bijvoorbeeld de ardennen (westelijk) kan worden uitgezet. Maar ja, dan moeten de plaatselijke autoriteiten dat nog goed vinden.

Gerrit, ik moet die gebieden die je noemt echt op de kaart opzoeken. Ik ken geen waarnemingen uit de omgeving van Brussel, maar hoopte dat "zwervers" daar al waargenomen waren, maar bij jou dus ook niets bekend begrijp ik.  We moeten gewoon nog even afwachten.
Ken jij al waarnemingen uit het gebied ten westen van Monchau, onder Aachen? Tussen Monschau en Verviers?
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

g.j. keizer

#66
CiteerKen jij al waarnemingen uit het gebied ten westen van Monchau, onder Aachen? Tussen Monschau en Verviers?
Freek,
Als je googled op : "luchs wildkatze nationalpark eifel" tref je een reeks van artikelen over dit onderwerp aan. Mijn bronnen geven geen waarnemingen in de buurt van Monschau/Aken en Verviers aan, wel in de Noord-Eifel in de buurt van  Hellenthal en Gemünd. En de Belgische folder geeft aan, dat hij zeker uit de Voerstreek, de Hoge Venen en de Oostkantons bekend is.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Freek Verkerk

#67
Er wordt geen Lynx gedood
Mijn Duits is niet geweldig, maar uit het artikel begrijp ik dat er geen Lynx gedood wordt.  In dat bewuste gebied klaagden de jagers dat het wild in aantal gehalveerd was. Om hen te vriend te houden was besloten 2 lynxen te vangen en elders uit te zetten. Voor eentje was een plaats gevonden. Wat er nu met die andere gebeurt begrijp ik niet. Volgens mij is hij nog steeds beschikbaar.

Overigens zou dit vaker voor kunnen komen, dat om de acceptatie te bevorderen lynxen verplaatst worden.

Hellenthal is bijna 100 km van Maastricht. Een Lynx in de Voerstreek geloof ik (nog) niet.


De NABU over de Lynx

Ze zeggen dat Lynxen grote afstanden kunnen overbruggen, dat biedt perspectief voor Nederland.
Duitslands Luchs actionsplan
OP de kaart zijn de gebieden los van elkaar, maar ik ga ervan uit dat die afstanden overbrugd worden. De Lynxen in de Eifel zijn volgens mij afkomstig uit Noord Oost Frankrijk en via de Pfalz en Luxemburg naar de Eifel gekomen. EN aangezien ze dat al bereikt hebben denk ik dat ze ook op eigen kracht Nederland weten te bereiken.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

g.j. keizer

CiteerDe Lynxen in de Eifel zijn volgens mij afkomstig uit Noord Oost Frankrijk en via de Pfalz en Luxemburg naar de Eifel gekomen. EN aangezien ze dat al bereikt hebben denk ik dat ze ook op eigen kracht Nederland weten te bereiken.
Freek,
Niet via de Pfalz en de Hunsrück, maar vanuit de Vogezen en de Elzas via Luxemburg (Ferschweiler plateau). Als ze uit de Pfalz/Hunsrück afkomstig waren, hadden ze (een van de bruggen over) de Moezel over moeten steken. En dat ze niet hoeven te worden uitgezet, omdat ze op eigen kracht Nederland kunnen bereiken, heb ik in mijn eerdere posts ook al aangegeven.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Als dieren op eigen kracht een gebied kunnen bereiken moet je ze dan wel of niet uitztten?

Vergelijk met bever en otter.

Over het algemeen vind ik dat je deze vraag best kritisch moet bekijken.

Maar moet je rode lijstsoorten doden. De genenpool verkleinen?

Lynx, Wisent, Wolf en andere dieren worden afgeschoten.

Moeten we ze verplaatsen voor het individu, voor de soort, of helemaal niet?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

#70
Gerrit,
ik denk dat ze ook wel kunnen zwemmen en de Moesel zwemmend kunnen oversteken.

De Moezel

Dat had ook in Frankrijk kunnen gebeuren, waar de rivier wat smaller is. EN in denk dat ze ook wel gebruik maken van bruggen. Maar jouw theorie is misschien nog wel beter, dat ze ten westen van de Moezel omhoog gegaan zijn en via Belgie en Luxemburg naar Duitsland gekomen zijn.

Ze komen vanzelf wel in Nederland, ik wou dat proces alleen maar versnellen. In Zwitserland hebben ze er geen enkele moeite mee om dieren te verplaatsen, dus waarom niet naar Nederland. En als ze dat dier dan toch gevangen hebben kunnen ze hem/haar meteen een zender omhangen dan kunnen we kijken wat er gebeurd, hoe geschikt Nederland al is voor dit soort dieren.

Het is een praktijktest voor onze ecologische verbindingszone's.

Ook in Nederland zijn inderdaad ook bevers uitgezet die ook op eigen kracht hier wel hadden kunnen komen en hetzelfde geldt voor de otters.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Wat volgens mij mee moet tellen is het feit dat sommige diersoorten nog uit een kritiek laag aantal bestaan.

Juist in dit stadium moeten we mijns inziens erg zuinig zijn op de dieren.

Ik had een dubbel gevoel toen ik in Polen wisent aan het eten was......

Als we de dieren verder met rust zouden laten hoefden er voor de lynx op dit moment wat mij betreft geen dieren uitgezet te worden.

Ik vind het van de zotte als we op de ene plaats zitten te wachten totdat ze komen en ze op andere plaatsen afschieten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Lieven

De lynx in de voerstreek is al definitief bevestigd:

UIT DE INBO-NIEUWSBRIEF VAN 27/4/07:
"Sinds enkele jaren zijn er aanwijzingen voor het voorkomen van lynxen, zowel in Nederlands als in Belgisch Limburg. Er bleef twijfel bestaan of het niet om andere soorten ging of om dieren die ontsnapt waren uit privé-dierentuinen. Om het voorkomen te kunnen bevestigen, is meer informatie nodig dan enkele vluchtige zichtwaarnemingen of twijfelachtige sporen zoals pootafdrukken.

Van het najaar van 2005 tot het vroege voorjaar van 2006 nam de frequentie van betrouwbare waarnemingen in de Voerstreek sterk toe. Ook de autopsie op een dood gevonden ree, als typische prooi, wees op het voorkomen van lynx. Helemaal opmerkelijk waren enkele nachtelijke waarnemingen, in gunstige omstandigheden, waarbij op basis van het vachtpatroon bleek dat het om minstens twee verschillende dieren ging. Gezien de strikte territorialiteit van de soort tegenover seksgenoten, moest het wel om een mannetje en een wijfje gaan. Bevestiging daarvan kwam in februari 2006, toen de onmiskenbare paringsroep tussen twee dieren langdurig over de vallei van het ene bos naar het andere galmde.

In de periode daarna doofden de waarnemingen opnieuw uit. Dit is niet verwonderlijk, omdat je de Voerstreek kan beschouwen als een klein aanhangsel van de immense bosrijke regio van Ardennen en Eifel. Voor dieren met individuele leefgebieden tot 1000 km² zal aanwezigheid in de Voerstreek zich beperken tot af en toe een tijdelijk bezoekje. Maar het gebied behoort wel tot een bezet territorium. "

Het INBO staat voor Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek: www.inbo.be

Freek Verkerk

#73
CiteerUIT DE INBO-NIEUWSBRIEF VAN 27/4/07:
"Sinds enkele jaren zijn er aanwijzingen voor het voorkomen van lynxen, zowel in Nederlands als in Belgisch Limburg.

Ik wil het graag geloven.

Moet er eigenlijk in Nederland nog iets gebeuren?

Ze zijn al beschermd, jagers schieten ze niet per ongeluk dood, doordat ze denken een ree te schieten?? Eventuele schade wordt vergoed??

De ecologische verbindingszones zijn er zodat ze direct naar de Veluwe door kunnen lopen?

Dat verhaaltje over de Moezel heeft me wel aan het denken gezet. Zitten die dieren nu gevangen tussen de Maas en de Rijn. En stopt hun verspreiding dus noodzakelijkerwijs daar waar de Maas in de Rijn stroomt (bij Nijmegen) of kunnen ze nog verder Nederland binnen lopen. Dus rivieren oversteken.

Ik denk van wel, maar zoek bevestiging.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

De lynx is volgens mij een goede zwemmer. Een rivier vormt denk ik geen probleem.

zwemmende lynx

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

Mooie foto van die zwemmende Lynx.

Nog wat Zwitsers nieuws:

Pro Natura is blij dat er geen Lynx gedood wordt

Ze zoeken nog steeds wel nieuwe terreinen om het plaatselijke overschot aan Lynxen kwijt te kunnen.

Een citaat:

Pro Natura Solothurn fordert Bund, Kantone und Jagd auf, sich im Sinn eines Bekenntnisses
zum Luchs für dessen Verbreitung in allen geeigneten Lebensräumen einzusetzen!
(2415 Zeichen)
Weitere Informationen:
Mathias Villiger, Pro Natura Solothurn, 032 623 51 51, pronatura-so@pronatura.ch

Dus misschien dat dit verzoek van een bekende Zwitserse natuurorganisatie Nederlands / Belgische en/of Duitse natuurorganisaties over de streep trekt.  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

g.j. keizer

CiteerDe lynx is volgens mij een goede zwemmer. Een rivier vormt denk ik geen probleem.
Wim,
Mooie foto van een zwemmende lynx in een rustig ogend meer (?), maar steekt een lynx ('s nachts) ook een brede, snel stromende en druk bevaren rivier als de Moezel of de Rijn over ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Dat druk bevaren zou een probleem kunnen zijn. Maar ik verwacht dat een rivier niet echt een barrierre is voor een lynx
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

De eerste Lynx is gevangen in de Jura.

Dat was voorlopig het einde van dit verhaal denk ik. Er was al besloten geen tweede te vangen tenzij er een partij komt die het dier wel wil plaatsen ter aanvulling van een eigen (kleine) populatie.

Nu is het wachten op de eerste serieuzere waarneming in Nederland
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Citeer De eerste Lynx is gevangen in de Jura.Nu is het wachten op de eerste serieuzere waarneming in Nederland
Je twijfelt aan het verhaal uit Limburg he?

Ach ja, wij zijn maar achterlijke limbo's
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#80
CiteerJe twijfelt aan het verhaal uit Limburg he?
Ach ja, wij zijn maar achterlijke limbo's
Freek & Wim,
Of een Achterhoeker, die in de Eifel woont en meent, dat hij vanuit die regio de situatie in het grensgebied van de Noord-Eifel, de Hoge Venen en de Voerstreek met Zuid-Limburg voldoende kent om de waarschijnlijkhied van het voorkomen van een vanuit (een van) die gebieden gemigreerde lynx te kunnen beoordelen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Freek Verkerk

#81
Wim,

ik wil je niet beledigen, maar ik twijfel wel aan waarnemingen in Limburg. Als je de waarneming op deze site invoert wordt het heel wat geloofwaardiger. Ik woon vlak bij Amsterdam en de situatie ken ik ter plaatse niet, maar als ik de andere waarnemingen van Lynxen bekijk (via internet) dan zou het kunnen dat de eerste lynx al verkenningen uitvoert in zuid Limburg. Er zijn ook al meldingen van Lynxen in Limburg meer dan 10 jaar geleden, maar die vind ik helemaal onbetrouwbaar. Daar refereerde ik aan.

Ik geloof het pas als er 5 meldingen zijn ingevoerd hier op deze site. Van minstens 2 verschillende mensen en als het past binnen het algemene plaatje, maar wat dat betreft zou het kunnen.

Voordat ik waarnemingen in Limburg geloof moet ik eerst meer waarnemingen in de Duitse / Belgische pers lezen, want ik vind de Eifel / Ardennen beter gebied voor die dieren.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Er  zijn al lang waarnemingen van de lynx in Nederlands Limburg. Ik geloof dat de eerste foto's van de lynx op de Meinweg in Grasduinen hebben gestaan.

De publicaties van het Natuur Historisch Genootschap zijn behoorlijk betrouwbaar.

En ik vertrouw mijn eigen waarnemingen natuurlijk ook.

Verder heb ik het gebied waar het om gaat in zijn totaliteit bestudeerd. En dan bedoel ik het Nederlands Duits gebied Maas Schwalm Nette waar de Meinweg deel van uitmaakt.

Ik durf te zeggen dat dit gebied klaar is voor wolf, lynx en wisent. Niet de biotoop is het probleem. Internationale samenwerking is een probleem. Deels omdat Ecologen ook nog grenzen in hun hoofd hebben. Grenzen die voor de natuur niet bestaan.

Bever en Otter hebben de weg naar dit gebied ook zelf gevonden. De bever als vaste bewoner. De otter als zwerver. De lynx behoort vooralsnog tot de laatste categorie.

De aanwezigheid is niet afhankelijk van waarnemingen!!

Het geloven van aanwezigheid is natuurlijk een heel ander verhaal.

Ik herinner me de waarneming van een steenarend boven de Meinweg. Met drie ecologen vastgesteld. Hele discussie. Niemand geloofde het. Prima, maakt mij verder niet uit. Behalve dan dat ik een beetje moe wordt van die discussies. En dus opgehouden ben met alle waarneming ergens door te geven.

Mijn huidige strategie is mensen uit het vak te kracht van dit gebied te illustreren. En vaak lukt dat. Omdat de waarnemingen uiteindelijk ook wel komen. Als de soort in grotere getale voorkomt.

Ik voel me overigens niet beledigd door jou ongeloof. Jij bent niet de enige met twijfels. En een behoorlijke portie achterdocht is soms gezond.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#83
CiteerFreek,
Als je googled op : "luchs wildkatze nationalpark eifel" tref je een reeks van artikelen over dit onderwerp aan. Mijn bronnen geven geen waarnemingen in de buurt van Monschau/Aken en Verviers aan, wel in de Noord-Eifel in de buurt van  Hellenthal en Gemünd. En de Belgische folder geeft aan, dat hij zeker uit de Voerstreek, de Hoge Venen en de Oostkantons bekend is.
Citeerik twijfel wel aan waarnemingen in Limburg. Voordat ik waarnemingen in Limburg geloof moet ik eerst meer waarnemingen in de Duitse / Belgische pers lezen, want ik vind de Eifel / Ardennen beter gebied voor die dieren.
Freek,
Waren de artikelen in Duitse kranten en/of verslagen van symposia in de Eifel en de Belgische folder dan niet overtuigend genoeg ? Alle in deze artikelen, folders en verslagen genoemde erkende en officieel bevestigde Duitse en Belgische waarnemingen van lynxen waren op minder dan 100 tot zelfs minder dan 50 km van de grens met Zuid-Limburg. In het begin zullen deze lynxen zwervend de grens met Zuid-Limburg over zijn gestoken en tijdelijk onbezette territoria hebben aangedaan. Inmiddels is de kans groot, dat deze territoria permanent bezet zijn geraakt door volwassen dieren of hun jongen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Het is maar zeer de vraag of de lynx momenteel beperkt wordt door het aantal geschikte territoria. Er is nog steeds sprake van een oprukkende populatie. Het tempo van verder oprukken zou best wel eens bepaald kunnen worden door de reproductiesnelheid.

Uitzetten was voor mij niet aan de orde als er geen lynxen gedood werden in gebieden waar men, al dan niet terecht, denkt dat er te veel exemplaren zijn.

Stellen dat de afwezigheid van een dier aantoont dat het gebied niet goed is lijkt me een beetje kort door de bocht. Dat er ondanks bezoek van de lynx in Limburg nog geen definitieve vestiging is zegt ook niet alles.

De eerste bevers waren ook zwervers. Nu zit er een flinke populatie.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

Ik denk dat Wim gelijk heeft. Er zitten geen Lynxen in Nederland omdat ze in het verleden  uitgeroeid zijn. Nu de jacht wat minder wordt komen ze gelukkig weer terug. De dieren die nu aan onze grenzen staan, of er al overheen gekomen zijn, zijn nakomelingen van dieren die in Frankrijk zijn uitgezet. Nadat ze in Oost Europa gevangen zijn. Mogelijk aangevuld met wat dieren uit privé verzamelingen, ontsnapte exemplaren uit dieren tuinen etc.

Wat dat betreft is het gewoon dezelfde populatie als de dieren uit Zwitserland, waar ze geen enkele moeite hebben met het verplaatsen van dieren. In feite gaat het om dezelfde europese populatie.

Je moet Europees denken. Als er een hert van de Veluwe uitgezet wordt in de duinen is dat ongeveer hetzelfde.

Lynx released in the canton of St. Gallen
Female lynx ALMA from the Jura Mts has been released in the canton of St. Gallen (Northeastern Swiss Alps) in the frame of project LUNO

For more information see : http://www.kora.ch/news/index.htm

Sincerely yours,

--------------------------------------------
KORA
Thunstrasse 31
3074 Muri b. Bern
Tel: +41 31 951 70 40
Fax: +41 31 951 90 40
http://www.kora.ch
e-mail: info@kora.ch

Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Hoi Freek, ik kan die link niet openen, ligt dat aan mij?

Als ik je bericht verder goed begrijp heeft er weer een lynx een nieuwe kans gekregen  :duim:  Gelukkig hebben ze niet overal last van koudwatervrees.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

#87
Lynx vrijgelaten

Ja Wim, het ligt aan jou, maar probeer de link hierboven eens.

Ik begrijp dat de Lynx die ze een tijdje geleden gevangen hebben, dat ze die nu hebben vrijgelaten.

Wel vreemd dat ze dat dier dan een week of zo vastgehouden hebben. 2 weken quarantaine zeggen ze. Lijkt me onnodig en stressvol voor het dier, maar ja.

In dit nieuwe gebied zetten ze 2 vrouwtjes uit. Die vrouwtjes komen uit twee verschillende gebieden in Zwitserland.

Het ene gebied heeft een gezonde populatie en kan er wel eentje missen denkt men.
Het tweede gebied heeft een Super gezonde populatie en de jagers daar klagen dat ze maar de helft kunnen schieten van wat ze gewend zijn.
Om ruzie en stroperij te voorkomen is daar al een dier weggehaald. Dat is het dier van de foto en het artikel.
Een ander dier willen ze er ook weghalen, maar daarvoor is nog geen nieuwe plek gevonden.  

Misschien dus bij ons in de buurt als een natuurbeheerder het aan durft.

Voorlopig laten ze het daar gewoon rondlopen met het risico van afschot door de lokale jagers.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Ja, nu is het gelukt. Een wijfje is al vrijgelaten zie ik. Het andere moet nog volgen.

Volgens het bericht schieten de jagers  nog maar de helft in de gebieden waar de lynx leeft. Mooi toch vanuit natuur oogpunt bekeken.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

logico

Met vriendelijke groet,
Patrick