Lynx over; Nieuw territorium gezocht

Gestart door Freek Verkerk, februari 06, 2008, 18:44:51 PM

Vorige topic - Volgende topic

tekenaar

Jachtquotum beren in SLO in 2008 wordt waarschijnlijk 75, hoor ik net. Belachelijk hoog voor een sterk achteruitgaande populatie en duidelijk een poging om de soort uit te roeien. Gaat er nu ook iemand aan SBB vragen of er plaats is voor beren in NL?  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

wimtegels

Ik ga dit niet vragen. En wel om de volgende redenen:

Om te beginnen ben ik er voor mezelf nog niet achter of Nederlandse gebieden, eventueel gekoppeld met buitenlandse gebieden, ecologisch klaar zijn voor de beer.

Voor het geval dat al zo zijn schat ik de situatie zo in dat qua draagvlak de introductie van de beer nog een paar bruggen te ver ligt.

De komst van de wolf en de lynx zijn beide volgens mij gewenst en onvermijdelijk. Een maatschappelijke discussie over deze dieren is dan ook gewenst, zo niet noodzakelijk.

Wat mij betreft mag er ook gerust een maatschappelijke discussie over de beer beginnen. Daarbij wil ik wel het volgende opmerken:

Als ik met niet natuurmensen over de lynx praat is de reactie over het algemeen in de trend van: leuk, waarom eigenlijk niet.

Over de wolf: Reacties verdeeld, nog steeds hoog roodkapje gehalte, maar wordt niet als onmogelijk gezien, dus ook niet door niet natuurmensen.

Over de beer: reactie over het algemeen: nu moet het niet gekker worden.

Veel mensen realiseren zich nog überhaupt niet dat de beer nog in Europa leeft,
of daar zelfs maar thuishoort.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Leon Olsthoorn

Weliswaar 18 jaar oud, maar dit rapport concludeert juist dat er in Nederland geen plaats is voor lynxen: http://mulder-natuurlijk.nl/pdfs/NM_def.pdf
Jag gillar blommor, jag gillar träd, jag gillar naturen som den är!

wimtegels

Als je het rapport goed gelezen hebt zie je dat de Veluwe te klein is.

Ook staat er in de conclusie dat in de toekomst wel mogelijkheden zijn voor een gecombineerde Nederlandse-Belgische-Duitse populatie.

En daar gaat het nu precies om als we de situatie vanuit nationaal park de Meinweg bekijken.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

#34
De Lynxen leven nog in zwitserland

Hi, lees maar lekker het zwits / duitse artikel.
Samenvatting; natuurbeschermers willen dat de Lynxen verplaatst worden en niet afgeschoten. Zou eventueel ook naar het buitenland kunnen. Dus als staatsbosbeheer de transportkosten betaald en als Deutsche telekom net als in Beieren de zender etc betaald, dan zijn we er. Je moet er wel van uitgaan dan het dier, of de dieren gaan zwerven in het Hollands / Belgisch / Duits / Luxemburgs / Frans grensgebied. Het lijkt me typisch een benelux projectje. Misschien hebben zij nog wat geld. De boodschap is; we leven hier niet op een eiland. Dat is toch een goede europese gedachte. Bovendien zet het de natuur sterk op de kaart en in de hoofden van de mensen.

En over dat oude Lynxen rapport; De veluwe alleen is te klein voor een levensvatbare populatie van 50 a 100 Lynxen, maar met aansluiting op de europese populatie is er niets aan de hand lijkt me. Er is een lynxen populatie die zich uitstrekt van de middellandse zee via de Jura langs oost Frankrijk, Eiffel tot bijna in Nederland. Gezamenlijk ruim over de 100 dieren, dus een levensvatbare populatie. Aansluitend ook op kleinere populaties in Zwitserland.

Zelfde nieuws met foto
Nog meer van hetzelfde
Naast Staatsbosbeheer zouden we ook Natuurmonumenten kunnen benaderen. Zijn er ook mensen die het durven om een mailtje te sturen naar Deutsche Telekom om ook in NL een lynx met een zender om te sponsoren, net als zij dat elders gedaan hebben. Misschien zijn er in Nederland of België wel meer geïnteresseerde organisaties? We moeten wel snel zijn, want anders zijn die lynxen al dood.

Ik denk wel dat het probleem zich gaat herhalen zodat er de komende jaren steeds lynxen beschikbaar komen.

Als natuurmonumenten in eigen gebieden jaagt op reeen dan is dit een heel goed alternatief. Zoals bekend eet een Lynx 1 ree per week, dus we zoeken een gebied waar natuurmonumenten minimaal 50 reeen per jaar schiet. Dan lost 1 lynx hun probleem op en bespaart dat op jachtkosten. Maar beter nog het is heel goed voor het imago van natuurmonumenten en hun natuurgebieden.

Misschien zijn de waterleiding duinen ook een alternatief door hun hoge damhertenstand. Waarschijnlijk jagen Lynxen ook op jonge damherten.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

CiteerZijn er ook mensen die het durven om een mailtje te sturen naar Deutsche Telekom om ook in NL een lynx met een zender om te sponsoren, net als zij dat elders gedaan hebben. Misschien zijn er in Nederland of België wel meer geïnteresseerde organisaties? We moeten wel snel zijn, want anders zijn die lynxen al dood.
Ik durf de Deutsche Telecom in principe best te benaderen, maar ik weet niet of dat de juiste instantie is en ik vind het voorbarig.

Allereerst, ik heb nog geen antwoord van SBB.
We kunnen slecht de sierraden voor ons poesje al regelen als we nog geen huisje voor haar hebben :grin:

Verder lijkt het me wel boeiend om de Euregio bij het project te betrekken. Kunnen ze gezamenlijk propaganda maken voor hun grensoverschrijdende projecten. Misschien is dat wel de juiste instantie om een zender en de overige begeleiding te sponsoren. Kunnen ze mij meteen inhuren om op het poesje te passen en voorlichting te geven enzovoorts :whistle:

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

En zojuist kwam de email van SBB binnen. De tekst is hieronder weergegeven.


Geachte heer Tegels,

hartelijk dank voor het doorsturen van het bericht over de beschikbare lynxen uit zwitserland en voor de complimenten aan het adres van de Meinweg. Ik ben het met u eens dat een lynx een aantrekkelijke soort is, die mogelijk een positieve bijdrage aan een gebied als de Meinweg kan geven. Staatsbosbeheer zal echter geen gebruik van de overtollige Zwitserse lynxen kunnen maken, daar wij zeer terughoudend omgaan met herintroducties. Wij geven er de voorkeur aan dat soorten op eigen kracht terugkeren in onze gebieden, zelfs als dat enig geduld vereist. In geval van de lynx zou dat inderdaad een versterking van de verbinding met de huidige leefgebieden in de Eiffel vereisen. Op dat vlak wordt er in Europa wel een aantal initiatieven ondernomen, maar grens-overschrijdende acties blijven (helaas) een zaak van lange adem.

Daarnaast is het zo dat wij ons gebonden achten aan de richtlijnen van de IUCN op het gebied van herintroducties. Die eisen een grondige voorbereiding, waaronder het inbouwen van waarborgen voor maximale overleving van de uit te zetten soort. In het geval van de lynx in Nederland bijvoorbeeld de zorg voor afrasteringen ter voorkoming van verkeersslachtoffers, waardoor toch isolatie van de populatie zal ontstaan. Maar de IUCN stelt ook dat het doel van een herintroductie een zelfstandig functionerende populatie moet zijn (al dan niet op termijn). Vanuit het oogpunt van de lynx is de Meinweg een relatief klein gebied, waar dan ook maar een beperkt aantal dieren kunnen leven, zeker niet voldoende om een genetisch gezonde populatie op te bouwen. Daarvoor dient de populatie daar in verbinding te staan met andere populaties. Mogelijk is dat op termijn, wanneer de EHS kwalitatief en kwantitatief is gerealiseerd, het geval in Nederland. Een goed functionerende populatie lynxen is zeker iets om naar uit te kijken!

Hoogachtend,

Meta Rijks
Staatsbosbeheer - Cluster Ontwikkeling & Beheer
Postbus 1300
3970 BH Driebergen
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Met dank aan SBB voor het antwoord.

Helaas deel ik de visie van SBB niet helemaal.

Hoezo een afrastering?
En de kansen op een levensvatbare deelpopulatie zijn in dit gebied het meest maximaal van Nederland.

Vanuit het oogpunt van de Lynx: een dubieuze kans of een zekere kogel?

Misschien moeten we met een aantal mensen maar een lobby starten om in ieder geval de maatschappelijke discussie te starten.

Misschien moeten we een mail voorbereiden voor een aantal politieke partijen in de tweede kamer.

Ik heb geen zin om voor Don Quichot te gaan spelen, maar als er hier mensen zijn die er iets voor voelen om een werkgroepje te maken met het doel de discussie over de Lynx aan te wakkeren en naar een hoger plan te tillen, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grunsven

Citeermaatschappelijke discussie te starten.

Waar wil je over discussieren? Over dat Nederland veel te versnipperd is voor een Lynx? Dat mensen leuk zeggen maar in de praktijk edelhert buiten hekken al haast onmogelijk is? Dat er na het verdwijnen van een paar huisdieren moord en brand geroepen wordt?

Ik zou lynx in Nederland wel leuk vinden maar denk niet dat die mening door veel mensen gedeeld wordt als puntje bij paaltje komt.
Af en toe een beest dat vanuit de Eifle Nederland binnen loopt moet kunnen maar daar houdt het toch al snel mee op.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

wimtegels

Nee, ik zie dit verhaal een beetje anders.

Wil een nota opstellen over de Lynx. Status in Europa. De potentie van het grensoverschrijdend Maas Swalm Nette Park toelichten en deze nota aanbieden aan politiek Den Haag en Misschien ook Europa.

Zelfs als de Lynx niet of niet snel wordt geherintroduceerd, dan nog kan dit een bijdrage leveren aan het creëren van een draagvlak voor meer internationale samenwerking binnen dat ene Europa.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grunsven

OK, Internationale samenwerking is prima inderdaad, dat gebeurt veel te weinig. Ik dacht dat je draagvlak wilde creëeren voor een herinto. Dat lijkt me geen succes.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

wimtegels

Het doel op de lange termijn is herintroductie dan wel het bevorderen van spontane uitbreiding van de populatie.

Soms moet je aantonen dat bepaalde zaken op de maatschappelijke agenda staan om ze daarmee op de politieke agenda te krijgen.

Doel van de discussie is dan ook tweeledig:

Vergroten van maatschappelijke discussie/draagvlak
Vechten voor een plaatsje op de politieke agenda

Uiteindelijk doel: Meer ruimte voor de predatoren in de Europese natuur. En daar maakt Nederland een deel van uit.

De lynx lijkt me een goede soort omdat deze soort minder last heeft van het Roodkapje syndroom.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

#42
Ik vraag me af of hier echt sprake is van een herintroductie. De soort heeft al op eigen kracht de Eiffel / Ardennen bereikt, waarvan Zuid Limburg deel uitmaakt. Ik zie het meer als het versterken van een bestaande populatie.

In principe zou er door goed onderzoek ook vastgelegd kunnen worden hoe de Lynxen territoria in de Eiffel verdeeld zijn. Je kunt natuurlijk een dier in een bestaand territorium van een ander dier droppen. Dat is vragen om moeilijkheden. Beter is om het dier in een gebied uit te zetten waar geen andere dieren territoria hebben, maar wel weer zo dicht bij de rest dat ze elkaar voor de voortplanting wel weer weten te vinden.

De soort groeit langzaam maar zeker. Jonge dieren moeten nieuwe territoria aan de randen opzoeken en zullen vandaag of morgen Nederland binnenlopen. Een verplaatsing van een Lynx van Zwitserland naar Nederland, naar de rand van hun verspreidingsgebied is alleen maar het versnellen van dat traject.
Op zichzelf zou het ook goed zijn als die Lynx in de Eiffel of Ardennen wordt uitgezet. Dan moet het dier zelf alleen even een vrij territorium opzoeken. Komt het vanzelf naar Nederland (hopelijk).

Misschien doen de buren minder moeilijk?  

Als staatsbosbeheer niet wil dan gewoon een mailtje naar andere grote terreinbeheerders in het grensgebied. Ik weet niet wie dat zijn, Natuurmonumenten? En hun Duitse en Belgische tegenhangers?
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Ik was al enige tijd op zoek naar de documentatie over de lynx in Limburg.
Onderstaand citaat uit wikipedia:


Volgens de officiële lezing is de lynx in Nederland uitgestorven, maar toch worden er met enige regelmaat nog lynxen in Nederland waargenomen. Een artikel daarover is verschenen in het Natuurhistorisch maandblad in 1996, waarin twintig waarnemingen en prenten staan van de lynx in Nederlands Limburg tussen 1991 en 1996. Er werden ook uitwerpselen gevonden.

20 waarnemingen van een moeilijk waar te nemen soort in vijf jaar!

Dit gecombineerd met de Belgische gegevens illustreert dat de soort oprukt.
Je kunt je dan ook afvragen of er bij uitzetting sprake is van herintroductie of van versterking van de populatie.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wj_emsens

Maar moet er dan geen rekening gehouden worden met de genetica van die dieren?
Bijvoorbeeld dat lynxen uit Zwitserland toch net iets anders zijn dan dieren uit Duitsland of Belgie, maw, het mag dan wel dezelfde soort zijn, het zijn uiteindelijk wel andere subpopulaties.
In dat geval kan je je ook afvragen of het wel gewenst is om Duitse en Belgische dieren te vermengen met dieren uit de Alpen (als er dan uitwisseling plaatsvindt tenminste).  Willem-Jan Emsens

Freek Verkerk

#45
CiteerMaar moet er dan geen rekening gehouden worden met de genetica van die dieren?
Bijvoorbeeld dat lynxen uit Zwitserland toch net iets anders zijn dan dieren uit Duitsland of Belgie, maw, het mag dan wel dezelfde soort zijn, het zijn uiteindelijk wel andere subpopulaties.
In dat geval kan je je ook afvragen of het wel gewenst is om Duitse en Belgische dieren te vermengen met dieren uit de Alpen (als er dan uitwisseling plaatsvindt tenminste).

Goede vraag. In principe zou je wel met de genetica rekening moeten houden om regionale ondersoorten in stand te houden. Dat ben ik met je eens. Alleen bestaan die in dit geval niet. Er is wel een zwaar bedreigde Iberische lynx, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over de Lynxen in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Dit zijn allemaal om nakomelingen van eerdere offici"ele herintroducties van dieren uit het oosten van europa. (Karpaten) Aangevuld met illegale dumpingen van dieren met onbekende herkomst. Regionale ondersoorten van Lynxen in onze gebieden (mochten die ooit bestaan hebben) zijn allemaal uitgeroeid.

het laatste nieuws uit zwitserland

Een gedeelte van het bericht (met gedeeltelijke vertaling);
Tschan ist allerdings zuversichtlich, dass es nicht zu Einschläferungen kommt. Bis jetzt liege die Zusage aus der Ostschweiz vor, dass ein Tier dort aufgenommen werden könne.

Een dier kan in Oost Zwitserland uitgezet worden.

«Wir hoffen aber, dass wir beide umsiedeln können», sagt Tschan. Gestern wurden die Fallen im Kanton Solothurn scharf gestellt;

Gisteren is de val op scherp gezet.

bis Ende April müssten die Luchse gefangen werden, danach gilt die Bewilligung für die Entnahme nicht mehr.

Men heeft toestemming om tot einde april de dieren te vangen.

Im Kanton Solothurn leben gemäss Tschan derzeit 11 bis 15 erwachsene Luchse. Eine Massierung gebe es zwischen dem Roggen und Olten sowie im Gebiet Weissenstein/Thal. Dort habe der Wildbestand um 50 Prozent oder mehr abgenommen. Betroffen seien vor allem Rehe, aber auch Gämsen.

In dat gebied is de reeenstand meer dan gehalveerd.

Naturschützer sind sich uneins

Für Urs Tester, Leiter Biotope und Arten bei Pro Natura Schweiz, steht die Bewilligung allerdings auf rechtlich «wackligen Beinen». Geschützte Arten dürften dann reguliert werden, wenn sie besondere Schäden verursachten.

In diesem Fall gebe es aber keine Geschädigten, «denn Rehe gehören der Allgemeinheit». Gegen die Umsiedlung hat Tester nichts einzuwenden.

Er befürchtet aber, dass der Kanton Solothurn ein falsches Signal aussendet, wenn er die Tötung von Luchsen in Betracht zieht. In den Kantonen Bern und Waadt würden bereits ähnliche Forderungen laut.

Irène Froehlicher, Präsidentin von Pro Natura Solothurn, hat mehr Verständnis für den Kanton, der «einen neuen Weg» beschreite. Es sei gut, dass die Jäger in das «Luchsmanagement» eingebunden würden.

Die Akzeptanz des Luchses bei den Solothurner Jägern sei gross, aber lokal sei der Bestand der Wildtiere tatsächlich sehr hoch. «Wir wollen nicht, dass die Jäger im Frust wildern», denn dass dies vorkomme, sei eine Tatsache.

We proberen te voorkomen dat de jagers gefrustreerd raken (en zelf lynxen doodschieten).

Sie hofft auf die anderen Kantone, damit die Solothurner Luchse eine neue Bleibe finden. Mit einer Tötung, sagt Froehlicher, «hätten auch wir ein Problem».

Zij hoopt dat er nog een gebied gevonden wordt (andere kantone) waar een lynx geplaatst kan worden. Als we een Lynx moeten doden hebben we een probleem.


(mz/joh/var)
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Freek Verkerk

#46
Twee lynxen kunnen geplaatst worden

In het kanton St. Gallen kunnen 2 Lynxen geplaatst worden. Men wil ze echter niet beiden uit hetzelfde gebied om inteelt te voorkomen. Het andere dier zou uit "Waadt" moeten komen. Nederlandse naam schiet me even niet te binnen, maar dat is het gebied bij het meer van Genève.

Het vangen en verplaatsen van Lynxen is vrij normaal in Zwitserland.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Zijn er voorlopig weer twee gered.

Wordt toch tijd dat we in gaan zien dat we deze prachtige dieren meer ruimte moeten geven in Europa.

Ik zie ook geen probleem wat betreft de genetische codes. Het is in geval van de lynx denk ik eerder goed dat de geografisch verspreide populaties zich weer mengen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

#48
Lynx gevangen in Swiss National Park

In een (het) zwitserse nationale park is een Lynx gevangen en met een zender uitgerust. De Lynx is bijzonder omdat hij hier terecht gekomen is. Het park is namelijk op een flinke afstand (500 km ofzo) van de andere gebieden waar lynxen zitten. Men is geïnteresseerd hoe deze eenzame lynx het doet.

Verder vindt ik het ook interessant dat men er geen moeite mee heeft het dier te vinden en vangen en met een zender uit te rusten.

Op deze site van KORA staat meer informatie over allerlei onderzoek naar Lynx, Beer en Wolf in Zwitserland.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Freek Verkerk

#49
Overzicht van het nieuws en de discussie in Zwitserland

De vallen zijn gezet. Er worden 2 lynxen gevangen. Een wordt er verplaatst de ander gedood.

Tenzij bijvoorbeeld een organisatie (in Nederland, of desnoods Belgie, Duitsland (eiffel))
zegt er geen bezwaar tegen te hebben dat er hier een Lynx wordt uitgezet. Ik denk dat die zwitsers nog wel de transportkosten willen betalen om te voorkomen dat zij negatief in het nieuws komen met het doden van een internationaal beschermd dier.

Als er iemand emailadressen weet van mogelijk geinteresseerde instanties, mail dan svp de link naar deze discussie. Bijvoorbeeld Natuurmonumenten en haar collega instellingen over de grens. Sowizo ben ik benieuwd naar hun mening.

Staatsbosbeheer heeft tenslotte heel netjes geantwoord.

Zijn ze het daar mee eens? zien ze het ook als een herintroductie? Willen ze wel Lynxen. Vinden ze dat het dier gedood moet worden, of kan het de regionale stand versterken in de Eiffel /Ardennen / zuid Nederland.
Dieren worden voorlopig niet voor half April afgemaakt.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

CiteerMet dank aan SBB voor het antwoord.

Helaas deel ik de visie van SBB niet helemaal.

Hoezo een afrastering?
En de kansen op een levensvatbare deelpopulatie zijn in dit gebied het meest maximaal van Nederland.

Vanuit het oogpunt van de Lynx: een dubieuze kans of een zekere kogel?

Misschien moeten we met een aantal mensen maar een lobby starten om in ieder geval de maatschappelijke discussie te starten.

Misschien moeten we een mail voorbereiden voor een aantal politieke partijen in de tweede kamer.

Ik heb geen zin om voor Don Quichot te gaan spelen, maar als er hier mensen zijn die er iets voor voelen om een werkgroepje te maken met het doel de discussie over de Lynx aan te wakkeren en naar een hoger plan te tillen, dan hoor ik dat graag.
Ik heb nog geen concrete reactie ontvangen van deelnemers aan deze discussie die er iets voor voelen om een nota, c.q. petitie die pleit voor de lynx in Nederland mee op te stellen.

Moet ik daaruit concluderen dat niemand zich geroepen voelt?

Concreet denk ik aan het opstellen van een concept met circa 4 tot vijf personen, deze door een aantal deskundigen door te laten nemen en vervolgens ondersteund door hndtekeningen aan politke en terreinbeheerders aan te bieden.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

Ik vraag me af wat je met een nota wilt bereiken. Er kan al veel. Een terreinbeheerder kan gewoon een lynx uitzetten, bijvoorbeeld een dier dat "over" is in andere landen. Wat mij betreft hoeft de wetgeving niet aangepast te worden. Ook is er geen geld nodig. Een Lynx kan je (vrijwel) gratis krijgen. Het dier vindt zijn eigen voedsel. Indien het eventueel wat huisdieren opeet gelden de standaard regelingen voor wildschade. We kennen als vossen en andere rovers die schade veroorzaken, dus dat is al geregeld.

En ook als we niets doen komt het dier vanzelf, een Lynx in de grensstreek uitzetten versneld alleen dat proces en brengt de natuur weer even positief in het nieuws. Zeker ook als we er een zender omhangen zodat het redelijk te volgen is. Wat dat betreft kan ook later als er vanzelf een dier binnegelopen is deze gevangen worden en van een zender voorzien. In Zwitserland heeft men daar ervaring mee. Wat dat betreft is het goedkoper om een dier uit Zwitserland te importeren. Dat is goedkoper dan er een in Limburg te vangen en van een zender te voorzien. Die dieren laten zich namelijk niet zo makkelijk vangen, daar heb je specialisten voor nodig, uit Zwitserland bijvoorbeeld.

En als het in Nederland niet kan. Je kan zo'n dier ook in Duitsland of Belgie uitzetten. Misschien dat ze het daar niet zo snel als een herintroductie zien en minder moeilijk doen.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Een van de belangrijke doelen van de nota zou mijns inziens moeten zijn de lynx op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen.

Het zou me eerlijk gezegd minder boeien als er geen lynxen gedood werden.
Ik ben er van overtuigd dat de soort zich binnen enkele jaren ook wel vanzelf vestigd. Maar ik vind het doodzonde dat van een relatief kleine populatie nog dieren afgeschoten worden.

Ik denk dat de aaibaarheid van de lynx bij het grote publiek groter is dan die van de wolf. De discussie kan dan ook bijdragen aan het draagvlak voor de predatoren. En daarmee uiteindelijk een opstapje zijn voor de acceptatie van........(sorry roodkapje)

De meeste veranderingen beginnen met discussies. Die discussie wil ik wel aanjagen. Dat werkt een beetje beter als dat door meerdere personen gebeurd.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

CiteerEn als het in Nederland niet kan. Je kan zo'n dier ook in Duitsland of Belgie uitzetten. Misschien dat ze het daar niet zo snel als een herintroductie zien en minder moeilijk doen.
Freek,
In de Duitse Eifel wordt dat zeker niet toegestaan, daar zou een Zwitserse lynx met de al aanwezige en af en toe waargenomen dieren (uitwerpselen) moeten concurreren en ze uit hun territoria moeten verdrijven, omdat de populatie daar zijn optimum mogelijk al heeft bereikt. Hetzelfde geldt overigens voor de boskatten in de Eifel.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Freek Verkerk

#54
CiteerQUOTE (Freek Verkerk @ Mar 6 2008, 00:51 AM)
En als het in Nederland niet kan. Je kan zo'n dier ook in Duitsland of Belgie uitzetten. Misschien dat ze het daar niet zo snel als een herintroductie zien en minder moeilijk doen.

Freek,
In de Duitse Eifel wordt dat zeker niet toegestaan, daar zou een Zwitserse lynx met de al aanwezige en af en toe waargenomen dieren (uitwerpselen) moeten concurreren en ze uit hun territoria moeten verdrijven, omdat de populatie daar zijn optimum mogelijk al heeft bereikt. Hetzelfde geldt overigens voor de boskatten in de Eifel.


Het is een dilemma. Als je een dier tussen de anderen zet vraag je om ruzie en gevechten om territoria en als je het dier in een maagdelijk gebied zet wordt er moeilijk gedaan omdat er dan sprake is van een herintroductie.

Je doet alsof je er verstand van hebt. Dat zou mooi zijn. Is het zo dat er bekend is waar de terrotoria zijn in de Eiffel / Ardennen? Dat zou best kunnen aan de hand van fotovallen of schrappaaltjes waar haren (DNA) wordt achtergelaten. Als dat zo is kan goed de grens van het door Lynxen bewoonde gebied worden aangegeven en kunnen er dieren in aanliggende natuurgebieden worden uitgezet.

Het moeten dan wel gebieden zijn met voldoende voedsel. De Peel lijkt me een mooie kandidaat. Vlak bij Belgie en Duitsland en toch nog in Nederland. Anders iets zuidelijker ergens in Noord Belgie.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

g.j. keizer

#55
CiteerJe doet alsof je er verstand van hebt. Dat zou mooi zijn. Is het zo dat er bekend is waar de terrotoria zijn in de Eifel/ Ardennen? Dat zou best kunnen aan de hand van fotovallen of schrappaaltjes waar haren (DNA) wordt achtergelaten. Als dat zo is kan goed de grens van het door Lynxen bewoonde gebied worden aangegeven en kunnen er dieren in aanliggende natuurgebieden worden uitgezet.
Freek,
Ik woon in de Zuid-Eifel, waar ik binnen een aantal natuur- en landschapsbeschermingsorganisaties actief ben. Voor zover ik uit mijn regelmatige contacten met vooral in zoogdieren gespecialiseerde Duitse natuurbeschermers weet, zijn de territoria van de in het grensoverschreidende Naturpark Eifel-Ardennen aanwezige lynxen niet volledig in kaart gebracht. Ze hebben zich met name gevestigd en weten te handhaven in delen van het gebied, die rijk zijn aan roodwild. Ze zijn bij jagers dan ook niet erg geliefd en men schijnt er wel eens een (clandestien) af te schieten. De lynxen in het Naturpark stammen van dezelfde lynxen af, die in de vroege 70-er jaren uit Oost-Europa werden geïmporteerd en in de Franse en Zwitserse Jura werden uitgezet. Ze hebben zich daarna over Zwitserland en via de Vogezen over de Eifel en de Ardennen verspreid. Wanneer de populatie zijn optimum heeft bereikt, zal een enkeling zijn heil "vanzelf" elders gaan zoeken en mogelijk de grens met Zuid-Nederland oversteken.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

CiteerWanneer de populatie zijn optimum heeft bereikt, zal een enkeling zijn heil "vanzelf" elders gaan zoeken en mogelijk de grens met Zuid-Nederland oversteken.
Dit lijkt al te gebeuren gezien de waarnemingen in Limburg. Dit proces zou kunnen worden ondersteund door het uitzetten van "ter dood veroordeelden" uit Zwitserland.

Hoe het ook moge zijn, ik ben er van overtuigd dat maatschappelijke en politieke discussie nodig is om de leefruimte van idt prachtige dier uit te breiden.

Onderdeel van die discussie zal de acceptatie van de jagers moeten zijn.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

jessesven

Citeer
CiteerWanneer de populatie zijn optimum heeft bereikt, zal een enkeling zijn heil "vanzelf" elders gaan zoeken en mogelijk de grens met Zuid-Nederland oversteken.
Dit lijkt al te gebeuren gezien de waarnemingen in Limburg. Dit proces zou kunnen worden ondersteund door het uitzetten van "ter dood veroordeelden" uit Zwitserland.

Hoe het ook moge zijn, ik ben er van overtuigd dat maatschappelijke en politieke discussie nodig is om de leefruimte van idt prachtige dier uit te breiden.

Onderdeel van die discussie zal de acceptatie van de jagers moeten zijn.
Volgens mij is er nog steeds geen hard bewijs dat er wel eens een lynx in Limrug rondloopt.

wimtegels

CiteerIk was al enige tijd op zoek naar de documentatie over de lynx in Limburg.
Onderstaand citaat uit wikipedia:


Volgens de officiële lezing is de lynx in Nederland uitgestorven, maar toch worden er met enige regelmaat nog lynxen in Nederland waargenomen. Een artikel daarover is verschenen in het Natuurhistorisch maandblad in 1996, waarin twintig waarnemingen en prenten staan van de lynx in Nederlands Limburg tussen 1991 en 1996. Er werden ook uitwerpselen gevonden.

20 waarnemingen van een moeilijk waar te nemen soort in vijf jaar!

Dit gecombineerd met de Belgische gegevens illustreert dat de soort oprukt.
Je kunt je dan ook afvragen of er bij uitzetting sprake is van herintroductie of van versterking van de populatie.
Het natuurhistorisch genootschap heeft hierover publicaties uitgegeven.
Er is een een maandblad over natuur al eens een foto van een lynx met jong op de Meinweg gepibliceerd.

Zelf heb ik in september 2007 nog sporen van de lynx langs de Roer gevonden.

Ik twijfel niet aan de lynx als dwaalgast in Limburg. Ik ben wel van mening dat het tot nog toe geen standwild is.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Leon Olsthoorn

CiteerZelf heb ik in september 2007 nog sporen van de lynx langs de Roer gevonden.
Heb je hier foto's van genomen? Ik ben erg geinteresseerd en zou de sporen graag herkennen als ik ze zelf eens tegenkom
Jag gillar blommor, jag gillar träd, jag gillar naturen som den är!