De Roer

Gestart door wimtegels, februari 01, 2008, 22:11:38 PM

Vorige topic - Volgende topic

Jeroen Nagtegaal

Aan de linkerkant van de uitmondende sloot zal het toch ook lanzaam dicht gaa? Heb je daar al enig zicht op?
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

wimtegels

In dit geval zal een en ander afhangen van de stromingen van het water uit de beek. Verdeelt dit zich over de beide helaften van het hoefijzer dan zal het hele hoefijzer langzaam(?) dichtsllibben op een beekje na. Ik weet nie hoeveel sediment het beekje meebrengt en kan dus nog geen voorspellingen doen over het tijdbestek.

Alle oude meanders vertonen de neiging om te verlanden. Daarom zijn wij poelen op gaan schonen. In een dynamisch rivierdal zullen echter steeds meanders in verschillende stadia van verlanding zijn. Ook zonder beheer zijn er dan vele niches aanwezig.

Een belangrijk omslagpunt is het moment waarop een meander af en toe droog valt. De vissen sterven en de concurentieverhouding met de amfibien verandert. Het voortplantingssucces van de laatste groep neemt toe!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

De oeverzwaluwen en de barbelen zijn nog steeds actief.

Het aantal knaagsporen van de bever neemt toe. Ik heb nog nooit zoveel vers afgeknaagde wilgentakken gezien. Ik vind ook wat vaker gave voetafdrukken.
Een inschatting van het aantal op de locatie aanwezige bevers is verschrikkelijk moeilijk te maken. De indruk is echter dat het aantal groeit.

Ik heb de ijsvogel al twee dagen niet meer waargenomen. Dit baart me enige zorgen. Volgens mijn berekeningen zouden de jongen nu ongeveer geboren moeten worden. Ik zal blij zijn als ik ze weer zie. Ze zitten eigenlijk op een heel veilige plek.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#63
Op het moment dat ik dit schrijf is het 8 mei, maar datgene wat ik beschrijf betreft de avond van 7 mei.

Omdat ik een beetje ongerust was over de ijsvogels besloot ik 's avonds nogmaals naar de Roer te gaan.

Om 20.45 zie ik een bever. Waarschijnlijk een jaarling, gezien zijn formaat. Hij kruipt even tegen de kant aan. Ik kan zijn lepelstaart mooi zien. De kleur is bruin.

Even later komt er ook een ijsvogel aan. Een hele geruststelling.
Ik besluit toch nog maar even daar te blijven. Genkieten van de zang van de vogels, het mooie weer en de druk in de weer zijnde oeverzwaluwen.

Mijn aandacht vliegt heen en weer tussen een wilde eend met jongen, de oeverzwaluwen, andere overvliegende vogels en de plek waar ik de bevers verwacht. De bevers zie ik vaak vanavond. Namelijk iedere keer dat ik mijn aandacht enkige tijd focus op de omgeving van de burcht. In totaal zie ik 10 bevers! Niet tien verschillende. Dat kan ik niet bepalen. Ik zag er maximaal 3 gelijktijdig. Waarvan twee volwassen over kwamen en een halfwas.

Heel mooi was het toen een bever terug kwam met een tak. Ik denk daarme gaat hij de wal op en stapelt hem op de burcht. Maar hij dook er mee onder en heeft hem waarschijnlijk door de gang onder water mee de burcht in genomen.
Ik heb nog nooit zo geweldig kunnen genieten van de bevers als vanavond.

Opeens werd mijn aandacht getrokken door een overvliegende vogel. Als dit lop de meinweg was geweest zou ik daar meteen een nachtzwaluw van gemaakt hebben. Hij maakte echter geen geluid en het roerdal is niet zijn biotoop.
Hij maakte vluchten die leken op fourageervluchten. Misschien een exemplaar wat net terugkomt?

Al met al een heel bijzondere avond.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

De waterstand in de Roer zakt steeds verder. Toch zijn we nog niet aan de laagste waterstand die mogelijk is. Ik heb waterstanden gezien die ongever 15 cm lager waren. Ik hoop niet dat de eitjes van de barbelen op het droge komen te liggen.

Ik ga maar eens kijken in het veld.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Hier de waterstanden van de afgelopen 12 maanden
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#66
Er waren nog maar een tweetal barbelen te zien. De paaiplek bevat trouwens nog wel wat water. Kan nog niet echt kwaad.

De ijsvogels waren allebei een beetje rond aan het vliegen. Ik heb nog geen fourageervluchten voor de jongen gezien. Had ik langzamerhand wel verwacht.

Ik zag ook de eerste kanovaarders van dit jaar. Wel illegaal, want dat kan pas vanaf 1 juni....
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Vanmiddag maar weer even naar de Roer geweest. Vooral om foto's te maken bij deze lage waterstanden.

Ik zag nog 1 barbeel op de grinbank. Ik denk dat het paaien nu zowat afgelopen is.

De ijsvogels had ik actiever verwacht. Mogelijk hebben ze een ander nest in gebruik waar ze nu jongen hebben. Beide ouders zijn in ieder geval in leven want ik heb ze nog samen gezien. Komende week maar eens goed in de gaten houden.

In de volgende berichten volgen wat foto's. Op de afbeelding beneden staan een paar cijfertjes (1 tm 3) Dit geeft de locaties aan van hetgeen in de volgende berichten wordt beschreven.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Locatie 1.

De instroomopening. Of eigenlijk moet ik zeggen de voormailige instroomopening.
Hier stroomt nu namelijk geen water van de Roer meer rond het eiland. Een flinke grindbank heeft deze opening bijna helemaal afgesloten. Let wel, de doorbraak was pas op 16 maart. Dus pas 8 weken geleden!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#69
Nogmaals locatie 1.

Nu een detail van de opening die nog bestaat tussen de grinbank en het eiland.
Het is geen instroomopening meer. Het is eigenlijk een uitstroomopening geworden.

Hier stroomt tenminste een gedeelte van het water van de beek die uitmondt in de lus naar de Roer.

Zonder deze beek was er bij laag water misschien al een droge verbinding met het eiland geweest.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Locatie 2.

Ook hier heeft zich al een fline bank ontwikkeld. Deze bank bevat minder grind en meer zand. Die is dus ook aanmerkelijk zachter. Zo zacht dat ik er ver genoeg in wegzakte om mijn laarzen vol te laten lopen met het water van de Roer. Ik heb het dus niet droog gehouden vandaag.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#71
Nogmaals locatie 2.

De bank op de vorige foto is kunnen ontstaan omdat de Roer ten gevolge van de doorbraak flink is gaan eroderen aan de tegenover liggende oever.

Hier is in die acht weken 7 tot 8 meter afgekalfd. Bijna 1 meter per week!

Op de foto is de nieuwe stijlrand te zien.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Locatie 3.

Hier is de boom te zien waar ik eerder over schreef. De boom is vrij gespoeld en waarschijnlijk duizenden jaren oud.

Tot voor enkele dagen was hij nog gedeeltelijk begraven onder de stijlrand.
Nu is hij vrijgestroomd. Ik weet niet hoe vast hij in de bodem zit, maar het is best mogelijk dat hij bij het volgende hoog water op drift gaat.

Ik probeer nog snel een instantie te vinden die de boom wil bergen. Het waterschap wil dit in ieder geval niet doen. Die heeft me verwezen naar de locale heemkunde vereniging. Ik heb om toesteming verzocht tenminste een del van de stam af te mogen halen. Dan is er in ieder geval materiaal voor een C14 leeftijdsbepaling.

Ik zal van de week nog meten hoe diep hij onder het maaiveld zit.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Vanmiddag met dat mooie weer weer even naar de Roer gegaan. Het water staat extreem laag.

De mooie temperaturen en het lage water daagden uit tot een verkenning. Hoe kun je nou beter de stroming en de bodem inspecteren dan lopend en zwemmend.

Dus maar een duik in de Roer. Kon ik ook voor de eerste keer naar het eiland.

Voordat ik verslag geef van mijn zwemervaring in de roer wil ik eerst even het volgende plaatje in herinnering halen.

De stroming weergegeven door de groene peilen bestaat niet meer zoals eerder gezegd.

De stroming van de bovenste blauwe peil is verantwoordelijk voor het proces dat de uitstroomopening (deels) af gaat sluiten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#74
Om nu antwoord te geven op de door Jeroen gestelde vraag over die uitstroomopening:

Toen ik aan het zwemmen was op de lokatie van de bovenste blauwe peil viel het mij op hoe sterk deze stroming was. Onder water was er dan ook al een flinke bank afgezet van grof zand, ongeveer op de locatie van het bijgevoegde plaatje (het driehoekje midden links op de afbeelding).

Net naast het eiland was nog een diepe geul, dieper dan 1,5 meter bij de huidige waterstand. En die is ruim 30 cm beneden de gemiddelde waterstand.

Ter plaatse van de uitmonding van de eerder omschreven flush over was het water zo diep dat ik de bomdem niet kon raken.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

De diepte ter plaatse van de doorbraak kan ik niet precies vermelden. Maar het is vrij diep (ook dieper dan 1,5 meter) en de stroming is enorm. In het midden van de geul kun je absoluut niet tegen de stroming inzwemmen. Op deze plaats heeft de Roer de kenmerken van een fanatieke bergbeek.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Nu ik toch aan het zwemmen was heb ik ook maar even de oude boom geinspecteerd.

De boom zit alleen aan de oeverkant nog een beetje vast aan de bodem. Tussen de boom en de oever stroomt al water. Ook onder vrijwel de hele lengte van de boom stroomt een laag water van ongeveer een meter in hoog tempo. Toen ik bovenstrooms van de boom zwom, werd ik zo meegesleurd de boom onder. Echt geen situatie waar je in paniek moet raken.

De boom was zachter als ik dacht.

Wat verder boeiend was: De boom zat precies op de overgang van de maas afzettingen en de Roer afzettingen. De Roerdalklei is vanwege de hoge inmenging van loss een bruine klei. De Maasklei is grijs van kleur.

De boom is hier dus waarschijnlijk gegroeid net voordat de Roer hier voor de eerste keer haar loop kreeg!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Nu nog even het laatste nieuws van de ijsvogels. Op 8 april vond in ieder geval een paring plaats. Mijn hypothese van enkele berichten terug dat de ijsvogels mogelijk nog een ander nest hadden dat nu in gebruik is lijkt me niet waarschijnlijk.

Gedurende mijn aanwezigheid aan de roer vanmiddag wisselden de vogels zich twee keer af op het nest. Ik heb ze nog niet met visjes het nest in zien gaan. Volgens mijn berekeningen kan het echter niet lang meer duren voor er jonge ijsvogels zijn.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Rinie van Reenen

#78
CiteerBeide ouders zijn in ieder geval in leven want ik heb ze nog samen gezien.
Je kunt ook zien of ze beide nog in leven zijn door op de snavel te letten. Verschil in kleur. Dan hoef je ze dus niet per se tegelijk te zien om te weten of ze er allebei nog zijn.

Overigens, nog steeds een mooi verhaal. Hoe breed is de Roer nu eigenlijk? Moet je denken aan een water ter grootte van de Linge?
En: dat beekje dat in de lus uitmondt, waar denk je dat deze zijn uitstroomopening zal behouden? Op plek (1) of plek (2)?
Groet, Rinie van Reenen

g.j. keizer

#79
Citeer... heb ik ook maar even de oude boom geinspecteerd. De boom zit alleen aan de oeverkant nog een beetje vast aan de bodem. De boom was zachter als ik dacht. De boom is hier dus waarschijnlijk gegroeid net voordat de Roer hier voor de eerste keer haar loop kreeg!
Wim,
Op grond van de beschreven biotoop zou mijn voorspelling zijn, dat het een in de klei geconserveerde wilg, of eventueel een es of populier betreft.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Citeer
CiteerBeide ouders zijn in ieder geval in leven want ik heb ze nog samen gezien.
Je kunt ook zien of ze beide nog in leven zijn door op de snavel te letten. Verschil in kleur. Dan hoef je ze dus niet per se tegelijk te zien om te weten of ze er allebei nog zijn.

Overigens, nog steeds een mooi verhaal. Hoe breed is de Roer nu eigenlijk? Moet je denken aan een water ter grootte van de Linge?
En: dat beekje dat in de lus uitmondt, waar denk je dat deze zijn uitstroomopening zal behouden? Op plek (1) of plek (2)?
De Roer is gemiddeld ongeveer 16 meter breed. Maar de breedte varieert nogal. Evenals de diepte. Ik en de Linge wel, maar niet erg goed. De Linge is vlgens mj een echte laaglandrivier en veel maa aan anden gelegd als de Roer. Dus je kunt de Roer niet echt goed met de Linge vergelijken.

De afstand van de monding van het beekje ligt dichter bij de instroomopening als bij de uitstroomopening. Het dichtslippen van de instroomopening lijkt echter sneller te gaan. Ik weet niet wat het endresultaat zal zijn. Het beekje is daarin een bijzondere factor. Het is ook hel goed mogelijk dat et beekje er dadelijk de oorzak van is dat d meander heel erg snel verlandt.

Wat betreft de ijsvogels: Ik ken de verschillen tussen mannetje en vrouwtje erg goed. Maar ik blijf op zo'n afstand van het nest dat et niet altijdgemakkelijk is om het te zien. Ik heb er gen schuiltent staan. Ik moet er dus vor waken om de zaak net te verstoren.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

CiteerWim,
Op grond van de beschreven biotoop zou mijn voorspelling zijn, dat het een in de klei geconserveerde wilg, of eventueel een es of populier betreft.
Heel goed mogelijk Gerrit, maar voor meer duidelijkheid zullen toch echte experts op dit gebied ingeschakeld worden.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

Citeer... echte experts op dit gebied ...
Bedoel je daarmee deskundigen op het gebied van de dendrochronologie en/of met kennis van (gedeeltelijk) gefossiliseerde bomen en carbondatering ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Beiden Gerrit.

Ik prober al een tijdje organisaties warm t maken om wat dieper op die boom in te gaan. Tot nu toe hapt er nog niemand.

Ik heb er geen idee van wat zo'n datering kost. Ik ga het in ieder geval niet zelf betalen. Het feit dat ik een groot gedeelte van mjn tijd in de natuur doorbreng, waarvoor ik niet wordt betaald, heeft een flinke invloed op mijn budget.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Rinie van Reenen

CiteerWat betreft de ijsvogels: Ik ken de verschillen tussen mannetje en vrouwtje erg goed. Maar ik blijf op zo'n afstand van het nest dat et niet altijdgemakkelijk is om het te zien. Ik heb er gen schuiltent staan. Ik moet er dus vor waken om de zaak net te verstoren.
Ja, ik zag je topic over IJsvogelnest in tuin, toen zag ik wel dat je over IJsvogels wel zo'n beetje wist wat er over te weten valt ;). Duidelijk.
Groet, Rinie van Reenen

wimtegels

Citeer
CiteerWat betreft de ijsvogels: Ik ken de verschillen tussen mannetje en vrouwtje erg goed. Maar ik blijf op zo'n afstand van het nest dat et niet altijdgemakkelijk is om het te zien. Ik heb er gen schuiltent staan. Ik moet er dus vor waken om de zaak net te verstoren.
Ja, ik zag je topic over IJsvogelnest in tuin, toen zag ik wel dat je over IJsvogels wel zo'n beetje wist wat er over te weten valt ;). Duidelijk.
Geeft niet Rinie. Jij kon niet weten dt ik zo lang onderzoek naar de jsvogel hebt gedaan. En het leuke van het forum is dat we door elkaars aanvullingen en opmerkingen van elkaar leren. Lijkt me een belangrijk doel :duim:  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#86
CiteerIk prober al een tijdje organisaties warm t maken om wat dieper op die boom in te gaan. Tot nu toe hapt er nog niemand. Ik heb er geen idee van wat zo'n datering kost. Ik ga het in ieder geval niet zelf betalen.
Wim,
Heb je de Bomenstichting ( http://www.bomenstichting.nl ) in Utrecht ook al benaderd, die hebben contact met een dendrochronologisch onderzoeks- en adviesbureau, dat enkele jaren geleden de jaarlijkse Dierckxlezing van de Bomenstichting heeft verzorgd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Misschien wel een leuke tip Gerrit. Ik ga er contact mee opnemen.
Dank je wel :duim:  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Heb inmiddels een mail naar de bomenstichting gestuurd. Ik hou jullie op de hoogte!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Heonder wat aktuele informatie over de waterkwaliteit:

De waterkwaliteit van de Roer is de laatste jaren flink verbeterd. De waarden voor N en P overschrijden de (ontwerp)normen niet meer. Wel is er nog sprake van een te hoge belasting van zware metalen. Deze zijn deels te verklaren uit historische verontreinigingen. Ze zijn niet van dien aard dat sanering noodzakelijk is.
De sterke verbeteringen van de waterkwaliteit hebben een enorm positieve invloed gehad op de fauna in de Roer.

Ter illustratie: Het aantal vissoorten in de Roer is in de periode 1980 tot 2007 toegenomen van 8 naar minstens 41 en mogelijk 42. (exoten niet meegeteld)

Het aantal soorten macrofauna per bemonstering is van 1980 tot in 2006 gestegen van 16 naar 86!

Voor deze prestaties verdienen Waterschap Roer en Overmaas en zijn Duitse collega's een compliment!

Bovenstaande informatie is gebaseerd op informatie verstrekt door dr.ir. H. Tolkamp van Waterschap Roer en Overmaas.

Ik dank de heer Tolkamp voor het verstrekken van deze gegevens.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels