Klapekster Oostvaardersdijk (26 dec.2005)

Gestart door Pim, december 26, 2005, 20:11:32 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Na mijn laatste bezoek aan de Zuidpier te IJmuiden (windkracht 9 en natte sneeuw) een koudje opgelopen met een vleugje influenza. Dit hield me dagenlang binnen met een bitter paracetamol dieet. Vanaf de bank keek ik uit over ons nederige achtertuin te Almere, een smalle tuin, maar wel circa 14 meter lang. Ik had dus alle tijd om mijn eigen tuinvogeltelling  te organiseren en kwam tot de volgende resultaten:

1)   Turkse Tortel: Een groep van deze schattige duifjes bezoekt dagelijks onze tuin met een maximum van 28 exemplaren!
2)   De huismus: Gelukkig is er in de Almeerse Waterwijk (gebouwd in de jaren tachtig van de vorige eeuw) nog redelijk wat broedgelegenheid voor deze rode lijst soort, het aantal varieert van 4-15 exemplaren per dag.
3)    Koolmees: dagelijks circa zes exemplaren.
4)   Spreeuw: Vorig jaar soms 20-25 exemplaren, dit jaar beduidend minder met circa 7 exemplaren per dag.
5)   De vink: Dagelijks circa zes exemplaren met uitschieters naar 15.

Ik beperk me tot een top 5. Dagelijks ook kauwtjes en zwarte kraaien. De leukste vogel om
naar te kijken vind ik de heggenmus die nu al vanuit de top van een struik sporadisch zijn lenteliedje ten gehore brengt. Het gaat om een liefdeskoppel in onze tuin die huppen als ze aan het foerageren zijn, net opwindspeelgoed. Eksters inspecteren alvast hun nest van afgelopen jaar. Roodborst, gaai en winterkoning laten zich sporadisch zien en ook de pimpelmees laat het soms afweten. Een juveniele merel kan onze tuin ook wel waarderen.

In een (waarschijnlijk) fijnspar bij de buren zag ik diverse malen een goudhaantje en een zwarte mees. Deze laatstgenoemde vogel bezoekt zeer zelden de voedertafel. Een aangename verassing was een vrouwtje zwartkop die ik plotseling in een struik zag zitten.
"Tijdens het telweekend werden opvallend veel appelvinken (612) en ijsvogels (105) waargenomen. Ook vogels die normaal zuidelijker overwinteren, zoals de zwartkop (523) en tjiftjaf (34) konden regelmatig genoteerd worden. Het is bekend dat deze soorten, mede als gevolg van de klimaatverandering, meer en meer in ons land blijven overwinteren" (Bron: Vogelbescherming Nederland).

Ook kon ik nog een nieuwe tuinsoort noteren: een man grote zaagbek vloog over de tuin in de richting van de Noorderplassen!!

Vanmorgen (Tweede kerstdag – 26 december 2005) met de fiets de fraaie Lepelaarplassen (Almere – Flevoland) gerond. In een els zaten tientallen kleurrijke puttertjes alias distelvinken. Ook zaten in het moerasbos vele vinken. In het water dreven afgeknaagde takken die op de aanwezigheid van bevers duiden. In de rietvelden hoorde ik minimaal zes baardmannetjes.

Bij de Oostvaardersdijk aangekomen zag ik in de verte het vredige schiereiland Marken liggen, met de telescoop kun je bijna bij de schilderachtige huisjes naar binnen gluren. Over het water van de kwelzone (hp 11.6) vloog een klapekster! Deze fraaie wintergast ging iets verderop bij hectometerpaaltje 11.8 bovenin een boom zitten. De aanwezige zangvogels werden erg onrustig van zijn aanwezigheid en niet onterecht, behalve grote insecten en kleine knaagdieren lust de klapeksters ook vogels ter grootte van een merel. Tot 2002 kon de klapekster ook tot schaarse broedvogel in Nederland gerekend worden, maar deze eer is voor ons landje momenteel amper nog weggelegd. (Volgens de laatste berichten is de klapekster zelfs in 2005 helemaal als broedvogel uit Nederland verdwenen.....)

"In de jaren zestig van de vorige eeuw waren er nog tientallen broedparen klapekster in Nederland, maar de laatste jaren is dit aantal teruggelopen naar 1-4 paar. De teruggang hangt o.a. samen met de verzuring en vermesting van heide-en hoogveengebieden. Door de vergrassing is er minder voedsel voor de klapekster in de vorm van vlinders, hommels en loopkevers. Door verschillende vormen van natuurbeheer (vernatting, begrazing en kleinschalig plaggen) is het tij mogelijk nog te keren. Daar komt nog bij dat de klapekster hier aan de rand van zijn verspreidingsgebied zit en dat de bevoorrading van nieuwe vogels zeer langzaam gaat doordat zijn leefgebied een soort eilanden in een asfaltjungle zijn".
Bron: Rode lijst van de Nederlandse broedvogels – Sovon.

Op de Natte graslanden wandelde een grote zilverreiger en ook in de Kwelzone liep zo'n schitterende reiger. Deze vogel zal bij het samenstellen van de volgende rode lijst wel afscheid kunnen nemen van zijn status als gevoelige soort. De grote zilverreiger heeft mede dankzij de Oostvaardersplassen weer vaste grond onder zijn voeten gekregen (spreekwoordelijk). Leuk dat het in enkele decennia een soort ook zo goed kan gaan, in 1978 was er één broedpaar in Nederland, momenteel al bijna honderd in de Oostvaardersplassen.

Ook kwam ik onderweg op enkele plekken nonnetjes (allen vrouwtjes/juveniele exemplaren) tegen, grote zaagbekken en brilduikers tegen. Op het Trekvogelgraslandje foerageerde een waterpieper.

Vanuit de Lepelaarhut (Lepelaarplassen – Almere) zie je altijd wel diverse eendensoorten. Zo'n vijfenveertig pijlstaarten waren aanwezig tegen de achterste rietrand. Ook veel wintertalingen en kuifeenden ter plaatse. Nonnetjes (8 vrouw/juveniel) zwommen op de plas en doken veel op zoek naar voedsel. Voor de kijkhut lagen in het riet drie zeer fraaie watersnippen in het zonnetje. Het was nog een hele toer om ze op de foto te krijgen, ze zaten simpelweg bijna te dichtbij.

Tot mijn verbazing staat ook de watersnip op de rode lijst voor bedreigde broedvogelsoorten in Nederland. Deze prachtig getekende vogels lijken nog zeer algemeen, maar hun aantal is de laatste decennia ingestort. In 1960 wordt het aantal geschat op zo'n 10.000 paar en de laatste jaren spreekt men (na tellingen e.d.) van maximaal 1500 broedpaar.
Bron: Rode lijst van de Nederlandse broedvogels – Sovon

De achteruitgang van deze Oer-Hollandse vogel mag de moderne boer zich aantrekken. Door verwoesting van zijn leefgebied en het asociale beheer is de watersnip langzaam aan het verdwijnen uit de Nederlandse polderlandschappen!!

Een ijsvogel liet zich door de watersnippen imponeren en vloog zijn favoriete visstek voorbij. Zes wilde zwanen kwamen luidruchtig roepend aanvliegen en landen op het water.

Op 24 december 2005 was ik een uur in de Amsterdamse waterleidingduinen, ingang Zandvoortselaan waar in een struik twaalf Noordse goudvinken zaten (7 vrouw/ 5 man). Tijdens het foerageren kon je soms hun "getrompetter" horen, dit geluid doet mij echter meer denk aan een ministoombootfluit. Ook nog honderden kramsvogels hoog in de bomen en in de duindoornstruiken.

Op dezelfde dag zag ik bij de Kwelzone (Lepelaarplassen – Almere) een druk voedsel zoekende kleine zilverreiger, een zeldzame wintergast in deze contreien. Als zomergast en broedvogel veel makkelijker te zien.


met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Els

CiteerIn een (waarschijnlijk) fijnspar bij de buren zag ik diverse malen een goudhaantje en een zwarte mees. Deze laatstgenoemde vogel bezoekt zeer zelden de voedertafel

Dit najaar voor het eerst een zwarte mees waargenomen in onze tuin. Deze hing aan onze vetbollen en was net als een pimpel- of koolmees totaal niet schuw. Begrijp nu uit jou verslag dat dit dus een uitzondering was.  :)

Groetjes

Els


p.s. Ik geniet altijd van je verslagen, ga vooral door ermee.
Els Ouwehand, Katwijk

Pim

Bedankt voor je compliment.

De zwarte mees is geen extreme zeldzaamheid qua tuinvogel, maar het blijft een leuke tuingast. In Amsterdam zag ik in mijn tuin zeven jaar lang geen zwarte mees.

Wel weer halsbandparkieten en die zijn nog niet in Almere doorgedrongen.

vriendelijke groet,

Pim Julsing
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

laatvlieger

Ik zit nu dus ziek op de bank.... en mijn ramen zijn al dagen beslagen... aaaarrrggggghhhh
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

jesse zwart

pim, zou je mij willen vertellen waar jij die Noordse goudvinken steeds ziet ? ik hoor ze namelijk wel af en toe, maar zien doe ik ze niet.Desnoods kun je dit even naar mijn emailadres zoeken, als je niet wilt dat deze informatie openbaar wordt.
Alvast bedankt.
Jesse Zwart

Pim

Ik stuur je even een persoonlijk bericht, maar laat je vogellijm thuis! ;)

groet,

Pim Julsing

p.s.
Behalve Noordse zitten er ook de reguliere teutergoudvinken.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

jesse zwart

dankjewel ! overigens was ik gisteren weer even in de a'damse waterleidingduinen.o.a. boomkruiper, krakeenden, de ijsvogel van het kanaal.Voor de rest de vogeltjes die je er in deze tijd van het jaar altijd wel tegen komt.Kramsvogel, staartmees, kuifeend.Ook nog 2 Edelherten die uit de meidoorn kwamen gevlucht toen ik deze wat dichter naderde om een winterkoning goed te bekijken.Ze schoten op twee meter langs me !
Bij de betonnen brug zat een verdwaasde aalscholver in het gras bij het kanaal.Ik stond even het kanaal in te kijken, waarop een vrouw naast mij vroeg; Zijn jullie er al uit wat het is ? mijn wedervraag was, welke vogel bedoelt u.Nou die daar, in het gras." O, Mevrouw, dat is gewoon een aalscholver hoor.Nou volgens mij niet zei ze want deze heeft een gele snavel.Mevrouw heeft u de aalscholverkolonie verderop gezien ?
Ja en die hadden allemaal geen gele snavel, dus dit is geen aalscholver.
Ik besloot een einde aan deze zinloze discussie te maken door nog een keer te zeggen dat het echt een aalscholver was, dat ze dat van me moest aannemen omdat ik wel meer aalscholvers had gezien in mijn leven.
Waarop mevrouw verontwaardigd zei tegen de rest van haar familie; KOM jongens we gaan, ik laat mijn dag niet verzieken door deze jongeman.Meneer u heeft ongelijk, het is geen aalscholver.
Ik, toch wel een beetje verbaasd door het optreden van deze mevrouw raadde haar aan het thuis nog eens op te zoeken.Het antwoord was dat ik beter mijn mond kon houden.Ik heb nog even gezegd dat ze misschien nog bij de kalkoen van de avond er voor zat met haar gedachten, maar hier kon natuurlijk niet om worden gelachen.
Toch jammer als je mensen iets probeert bij te brengen waar ze zelf om vragen, en dat er dan zo word gereageerd.Maar ach, ik verbaas me nergens meer over en ik heb fijn gewandeld.
Jesse Zwart

Pim

Edelhert=damhert

Ja mensen die je tegenkomt in die natuurgebieden kunnen behoorlijk irritant zijn ;)  
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

jesse zwart

je hebt gelijk edelhert= damhert.wel zo ingevoerd, maar soms in de war  :D  
Jesse Zwart