Checklist of gemakslijst?

Gestart door RutgerB, januari 20, 2018, 10:15:23 AM

Vorige topic - Volgende topic

RutgerB

In december vorig jaar heb ik het idee opgevat om eens echt werk te maken van het completeren van de soortenlijst van waarneming.nl. Aan de lijst van Floron, downloadbaar via de verspreidingsatlas, was recent veel werk verricht en deze lijst bleek veel completer dat die op waarneming.nl.  Ik achtte die lijst de beste bron (en snelste manier) voor toevoegingen.  Als NL-admin had ik in de jaren daarvoor steeds een halfslachtige poging ondernomen want ik vond eigenlijk dat een echt inheemse admin (ik woon in België) dat moest oppakken.  Dat Floron hier wel werk van had gemaakt, was dus een niet te missen kans. Mijn werk aan de Nederlandse lijst (in samenwerking met Marcel) in december ging niet zonder een flinke hobbel en dankzij veel hulp van Niels E. is dit snel weer goed gekomen.

Ik werkte 2008-nu ook aan lijsten van landen uit voornamelijk Europa. Zo zijn voor de alle Europese landen plantenchecklists beschikbaar, sommigen completer dan anderen. Het is afhankelijk van de bron en/of er iemand anders (in samenwerking met mij) veel moeite in stak. Zo is voor Griekenland laatst heel wat veranderd. Het zijn landenlijsten waar natuurlijk niet altijd per soort ook waarnemingen van zijn in Observations.org , dat begrijpt een kind. Zo zou dat dus ook moeten gelden voor een Nederlandse checklist nam ik aan, maar dat moet nu kennelijk anders.

De Nederlandse admins zijn van mening dat de lijst niet een checklist moet zijn, maar een lijst waarin alleen soorten staan waar ook daadwerkelijk waarnemingen van zijn (in waarneming.nl). Ik noem het maar even een gemakslijst. Voor het gemak van de admins, die niet willen dat er soorten in de familieoverzichten staan waar geen foto's van zijn of dat er onterecht waarnemingen worden ingevoerd onder een obscure plantensoort die daarna dan foutief blijkt. Er zijn vast nog wat redenen, maar wie goed leest merkt dat ik het hier helemaal niet mee eens ben. Mijn indruk is dat men de lijst wil kortwieken om maar vooral de exoten / eenmalig gevonden adventieven te weren. Dat je met een criterium (moet ook gevonden zijn en gemeld op waarneming.nl) ook inheemse soorten zou moeten uitzetten is waarschijnlijk een onbedoelde consequentie, maar daar kun je natuurlijk dan wel weer een uitzondering op maken. Een echte gemakslijst dus.  We hebben dus nu voor elk Europees land een checklist, behalve voor Nederland..

Ik denk dat hieronder een reactie gaat komen dat dit op het adminforum moet worden uitgevochten, maar ik zit niet op dat forum en voel me als waarnemer ook in de kou gezet. Mijn advies aan iedereen die liever met een complete lijst werkt en ook invoert via Obsmapp: Download een andere landenlijst, bijvoorbeeld die uit België, en voer daarmee in. Dan hoef je ook niet te bedelen om een toevoeging.

Rien Ondersteijn

Rutger;als ik het een beetje goed begrepen heb ben ik t 100 % met je eens : een zo compleet mogelijke controlelijst lijkt me zeer plausibel en ik heb tot nu toe niet de indruk gehad dat deze site daar erg karig in was d.w.z.een eenmaal gevonden exoot [liefst beaamd door Leni/Wout] werd hier toegevoegd.
Bepaalde criteria golden uiteraard,zoals liefst een spontane vestiging bijv.
Ik zou t niet alleen jammer maar ook onbegrijpelijk vinden als men aan 'eenmalige soorten' gewoon voorbij gaat.
Alleen al de interesse van Naturalis bij t vinden van een 'vreemdeling' zegt toch wel iets ?

Wel heb/had ik de indruk dat de controlelijst van hier zeker zo uitgebreid is als die van Floron,want meermalen pakte ik mis als ik een weinig gevonden soort van hier ging zoeken op de Spreid-atlas.Helaas heb ik de voorbeelden niet genoteerd.
Groene groe[n]tjes.Rien.

marcel234

#2
Een onvolledige lijst is voor de gebruiker niet zo handig maar in het beschrijvingsveld kan je wel alles kwijt. Het probleem is niet zo heel groot lijkt me.
Als je toch alle planten van Nederland wil strepen moet je gewoon overstappen op nova...


nielseimers

Citaat van: Rien Ondersteyn op januari 20, 2018, 14:37:48 PM
Gestreept of niet -ik zie 'm wel op de soortenlijst..
Losstaand van deze discussie (ik blijf hier voorlopig nog even neutraal in), heb ik de soort uitgezet. Persoonlijk akkefietje met de waarnemer.

RutgerB

Misschien loop ik te hard voor het gegeven uit (vele soorten staan nog gewoon 'aan'), maar mij is medegedeeld dat het criterium wordt dat er een waarneming van moet zijn op waarneming.nl. Dat betekent dat er een actie als die van Niels mogelijk is: Je zet Acer palmatum uit als iemand een waarneming invoert die niet voldoet aan de vereisten van NL-admins en er verder ook geen andere waarneming van die soort is. Ik ken de achtergrond van het akkefietje niet en ook de exacte admin-criteria niet, maar het kan zijn dat de plant ook verwilderd moet zijn aangetroffen op waarneming.nl.  Indien iemand dit ijverig en stelselmatig gaat opvolgen, gaat snel 25% van de soorten die er nu in staan eruit.

Waargenomen soorten incl. exoten op waarneming.nl : 2757
Beschikbare soorten (dus geen subsp. etc.) : 3645

Dat Acer palmatum wel beschikbaar is op de site van Floron https://www.verspreidingsatlas.nl/8532 suggereert dat er wel verwilderde vondsten van zijn in Nederland, maar ook dit weet ik niet zeker. Ik heb al eens met Laurens contact gehad hierover en er zijn ook soorten, met name bomen en struiken, beschikbaar bij Floron die enkel en alleen aangeplant voorkomen in Nederland. Floron heeft namelijk ergens in de jaren negentig het idee opgevat dat je ook aanplant mocht invoeren en vervolgens kwamen er natuurlijk ook waarnemingen van Mammoetbomen etc. binnen. Die verwildert niet in Nederland, althans; daar ga ik van uit.

Dit gezegd hebbende ben ik nog steeds van mening dat je de lijst van waarneming.nl minimaal zo lang/groot maakt als die van Floron en het criterium 'moet zijn gemeld op waarneming.nl' snel laat vallen.

Sipke Gonggrijp

Ik zou het vooral vervelend vinden als er op deze manier een spagaat ontstaat tussen jou Rutger en andere admins. Ik weet dat velen met mij jouw werk van af den beginne erg op waarde schatten! Dus laat dat niet gebeuren los van wat hier voor eindbeslissing hierin wordt genomen.
Ikzelf prefereer zelf ook een zo compleet mogelijke lijst maar begrijp sommige argumenten van andere admins net zo goed.

Datura

Met Sipke eens, de tweedeling zou inderdaad jammer zijn en is m.i. ook niet nodig. Ik begrijp de argumenten voor een complete lijst, maar omdat er ook argumenten tegen zijn en dus niet klakkeloos de lijst van Floron over te nemen geef ik die hier ook even:
- Het huidige systeem (een soort pas opnemen als hij verwilderd is aangetroffen) werkt goed (zie ook de post van Rien). Dit systeem zorgt er ook voor dat 1) de mensen zelf meer moeite doen voor determinatie en aanvragen van een soort, je hebt nl. minder mogelijkheden om de gevonden plant maar 'een naam te geven' en dan wel te zien wat een admin ervan vindt & 2) de admins beter meekrijgen welke taxa toegevoegd zijn (alle admins lezen het 'toegevoegde taxa' topic wel), en persoonlijk klik ik ook zeker op topiclinks en waarnemingen van soorten die ik nog niet ken. Dit is met deze actie niet mogelijk.
- Ik vindt het dus ook goed voorstelbaar dat een soort als 'Anchusa procera' die in 1x in een Gorteria begin jaren 70 genoemd wordt, niet meteen invoerbaar is. Vind je de soort verwilderd, dan is het geen enkel probleem om hem alsnog toe te voegen.
- Dit is natuurlijk ook bij uitstek iets wat niet zonder medeweten van de plantenadmins had gemoeten. Nu is het een driemansactie van jou, Marcel en Hisko: hiervan kunnen er zeker nog 2 op het adminforum planten. In dat opzicht is dit inderdaad geen handige actie.

Tot slot:
- De term gemakslijst dekt inderdaad de lading, prima term, geen problemen mee :).
- Met het huidige criterium (pas invoeren als een soort 1x verwilderd gevonden is) wordt m.i. ook al soepel om gegaan. Het moet wel praktisch en leuk blijven natuurlijk.
- Jouw oplossing om de .be lijst of observadolijst te gebruiken is prima natuurlijk. Dit is m.i. geen reden om nieuwe soorten niet in voor beschikbaarheid op de Nederlandse lijst aan te vragen.

Dit even op persoonlijke titel, ik heb het niet eerst met andere admins overlegd :)

Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

nielseimers

Ik sluit mij vooral aan bij de opmerking dat er absoluut geen onenigheid mag ontstaan tussen jou en de andere plantenadmins. Wij hechten veel te veel waarde aan al jouw inzet, je kennis en het delen van deze kennis.

Wat betreft de soortenlijst, ik zie voor- en tegenargumenten voor beide situaties en heb geen sterke voorkeur voor een van beide situaties. Ik neem dus een neutrale positie in.

Rien Ondersteijn

Ik vind t trouwens beetje raar dat hier zo weinig zaailingen van Acer Palmatum worden gemeld.
Bij onze Zuiderburen is ie al vaker gevonden als zaailing nog maar nét over de grens...
Rutger weet er alles van :https://waarnemingen.be/waarneming/view/79623752?_popup=1
Of zou het komen omdat Belgische tuinmensen die Esdoorn veel ouder laten worden ?[met meer kans op zaadvorming ?].
Groene groe[n]tjes.Rien.

RutgerB

#10
Bedankt voor de directe en indirecte complimenten  ;D

Ik wil het wat droger bekijken. De lijst bij Floron is een betrouwbare bron en heeft gediend als bron voor toevoeging. Zitten er fouten in? Prima; kruip in de pen en kaart het aan bij Floron.  Hetzelfde geldt voor een bron als Heukels'. Je moet naar mijn mening soorten niet eenzijdig uitzetten op waarneming.nl

Ik heb dit inderdaad zonder noemenswaardig overleg gedaan, net zoals ik dat zonder overleg deed toen ik nog een volwaardig NL-admin was en niet alleen 'taxonoom'. Die Anchusa procera heb ik in 2013 al aangezet zie ik bijvoorbeeld in de historie. Als bron gebruikte ik waarschijnlijk Flora Neerlandica.

Niemand heeft er ooit echt werk van willen maken de lijst van waarneming.nl echt compleet te maken (zoals bijvoorbeeld wel voor België en de nodige Europese landen) , dus toen ik 'met pensioen' ging heb ik nog dit cadeautje willen geven. Ook heb ik nog een paar uurtjes besteed aan de lijst van de bramen met behulp van Ron en de lijst in Rubus-in-Nederland. Dat men nu weer op 'komt niet voor' drukt, wat feitelijk niet klopt (check de bron!), vind ik contraproductief.

Ik snap de redenen wel waarom je iets weer uit zou willen zetten, maar ben het er niet mee eens. De lijst zou een checklist moeten zijn zonder vage criteria. Wanneer zet je een soort uit? Als er geen vondsten van zijn in waarneming.nl? Of als de laatste vondst (in een andere bron) voor 1970 was? Maar dan uitgezonderd inheemse soorten? Of gewoon als de soort je in de weg zit? Als men echt van mening is dat er strengere criteria op de lijst moeten worden toegepast, doe dat dan systematisch en volgens criteria die te herleiden zijn.

Dit zijn de voorbeelden van de criteria

-staat op de standaardlijst
-staat in de Heukels'
-staat op de Floron-lijst
-staat op Rubus-in-Nederland

Kennelijk zijn voor die laatste 2 een aantal admins niet te vinden. Ik vind dat onbegrijpelijk.

RutgerB

Citaat van: Rien Ondersteyn op januari 20, 2018, 22:12:05 PM
Ik vind t trouwens beetje raar dat hier zo weinig zaailingen van Acer Palmatum worden gemeld.
Bij onze Zuiderburen is ie al vaker gevonden als zaailing nog maar nét over de grens...
Rutger weet er alles van :https://waarnemingen.be/waarneming/view/79623752?_popup=1
Of zou het komen omdat Belgische tuinmensen die Esdoorn veel ouder laten worden ?[met meer kans op zaadvorming ?].
Ik denk dat je hier de vinger op de zere plek legt. Als je de lijst inperkt, zul je er ook geen meldingen van krijgen.

Dit moet je in combinatie zien met de negatieve tendens om exoten te melden door ze in een heel aantal schermen niet te tonen in waarneming.nl, of door de zeldzaamheid in waarneming.nl kunstmatig laag te houden. Als niemand belang stelt in je vondst, neemt de aardigheid in het melden snel af.

Willemien Troelstra

Citeer
Zitten er fouten in? Prima; kruip in de pen en kaart het aan bij Floron.
Ik zal dat zeker wel eens doen. Dat zie ik als een actie los van deze discussie.

Citeer
Die Anchusa procera heb ik in 2013 al aangezet zie ik bijvoorbeeld in de historie. Als bron gebruikte ik waarschijnlijk Flora Neerlandica.
Of de soort al eerder is aangezet of recent maakt niet uit voor de discussie over welke lijst we aanbieden bij waarneming.nl. Op de Verspreidingsatlas staat maar één waarneming: uit 1964 met de status 'Niet wild!'. Maar, inderdaad in de FLORA Neerlandica staan diverse adventieve waarnemingen uit eind 19de eeuw/begin 20ste eeuw van deze soort, blijkbaar zitten die niet in de NDFF en dus niet in de Verspreidingsatlas, mogelijk omdat de vindplaatsen niet voldoende localiseerbaar zijn om ze te kunnen plaatsen in uurhokken of misschien wordt er nog aan gewerkt.

Citeer
Niemand heeft er ooit echt werk van willen maken de lijst van waarneming.nl echt compleet te maken (zoals bijvoorbeeld wel voor België en de nodige Europese landen).
Dat klopt, de behoefte werd niet gevoeld, daarom is er nu discussie ontstaan. ;-)

Citeer
Ik snap de redenen wel waarom je iets weer uit zou willen zetten, maar ben het er niet mee eens. De lijst zou een checklist moeten zijn zonder vage criteria.
We hebben als admins geen mening gevormd over criteria omdat (1) de vraag niet werd gesteld (2) we (denk ik allemaal) in de veronderstelling waren dat we een helder criterium hadden: "er moet een goedgekeurde waarneming van zijn op waarneming.nl." Ik weet pas nu, naar aanleiding van deze discussie, dat de lijst al eerder door jou is uitgebreid met soorten waarvan in het (lange) verleden waarnemingen zijn gedaan in Nederland.

Citeer
Als je de lijst inperkt, zul je er ook geen meldingen van krijgen.
Dat vraag ik me af. Ik denk dat soorten die lijken op andere soorten meestal door ervaren floristen worden herkend als 'afwijkend' en die gaan het dan toch wel uitzoeken. Bij echt gekke soorten denk ik dat mensen navraag gaan doen. Bij verwilderende soorten die bekend zijn als tuinplant denk ik dat mensen die wel invoeren als 'geslacht spec' of 'plant onbekend'. Ik denk wel dat het toevoegen van een waarneming met foto's ertoe leidt dat die soort vaker gemeld zal worden omdat mensen dan veel sneller een beeld kunnen vormen of hun vondst daaronder zou kunnen vallen.


Deze discussie heeft mij in ieder geval weer meer geleerd over zowel de samenstelling van de soortenlijst bij waarneming.nl als over de Verspreidingsatlas.
groet, Willemien Troelstra

Datura

Die Anchusa was inderdaad een voorbeeldje omdat ik niet verder dan de 'A' gekomen ben bij http://www.nationaalherbarium.nl/gorteriaweb/gorindex.htm :).

Ik denk dat Gerard een prima werk heeft geleverd en dat het erg goed is dat al die soorten op de verspreidingsatlas staan (waarbij er ongetwijfeld 'fouten' en interpretatieverschillen ingeslopen zijn). Als we vooraf een overleg gehad hadden over de import van de lijst dan was ik wellicht nog met overwegingen gekomen als:
- Een groot deel van de vroegere adventieven waren wol- en graanadventieven, dat is toch echt een ander type adventief als tuinontsnappelingen en de campingadventief van tegenwoordig. Wol- en graanadventieven komen niet meer zoals vroeger voor (Sipkes russen als positieve uitzondering). Een reden waarom het niet noodzakelijk is om deze soorten standaard in de soortenlijst te hebben (laat ze eerst nog maar eens gevonden worden).
- De lijst die Niels bijhoudt (wat hij prima doet m.i.) in het Wijzigingen in plantentaxa-topic laat ook zien dat de Floronlijst nog steeds dynamisch is (en moet zijn): veel van de recent toegevoegde soorten zijn ook in het verleden nooit gevonden. Het is dus niet zo dat de floronlijst compleet is.

Niettemin had het best zo kunnen zijn dat ik het een goed idee vond om de floronlijst over te nemen (sowieso zijn er meer admins die het een goed idee vonden). Door deze actie heb ik me daar niet een mening over kunnen vormen (de import van zo'n massa soorten is natuurlijk iets anders als losse soorten activeren). Het is niet zo vreemd dat admins zich gepasseerd voelen als je ze passeert. Ik denk dat daar een flink pijnpunt zit. Logisch.

Overigens ben ik het grotendeels eens met wat Willemien geschreven heeft :)
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

Rien Ondersteijn

Citaat van: Sipke Gonggrijp op januari 20, 2018, 20:35:31 PM

Ikzelf prefereer zelf ook een zo compleet mogelijke lijst maar begrijp sommige argumenten van andere admins net zo goed.

Lijkt mij ook logisch: een zo compleet mogelijke lijst !

Maar wat kunnen dan die argumenten zijn? Ik zeg gewoon : gezien is gezien/gevonden is gevonden/waargenomen is waargenomen...daar kan men toch niet omheen ?
Dat er twijfels zijn omtrent de oorsprong van sommige soorten is begrijpelijk,maar dat is makkelijk op te lossen door als beoordeling neer te zetten :" twijfelachtig" of zelfs afkeuring.

Ik hoop wel vanuit t diepst van mijn hart dat men dit samen in goed respect oplost.
Groene groe[n]tjes.Rien.

RutgerB

Dat komt wel goed Rien.

Ik heb de admins gepasseerd, maar dat was geen bewuste actie; ik passeerde ze altijd en overal en dat heeft zelden tot problemen geleid. Ik werk namelijk met bronnen. Het enige probleem is eigenlijk nu dat de actie is opgevallen omdat er veel gecorrigeerd moest worden achteraf. We hebben het volgens mij ook niet over een massa, maar maximaal honderden. Duizenden zou ik massa noemen. Bovendien vallen nu dus pas soorten op die er al 4 jaar in zaten, dus zo urgent lijkt me de hele kwestie niet. Het wordt voor mij wel urgent als je dit werk expres weer ongedaan wil maken.

Het hele verhaal over graanadventieven (soorten van toen en nu) is niet zo strak als Kim wil laten geloven. Er zijn nog steeds graanadventieven/soja-adventieven te vinden, en zelfs dus wol-adventieven (zie het voorbeeld van die Juncussen door Sipke) maar er is maar heel weinig aandacht voor. 'Vroeger' struinde men jaar na jaar de grensmaas af expliciet op zoek naar adventieven, nu is dat zoeken een zeldzaamheid geworden. Er er ook nog steeds overslag, maar er zijn ook nieuwe bronnen zoals verdwaald vogelzaad.  In Vlaanderen, dat echt niet veel verschilt van Nederland (zeker bijvoorbeeld niet langs de Maas) vinden we met regelmaat van de klok soorten terug die 40-50-60 jaar niet gevonden zijn.

Ik ga hier nog een conclusie aan bouwen, maar ik moet nu andere dingen doen. Later misschien nog een reactie.

Datura

Ha Rutger,

In principe wil ik niks 'strak zeggen' (en tijd om diep te gaan discussiëren heb ik ook niet, gelukkig zal ik ook nooit zeggen dat ik de waarheid in pacht heb). Ik snap dat je nu ingaat op wat ik getypt heb, maar mijn voornaamste punt is (en dat had je begrepen) dat we hier vooraf over hadden moeten overleggen (en ik snap dat hier ook genoeg 'nadelen' aan zitten).
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

Rien Ondersteijn

Het doet me goed deze openheid van Rutger te mogen constateren-ik begrijp nu ook beter,welke zaken langs elkaar heen zijn gegaan via individuele acties.
Het is niet aan mij om dit af te ronden ,maar ik hoop wel te mogen zeggen : " Santé ".
Groene groe[n]tjes.Rien.

RutgerB

Mijn eerdere verhaaltje eindigt er natuurlijk mee dat je zo'n breed mogelijke lijst zou moeten hebben voor het gemak en ook de verzameldrift van de gebruikers. De verwondering dat er nog een vondst van is als je iets 'terugvindt' of de kick iets te vinden dat nog nooit (echt nog nooit) is aangetroffen. En ja; dat gaat vaak om exoten. En ja; dat is vrijwel altijd door mensen veroorzaakte 'rommel'. En ja; soms zijn eerdere meldingen twijfelachtig. Dat maakt het juist leuk om het dan echt eens uit te zoeken.

Als je je als admin gepasseerd voelt en je nu gedwongen voelt over de inhoud van de lijst na te denken maak dan aub niet de denkfout te denken dat alles beter te controleren valt als je de lijst indikt tot wat al eens is gemeld op waarneming.nl. Of misschien erger: Als er al meldingen zijn, de soort dan alsnog 'uit' te gaan zetten omdat je geen expliciete verwilderingen tussen de eerdere meldingen op waarneming.nl ziet staan.  Ik lees nu voor een derde keer dat men aannam dat een exoot eerst verwilderd moest zijn vastgesteld OP WAARNEMING.NL om aan te kunnen zetten.  Natuurlijk niet. Dat gaat om alle vondsten ooit en juist vooral buiten waarneming.nl als het gaat om adventieven. Het is/was een checklist!  Om een voorbeeld te geven waarom: Bomen en struiken die wel buiten waarneming.nl eens verwilderd zijn vastgesteld in Nederland, wil je natuurlijk ook vast kunnen leggen (evt. ook als aanplant!) in waarneming.nl.

Dit alles gezegd hebbende begrijp ik nog steeds, zie de eerste post, dat men overeen gekomen is toch naar een 'gemakslijst' te willen gaan. Ik lees niet dat men erop terugkomt. Links en rechts zijn er ook al wat soorten weer uitgezet. Ik ben het daar blijvend mee oneens, maar vind wel: Als je dat gaat doen, doe het dan systematisch. En volg dan vervolgens ook snel en systematisch de aanvragen (die vaak ook via een waarneming van plant onbekend binnen komen) en verbetervoorstellen op.  Ik denk dat dit heel wat meer werk op gaat leveren dan gewoon een wat uitgebreidere en met bronnen gefundeerde lijst.

Rien Ondersteijn

Alinea 1 : helemaal mee eens.

Alinea 2 : Er is veel voor te zeggen om ook allerlei aanplant bij de woordenlijst te voegen vanuit educatief standpunt.
              Als het dan maar meteen duidelijk is dat het 'Cult' is [andere kleurstelling ?]

Alinea 3 : Een uitgebreidere met bronnen gestaafde lijst : Grandioso ! !

Heukels vermeldt trouwens toch ook siergewassen/bomen/struiken.
Gewoon die en/of de Spreid-Atlas volgen met de toevoegingen van nieuwe vondsten.
Maar wél : duidelijk onderscheid tussen 'Cult' en 'Wild'
[dat doet de Verspreidingsatlas zo goed door t gebruik van n kleiner lettertype]
Groene groe[n]tjes.Rien.

RutgerB

Ik kwam nog een lijstje van me tegen in de Atlas van de flora van Eindhoven met als titel: 'Extra soorten met recent voorkomen in Flora van Eindhoven'.  Zo had ik ook een lijstje uit de Flora van Nijmegen. En die van Oost-Gelderland. Dit was als aanvulling bedoeld op de lijst in waarneming.nl. Daar staan ook soorten tussen die niet in de Verspreidingsatlas staan.

Sommige soorten uit die lijstjes van toen hebben ook hun nut al bewezen en zijn later redelijk wat ingevoerd. Die konden mensen dus invoeren zonder ze eerst te moeten aanvragen. Lijkt mij de handigste manier van werken die ook bij alle andere soortgroepen (en in alle andere landen) dé methode is.

Nathalie De Somer

Zelf ben ik oook voorstander van een volledige lijst. Een onvolledige lijst werkt in de hand dat bepaalde soorten niet worden beschouwd.

We zien echter vaak dat soorten voor waarnemingen gekozen worden zonder dat de kenmerken worden aangetoond. Bij vele ongewone soorten ontbreekt vandaag nog de soortinformatie. Een grote lijst is daarom foutgevoeliger en vraagt meer kennis en overweging, zowel voor de waarnemer als voor de waarneming-beheerder.

Daarom lijkt het me nuttig dat we ook met elkaar bespreken hoe we de foutgevoeligheid beperken, bijvoorbeeld door de soortinformatie aan te reiken, misschien met eenvoudige referenties naar de vele betrouwbare websites. Het hoeft niet allemaal in 1 keer voor elkaar te zijn, als we de route afspreken dan kan het geleidelijk opgebouwd worden.

Wellicht zijn er meer ideeën.

Het zou me niet verbazen dat voor andere soortgroepen dezelfde discussies worden gehouden, wellicht kunnen we ook daar ervaring uit tappen.

vriendelijke groet
Nathalie

RutgerB

#22
Die discussie mag je altijd voeren, maar is niet nodig omdat de oplossing voor foute invoer niet in de beperking zit.  Die zit juist in meer openheid en vervolgens mooie tools om de invoer te keuren. Van mijn part voer je in met de wereldlijst, wat maakt dat uit? Laat ook maar zien hoe die keuringen gebeuren en maak het keuren ook voor 'gewone waarnemers' toegankelijk.  Ook kunnen 'gewone waarnemers' bijdragen aan de info per soort zoals bijvoorbeeld op Wikipedia ook werkt.

Dat je nauwkeuriger invoer krijgt door de lijst in te korten is een mythe en maakt het op dat vlak stroperig en bureaucratisch.  Ik weet uit ervaring dat er maar zelden aanvragen komen tot toevoeging, terwijl er verborgen (onder Genusnaam spec. of Plant onbekend) al tijden valide waarnemingen van dan nog niet beschikbare soorten op waarneming.nl staan. De kans is vervolgens ook reëel aanwezig dat je links en rechts wordt ingehaald door vlottere initiatieven.


migratorius

Aan wat voor percentage moet ik denken bij niet-ingevoerde soorten op de Nederlandse lijst? Ik kan me voorstellen dat men de lijst "hanteerbaar/overzichtelijk wil houden, maar óók dat je een complete lijst wil hebben... Dat is overigens ook te bewerkstelligen door als archivaris oude waarnemingen in te voeren (gebeurt bij vogels ook).
Bij het doorzoeken van kaarten bij de BSBI vind ik de obscure taxa vooral ergerlijk, maar dat is eerder een probleem met het ontwerp van hun website.

JanHein

RutgerB

#24
Quote uit een paar berichten eerder:

CiteerWaargenomen soorten incl. exoten op waarneming.nl : 2757
Beschikbare soorten (dus geen subsp. etc.) : 3645

Als er echt werk van een checklist zou worden gemaakt (vele historische gegevens ontbreken nog) zou het aantal beschikbare soorten snel 4500 kunnen zijn.

Citaat van: migratorius op januari 31, 2018, 18:46:41 PM
Ik kan me voorstellen dat men de lijst "hanteerbaar/overzichtelijk wil houden, maar óók dat je een complete lijst wil hebben...  Dat is overigens ook te bewerkstelligen door als archivaris oude waarnemingen in te voeren (gebeurt bij vogels ook).

Goed punt. Als je externe gegevens wilt toevoegen (bijvoorbeeld een import uit een andere database) moet de lijst zo uitgebreid mogelijk zijn zodat je niet veelvuldig op 'komt niet voor' stuit.

RutgerB

Ik hou dit topic nog een beetje in leven  :P

Ik kwam vandaag dit citaat tegen bij een waarneming:

CiteerSpijtig géén foto genomen. (had van deze al genoeg foto's in zuid-Frankrijk genomen)Was eerst eigenlijk ook niet van plan de waarneming in te voeren omdat ik dacht dat ze toch niet in de lijst zou voorkomen.

Rien Ondersteijn

Heel goed van je.
Een treffend voorbeeld.
Groene groe[n]tjes.Rien.