EIS-dag 28 januari 2006

Gestart door Andre321, januari 27, 2006, 10:06:59 AM

Vorige topic - Volgende topic

Andre321

EIS-dag 28 januari 2006EIS-dag niet op 21 januari maar op 28 januari!
Wegens groot succes vindt de EIS-dag niet zoals in de vorige nieuwsbrief stond aangekondigd op 21 januari plaats maar op 28 januari.  

EIS-dag 28 januari 2006
De jaarlijkse EIS-dag wordt deze winter gehouden op 28 januari 2006 en zal plaatsvinden in Naturalis te Leiden. 's Ochtends worden tijdens de bijeenkomst van de werkgroepscoƶrdinatoren en het EIS-bestuur het beleid en de lopende projecten besproken. Deze bijeenkomst staat in principe open voor alle geĆÆnteresseerden. Het middagprogramma bestaat uit een achttal lezingen over projecten waar EIS-Nederland afgelopen jaar bij betrokken is geweest.


 Men kan, tegen betaling, gebruik maken van het zelfbedieningsrestaurant, maar het nuttigen van meegebrachte etenswaren is ook toegestaan.

13.30
 Achteruitgang van bestuivers in Europa? Koos Biesmeijer


 Bij het Institute of Integrative and Comparative Biology in Leeds vindt in het kader van het ALARM-project onderzoek plaats naar de achteruitgang van bestuivers in West-Europa. Hiervoor zijn onder andere bestanden van EIS-Nederland gebruikt. In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de eerste resultaten van dit project.

13.50
 Bedreigde soorten en veranderende habitats Eddy  Weeda
 Bij Alterra wordt op het moment gewerkt aan het in kaart brengen van de fricties tussen het huidige natuurbeleid en de instandhouding van de fauna. Veel EIS-werkgroepen hebben hier aan bijgedragen. De resultaten van dit project worden gepresenteerd.


14.10
 Veranderingen in de vliegtijden van libellen Vincent Kalkman

 Afgelopen jaren is gebleken dat de vliegtijd van veel soorten libellen sterk veranderd is. Bijna alle soorten zijn eerder gaan vliegen en een deel van de soorten heeft tevens een langere vliegtijd gekregen.

14.30  Koffiepauze

15.00
 De gestreepte waterroofkever in Nederland Jan Cuppen
 In opdracht van het ministerie van LNV is afgelopen twee jaar onderzoek uitgevoerd naar de gestreepte waterroofkever. Dit heeft geresulteerd in een betere kennis over de verspreiding en ecologie van deze Habitatrichtlijnsoort.

15.15
 Onderzoek naar de roodrandzandbij Frank van der Meer
  De roodrandzandbij Andrena rosae is nagenoeg beperkt tot de Biesbosch. Afgelopen jaar is er gekeken naar de verspreiding en ecologie van de soort. Nog voordat het soortbeschermingsplan op papier stond werd duidelijk dat de soort vermoedelijk weer vooruit gaat.

15.30
 Van pissebedden tot boktorren, voortgang van het verspreidingsonderzoek Vincent Kalkman  
 Afgelopen jaren zijn er veel initiatieven genomen om te komen tot verspreidingsoverzichten van de Nederlandse ongewervelden. Komen deze projecten ooit tot een eind?

15.45
 Het soortenregister, vier maanden na Veerman Roy Kleukers  
 In september 2005 is het Nederlandse soortenregister officieel geopend. Komend jaar gaat er hard gewerkt worden aan het verder verbeteren en uitbreiden hiervan.


16.00
 2.500 zoute soorten Arjan Gittenberger

 Een belangrijk gemis in het soortenregister is het ontbreken van de mariene fauna. In 2006 zal het register worden aangevuld met informatie en fotos van de mariene dieren.
16.15  Borrel

Museum Naturalis ligt achter het centraal station van Leiden, vlakbij het Leids Universitair Medisch Centrum. -->  routebeschrijving

marcel123

#1
EIS was leverancier van verspreidingskaartjes, daarnaast waren er online nog 2 bronnen en werd er 1 mondeling toegevoegd:

1. Limnodata.
Afhankelijk van de kwaliteit van het waterschap waren de gegevens goed en anders minder.
2. St. Anemoon
en mondeling werd
3. vlindernet nog aangestipt.


en hadden jullie allemaal het laatste puntje niet gezien?
Om 16.15 (nou ja, 17.10 uur) de borrel...

een verbeterpuntje voor alle andere aankondigingne hier op deze site..