Letlands project. creatie van compleet ecosysteem

Gestart door Peter Lubbers, december 19, 2005, 21:25:31 PM

Vorige topic - Volgende topic

Peter Lubbers

HET LETLANDS PROJECT

'Letlands', is een project van Stichting Ark rond natuurlijke begrazing en ecotoerisme in Letland. Het project wil voorkomen dat het doek valt voor bijzondere landschappen in Letland.

Letland kan een gidsland worden voor de ontwikkeling van natuur en landschap in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. De EU is naarstig op zoek naar duurzame vormen van plattelandsontwikkeling en in Letland dient zich een veelbelovende vorm aan. Maar snel handelen is op zijn plaats, anders dreigt ook hier het doek te vallen voor bijzondere natuur, zoals dat bij eerdere uitbreidingen van de EU gebeurde in bijvoorbeeld Griekenland en Spanje.

Toekomst Oost-Europees platteland
Stichting Ark heeft de afgelopen zes jaar in Letland een netwerk opgebouwd met boeren, lokale overheden en natuurorganisaties. Alle partners in het netwerk zien natuurlijke begrazing als oplossing voor het behoud van het karakteristieke halfopen Letse landschap, met zijn rijke natuurwaarden en legio mogelijkheden voor ecotoerisme. Er resten nog enkele jaren om deze aanpak onder de aandacht van Europese politici te brengen en daarvoor zijn aansprekende voorbeeldprojecten nodig. Ark vroeg daarom een extra financiële impuls van de Nationale Postcode Loterij. Deze impuls maakt het mogelijk de 'Letse aanpak' binnen enkele jaren te laten uitgroeien tot een voorbeeld voor andere Oost-Europese plattelandsgebieden. Het project 'Letlands' biedt bovendien een concreet voorbeeld van een andere aanpak in de EU-discussie over de toekomst van natuur en platteland in Oost-Europa.

De Letse wildernis compleet
Het project 'Letlands' maakt de ontwikkeling van het meest complete ecosysteem van Europa mogelijk. Hierin vinden naast alle grote carnivoren zoals lynx, wolf en bruine beer, straks ook alle grote herbivoren als wisent, rund, paard en eland weer hun plaats. Daarnaast beoogt het project het behoud van het karakteristieke en ecologisch zeer rijke, halfopen Letse landschap. In zijn natuurlijke vorm, maar ook als cultuurlandschap waarin boeren hun kuddes weiden en een zelfstandige populatie wilde runderen en paarden opbouwen. Deze populatie runderen en paarden kan voorzien in de vraag naar grazers in natuurgebieden in heel Letland. Het opbouwen van een netwerk van ecotoeristische voorzieningen voor de stedelijke bevolking van Letland én voor buitenlandse natuurliefhebbers, zorgt voor een extra economische drijfveer voor deze vorm van natuur- en plattelandsontwikkeling. Een educatief programma over natuurontwikkeling voor scholen uit de directe omgeving moet zorgen voor lokale betrokkenheid.

Achtergrondinformatie en beeldmateriaal over het project 'Letlands' kunt u aanvragen via info@stichtingark.nl.

Peter Lubbers

#1
Persoonlijk vind ik het een fantastisch initiatief!!

Peter Lubbers

Wim Green

Zeer interessant had hier nog niet van gehoord!!

Geeft in de toekomst ookbeeld over predatie van wolven beren etc. op grote grazers. MMM zeker net zo interessant als de OVP Lijkt mij.


Wim Green

Hallo allen.


Nog even vraagje!!

Dit zal ook wel weer de nodige kritiek opleveren van diegenen die dit inzetten van grote herbivoren onnatuurlijk vinden. Hoe zit dat eigenlijk met de opinie daar??

Groeten Wim

Peter Lubbers

#4
Beste Wim,

Dit alles vindt plaats met nauwe samenweking van de plaatselijke bevolking.
Zij worden hierbij gestimuleerd om hun authentieke agrarische leefstijl voort te zetten, waarbij begrazing met oude rassen een hoofdmoot is. Hierdoor zal het unieke open en daardoor ecologisch zeer rijke Letlandse landschap zich kunne ontwikkelen met de meest complete Faunistische samenstelling van Europa als (be)stuurders.

Groeten Peter Lubbers.

Sam de berenkenner

Heb het idee dat we nu eindelijk n's kunnen zien dat Wolven en beren wel degelijk effect hebben op de populatie van soorten.

Zal wel vergelijkbaar materiaal uitkomen als in Roemenie


Sam.

Maarten

Is dat Letlands project niet net zoiets als de OVP hier?

huysse

Citeer
Dit alles vindt plaats met nauwe samenweking van de plaatselijke bevolking.
Zij worden hierbij gestimuleerd om hun authentieke agrarische leefstijl voort te zetten, waarbij begrazing met oude rassen een hoofdmoot is.
Ik neem aan dat er een hele goede financiele compensatie voor de boer komt bij het verlies van een van zijn landbouwhuisdieren aan een wolf of beer?
Anders kan ik me niet voorstellen dat de lokale bevolking hiet gelukkig mee is.
Is daar iets over bekend?

Marijke