Welkom welkom!

Gestart door RWester, december 14, 2005, 22:17:53 PM

Vorige topic - Volgende topic

RWester

Welkom welkom,

Op deze lang gewachte Topic. Eindelijk kunnen we kwijt wat ons allemaal op het hart en soms op de tong ligt over natuurbeheer in Nederland. Ik hoop dat de onderwerpen met een gezond inzicht worden behandeld en niet het onmogelijke (voor) te stellen. Laat de discussies maar los barsten. En zoals gesteld, verlies de realiteit niet uit het oog B)

Daarom mijn stelling:

In Nederland zijn veel instanties langzaam bezig ooit aangeplante dennen te vervangen voor loofbos: eiken, berk, enz., omdat dit de natuurlijke beplanting van veel gebieden zou zijn geweest.

Eens/oneens?
Met vriendelijke groet,

Remco Wester


elmar prins

Volgens mij kwamen dennen oorspronkelijk met name aan de randen van veengebieden voor op dekzandranden en rugge e.d.
Niet zo zeer op de oorspronkelijke (naar woord) Veluwe waar het Eiken-Berken bos op de arme delen thuis hoort en in ieder geval niet in zulke aantallen.

Elmar

tekenaar

Voor zover ik weet komen slechts twee naaldbomen van nature voor in Nederland: jeneverbes en taxus. Er zit wel dennestuifmeel in oude veenpakketten maar nou net dennestuifmeel kan over hele grote afstanden wordne verplaatst door de wind.  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

elmar prins

Die den is volgens mij onduidelijk inheems/uitheems. Ik dacht dat er meer dan stuifmkeel gevonden was. Zover ik me herinner zijn er stukjes dennenveen in de ondergrond aanwezig.


Elmar

Freek Verkerk

ik ben niet zo'n kenner van de geschiedenis van de bomen in Nederland, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er geen dennen in Nederland waren.

Eigenlijk een beetje los daarvan nu ze er eenmaal zijn hoeven ze niet allemaal in een keer gekapt te worden. Laat ze gewoon oud worden, omvallen en we kijken wel wat er dan weer ontstaat. Volgens mij voornamelijk loofbos. In eerste instantie ben ik niet zo voor grote kapvlaktes.

Je mag dit proces wel versnellen door in de grotere dennenbossen min of meer willekeurig wat te kappen en te laten liggen zodat er wat dood hout komt en zodat er wat licht in het bos komt zodat andere soorten kansen krijgen.

Eigenlijk moet de eentonigheid doorbroken worden. Vaak bestaan die bossen ook uit allemaal bomen van dezelfde leeftijd en dezelfde soort.

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

feel4nature

als we alle naaldbomen kappen bestaat er dan niet het gevaar dat we dan erg veel soorten vogels, insecten, paddestoelen etc verliezen? dan is die maatregel toch een enorme verarming van onze soortenrijkdom? en is dat het waard?
natuurlijk met groet, Ali.

elmar prins

Dat is geen gevaar; dat is een zekerheid !
De vraag is of dat een probleem is.
Ik heb niet zo'n moeite met het verlies van de dennenscheerder.
Of bedoel je wat anders ?

Elmar
elmar prins

Marcel,

you hit my soul.

Daarom stemde ik ook (afh. van situatie behouden of niet )

Elmar

Lastig ! Maar de soorten zijn niet heilig, want in Finland brak ik mijn benen er bijna over. (en dan og wil ik ze best behouden)

mmmm,....

feel4nature

als we de dennen dan gaan weghalen, waar houd het dan op? moeten we dan ook alle escapes weghalen? omdat ze hier niet oorspronkelijk voorkomen?
en hoe moet dat dan wel niet gebeuren? probeer de canadese fijnstraal maar eens uit nederland weg te halen....
en door het veranderen van de temperaturen in nederland komen hier steeds meer planten, dieren etc. die hier normaal gesproken niet thuishoren....ook maar meteen elimineren? nonsens is het.
ik kan me voorstellen dat ze bepaalde gebieden weer in de oorspronkelijke staat willen terugbrengen, maar met beleid A.U.B......
vooral als je bekijkt dat practisch alle natuurgebieden zijn ontstaan uit cultuurlandschap....bijvoorbeeld de moerasgebieden in friesland. prachtig zijn ze, maar wel ontstaan door het ontvenen....wat gaan we doen? dichtgooien naar de
"normale" staat? nonsens. maar waar houd het op?
natuurlijk met groet, Ali.

Freek Verkerk

Als je de natuur zn gang laat gaan krijgen we gewoon de oorspronkelijks situatie weer terug. (grotendeels) maar het duurt het wel even. Want voordat de friese meren inderdaad weer via verlanding, vervening in een moeras veranderen, dat duurt wel even. En dat geldt ook voor de vinkeveense plassen en het ijsselmeer.
Bovendien denk ik dat het moelijk zal worden om voldoende medestanders te vinden om bijvoorbeeld de haarlemmermeer weer een meer te laten worden en hetzelfde geldt voor de bijlmermeer (alhoewel), de watergraafsmeer, de schermer, de flevopolders etc.

Men zal wel begrijpen dat de tijd niet meer is terug te draaien. Maar gedeeltelijk moet het wel kunnen. Als de mensen het willen, als ze er zich prettig bij voelen, dan mag natuur wel wat kosten, net als de andere leuke dingen voor de mensen. Jammer is wel dat zoals ook al eerder op dit forum is gezegd 90% van de nederlanders de natuur totaal oninteressant vinden.
Maar nu wordt er ook veel geld aan boeren uitgegeven en dat is maar iets van 4% van de bevolking; dus.

Toevallig las ik dat het binnenkort niet meer economisch is om te boeren op de oude veenweidegebieden, dus daar komt grond vrij voor natuur, wonen en recreatie. B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Peter Lubbers

Ligt volgens mij aan het bestemmingsplan Freek!!

Groet Peter.

jason413250

Hmm dels eens en oneens, van oorsprong (gebleken uit huidige soorten en stuifmeelonderzoek) komen hier alleen de Taxus, de Jevenerbes en de Groveden voor als inheemse soorten, dus naar mijn mening, die soorten bevoordelen, en de rest omzagen en afvoeren!!
Maar, laat dan wel een stuk staan, uit het oogpunt van cultuurhistorie (vastleggen stuifzand, hout voor de mijnen) en mogelijke natuurwaarde!

Cees Veenema

Principieel mee oneens.
Het stikt van de exoten kunnen  wij ( bv. ) de Fazanten ook wel afschieten.
Groet,

Cees

Scio

Dennen weghalen, wat een onzin! Ik ben zelf een Vera-adept met z'n parkboslandschap om de grote rivieren heen. Echter, hogere arme zandgronden moeten vooral zo blijven zoals ze zijn! Bij natuurtechnisch bosbeheer speelt de grove den een goede rol als esthetisch verantwoorde boomsoort. Natuurlijk, de grove den is in grote mate aangeplant vanwege de mijnbouw van vroeger. Mijns inziens ligt daar dan ook een stukje cultuurhistorie! Gewoon laten staan die dennen!
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

bhendrikx

#15
Eens met de oospronkelijke stelling. Zeker voor wat betreft zeer dicht opeen geplante dennenakkers. Die kunnen ze het beste geheel rooien en niet dunnen.
Oude vliegdennen hebben wel zo hun waarde. Al mag 75% zeker worden vervangen door een autochtoon eik/berkenbos. Exoten uitroeien lukt vrijwel niet, hoogstens beheersen. Ik zie het omvormen van dennenbos naar loofbos ook niet als exotenbestrijding maar als een beter bosbeheer. Het gaat immers niet om die ene soort de grove den.
Groeten Bart

Jeroen Nagtegaal

Opzich ben ik tegen Naaldhout, Maar hoe haal ej het weg, zelf lijkt het me om het in 3 keer te doen, Het 1e jaar 20% ringen, en 40% omzagen en afvoeren 10% omzagen en laten liggen, Wacht 5 jaar, en bestrijd wel de Amerikaanse soorten, Je zult ook zien dat soorten als Vuilboom, Zomereik en Berk er al snel komen, Laat dit mooi staan, Haal na 5 jaar nog eens 50% weg, en in jaar 8 ring je de ene helft en haal je 1/3 weg, zo blijven er wat dennen staan en heeft de flora en fauna een goede kans om zich aan te passen.

Maar voor hrote op eenstaande kleine denne, allemaal kappen en afvoeren en de plak gewoon laten staan, maai of klepen het nog wel eens in de 2 jaar, omdat de dennen gegarendeed weer opkomen,

En op heide en stuifzanden, mag wel wat gebeuren, er staat naar mijn menig te veel hout op,
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

g.j. keizer

#17
Wanneer alle (grove) dennen uit de duinen en van de arme zandgronden worden verwijderd en door loofbomen worden vervangen, verdwijnen tientallen soorten paddenstoelen en zwammen (macrofungi), waaronder vele Rode Lijstsoorten, die exclusief aan Pinus gebonden zijn, waarvoor oude opstanden en in mindere mate vliegdennen een refugiumfunctie vervullen. Met het opruimen van Picea, Abies en Pseudotsuga gaan geen of nauwelijks exclusief aan deze naaldbomen gebonden soorten verloren.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

MC

Ik heb ook altijd begrepen dat grove den van nature, maar in veel kleinere mate dan nu, in NL voorkwam. Dat zou dan idd in veengebieden zijn, waar de meeste loofsoorten moeilijker kunnen concurreren.
Picea, Abies en pseudotsuga mogen wat mij betreft morgen nog weg. Het verlies aan biodiversiteit is minimaal, je kunt 'bossen' van deze soorten beter met maisplantages vergelijken: dat noem je toch ook geen natuur?
Waar het mij om gaat in natuurbeleid is het behoud van natuurlijke biodiversiteit. Het gaat mij niet om het behoud van soorten/systemen die hier totaal geen natuurlijke oorsprong hebben. Inderdaad komen uitgestrekte dennenbossen met de voor de tuinierders zo belangrijke soorten meestal in hun oorspronkelijke gebied echt nog wel ruim voor, dus waarom hier er moeilijk over doen.
Verlies van biodiversiteit wordt gestelt. Ik denk dat je onnatuurlijke biodiversiteit niet met alle macht moet beschermen. Zeker niet als dat tegen de kansen van een veel waardevollere natuurlijk biodiversiteit ingaat.

Laten staan wordt er ook nog voorgestelt. En je krijgt exoten als canadese fijnstraal toch niet meer weg. Nou, als je bomen laat staan, zaaien de meeste weer uit. Dus dat is bij de meeste soorten niet zo'n goed idee. Sommige soorten zul je nooit meer weg kunnen krijgen, dat is misschien jammer. Geen moeite aan verspillen, maar het is geen enkel argument om iets te doen tegen bomenplantages waar nog wel een hoop winst voor de natuur te behalen is.
vriendelijke groet,
Matthijs Courbois

g.j. keizer

CiteerWaar het mij om gaat in natuurbeleid is het behoud van natuurlijke biodiversiteit.
Nou, als je bomen laat staan, zaaien de meeste weer uit.
Matthijs,
Helemaal mee eens. En wat het uitzaaien van grove den betreft. Levensvatbare kiemplanten tref je alleen maar in arme milieus aan. Waar de bodem in oudere dennenopstanden met een dikke laag strooisel van loof- en naaldbomen bedekt is geraakt, is een bosbrand (zoals jaren geleden in het Kootwijkerzand), waarbij de in het strooisel gebufferde mineralen weer vrijkomen, nodig om spontane regeneratie van grove den mogelijk te maken.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen