Dassen in de Polder?

Gestart door Freek Verkerk, december 11, 2005, 12:40:56 PM

Vorige topic - Volgende topic

Freek Verkerk

Rob,
ik begrijp het. Hier in het Amsterdamse bos zitten ook eekhoorns waarvan de herkomst onbekend is. Waarschijnlijk heeft iemand die ook gewoon in een tas meegenomen van de veluwe. Het lijkt me niet onmogelijk om eekhoorns op de veluwe te vangen. Dassen lijkt me een stuk moeilijker!

Ik vind het altijd prachtig als ik een eekhoorntje zie en een das zou ik nog mooier vinden. Dat soort particulier initiatief kan ik wel waarderen. Je hoeft tenslotte niet alles aan de overheid over te laten. Zelf Balkenende vind dat we wat zelfstandiger moeten worden. Ik ga straks nog even op zoek naar een paar wolven.  ;)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

grunsven

Volgens mij ligt het Amsterdamse bos niet op een eiland dus zouden eekhoorns daar ook best zelf gekomen kunnen zijn.
Wat betreft dat particulier initiatief, het is in mijn optiek zeker verwerpelijk. Dit soort gedierentuin zorgt ervoor dat je op een gegeven moment niet meer weet hoe het echt met bepaalde soorten gaat.
Het landschap in Nederlandis al volkomen door de mens veranderd maar asl we dan ook nog eens gaan bepalen welke soort waar moet zitten door ze te vangen en er heen te brengen dan houdt het toch echt op.

Roy  
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

AvanderHeijden

Mee eensch, zeker als het om niet echt bedreigde soorten gaat.

Freek Verkerk

HI,
Ik begrijp dat jullie de inrichting van de OVP met bijvoorbeeld de edelherten, koniks en heckrunderen verwerpelijk vinden?
:o  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

grunsven

Nee Freek.
Koeien en paarden zet je naar mijn mening in als beheermaatregel. Ze zijn dus net zo interessant als een man met een bosmaaier. Effecten zijn positief maar het ding zelf is niet echt boeiend.

Introductie kan naar mijn mening om twee redenen:

-De soort is bedreigd en het aantal populaties is te laag voor voortbestaan
-De soort speelt een sleutelrol en maakt het voorkomen van andere soorten mogelijk (zoals grote grazers)

Het introduceren van soorten op nieuwe plekken alleen omdat ze er zo leuk uit zien is verwerpelijk.

Roy
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Peter Lubbers

Reactie op Roy.

Waar haal jij de notie vandaan dat wij dieren willen herinvoeren enkel omdat ze er leuk uitzien? En dat van die Grote grazers die zie jij ENKEL als beheersmaatregel??
zou het misschien ook niet zo zijn roy dat die dieren hier gewoon thuishoren???
Of denk je over het Edelhert en Ree net zo???

grunsven

Koeien en paarden zijn huisdieren en horen dus in de stal thuis.

De term thuis horen is in dit geval ook nogal vreemd voor wilde dieren. Naar mijn mening mogen ze dat zelf uit zoeken (dat is wild namelijk). Je moet daar zo min mogelijk mee rommelen tenzij je goede redenen hebt zoals ik boven al beschreven heb.

De meeste introduties en zeker degene die Freek hier voorsteld zijn ingeven omdat het "ons" leuk lijkt als ze daar zitten.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Freek Verkerk

#37
CiteerDe meeste introduties en zeker degene die Freek hier voorsteld zijn ingeven omdat het "ons" leuk lijkt als ze daar zitten.
.

Ik probeer wat minder te reageren, maar hier wordt ik vrij direct aangesproken.

Ik ben voorstander van een (her) introductie van een soort in de volgende situaties:
* Het gebied is een natuurgebied, of park (dus niet in steden).
* De soort moet er in principe kunnen leven. De kans dat de soort er over 5 jaar na introductie nog zit moet groter dan 50% zijn. Zie de succesvolle introductie van Raaf en bever.
* De soort hoort in principe in Nederland thuis. Hij zit hier al of is hier uitgestorven, dus geen exoten, maar wel das, eekhoorn, bever, visotter, wolf, wisent.
* De populatie waaruit de dieren weggenomen worden moeten het (makkelijk) kunnen hebben.
* De soort moet er niet zelf kunnen komen. De visotter is wat mij betreft al een grensgeval omdat er nog wel zwakke verbindingszone's zijn met populaties in het buitenland. Ook de wolf kan hier op termijn zelf komen, maar dan hebben we het wel over 10 a 20 jaar. Vaak is de ecologische verbindingszone nog niet goed genoeg en zitten dieren opgesloten tussen, rasters, snelwegen en kanalen. Het edelhert mag wat mij betreft ook nog wel op de utrechtse heuvelrug uitgezet worden. De Lynx en de wilde kat komen hier zelf al dus voor hen geen herintroducties.
* het heeft mijn voorkeur dat de ecologische verbindingszones zodanig verbeterd worden dat de soorten weer zelf nieuwe terreinen kunnen opzoeken. Maar dat vind ik (veel) te langzaam gaan. Daar wil ik niet altijd op wachten.
B)
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

grunsven

Je gaat volledig voorbij aan de vraag waarom je ze zou willen introduceren.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Freek Verkerk

CiteerJe gaat volledig voorbij aan de vraag waarom je ze zou willen introduceren.

Ik wil ze (her)introduceren omdat ze er in principe thuis horen en omdat ze er zelf niet kunnen komen. B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

harderbroek

CiteerIk wil maar zeggen wie weet krijgen we over 10 jaar eens te horen dat er een dassenpaar vanuit de Velwuwe is uitgezet, begrijp je?

Hallo Freek en anderen,

Niet uitgezet maar bij navraag bleken er enkele dassen ontsnapt uit Natuurpark Lelystad. (gemerkte exemplaren in de polder)
Van de ongemerkte beesten is zover niets bekend dan mogelijk jongen van de gemerkte
Maar dat weten we niet.
Dus niet alles is blijkbaar overgezwommen

m.v.g.
Rob
Zeewolde
Fl
Rob van Swieten(Robbie)
Zutphen
Gelderland

Freek Verkerk

Dat Natuurpark Lelystad   is goed bezig. Bevers ontsnappen en zwemmen naar Almere, Dassen ontsnappen richting de randmeren, Elanden ontsnappen en worden aangereden.   Wat voor dieren (en plannen) hebben ze nog meer? Edelhert, Wisent, Wild zwijn, otter, Pater Davidshert.

Interessant.

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Peter Lubbers

#42
Geachte discussieerders,


Wat is uw mening aangaande onderstaande??
Hertenproject in Weerterbos van start

datum: 02-10-2005


Arjan Ovaa – Stichting het Limburgs Landschap

In Nederland komen buiten de Veluwe nauwelijks edelherten voor. Daar komt geleidelijk verandering in. Dit voorjaar werd in de noordpunt van de provincie Limburg edelherten de mogelijkheid geboden Nederland vanuit het aangrenzende Duitse Reichswald te bezoeken; het raster van dit leefgebied werd over de grens een stukje Nederland in geplaatst. Op twee andere locaties in Limburg zijn herintroductieprojecten in voorbereiding: het Maaswoud (Nederlands-Duitse grensstreek tussen Meinweg en Reichswald) en het Weerterbos en omgeving. Over dit laatste project gaat deze korte bijdrage. Lange voorbereiding

Sinds 1997 verkennen de provincies Noord-Brabant, Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op basis van huidig beleid de mogelijkheden voor herintroductie van het edelhert in beide provincies. Vooronderzoek heeft geleid tot het plan een praktijkproef uit te voeren met edelherten in de vrije natuur. De provinciegrensoverschrijdende regio rond het Weerterbos (gemeente Nederweert) is volgens onderzoek door Alterra geschikt als leefgebied voor de herten. Eind augustus 2005 is Stichting het Limburgs Landschap gestart met de eerste fase van deze proef: de inrichting van een tijdelijk leefgebied voor deze majestueuze dieren in het Weerterbos. Het Weerterbos heeft een totale oppervlakte van ongeveer 900 ha, en is voor een aanzienlijk deel eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Hiervan wordt 150 ha, bestaand uit bos en grasland, omrasterd. Gedurende de komende winter komen hier 20 herten.

In tijdelijk leefgebied

Gedurende enkele jaren blijven de herten binnen de rasters. Deze tijd wordt benut om een aantal zaken in de regio verder te regelen. In overleg met de landbouwsector moet een praktische schadevergoedingsregeling worden opgesteld voor eventuele schade die de dieren in gewassen kunnen veroorzaken. Tevens moet de nieuwe situatie rond het edelhert worden ingepast in het Faunabeheerplan van de provincies Limburg en Noord-Brabant. Beheer van deze dieren zal nodig zijn, aangezien de dichtheid niet op een onnatuurlijk hoog peil mag komen. Plaatselijke wildbeheereenheden krijgen daarbij een rol.

Vanzelfsprekend moeten de risico's van edelherten voor het verkeer zo klein mogelijk blijven. Schuwe dieren als edelherten mijden drukke wegen veelal. Toch worden maatregelen genomen. De autosnelweg A2, die juist ten zuiden van het Weerterbos langs loopt, wordt ter hoogte van het Weerterbos voorzien van 2 m hoge hekwerken. Op niet al te lange termijn is hier ook een voor edelherten geschikt ecoduct gepland, zodat ook aan de Weertse en mogelijk zelfs Vlaamse zijde van de weg herten zullen opduiken. Langs drukke provinciale en gemeentelijke wegen worden maatregelen genomen, zodat de verkeersveiligheid minimaal gelijk blijft, maar bij voorkeur verbeter ten opzichte van de huidige situatie.

Naar Weerterbos vrije natuur

De herten die naar het Weerterbos worden gebracht zijn afkomstig van wildfarms. Ze hebben daar meestal enkele hectares leefruimte. In hun tijdelijk leefgebied kunnen de dieren wennen aan een natuurlijker omgeving, waar ze niet meer worden bijgevoerd. Bezoekers kunnen de herten komen bekijken. Er zijn plannen om aan de oostzijde van het tijdelijk leefgebied een wildobservatiepunt in te richten. Dit punt ligt direct naast een grote graslandenclave in het bos, zodat de kans om de dieren in de avond- of ochtendschemering te zien vrij groot ingeschat wordt.

Als alle praktische zaken in de omgeving van het Weerterbos geregeld zijn, komt het daadwerkelijk loslaten van de herten, ook buiten de rasters, in beeld. Losgelaten herten zullen via zenders, die van het GPS-systeem gebruik maken, worden gevolgd. De verplaatsingen van de herten kunnen van uur tot uur en vanachter het bureau worden vastgesteld. Gedurende 2 à 3 jaar wordt ervaring opgedaan met herten in de vrije natuur, waar ze kunnen lopen in het gebied met een beoogde oppervlakte van bijna 6.500 ha. Deze praktijkproef moet uitwijzen of iedereen ook op lange termijn kan blijven genieten van deze grote zoogdieren in de omgeving van Nederweert


Groet Peter.

Freek Verkerk

Een heel goed idee. Ben jij daarbij betrokken Peter?

Trouwens een mooie term; "Plaatselijke wildbeheereenheden", voor de jagers.

Het zou aardig zijn als de (GPS) positie van die dieren gewoon voor iedereen via internet is uit te lezen.

Een webcam op de observatieplek is ook een optie.

Het verbaast mij dat er nog geen schaderegelingen zijn voor wildschade.

En wat gebeurt er met de opbrengst (geschoten edelherten / extra recreatie?) .

Volgens mij hoeft alleen maar een goed raster/hekwerk langs de A2 aangelegd te worden.

Vlot daarna kan dan ook geexperimenteerd worden met andere bosdieren zoals het wild zwijn en het damhert.

B)
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Peter Lubbers

Beste Freek,

Ben overigens zelf niet actief betrokken.
Voel me wel betrokken (lol).

Groet Peter.

wimtegels

Even terug naar de dassen.

Het gaat steeds beter met de dassen. De reproductie is zeer hoog op sommige plaatsen. Ze zullen dus op zoek moeten naar nieuwe leefgebieden.

Het maken van kunstburchten is kostbaar en lijkt me volledig overbodig. Als er in het gebied geen plakken zijn waar ze bruchten kunnen graven horen ze er niet thuis. In feite is er dan sprake van biotoopvervalsing.

Bij de aanleg van de R73 zijn er veel kunstburchten ter compensatie aangelegd. Vlak naast een kunstburcht ging de das gewoon graven in de geluidswal.

De das kan overigens zeer goed zwemmen. Water is niet echt een barriere voor hem.

Uitzetten lijkt me overbodig. De das zal zelf zijn levensgebied wel uitbreiden.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Jeroen Nagtegaal

Wim, je bijdragen zijn bijna altijd wel zinvol, maar om nou topic van 3 of 4 jaar oud weer naar boven te halen lijkt me net iets te veel van het goede, vind je niet?
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

wimtegels

Ik had eigenlijk helemaal niet naar de datums gekeken Jeroen.

Ik denk echter dat het onderwerp snel weer actueel is.

Met verbeterde fauna migratie mogelijkheden verwcht ik een flinke uitbreiding van het leefgebied van de das.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels