Berm maai beleid

Gestart door Laurens Hogeweg, juni 27, 2017, 20:22:34 PM

Vorige topic - Volgende topic

Laurens Hogeweg

Ik weet dat er al een aantal topics hier over zijn geweest maar die zijn vrij oud, vandaar even een nieuwe.

Ik erger me al er een paar jaar aan dat de bermen in veel gemeentes (o.a. Nijmegen en Groningen) gemaaid worden op het moment dat er het meeste bloeit en groeit. Een week geleden was het in Nijmegen weer raak, weg 10-15 soorten bloeiende planten, wat rest is een kaal geel grasveld.

Ik snap niet waarom het nu nodig is, en waarom er geen rekening wordt gehouden met insecten en zaadvorming.

Ik wil er daarom werk van maken en de gemeente Nijmegen vragen te onderbouwen waarom het maaibeleid is zoals ze is en of ze daarbij rekening houden met het instand houden van de biodiversiteit.

Ik vraag me af of er meer mensen zich ergeren hieraan en of mensen weten of ik ergens goede informatie kan vinden om mijn verhaal te ondersteunen.Laurens Hogeweg

Ik ben het een beetje zat.

Ik heb deze mail verstuurd naar de wethouder in Nijmegen. Misschien hebben andere mensen er iets aan.

-------------------

Geachte mevrouw Tiemens,

Mij is opgevallen dat de bermen in Nijmegen in deze periode van het jaar gemaaid worden zonder dat er ogenschijnlijk rekening wordt gehouden met wat er groeit en leeft. Na het maaien blijft een kale, gele vlakte over, hetgeen er niet uit ziet, maar waarin ook de biodiversiteit verdwenen is. Een goed voorbeeld zijn de bermen en grasvelden rond het Jonkerbosplein. Vòòr het maaien waren er tientallen soorten bloeiende planten, na het maaien is daar niets meer van over.

Ik zou graag de beleidsstukken van de gemeente zien waarin gemotiveerd wordt hoe en op welk moment er gemaaid worden in de bermen. Ik ben met name geinteresseerd in de ecologische verantwoording van het beleid. Temeer omdat bijvoorbeeld wordt geadviseerd 1x per jaar pas in september te maaien.

Voor informatie over ecologisch verantwoord maaibeleid:
http://www.bestuivers.nl/bescherming/bijvriendelijk-maaien

En ook een stuk in de Volkskrant over de drastische afname van insecten en de gevolgen daarvan:
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoeveelheid-insecten-neemt-wereldwijd-drastisch-af~a4501150/.

Met vriendelijke groet,

Laurens Hogeweg

PS Mocht antwoord te lang uitblijven dan zal ik een WOB verzoek maken van deze vraag


Freek Verkerk

#3
Ik denk dat er gewoon een commerciële reden achter zit. Ze verkopen het gras. Vandaar dat het gemaaid en afgevoerd wordt. Overigens zitten er veel blikjes in, en dat gemalen metaal is niet goed voor de spijsvertering van de dieren.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Laurens Hogeweg

Hmm ja, maar een commerciele reden is niet altijd een goede reden. Als de bijenpopulatie kan toenemen als het maaibeleid wordt aangepast dan zijn fruittelers ook weer blij. Maar ik weet niet hoever de bijen komen vanuit de stad naar boomgaarden.

BartAbc

"ze verkopen het gras"

O? Wie wil dat dan hebben?
Vaak is juist het probleem dat het maaisel blijft liggen en alles verstikt.
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

wammes

het bermmaaien maakt veel meer stuk dan men denkt
niet alleen diverse plantensoorten worden weggemaaid maar daarmee ook insecten die er van leven
daarbij komt nog dat de onderstaande soorten in die bermen / slootkanten broeden ( afhankelijk van het gebied natuurlijk )
gele kwikstaart
roodborsttapuit
veldleeuwerik
blauwborst
graspieper
diverse eenden
geelgors
rietgors
en vele andere
volgens de wet moet er iemand voorop lopen om te kijken of er nesten zijn ( wat geen flikker voorstelt )
probeer jij maar eens gewoon lopend het nest van de roodborsttapuit te vinden

de overheid heeft allerlei wetten voor de normale mens , zaag je een boom om en er zat toevallig een merelnest in krijg je een boete
neem je een paar eendeneieren mee ook een boete

maar het beleid wat de overheid heeft omtrent de natuur en hoe ze er mee omgaan is vele malen schadelijker dan wat de gewone man al dan niet opzettelijk uitspookt

henk

jeroen vinke

Ik snap het ook niet. Dit zijn van die kleine dingen die gelaten kunnen worden, waar zo veel diersoorten direct baat bij hebben..
Met vriendelijke groet,

Jeroen Vinke

Cygnus

Het grote probleem in Nederland is dat alles netjes hoort te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Trinus Haitjema

lucasn

Citaat van: Freek Verkerk op juli 06, 2017, 21:50:04 PM
Ik denk dat er gewoon een commerciële reden achter zit. Ze verkopen het gras. Vandaar dat het gemaaid en afgevoerd wordt. Overigens zitten er veel blikjes in, en dat gemalen metaal is niet goed voor de spijsvertering van de dieren.

Ik dacht dat berm maaisel niet als diervoer gebruikt mocht worden. Wel voor bijvoorbeeld het opwekken bio energie (of bijstoken in kolencentrales).
Groet,
Lucas Nieuweboer

ronris

Citaat van: lucasn op augustus 17, 2017, 13:49:51 PM
Citaat van: Freek Verkerk op juli 06, 2017, 21:50:04 PM
Ik denk dat er gewoon een commerciële reden achter zit. Ze verkopen het gras. Vandaar dat het gemaaid en afgevoerd wordt. Overigens zitten er veel blikjes in, en dat gemalen metaal is niet goed voor de spijsvertering van de dieren.

Ik dacht dat berm maaisel niet als diervoer gebruikt mocht worden. Wel voor bijvoorbeeld het opwekken bio energie (of bijstoken in kolencentrales).
Klopt, maaisel langs wegbermen wordt niet als veevoer gebruikt maar wel voor bovengenoemde doeleinden. 

Alex Kwak

Zo doen ze dat in Apeldoorn  :duim:
Alex Kwak, medewerker Zostera/Observation International, ontwikkelaar ObsMapp
Ik beantwoord geen PM's over mobiele app's. Vragen ALTIJD via het forum!

Michiel en Milka

Groet, Michiel

Gerrian

Citaat van: Alex Kwak op augustus 18, 2017, 19:46:55 PM
Zo doen ze dat in Apeldoorn  :duim:
Het gaat tegenwoordig vrij goed in Apeldoorn, maar dat is wel anders geweest. Ik heb in het verleden regelmatig een klacht via de Buitenlijn (https://www.apeldoorn.nl/buitenlijn) gestuurd of mensen bij de gemeente rechtstreeks benaderd. Gelukkig wordt er nu op veel plekken gefaseerd gemaaid.
Bij de gemeente kennen ze me inmiddels, mede doordat ik sinds een paar jaar ook steeds doorgeef op welke plekken eitjes van de sleedoornpage gevonden zijn en waar dus behoedzaam gesnoeid moet worden. Tegenwoordig bellen ze me al als ze sleedoorns willen snoeien.
In mijn mails naar de gemeente geef ik overigens ook altijd aan wat er goed gaat. Ik merk dat de wil om rekening te houden met insecten er wel is bij de groenbeheerders, maar dat het door allerlei oorzaken (werk wordt uitbesteed, gebrek aan kennis bij uitvoerders) soms niet goed uit de verf komt. Probeer vooral op een positieve manier met elkaar in gesprek te blijven, dan bereik je het meest.
@Alex Ik heb vorig jaar ook een keer gemopperd over het rigoureus snoeien van de Gelderse roos bij de skatebaan in het Matenpark (net toen er pestvogels in Apeldoorn waren). Twee dagen later zat er iemand van de gemeente bij me aan de keukentafel. We hebben het probleem uitgebreid besproken en hij heeft me beloofd bij de nieuwe aanplant rekening te houden met de vogels.

Laurens Hogeweg

Ik heb (al een tijd geleden) een nette mail gekregen van de wethouder:

-----------
Hartelijk dank voor uw mail waarin u met name geïnteresseerd bent in de ecologische verantwoording van het beleid binnen de gemeente. De gemeente Nijmegen hecht veel waarde aan groen.
Binnen het groenbeheer maken we onderscheid in Natuurlijk groen en Cultuurlijk groen. Ecologische waarden (natuurlijk groen) en gebruikswaarden (cultuurlijk groen) zijn in verschillende beleidsplannen vastgelegd, zoals Beleidsplan de Groene Draad, Groenplan Dukenburg en Groenvisie Lindenholt en de Nota 'Geef ze de Openbare Ruimte'. Binnen Stadsbeheer stellen we aan de hand van deze plannen het meest geschikte maairegime vast.
Het maaibeheer is afgestemd op de gebruiksfunctie bijvoorbeeld visitekaartje voor de stad, verkeersveiligheid (overzicht), ecologie, speelgazon. We kiezen bewust voor een bepaalde functie en aan die functie hangt een frequentie en een maaidatum. Er is in Nijmegen een gezoneerd maaibeleid waarin ecologie een belangrijke waarde is. We maken onderscheidt in 1, 2, 3 en 6 keer maaien. Daarnaast maaien we gazon op basis van beeldkwaliteit op A of B niveau. Dit betekent dat de aannemer bijna wekelijks het gazon maait.

Binnen het Natuurlijke groen krijgt ecologie meer kansen en grijpen we minder in dan bij Cultuurlijk groen. Bij natuurlijk groen maaien we de grasvelden meestal twee keer per jaar zodat wilde planten hier kunnen groeien en uitzaaien. Zo kunnen ze zich verspreiden en bieden ze voedsel en beschutting voor insecten, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. Het maaisel blijft na het maaien minimaal 5 dagen liggen, zodat er voldoende zaad uit kan vallen.  De nadruk ligt bij dat soort gras op ecologie/natuurbeleving. Het voordeel  is in vergelijk met 1x per jaar maaien is dat bloemen en kruiden zich kunnen verjongen, zodat ze tot heel laat in het jaar doorbloeien. De planten kunnen twee keer per jaar zaad zetten waardoor er meer kans is op uitbreiding van de plant. Als we 1x per jaar maaien zijn er minder bloemen. Maar er zijn ook voldoende percelen die 1x maar jaar worden gemaaid. Maaidata worden zo goed mogelijk afgestemd op de bloeitijd en het uitzaaien van de verschillende kruiden. Een ander voorbeeld van natuurlijk groenbeheer is het park Staddijk, waar we het gras niet maaien, maar waar een schaapskudde graast. Ook wordt vrijwel alle oevers alternerend (om de twee jaar) gemaaid. Juist voor de verschillende kruiden om te kunnen uitzaaien en om nest/schuil/paaigelegenheid te blijven bieden aan het waterleven.
Het bloemenwapen bij de Waalkade en het Keizer Karelplein zijn goede voorbeelden van cultuurlijk groen. Ieder voorjaar planten we hier zomerplanten en schoffelen en verzorgen we op een hoge intensiteit. Gazons maaien we bijna wekelijks. Op deze cultuurlijke stukken groeien dan ook weinig wilde bloemen en kruiden. We kiezen daar voor vanwege de gebruiksfunctie en het visitekaartje. "Natuurlijk waar het kan en cultuurlijk waar het moet" is het uitgangspunt voor het groenbeheer.
De gemeente Nijmegen vindt natuur belangrijk en staat open voor adviezen en initiatieven. Vindt u bijzondere ecologische waarden in uw omgeving dat met aangepast beheer beter in stand kan worden gehouden en heeft u hiervoor draagvlak van uw medebewoners dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hiervoor kunt u dan contact opnemen met de afdeling Openbare Ruimte.
----------

Ik heb ook nog even gebeld met hoofd van de afdeling Openbare ruimte en die heeft me nog meer uitgelegd maar ik heb hem er helaas nog niet van kunnen overtuigen dat overal gefaseerd maaien nog het beste is. Maar misschien heeft het toch wat losgemaakt daar.

BartAbc

Er is winst te behalen bij de aanleg van (wegen en) bermen. Vaak worden bermen afgewerkt met een dikke laag 'zwarte grond'. Een voedselrijke bovenlaag die na aanleg lekker snel dichtgroeit. Die is heel productief en moet dus veel gemaaid worden, wat ook veel maaisel oplevert.
Schralere bodems (zand, veen, verarmde klei) zijn veel minder productief en leveren een gevarieerdere begroeiing op. Je hoeft ze minder vaak te maaien. Bij neerslagtekort drogen ze sneller uit, dan worden ze geel maar dat is op zich niet erg.
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl