Jacht op de veluwe

Gestart door carel, november 09, 2007, 12:19:10 PM

Vorige topic - Volgende topic

g.j. keizer

#30
CiteerHoe we het ook wenden of keren, op enig moment zullen de zwijnen direct of indirect omkomen van de honger als we de jacht afschaffen. Net zoals vele andere dieren overigens. En mastjaren zijn er niet voor de zwijnen of andere eikeleters. De populatie kan zich niet aan dat ene mastjaar aanpassen. Het is de door de evolutie ontstane overlevingspolitiek van de eik. In die mastjaren zijn er niet genoeg monden om de eikels op te eten. Ze leiden tot een explosie van jonge eikjes. Die krijgen een betere ontkiemingskans door het geploeg van datzelfde zwijn!
De massa aan jonge eikjes geeft en enkeling weer de kans om de begrazing van ree, edelhert of ander dier te overleven. Een enkeling komt in de kroonlaag en kan weer voor honderden jaren voedsel leveren!
... vele zwijntjes voeden vele wolven en lynxen. De eerste lussen de volwassenen. De tweede geven de verhongerende biggetjes een zachte euthanasie vergeleken bij de hongerdood.
En aangezien de mens een omnivoor, en dus een predator is, mag er van mij ook gejaagd worden. Zolang we maar zoeken naar ecologisch verantwoorde manieren. Of dit nu door beroepsjagers of door hobbyjagers gebeurd is voor mij bijzaak.
Wim,
Ik begrijp uit bovenstaande redenering, dat je de mens ziet als substituut voor de ontbrekende, door ons be- en verjaagde predatoren en je daarmee vervolgens de jacht legitimeert. Het probleem ziet hem niet in overbevolking door zwijnen en andere economische schade veroorzakende dieren, wij hebben in zeer korte tijd onze populatie en daarmee de door ons geclaimde territoria zo explosief uitgebreid, verkaveld, bebouwd, in cultuur gebracht en door wegen doorsneden, dat er voor veel dieren en de voedselplanten, die zij gewend zijn te consumeren, geen plek meer overblijft. En hoe definieer je dan "ecologisch verantwoorde manieren van jagen" ?
Overigens vertonen eiken met redelijk stabiele intervallen mastjaren met gelijktijdige of alternerende, massale fructificatie van ectomycorrhizasymbionten onder de paddenstoelen en zwammen, die ook weer als voedsel voor rood- en zwartwild dienen. In een natuurlijke omgeving past de geboortendynamiek van eikel- en paddenstoeleneters zich daar met enige vertraging cyclisch op aan, waarbij de oorspronkelijke predatoren de populaties binnen de perken houden.
En het omwoelen van de bodem door zwijnen vergroot de kans van overleven van kiemplanten alleen maar, wanneer de worteltjes van een eikel, die maar voor 3 jaar voedselreserves bevat, binnen de kritische periode door de mycelia van de pioniersymbionten onder de etomycorrhizavormende macrofungi, die in de bosbodem aanwezig zijn, worden gekoloniseerd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Gerrit,

Dan denk ik dat je me niet helemaal goed begrijpt. Maar dat zal best aan mijn bericht liggen.

Ik sta over het algemeen redelijk neutraal ten aanzien van de jacht en heel erg positief ten aanzien van het wilde zwijn.

Ik pleit al jaren voor de uitbreiding van de leefgebieden van het wilde zwijn. En dan met name naar de niet beboste gebieden.

Ook ben ik voor absoluut jachtvrije gebieden. Al gaat het maar om experimenten om te kijken hoe hard die jacht nou echt nodig is.

Jacht is voor mij akkoord om schade in landbouwgebieden binnen te perken te houden. Soorten mogen daarbij niet in gevaar komen.
Vooralsnog zie ik geen mogelijkheid om de jacht geheel uit te sluiten binnen onze maatschappelijke context.
En de mens mag van mij best op beperkte schaal oogsten.

Ik ben zelf geen jager, maar ik kan met het jachtinstinct meevoelen.
Ik vind overigens dat er best nog een en ander op het gebied van de jacht te verbeteren is. Ik ben van mening dat de laatste jaren ook een en ander gebeurd is.

Dat natuurbeheerders de eerste zijn die de vos weer bejaagd willen zien als er weidevogels of korenwolven opgevreten worden maakt de discussie over de evolutie van de jacht iet eenvoudiger.

Ik hoop dat deze losse warrige opmerkingen wat meer inzicht geven in mijn manier van denken over de jacht.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#32
Wim,
Helder, ik was overigens al tot een andere conclusie gekomen, nadat ik jou bijdragen aan het topic "Lynx over : nieuw territorium gezocht" had gelezen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Gelukkig dat mijn standpunt helder is. Ik hoop dat ik ook duidelijk kan maken dat ik van mening ben dat vals sentiment, hoe goed bedoeld dan ook, een slechte raadgever is in natuurbeheer en of jachtbeleid.

Regulatie door predatoren, door jacht, door honger, door overstromingen zijn geen van allen plezierig.

Maar leven en dood zijn in de ecologie onlosmakelijk met elkaaar verbonden. Het een bestaat niet zonder het ander.

Als we ons een oordeel vormen over de jacht moeten we ons dit volgens mij terdege realiseren.

Ik moet nu stoppen met dit bericht, anders raak ik of topic.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Citeer

Regulatie door predatoren, door jacht, door honger, door overstromingen zijn geen van allen plezierig.Ik moet nu stoppen met dit bericht, anders raak ik of topic.
Precies offtropic geraken is ook niet alles en de bovengenoemde opmerking geeft daar wel aanleiding toe :)


Als ik een havik een duif zie slaan wordt ik daar blij van. De Havik ook is mijn stellige overtuiging.

Als een schadebestrijder op basis van een faunabeheerplan na een nacht jagen met 3 vossen thuis komt, kan ik daar ook met plezier naar kijken. De man heeft dan goed werk verricht waar een ieder die professioneel met natuur bescherming blij mee zal zijn.

Kleine groepjes met extreme denkers zullen het 1e voorbeeld wellicht ook top vinden en het 2e voorbeeld veroordelen.

Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

g.j. keizer

#35
CiteerAls een schadebestrijder op basis van een faunabeheerplan na een nacht jagen met 3 vossen thuis komt, kan ik daar ook met plezier naar kijken. De man heeft dan goed werk verricht waar een ieder die professioneel met natuur bescherming blij mee zal zijn.
Kleine groepjes met extreme denkers zullen ... het 2e voorbeeld veroordelen.
Tjeerd,
Dan zal jij zeker een van diegenen zijn, die intens genietend vooraan staan, wanneer de "buit" van een drukjacht wordt getoond.
Waaruit bestaat de schade, die een vos aanricht, dat hij het verdient om door een "schadebestrijder" te worden gedood, als dat volgens een door jagers en andere belanghebbenden opgesteld faunabeheersplein gebeurt, die primair economische belangen voorop stellen ? Uit enkele dode sier- of scharrelkippen, die in niet vosproof gemaakte hokken en buitenkooien worden gehouden ? En moeten we dan ook maar alle aalscholvers afschieten, omdat Nederlandse palingvissers blijven geloven in het fabeltje, dat het teruglopen van hun vangsten te wijten is aan overbevissing door deze vogels en niet door henzelf wordt veroorzaakt ? Zie ook de discussie over de door voederende "natuurfotografen" tam gemaakte vos, die onlangs werd afgeschoten (Tamme vos geschoten).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

grutto

Citeer
Citaat van: grutto,Mar 14 2008, 09:43 AMWaaruit bestaat de schade, die een vos aanricht, dat hij het verdient om door een "schadebestrijder" te worden gedood, als dat volgens een door jagers en andere belanghebbenden opgesteld faunabeheersplein gebeurt, die primair economische belangen voorop stellen ?

Met respect maar verdiep je in de achtergronden. Elk faunabeheerplan is ondertekend door bijvoorbeeld NM, SBB de landschappen enz enz.

Deze organistaties hebben vele ecologen en biologen aan boord. Onafhankelijk van elkaar komen bijna alle provincies tot dezelfde conclusie. Onderzoek in bepaalde gebieden komen ook weer terug in de onderbouwingen dat moet ook wel want de poltiek geeft natuurlijk niet zo maar een akkoord.

Ik moet nu nog dingen aan aantonen ? Ik zou zeggen open je ogen je lees de maatschappelijk en poltiek goed gekeurde plannen eens na die op elke website van diverse provincies zijn te vinden. Vind je dat geen beter idee !

Groet,


Grutto
Groet
Tjeerd

g.j. keizer

#37
CiteerMet respect maar verdiep je in de achtergronden. Onafhankelijk van elkaar komen bijna alle provincies tot dezelfde conclusie. Onderzoek in bepaalde gebieden komen ook weer terug in de onderbouwingen.
Ik zou zeggen open je ogen, lees de maatschappelijk en poltiek goed gekeurde plannen eens na.
Tjeerd,
Zie : het Diereninfoblok Weidevogels onder De Faunabescherming (van vogelvrij naar kogelvrij) : http://www.faunabescherming.nl/dierenblok/...cherming%202004 voor uitkomsten van onderzoek naar aantoonbaar door vossen aangerichte schade, waarop ik mijn standpunt baseer. Bij de schade,  die door niet bejaagde predatoren onder de kleine zoogdieren en vogels en door mensen en hun als huisdieren gehouden katten en honden wordt aangericht, valt de aan vossen toe te schrijven schade in het niet. Gelukkig leven poolvossen in niet of nauwelijks door mensen bewoond gebied.
En als jij je nou eerst eens verdiepte in de dynamiek van natuurlijke ecosystemen en in de rol, die de mens in de laatste 100 jaar in de verstoring van het evenwicht in de oorspronkelijk aanwezige natuur heeft gespeeld.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

logico

#38
Goh wat slaan veel mensen hier toch de plank mis.. sorry dat ik sommigen tegen het zere been schop..

Waar draait het hier nu om? jacht? Jacht bestaat niet meer... Jacht was vroeger, toen men hiervoor nog in hun levensonderhoud moest voorzien.

Natuur bestaat ook niet meer. Want alles is tenslotte door mensenhanden beroerd. Zoek de defenitie van natuur op en besef je dan ook dat er geen natuur meer is.

Maar goed.. Ik gebruik toch nog even het woord natuur. En waar gaat het hier dan om. Het gaat hier om natuurbeheer... wildbeheer..

De discussie over de "jacht" komt mij zo langzamerhand de strot uit. Hoofdzakelijk door kortzichtige reacties van mensen die tegen de jacht zijn en ook de domme reactie van mensen die zichzelf jager of wildbeheerder noemen en onder het mom van wildbeheer op de verkeerde manier met de natuur omgaan.

Of het nou om vossen of wilde zwijnen gaat..
De term dat jacht/wildbeheer verboden moet worden is ondoordacht maar de term dat vossen bejaagd moeten worden omdat ze alle kippen of dieren uitmoorden ook!!

Wat is het doel wat we ons moeten stellen?
Dat er een zo mooi en evenwichtig mogelijke natuur blijft in ons land. Dat hiervoor enig beheer zal moeten plaats vinden is duidelijk. Want iedereen schijnt het er over eens te zijn dat er beheert moet worden. Want sommige diersoorten reguleren zichzelf nou eenmaal niet! Nee, ook de vossenstand reguleert zichzelf niet. Kijk maar naar engeland en sommige steden in nederland. De vos past zich aan bij de mens. En waar kies je dan voor? Een onnatuurlijk situatie of niet.

En dan praten ze over natuurlijke predatoren! Ja, die moeten weer terug naar nederland!!!

Natuurlijke predatoren van een ree, wild zwijn of edelhert zijn bijvoobeeld wolfen, lynxen en beren. Maar daarvoor is er geen ruimte in nederland!! De gebieden zijn te verspreid, te klein!! Wie moet er dan de verantwoordelijkheid van een dergelijk beheer nemen? De eigenaren van de terreinen en de wildbeheerders!

Nee, geen plezierjagers.. doodschieten.. Maar wildbeheerders.

Doelen stellen.. Dat mis ik een in nederland.. Het draait allemaal om wie er gelijk heeft.. Welles nietus! Alsof er mensen in een scheiding liggen en de kinderen er de dupe van zijn. Want nu is de natuur de dupe van kortzichtige en kennisloze reacties, waar ik ook kijk. Doelen stellen en samen werken. Dat is alles.

BAH!
Met vriendelijke groet,
Patrick

g.j. keizer

#39
CiteerWat is het doel wat we ons moeten stellen? Dat er een zo mooi en evenwichtig mogelijke natuur blijft in ons land. Dat hiervoor enig beheer zal moeten plaats vinden is duidelijk. Want iedereen schijnt het er over eens te zijn dat er beheerd moet worden.
Patrick,
Ik kan me in jou standpunten wel vinden, zolang onze altijd nog beperkte kennis van (de dynamiek van) natuurlijke ecosystemen (of wat daar in Nederland nog van over is) het vertrekpunt vormt voor elke vorm van natuurbeheer. Enige bescheidenheid en terughoudendheid is daarbij op zijn plaats, te vaak hebben we de natuur ernstige schade toegebracht door "regulerend" op te treden en opportunistische predatoren als de vos als scape goat gebruikt om ons eigen falen als beheerder of "rentmeester" te maskeren.
Mijn laatste reactie was ingegeven door de provocerende, eenzijdige en ongenuanceerde statements ("als een schadebestrijder ... na een nacht jagen met 3 vossen thuis komt, kan ik daar ook met plezier naar kijken" en "kleine groepjes van extreme denkers") van Tjeerd (?), die zich achter een alias (Grutto) verschuilt (wat jij overigens in eerste instantie ook deed) en zich onder Ethiek en wetgeving als voorspraak en medestander presenteert van Henk Jan Ormel, dierenarts en lid van de Tweede Kamer-fractie van het CDA, die zijn "drukjacht"-minister onvoorwaardelijk steunt en een motie indient, waarin iedereen, die dierenwelzijn serieus neemt, als activist wordt neergezet en op voorhand wordt gecriminaliseerd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

logico

Gebeurd dat criminaliseren ook niet met jagers/wildbeheerders?

Het is te zot voor woorden dat je al uit moet kijken dat je wildbeheerder bent omdat je dan direkt uitgemaakt wordt voor moordenaar, crimineel en dergelijke, niemand je standpunt wil horen of begrijpen enz??? Gebeurd dat niet al jaren als het om wildbeheerders gaat? Dat kan toch ook niemand schelen?

Waar draait het nu eigenlijk om in nederland.
Wat willen we wat de natuur betreft. (doelstellingen)
Samenwerking.
Waar moet het om draaien> De natuur- het doel wat we moeten stellen en niet de eeuwige onzinnige discussie van dat heeft niks meer met beheer te maken. Het draait op een gegeven moment alleen om de voor en tegenstanders van de jacht en hun discussie. Ik hou me liever bezig met een goed natuur/wild beheer.

Met vriendelijke groet,
Patrick

g.j. keizer

#41
CiteerGebeurd dat criminaliseren ook niet met jagers/wildbeheerders ? Ik hou me liever bezig met een goed natuur/wild beheer.
Patrick,
Zeker, en ook hier geldt, dat enkele vertegenwoordigers van een (beroeps)groep, die zich aan criminele, onder de strafwet vallende activiteiten schuldig maken, het voor anderen verpesten en het imago van een hele (beroeps)groep omlaag halen. En waar is jou "goed natuur/wild beheer" nou precies op gebaseerd ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

grutto

Citeer
Citaat van: grutto,Mar 15 2008, 08:37 AM
Zie : het Diereninfoblok Weidevogels onder De Faunabescherming (van vogelvrij naar kogelvrij) : http://www.faunabescherming.nl/dierenblok/...cherming%202004 voor uitkomsten van onderzoek naar aantoonbaar door vossen aangerichte schade, waarop ik mijn standpunt baseer.

Ik heb deze info doorgelezen en ja veel oud nieuws of oude wijn in nieuwe zakken.

Ik hou me liever vast aan de onderzoeken die bijvoorbeeld Natuurmonumenten in het Natuurgebied de Wieden en het Zwanenwater heeft gedaan.
Een behoorlijk reductie van de vos bracht het weidevogel broed succes terug.

Kom een met voorbeelden van in welke gebieden de faunabescherming zich daadwerkelijk met projecten heeft bezig gehouden of als je alleen al een paar projecten zou kunnen noemen waarbij ze SAMEN hebben GEWERKT met terreinbeheerders.(met voeten in de modder?)
Deze natuurbescherming organisaties ontmoeten ze alleen voor de rechter !
Dus in de praktijk overal ALTIJD tegen en meer te vinden in de rechtzaal dan in het veld.
Derhalve dan ook maar geen reactie op dit stukje.


Groet,

GruttoGroet
Tjeerd

Pim

#43
Het is een zegen dat er een organisatie als faunabescherming is.
Als je jagers hun gang laat gaan blijft er weinig over van het laatste restje natuur in Nederland.

In de regio Haarlem hebben jagers eerst de vos overbejaagd en vervolgens staan ze in lange rijen om de ganzenpopulatie te reduceren. Met honden en al wandelen ze door de kwetsbare polders waar weidevogels op hun nest zitten.

Het roept een zekere walging bij me op hoe jij jagers en de jacht verheerlijkt.
Een natuurbeheerder die voor enige beheersjacht is zou dat nooit op deze wijze doen. Gelukkig vallen de lustjagers snel door de mand.

Mensen die zo opgewonden raken van de jacht zullen het ruimer denken in de maatschappij over natuurbeheer en beheersjacht geen goed doen. Dus ga vooral zo door met je verhalen over gedode vossen en wat voor fijne gevoelens dat jouw bezorgd.

Edit: Bovenstaande verwoord niet de mening van Waarneming.nl. Over de jacht heeft Waarneming.nl geen gezamenlijk standpunt.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

g.j. keizer

#44
CiteerIk heb deze info doorgelezen en ja veel oud nieuws of oude wijn in nieuwe zakken.
Kom eens met voorbeelden van in welke gebieden de faunabescherming zich daadwerkelijk met projecten heeft bezig gehouden of als je alleen al een paar projecten zou kunnen noemen waarbij ze SAMEN hebben GEWERKT met terreinbeheerders (met voeten in de modder?)
Tjeerd,
Inderdaad : "oud nieuws", maar daarmee niet minder waar, irrelevant of achterhaald en niet door het NM-onderzoek weerlegd. Zie ook de conclusies van de door Elmar Prins onder Ethiek en wetgeving : "Tamme Vos geschoten" aangehaalde onderzoeken (Alterra, Jaap Mulder), die de uitkomsten van de onderzoeken, waar ik naar heb verwezen, bevestigen.
En wie bedoel je met "faunabescherming" ? Ik heb 30 jaar als vrijwilliger en professional voor twee landschapsstichtingen, Natuurmonumenten, Bureau Stadsnatuur Rotterdam en een drinkwaterbedrijf in drie provincies onderzoek verricht en "met mijn poten in de modder staand" met terreinbeheerders samengewerkt. Ik ben binnen geen van deze organisaties mensen tegengekomen, die de door jou gedebiteerde ongenuanceerde en extreme standpunten onderschreven. En was het niet de rechter, die jou "drijfjacht"-minister terugfloot ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

grutto


Heren deze reacties kloppen feitelijk niet.

Pim noemt het een zegen dat de faunabescherming er is. Nu ik zou ze ook niet graag willen missen echter er is bijna geen procedure die ze winnen. Dus er moet toch wel iets mis zijn met de onderbouwingen. Kijk al voorbeeld maar eens wat ik onlangs heb gelezen over de provincie Noord-Holland alle rvs procedures verloren.

Over de drukjacht kan ik me niet zo 123 een mening vormen ik ben meer een weidevogel man. Echter de procedure loopt nog en er is wel een spreekwoord van de beer schieten en de huid verkopen of was het omgekeerd :)

Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

g.j. keizer

#46
Citeerik ben meer een weidevogel man.
Tjeerd,
Een in Friesland woonachtige weidevogelman en "sport"visser, die, waar het de populaties van vossen (en wilde zwijnen) in de bossen op de Veluwe (en in Duitsland) betreft, beter op de hoogte is van de lokale situatie dan ondergetekende, die aan de rand van het Nationaal Park Veluwezoom (en in het centrum van het in de Ardennen en Hoge Venen overlopende Duits-Luxemburgse Naturpark Süd-Eifel) woont ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

grutto

Citeer
Citeerik ben meer een weidevogel man.
Tjeerd,
Een in Friesland woonachtige weidevogelman en "sport"visser, die, waar het de populaties van vossen (en wilde zwijnen) in de bossen op de Veluwe (en in Duitsland) betreft, beter op de hoogte is van de lokale situatie dan ondergetekende, die aan de rand van het Nationaal Park Veluwezoom (en in het centrum van het in de Ardennen en Hoge Venen overlopende Duits-Luxemburgse Naturpark Süd-Eifel) woont ?

Wat bedoel je precies met deze bijdrage ?


Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

g.j. keizer

#48
CiteerWat bedoel je precies met deze bijdrage ?
CiteerOver de drukjacht kan ik me niet zo 123 een mening vormen ik ben meer een weidevogel man.
Tjeerd,
Zie de titel van dit topic : "Jacht op de Veluwe", dat gaat over de (druk)jacht op wilde zwijnen op de Veluwe, waarover jij je zo 123 zegt geen mening te kunnen vormen, en dus niet over vossen en/of weidevogels op deze locatie, en jou bijdrage aan "Vos, in duingebied" onder Zoogdieren, waarin je je over de vossenjacht in Duitsland uitlaat, terwijl je aangeeft, dat je daar slechts een paar keer bent geweest. En heb je ooit kennis genomen van onderzoek naar de pijn en stress, die vissen ervaren als ze aan de haak worden geslagen ? Over onnodig  opzettelijk toegebracht dierenleed gesproken.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

grutto

De "technische"  (maatschappelijk/politiek) onderbouwing van vossen en varkens zit op een lijn. Voor u wellicht niet acceptabel maar ja we leven nu eenmaal in een democratie.
De vissen mogen er ook nog bij hoor geen probleem. Steeds meer mensen(vrouwen) gaan dat doen. Ik verwacht dat u dat ook niet wilt hebben en dat mag van mij.  Persoonlijk vis ik eigenlijk nooit maar ik kan me wel voorstellen dat veel mensen daar plezier aan beleven. Kijk maar eens langs de waterkant overal zie je vissers.

Groet,


Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

Citeer
Doelen stellen.. Dat mis ik een in nederland.. Het draait allemaal om wie er gelijk heeft.. Welles nietus! Alsof er mensen in een scheiding liggen en de kinderen er de dupe van zijn. Want nu is de natuur de dupe van kortzichtige en kennisloze reacties, waar ik ook kijk. Doelen stellen en samen werken. Dat is alles.

BAH!
Doelen stellen. Waarbij wij min of meer een eindbeeld vaststellen. En daarbij voorbij gaan aan natuurlijke dynamiek en successie.

Ik ben niet overal tegen. Ben nog een voorstander, nog een tegenstander van de jacht.

Ik vecht wel, vaak als een don quichotte, tegen doelstellingen die weinig te maken hebben met natuurlijke processen.

In het tropisch regnwoud moeten de bewoners overal van afblijven omdat wij die natuur prachtig en belangrijk vinden. En wij maar tuinieren. Want wij weten het toch beter als de natuur zelf!

Niet de natuur bepaald, maar onze doelstelling. Kritisch naar deze doelstellingen kijken. Daar begint natuurbeheer mee.

Ja, ik respecteer de democratie. Dus ik probeer langs democratische weg het kritisch onder de loep nemen van natuurdoelstellingen te bevorderen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#51
CiteerPersoonlijk vis ik eigenlijk nooit
CiteerAls ik vroeger ging vissen zag je altijd wel ....
Tjeerd,
Hoe lang geleden is vroeger ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

grutto

± 20 jaar denk ik

Snoekbaars was toen de specialiteit

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

wimtegels

Snoekbaars op de veluwe? 20 jaar geleden?

Ik geloof dat ik toen nog everzwijnen ving in de Roer. Met een appel aan de haak.

Maar ja, vissen op wilde zwijnen in de Roer is of topic in een discussie over de jacht op de Veluwe.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

Afgelopen jachtseizoen zijn op de Veluwe 4.009 wilde zwijnen geschoten, zonder dat er drukjacht heeft plaatsgevonden. Het jachtseizoen is daarvoor eenmalig verlengd. Er lopen nu nog ongeveer 1.600 wilde zwijnen in het natuurgebied rond. De provincie stelt aanvullende maatregelen (nachtkijkers, geluiddempers, vervroeging aanvang jachtseizoen, lokvoermethode) voor om de aantallen volgend jaar eerder te verkleinen en daarmee de populatie beter in de hand te houden.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

grutto


Dit lijkt me een goed plan van de provincie. Tevens is er dan geen drukjacht nodig als het goed is.
Ik krijg de indruk dat deze achteraf ook niet nodig is geweest maar een compliment voor de provincie dat ze op enig moment met de dan beschikbare informatie en cijfers toch maatregelen treffen.

Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

De Veluwe vormt samen met de Meinweg het geaccepteerde leefgebied van wilde zwijnen.

De pracht van dit dier, de dynamiek die het veroorzaakt en de kansen die het dier vormt voor andere dieren is geweldig. Het wilde zwijn, de belangrijkste wroeter in ons ecosysteem. Een echt vriendje van sommige ecologen. En zeker van mij persoonlijk.

Een vriendje dat echter ook voor nogal wat problemen en schade zorgt. En een vriendje dat zich steeds moeilijker aan banden laat leggen.

Wat is er veranderd de laatste decennia wat betreft de populatiedynamiek van het wilde zwijn?

Allereerst zijn de bossen veranderd. De monotome dennenakkkers zijn omgevormd tot bossen met bijvoorbeeld meer eik en beuk. Er is voor het wilde zwijn meer voedsel ter beschikking.

Verder blijven strenge winters uit. Fijn voor ijsvogels bijvoorbeeld, maar ook voor het wilde zwijn.

Resultaat: Vaker biggen, meer biggen, minder sterfte van biggen. En jonge zeugjes die al voordat ze 1 jaar zijn werpen.

Deze enorme aanwas zorgt voor een groot verschil tussen het voorjaarsbestand en het zomerbestand. Een verhouding die leken vaak uit laat roepen: Ze schiten nog meer varkens dan er zitten........

Verder hebben de zwijnen steeds minder behoefte om regelmatig naar de voerplekken te gaan (het voeren is overigens sterk aan banden gelegd).

Sterke populatieuitbreiding leidt tot migratie. En dan onstaan de echte problemen.
Ongelukken op wegen, enorme schade in landbouwgebieden.

Natuurlijke predatoren zijn er vooralsnog niet. De parasieten die nog wel een rol speelden toen er een grotere voedselschaarste was, hebben nauwelijks meer invloed op de populatie.

Dus, tot dat predatoren de rol (deels) over nemen zal de mens de keuze hebben:

Accepteren van de schade of sterk reguleren. Bij dat sterke reguleren passen maatregelen als een nachtkijker en geluidsdemper op het geweer en het verlengen van het jachtseizoen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#57
Volledigheidshalve,

Ik heb geen principiele bezwaren tegen drukjacht.

En ja, ik vind dat het wilde zwijn nog niet in voldoende gebieden in Nederland voorkomt.

Het is mij echter wel duidelijk dat onder de huidige omstandigheden jacht op het wilde zwijn absoluut noodzakelijk is.

En dood is dood. Drukjacht of aanzit jacht of wat dan ook. Het enige wat ik echt belangrijk vind: Een dier moet goed aangesproken worden voordat het geschoten word. Dit om twee redenen:

Het voorkomen van onnodig lijden en het goed kunnen bepalen welke geslacht en leeftijfds cq gewichtsklasse er geschoten wordt.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Bersjacht (het besluipen van het wild) en aanzitjacht hebben dan ook een voorkeur bij mij, zolang deze methode afdoende is.

In nationaal park de Meinweg en de omgeving is het een probleem dat de zwijnen nog maar zeer matig naar de voerplekken komen. Bersjacht is bij zwijnen niet invoudig, wel spannend....

Het toestaan van een nachtkijker kan het aantal effectieve aanzit uren vergroten.

Mogelijk dat drukjacht en drijfjacht niet een laatste oplossing moet zijn. Misschien is het een goede methode om bij anvang van het jachtseizoen een flink aantal uit de biggenklasse weg te schieten.
Ik zal wel wat over me heen krijgen als ik dit zeg. Maar de omstandigheden in het beheer van de populatie wilde zwijnen is flink gewijzigd. We moeten dan ook op zoek naar nieuwe methoden van jacht om de populatie te beheren.
Vals sentiment is dan een slechte raadgever.

Ik ken amateur herpotologen die fel tegen de jacht op wilde zwijen waren. Totdat iemand riep dat de predatie van het wilde zwijn op jonge adders een belangrijke factor waren in het achteruitgaan van de populatie adders. Ineens was hij een groot voorstander van de zwijnenjacht.

(Ik geloof overigens niet dat de predatie van het wilde zwijn een belangrijk probleem is voor de adder).

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Toch denk ik dat drukjacht effectief kan zijn. Het overgrote deel van het afschot is juist de maat die je zeer snel kan aanspreken.
De puntjes op de 1 zetten kan je dan verder bij aanzit.

Maar als alles met aanzit gerealiseerd kan worden, heeft dat natuurlijk de voorkeur.

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd