Eerste bijeenkomst Beeldflora Nova Flora Neerlandica 30 juni

Gestart door WP de Winter, mei 18, 2017, 20:32:35 PM

Vorige topic - Volgende topic

WP de Winter

Beste fotografen, plantenliefhebbers,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een eerste bijeenkomst voor de "Beeldflora" van Nova Flora Neerlandica, die zal plaatsvinden op 30 juni 2017 op Alterra (Gaia 1, Droevendaalsesteeg 3) in Wageningen, aanvang 13.00 uur.
                                                     
Op deze dag willen we een divers aantal zaken aan de orde stellen, waaronder:
•        Stand van zaken van het NFN project;
•        Onderscheid studiofoto's en veldfoto's;
•        Workflow (aanbieden, opslaan en archiveren) veldfoto's door middel van Wiki;
•        Kwaliteitseisen en verscheidenheid beeldmateriaal;
•        Demonstratie studiofotografie;
•        Aanbod cursus studiofotografie;
•        Planning van de afzonderlijke delen van de Beeldflora;
•        Samenwerking FLORON (fotogalerij verspreidingsatlas);
•        Copyright;
•        Opbouwen netwerk van fotografen.

Dit bericht is per mail verstuurd aan diegenen die tijdens de startbijeenkomst van Nova Flora Neerlandica in Leiden (december 2016) te kennen hebben gegeven specifiek aan dit onderdeel van het NFN project te willen meewerken, alsmede aan enkele latere aanmelders. Aangezien er op waarneming.nl veel plantenfotografen actief zijn die wellicht ook geïnteresseerd zijn brengen we het ook hier onder de aandacht.

Stuur mij een email of een Persoonlijk Bericht als je van plan bent deze bijeenkomst bij te wonen!

Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen je dan een definitieve agenda. Nu is het vooral zaak de datum te noteren en vrij te houden.

Met vriendelijke groeten,

Wim de Winter
Joop Schaminée