Landbouw vs. Weidevogel

Gestart door davidrietveld, april 07, 2017, 21:43:06 PM

Vorige topic - Volgende topic

davidrietveld

Ik zou hier graag even de volgende vraag neerleggen. In mijn omgeving word veel gesproken over weidevogelbescherming(midden delfland) Hiervoor worden ganzen en vossen afgeschoten. Alles voor de weidevogels word er geroepen. Vandaag zag ik in de polder volop landbouw. Er werd mest geinjecteerd met grote machines en honderden meters slang. Hazen renden weg, wat gebeurt er met de jongen? Ook word er volop gebroed. In een nieuw ingezaaid landje werd er gerold, zoals te zien op de foto's. Er zitten hier zeker 6-8 paar kieviten, maar er is geen enkel nest gemarkeerd. Vlaggetjes zijn om vogels te verjagen. Vanavond werd er daarnaast nog om 21:00 mest geinjecteerd, in een land met hoog gras en grutto's. Hoe past dit in het plaatje weidevogelbescherming? Kijk ik te zwartwit en weet ik er te weinig van? Dan hoor ik dat graag.
Vr. Groet,
David Rietveld

Vincent de Lenne

Hallo David,

Ik weet natuurlijk niet wat ze hier precies aan weidevogelbescherming doen maar dit ziet er niet heel goed uit inderdaad. Om onze boerenlandvogels (en weidevogels) te redden moet er heel wat meer gebeuren, ons hele landbouwstelsel moet om naar een duurzamere en natuurinclusievere landbouw. Gelukkig krijgt biodiversiteit in het landelijk gebied steeds meer aandacht, en wordt de de verarming van ons boerenland maatschappelijk steeds minder geaccepteerd. Gisteren ben ik naar de bijeenkomst natuurinclusief boeren geweest bij van Hall Larenstein. Mooi om te zien hoe steeds meer partijen de handen in een slaan om dit aan te pakken. Ook vanuit de agrarische hoek is er steeds meer belangstelling voor natuurinclusief boeren niet alleen vanuit het oogpunt van biodiversiteit, maar ook om meer weerbare landbouw te krijgen met een gezonde bodem, en natuurlijkere processen.
Er waren ook een aantal inspirerende boeren aanwezig die de handen ineengeslagen hebben om dit te verwezenlijken, mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld het weideboeren collectief Liederholthuis (winnaar gouden grutto) en akkerbouwer Peter Harry Mulder uit Muntendam.


https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2016/05/17/akkerland-moet-weerbaarder
met vriendelijke groet,
Vincent de Lenne


davidrietveld

Bedankt voor je reactie Vincent, dit zijn mooie voorbeelden hoe het ook kan inderdaad. Wat mij vooral verbaast in wat ik hier zie gebeuren is dat men zich profileert als "alles voor de weidevogel" en hier alle vormen van jacht mee goedkeurt, terwijl er aantoonbare voorbeelden zijn waarin b.v. vossenholen met jongen worden dichtgegooid. Ook was er nog eind maart een zeer grote jachtpartij over de gehele polder. Als hier vragen over worden gesteld reageert men niet of als antwoord dat alles in het belang van de weidevogel gebeurt. Maar vervolgens lijkt het normaal te zijn dit soort werkzaamheden uit te voeren in land waar weidevogels broeden. Voor mij lijkt dan de balans door te slaan naar een excuus om de jacht op alle mogelijke manieren in te zetten. Maar ik denk dat dit niet iets is wat alleen hier gebeurt, dus vraag me af of daar verder in het land ook aandacht voor is.
Vr. Groet,
David Rietveld

ronris

Citaat van: davidrietveld op april 13, 2017, 10:11:12 AM
Bedankt voor je reactie Vincent, dit zijn mooie voorbeelden hoe het ook kan inderdaad. Wat mij vooral verbaast in wat ik hier zie gebeuren is dat men zich profileert als "alles voor de weidevogel" en hier alle vormen van jacht mee goedkeurt, terwijl er aantoonbare voorbeelden zijn waarin b.v. vossenholen met jongen worden dichtgegooid. Ook was er nog eind maart een zeer grote jachtpartij over de gehele polder. Als hier vragen over worden gesteld reageert men niet of als antwoord dat alles in het belang van de weidevogel gebeurt. Maar vervolgens lijkt het normaal te zijn dit soort werkzaamheden uit te voeren in land waar weidevogels broeden. Voor mij lijkt dan de balans door te slaan naar een excuus om de jacht op alle mogelijke manieren in te zetten. Maar ik denk dat dit niet iets is wat alleen hier gebeurt, dus vraag me af of daar verder in het land ook aandacht voor is.
Hoewel er inderdaad landbouwers zijn die de weidevogels een warm hart toedragen en meewerken aan deze weidevogel-projecten is het toch een druppel op een gloeiende plaat.
De hoofdoorzaak echter van de teloorgang van de weidevogelstand is het maai en mestbeleid van dezelfde landbouwers, terwijl ik dit schrijf is de eerste snee gras op een aantal percelen hier in de buurt alweer gemaaid en de mest-injector er alweer overheen gegaan. Het platteland is nu eenmaal veranderd in een groene woestijn van monoculturen van raaigras en maïs waarbij alles moet wijken voor hogere opbrengsten en optimale efficientie voor de landbouwer, overigens ook gedwongen daar de prijzen van melk/vlees erg onder druk staan in deze groeieconomie.
Dat de overgebleven populaties weidevogels nog sterker afnemen is mede het gevolg van een toenemende predatiedruk, misschien niet eens door het toenemende aantal (beschermde) predatoren en (verwilderde) huiskatten maar simpelweg dat de overgebleven nesten/kuikens een makkelijke prooi worden in de weilanden zo glad als billjardlakens waarbij de nesten, soms nog gemarkeerd met stokjes/vlaggetjes als eilandjes te herkennen zijn.         

grunsven

Predatoren krijgen ook een kans doordat de dichtheden laag zijn.
Als je op een plek bent met een hoge dichtheid weidevogels zoals de Eempolder snap je meteen dat predatoren als kraai en buizerd daar echt niet veel slachtoffers zulllen maken. Zodra die het gebied binnenkomen worden ze van alle kanten belaagd. Als een paartje ergens alleen broedt kunnen ze zich nooit zo goed verdedigen. De predatie is dan ook niet een oorzaak van de achteruitgang maar een gevolg. De echte oorzaak is de omvorming van Nederland in een groene woestijn.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Vincent de Lenne

Ik sluit me volledig aan bij voorgaande reacties. Het ooit zo geschikte biotoop voor weidevogels is bijna nergens optimaal meer aanwezig. De oorzaken van de achteruitgang zijn volgens mij ondertussen wel bekend (intensivering van de landbouw en alles wat daar bij komt kijken). Hoe het anders kan is ook bekend maar in de huidige maatschappij is deze omslag heel lastig te bereiken, maar dit zullen we wel in samenwerking met onze agrariërs moeten doen, waar we steeds meer van vervreemd raken. Ik vind het soms wat makkelijk om alleen naar onze boeren te wijzen, dit zijn ook gewoon ondernemingen die hun boterham moeten verdienen. De afgelopen decennia hebben boeren de opdracht gekregen en zijn ze gestimuleerd om zo efficiënt en goedkoop mogelijk voedsel te produceren (wat goed gelukt is). Mede hierdoor kost voedsel in Nederland tegenwoordig bijna niets, de werkelijke waarde zijn we volgens mij een beetje verloren. Van deze wijze van produceren ondervinden we steeds meer nadelen, en als we dit willen veranderen moeten we weer de werkelijke waarde van voedsel betalen, en moet duurzame en natuur inclusieve landbouw meer gestimuleerd worden.
met vriendelijke groet,
Vincent de Lenne