Slechte natuurinventarisaties

Gestart door oeverzwaluw, februari 13, 2017, 12:07:02 PM

Vorige topic - Volgende topic

oeverzwaluw

Binnen mijn gemeente wordt een basisschool uitgebreid. Nu heeft de gemeente opdracht gegeven voor een flora- en faunaonderzoek om zo "niet verast te worden". Daarover lees ik het volgende op de website http://www.daalsehoek.nl/ van de gemeente:

Ook zal er een flora en fauna onderzoek plaatsvinden, waarbij gekeken wordt of er beschermde dier- en plantsoorten aanwezig zijn in het beoogde plangebied. Dit zal een visuele opname zijn, waarbij de ecoloog een paar uur door het openbare gebied loopt en inventariseert of er sprake is van beschermde soorten.
De onderzoeken vinden verspreid plaats in de week van maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari.

Alleen als de werkzaamheden héél snel daarop zouden volgen, kan de inhoud van een dergelijk onderzoek deugen. Natuurlijk komen dit voorjaar pas de reptielen en amfibieën op gang, komen planten tevoorschijn en de broedvogels beginnen dan pas hun territorium af te bakenen. Met andere woorden: de kans is groot dat de onderzoeker geen beschermde soorten aantreft en er vervolgens in het voorjaar pas met werkzaamheden begonnen gaat worden.

Dergelijke onderzoeken zijn weggegooid geld, beschermde soorten worden niet beschermd en de aannemer loopt grote risico's dat het werk alsnog door een beschermde soort moet worden stilgelegd.

Mijn vraag is: waar kun je melding maken van dergelijk slecht opgezet inventarisatiewerk. Kun je zoiets bijvoorbeeld aankaarten bij het Netwerk Groene Bureaus?

grunsven

In februari zijn een heleboel beschermde soorten die mogelijk wel aanwezig zijn (als ei of overwinterend dier in de grond of als zaad/wortel in het geval van planten) niet te zien. Dan mag je ook niet bouwen op het moment dat ze nog niet zichtbaar zijn. Wanneer ze beginnen doet er niet echt toe.
Het enige wat je kunt doen bij een dergelijke inventarisatie is inschatten of er mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn. Vaak kan dat met een redelijke zekerheid uitgesloten worden (het is nu een parkeerplaats/maisakker etc). Als het gebie mogelijk wel geschikt is voor beschermde soorten kan die conclusie niet getrokken worden en moet er een echt langduriger onderzoek gedaan worden.
Het idee is dus juist om te voorkomen dat er geld weggegooid wordt door een duur onderzoek te doen op een plek waar dat niet nodig is.

Weet je dat er beschermde soorten aanwezig zijn kun je dat naturlijk gewoon melden bij de gemeente.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

oeverzwaluw

Beste Roy, 

Ik snap je betoog maar de formulering van de gemeente heeft het dus expliciet over het zoeken naar beschermde soorten. Het onderzoeken van de geschiktheid van het terrein op het aanwezig kunnen zijn van soorten is naar mijn mening een habitatondezoek en geen flora- en faunainventarisatie. Daarvoor hebben de verschillende PGO's onderzoeksprotocollen opgesteld die specifieke onderzoeksperioden voorschrijven. Dan kun je niet volstaan met wat rondjes lopen in februari.

Groet,

Ricardo van Dijk

Douwe van der Ploeg

Ricardo, een persbericht is het grootste deel van de tijd een zeer versimpelde weergave van de realiteit.. Heb je de gemeente al gebeld en gevraagd om nadere informatie? Ik kan me heel goed voorstellen dat het om een zgn quickscan gaat, waarbij (zoals Roy al zei) wordt bekeken óf er beschermde soorten mogelijk aanwezig zullen zijn en zo ja, welke. Dit zodat er vervolgens bepaald kan worden wat voor nader onderzoek nodig is het komende jaar.
Staan er geen gebouwen? Dan is een huismus/gierzwaluw-check niet nodig. Geen gebouwen/lijnvormige landschapselementen? Laat die vleermuizen ook maar zitten. Geen water? Verspil geen tijd voor de waterspitsmuis. etc. etc. etc.

Maar nogmaals: vertrouw je het niet? Bel dan vooral eerst even met de gemeente om meer duidelijkheid te krijgen.
Douwe van der Ploeg

oeverzwaluw

Beste Douwe,

Ik heb de gemeente gemaild:
Vraag: Het flora- en faunaonderzoek: betreft dit een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde planten en vogels of gaat dit om een zogenaamde "quickscan" naar de geschiktheid van het terrein voor beschermde soorten?

Antwoord van de gemeente:
Hallo Ricardo,
Het gaat om een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten flora en fauna.

Met vriendelijke groet,
xxxxx

Projectmanager

Afdeling Ontwikkeling


Persbericht klopt dus prima en men gaat daadwerkelijk in februari de aanwezigheid van beschermde flora en fauna onderzoeken. Volledig strijdig met de F&F onderzoeksprotocollen van Ravon, Floron Sovon etc..., lijkt me.

grunsven

Het lijkt me inderdaad onmogelijk om in februari in een paar dagen beschermde soorten te inventariseren.
Dat betekent namelijk dat je het niet zien van bepaalde soorten interpreteert als dat ze er niet voorkomen.
Als dit echt is wat ze denken te doen zou dat heel kwalijk zijn.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Oenanthe

Citaat van: oeverzwaluw op februari 13, 2017, 12:07:02 PM
Binnen mijn gemeente wordt een basisschool uitgebreid. Nu heeft de gemeente opdracht gegeven voor een flora- en faunaonderzoek om zo "niet verast te worden". Daarover lees ik het volgende op de website http://www.daalsehoek.nl/ van de gemeente:

Ook zal er een flora en fauna onderzoek plaatsvinden, waarbij gekeken wordt of er beschermde dier- en plantsoorten aanwezig zijn in het beoogde plangebied. Dit zal een visuele opname zijn, waarbij de ecoloog een paar uur door het openbare gebied loopt en inventariseert of er sprake is van beschermde soorten.
De onderzoeken vinden verspreid plaats in de week van maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari.

Alleen als de werkzaamheden héél snel daarop zouden volgen, kan de inhoud van een dergelijk onderzoek deugen. Natuurlijk komen dit voorjaar pas de reptielen en amfibieën op gang, komen planten tevoorschijn en de broedvogels beginnen dan pas hun territorium af te bakenen. Met andere woorden: de kans is groot dat de onderzoeker geen beschermde soorten aantreft en er vervolgens in het voorjaar pas met werkzaamheden begonnen gaat worden.

Dergelijke onderzoeken zijn weggegooid geld, beschermde soorten worden niet beschermd en de aannemer loopt grote risico's dat het werk alsnog door een beschermde soort moet worden stilgelegd.

Mijn vraag is: waar kun je melding maken van dergelijk slecht opgezet inventarisatiewerk. Kun je zoiets bijvoorbeeld aankaarten bij het Netwerk Groene Bureaus?
Gemeenten hebben vaak weinig of geen kennis van wilde planten en dieren in huis. Ze nemen daarom met elk rapport genoegen, mits dat rapporteert wat zij willen: niets aan de hand, ga je gang maar. Zo heb ik ooit een broedvogelrapport gezien dat was gebaseerd op 1 bezoek op een augustusmiddag. Ik verzin niets.

De uitbreiding van een school zal niet direct rampzalige gevolgen voor waardevolle natuur hebben. Mocht jij feiten kennen die bewijzen dat dat anders ligt (aanwezigheid van zeldzame of beschermde soorten) let er dan op dat die in de inventarisatierapportage vermeld worden. Is dat niet het geval (grote kans want de meeste planten en dieren vind je niet half februari) probeer dan eerst de gemeente met jouw waarnemingen te overtuigen dat ze onvolledig onderzoek hebben gedaan. Heeft dat geen resultaat, maak dan officieel bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de uitbreiding en geef daarbij onderbouwd aan waarom je van mening bent dat de inventarisatie onvolledig is geweest en de onderbouwing van het besluit om de vergunning te verlenen dus ondeugdelijk is.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

hiskodevries

Een onderzoek hoeft niet perse alleen ter plekke te zijn. Een onderdeel daarvan kan ook even de NDFF https://www.ndff.nl/ raadplegen zijn wat daar in het verleden allemaal is gezien en gehoord.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0