Hoofdmenu

Soortnamen

Gestart door matthijsbroere, september 19, 2004, 16:56:01 PM

Vorige topic - Volgende topic

jasper

Siberische Sprinkhaanzanger= Locustella certhiola
Hybride Rotgans x Sneeuwgans= Branta bernicla x Anser caerulescens

Rick van der Weijde

Citeer
CiteerChinese knobbelgans de Anser cygnoides domesticus
Staat ook wel bekend als Zwaangans Anser cygnoides
En die heeft zoals ik kan zien geen ondersoorten......
Klopt de wilde vorm is inderdaad de Zwaangans. De Chinese Knobbelgans is de gedomesticeerde vorm van deze soort, waardoor deze de toevoeging domesticus krijgt.
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Jan Harteman

#32
Oftewel; de Chinese knobbelgans is (zoals de Afrikaanse knobbelgans) GEEN wilde soort...ook geen ondersoort.
Dient deze gedomesticeerde gans dan aan de waarnemingslijsten toegevoegd te worden?
De huiskip (Gallus gallus domesticus), afgeleid van de oorspronkelijke Bankivahoen/Rode kamhoen (Gallus gallus), noemen we immers ook niet bij onze waarnemingen...toch?

M.v.g.

Jan Harteman

HJ Eygenraam

Kwam nog twee tikfoutjes tegen :

Zuringspanner - Lythria cruenataria
moet zijn :         Lythria cruentaria

Oranje Agaatspanner - Eulithis testat
moet zijn :                  Eulithis testata

vr.gr. Henk.

matthijsbroere

Matthijs Broere

matthijsbroere

Zal ik 'Rietgans' veranderen in 'Rietgans spec.'?
't Is immers niet duidelijk welk merk rietgans er bedoeld wordt.
Matthijs Broere

jasper

Doe dan ook hetzelfde met Canadese Gans -> Canadese Gans spec.

matthijsbroere

Wist niet eens dat die in de lijst stond  :D
Hisko, zullen we er spec. van maken bij een aantal soorten?
Matthijs Broere

BWoets

Met vriendelijke groet,
Bob Woets

jasper


hiskodevries

wat heb ik dan nog te vertellen, alleen weet iedereen wat spec betekend ?
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

matthijsbroere

Da's ook weer zo. Woordenboekje op het forum zetten?  B)  
Matthijs Broere

Andre321

#42
Hoi,
Ik zag net wat over het gebruik van spec. bij het invoeren van waarnemingen..daar zitten echter wel wat gevaren aan.
Ik heb even op internet gekeken om even te kijken naar taxonomie en lumpen en splitten maar dat valt niet mee. Ik wilde toch even weten hoe met onderstaande gevallen omgegaan moet worden. Ook bij libellen is dit het geval voor de houtpantserjuffer (Chalcolestes in Duitsland, in NL Lestes ) vs de andere pantsterjuffers (die heten gewoon Lestes)
Dit geldt ook voor diverse zeggen:
Carex oederi    dwergzegge   Carex viridula Oeders Segge
Carex curta     zompzegge Carex canescens Graue Segge


a) Geografisch worden verschillende latijnse namen gebruikt voor ongeveer dezelfde soort.
Bij kranswieren wordt in NL een andere taxonomie gehanteerd voor ongeveer de zelfde soort. Chara globularis (breekbaar kransblad) komt overeen met ongeveer de volgende namen: Chara delicatula, C. fragilis en C .virgata. In Duitsland wordt nog regelmatig Chara fragilis gebruikt. Hier houdt de database geen rekening mee.
Hoe wordt in waarneming.nl een dergelijk probleem opgelost ?
Dit is ook het geval met de Houtpantserjuffer (Chalcolestes in Duitsland, in NL Lestes )

b )  De soort is wel duidelijk, de determinatieliteratuur echter NIET.
Van Gierst, Panicum, bestaan ongeveer vier soorten in Nederland, waarvan echter de uit Zuid Afrika afkomstige Panicum schinzii ergens in de jaren zestig van de soortenlijst verdwijnt..waardoor deze soort jarenlang genoteerd zal gaan worden als Kale gierst (Panicum dichotomiflorum ). Ergens in het begin van de 21ste eeuw wordt goed opgelet en al het herbarium materiaal (lees referentiecollecties) opnieuw gecontroleerd..Het blijkt dat de soort toch spaarzaam voorkwam. Het verzameld materiaal kan dan dus wel op naam gebracht worden als Kale gierst (Panicum dichotomiflorum s.s.) en Afrikaner Gierst (Panicum schinzii ). Het niet verzamelde materiaal zal toch hernoemd moeten worden naar Kale gierst (Panicum dichotomiflorum s.l.
Of zie ik dat fout..Zijn voor dit soort dingen ook oplossingen aanwezig ?

c ) Verschillende engelse/amerikaanse of Nederlandse namen
Van een soort zijn verschillende Nederlandse namen in omloop, zoals Crepidula fornicata met  Pantoffelslak, Muiltje en Slipper en bij vogels geloof ik Zomertortel en Tortelduif (Streptopelia turtur). Ergens in dit forum kwam ook al het Citroenlieveheersbeestje vs het 22-stippelig lieveheersbeestje langs, net als de Tijgerspin-Wespspin en Rietsprinkhaan-Spitskopje. Vroeger hadden we nog Schellingerzegge(Carex hartmanii, nu Kleine knotszegge) en Schellings havikskruid ( Hieracium peleterianum,Vals muizenoor) terwijl onze Belgische buren deze planten toch anders noemden.. Nu is, voorzover de taxonomische opvatting overeenkwam, dit allemaal grotendeels gelijk getrokken binnen de BENELUX.  Is het dan niet veel gebruikersvriendelijker dat op meerdere soortnamen gezocht kan worden en de database dit corrigeert? En in de literatuur werd Panicum schinzii Afrikaner gierst of Gapende gierst genoemd terwijl op de standaard soortenlijst van 2005 (in de toekomst dus)  de soort de naam Zuid-Afrikaanse Gierst krijgt en pas in 2005 officieel bestaat.
Zie voor engels/amerikaanse vogelnamen ook
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/aves/...roma/index.html
Verschillende spaanse namen
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insec...nae/acherontia/

Bij vogels is de verzamelsoort geintroduceerd:
VERZAMELSOORT
http://www.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=780&st=0&#entry8500
Dit type moet worden gegeven aan alle soorten die in feite een verzameling van meerdere soorten zijn. Bijvoorbeeld:- Barmsijs spec.- Alk / Zeekoet- Canadese Gans spec.

d) Zelfde nederlandse naam voor verschillende soorten.
Er moeten paddestoelen, vogels en korstmossen met de zelfde Nederlandse naam zijn. Helaas lukt het me niet om een lijstje met goede voorbeelden te produceren. Ik kom alleen op Ratelaar die zowel sprinkhaan als plant is. Bijenwolf schijnt ook Trichodes apiarius te kunnen zijn, naast de wesp. Franjestaart is een insect (Archaeognatha) en een vleermuis Myotis nattereri. Nonnetje is zowel een schelp als een kleine zaagbek.
Verder kan een Snuit vlinder zowel een dag vlinder (Libythea celtis) als een nachtvlinder  (Pterostoma palpina palpina) zijn
Je komt dan in de problemen als je Ratelaar spec. op gaat geven denk ik.. Het is ook oppassen met de boom blauwtjes (vlinders) en zandblauwtjes (planten) als er een blauwtje spec ingevoerd gaat worden. En iseen Harlekijn niet tegelijkertijd een orchidee (Orchis morio) en een vlinder Abraxas grossulariata ? Verder heb je de SchermPLANTEN Franse kastanje en Aardkastanje wat iets anders is dan de paardekastanje. Dichterbij huis natuurlijk de gierzwaluw en boerenzwaluw met de zwaluw spec. Tenslotte nog de plant muizenstaartje en de paddestoel muizenstaart(zwam). Hazepootje is een klaver maar ook een inktzwam: Coprinus lagopus (Hazepootje). Mogelijk dat Hermelijn zowel een vlinder als een zoogdier is, net als de Grote en Kleine Vos tov de zoogdier Vos, Net zoals je de Grote en Kleine Hermelijn hebt (Cerura vinula en Harpyia furcula). Misschien moet ik ook nog de Pijlstaart (vogel) noemen met bijv de Glasvleugel-, Winde- of Liguster-pijlstaart en natuurlijk de vele Uiltjes die beide (kerk, steen maar ook gamma uiltjes). Eekhoorn is zowel een nachtvlinder Stauropus fagi als een zoogdier. En een bruine beer heeft toch wel een ander formaat dan een Zwarte of Grote beer (nachtvlinder). Zijn Dikkopjes nu kleine kikkervisjes, gewone vissen (Pomatoschistus microps) of toch die dagactieve nachtvlinders ?? Een weegbree-beer is noch een plant noch een zoogdier maar een vlinder. En ook een vogelnestje moet je of bij de paddestoelen of bij de orchideen zoeken maar niet bij de vogels.

Het grasgoudhaantje of uberhaupt (goud)haantjes (Lema melanopus, Lilioceris lilii), Chrysomelidae (Goudhaantjes), Tetrops praeusta of Struikbokje terwijl een bokje zowel een zoogdier als een vogel kan zijn net als het Groot, Klein en Blauw vliegend hert, Zilvervisje (Lepisma saccharina), (Veen)mol, Bijen wolf (twee soorten insecten), Mierenleeuw, Eikehaas (paddestoel), bosvogeltje (orchidee) en Kroonvogeltje (Ptilodon capucina).

e) De Latijnse naam en Nederlandse naam veranderen tegelijkertijd.
Mogelijk dat dit het geval was voor Carex oederi oederi. (RH is dat een eigenlijkst van Rijksherbarium ?). Volgens mij verdwijnen hier zelfs Rijksherbarium soortlijst id nummers (!!), nederlandse namen e.d.

<1995
A   Carex oederi  Late zegge  geen BB nummer ?
A1 Carex oederi subsp oederi GEEN NL naam RH 1464
A2 Carex oederi subsp pulchella Lonr 1463
B Carex tumidicarpa N.J. Lage zegge Anderson RH 0220

Wat er nu gebeurt is dat zowel de naam Lage zegge verdwijnt als de latijnse naam Carex tumidicarpa en wat overblijft het NUMMER RH 0220 is.
Carex tumidicarpa wordt opgenomen in een nieuwe ondersoort/subsp
Carex oederi subsp oedocarpa met weer het nummer RH 0220.

> 1996
A Carex oederi -- geen NL naam  BB 2213 (Botanisch Basisregister, geen RH)
A1 Carex oederi subsp oederi Dwergzegge RH 0261
A2 Carex oederi subsp oedocarpa (Anderson) Lange Geelgroene zegge RH 0220f) Kruisingen  (Dit onderdeel is in uitvoering) / spec. begrip./Soort complexen
  Vooral een probleem bij planten denk ik..
  Dacthylorhiza Handekenskruid Orchidee specialisten die echt elke soort onderscheiden
 , Potamogeton, Vissen,
Kleur varieteiten..van de Vuurjuffer forma typica,fulvipes,melanotum ondersoort elisabethae, Viervlek (forma praenubila) en groene glazenmaker zijn kleur varieteiten aanwezig.. moeten die onderscheiden worden..
-Bombina geelbuikvuurpad
-Rana esculenta (synklepton)Groene kikker complex   kikkers   soortgroep
De in ons land welbekende groene kikker (Rana kl. esculenta) is geen echte soort, althans niet volgens de mendeliaanse principes van voortplanting, maar een bastaard, een 'oerkruising' tussen de huidig inheemse poelkikker (Rana lessonae) en de vooral in het Middellands zeegebied voorkomende meerkikker (Rana ridibunda). Deze kruising gebeurde zo'n goeie 300 000 jaar geleden, vermoedelijk in Centraal-Europa.
Een eeuw geleden kwamen in ons land eigelijk maar twee soorten voor, nl. de poelkikker en de groene kikker.
Door middel van een uiterst ongewoon voortplantingssysteem - 'hybridogenese' genaamd - kon de soort in onze contreien voortbestaan. Samen vormen ze het groenekikker- complex (Rana esculenta synklepton). Het subgenus 'Pelophylax' komt van het Grieks 'Pelo' wat 'modder' en 'phylax' wat 'wachter' betekent: vandaar de titel!

http://www.natuurpunt.be/ac.asp?ID=117


 Naamgeving afhankelijk van ouder/lengte naamgeving
 Om te gaan met lump (het spec. begrip) en splitten.

Nu zijn er vast nog wel meer gevallen te bedenken..maar kunnen de bovenstaande problemen allemaal tzt opgelost worden met een tussentabel ? Ik kan me voorstellen dat dit invoerfouten kan geven...
Of zit ik nu te theoretische gevallen te verzinnen? Er moeten er nog een paar zijn maar dan moet ik wel in mijn email archief graven. Bij Orde (insecten beheer programma) hadden ze dacht ik wel een leuk systeem hier voor.
Verder is voorbeeld b ) dus een geval waarbij geen spec gebruikt moet gaan worden zonder dat extra informatie verloren gaat.

HUISSTIJL naamgeving
Alle soortnamen in dezelfde stijl. Dus:
Grote Bonte Specht - Dendrocopos major
Kleine Bonte Specht - Dendrocopos minor

---
Rutger Valerian repens officinalis agg

In de Heukels' staat Valeriana officinalis = V. repens. Dat lijkt me niet juist. Zou moeten zijn; Valeriana officinalis agg. (incl. V. repens en alle andere soorten binnen het vroeger aangenomen spectrum van V. officinalis). De Flora van België is consequent en stelt V. repens niet gelijk met V. officinalis maar met Valeriana officinalis subsp. repens en V. procurrens. Jammer genoeg krijgt het wel dezelfde Nederlandse naam als in Nederland: Echte Valeriaan. Gezien de Nederlandse opvattingen over soorten en ondersoorten/varieteiten zal de soort in Nederland in extreem brede zin worden bedoeld. In België wordt nog een soort onderscheiden die waarschijnlijk in NL ook onder V. officinalis zou vallen. Of de Flora van België de nieuwste/beste naamgeving volgt kan ik niet beoordelen, maar volgens IPNI niet. In Duitse flora's is de naam ook anders; Valeriana procurrens. Deze wordt als aparte soort behandeld, net als in België dus.

Zo komt het dus dat soorten ophouden te bestaan aan de grenzen van een land/Flora.

Rutger Valerian repens officinalis agg

matthijsbroere

De algemeen gangbare Nederlandse naam wordt gebruikt. Officiële meest recente namen dus. Dus tortelduif is zomertortel!
Beide namen gaan gebruiken zou een puinhoop gaan opleveren, omdat er vrij veel soorten zijn met 2 namen.

Dat bijvoorbeeld een eekhoorn zowel een zoogdier is als een nachtvlinder, maakt niet uit, aangezien de waarnemingen al gesplitst zijn in 'zoogdieren', 'insecten' enzovoorts. Bij het invoeren van de waarneming 'zoogdier eekhoorn', kun je niet per ongeluk de insectversie van de eekhoorn invoeren, simpelweg omdat die in de insectenlijst staat, niet in de zoogdierenlijst. Voor het bekijken van waarnemingen, geldt hetzelfde.
Ook gaat het maar in een aantal gevallen om spec. soorten, bijv. rietgans spec., canadese gans spec. Jij geeft nu voorbeelden waarin zo'n beetje alle diersoorten spec. namen zouden krijgen, hetgeen niet het geval is.

Verder snap ik even niet waarom je er zoveel plantennamen bij betrekt, wat hebben die er mee te maken? Dat probleem hebben we niet, aangezien we geen plantensoorten gebruiken...  
Matthijs Broere

Andre321

#44
Matthijs,
Ik noem deze voorbeelden omdat ik wel voorbeelden van planten ken en niet van vogels, amfibieen, vissen en insecten, waar ze ongetwijfeld zeker voorkomen. Ik wil eerst een aantal taxonomische voorbeelden verzamelen..wat even zal gaan duren en dan hoop ik dat jullie er wat mee kunnen.
Zelf ben ik niet echt een tegenstander van het gebruik van twee namen omdat het

a) gebruikersvriendelijk is
b ) Het probleem in de database op te lossen zou moeten zijn
c) Soorten in verschillende landen verschillende namen kunnen (?) hebben.
  Vroeger hadden we schellinger zegge die op Terschelling groeide maar ook in   de  Ardennen.
d) een soort en van de nederlandse en van de latijnse naam kan veranderen.

Als ik jouw zo hoor ben je meer voorstander van " Keep it stupid simple" wat zonder meer het minste werk mee brengt...maar niet flexibel is.
Wil je een allround systeem (geen idee wat de doelstellingen van waarneming.nl zijn) of een taxonomisch dicht systeem dan zul je meer moeten kunnen met je database. Nu zijn dit inderdaad maar een paar gevallen van zeldzame soorten..dus de schade is (nog) beperkt.

In elk geval bedankt voor je reactie. Mijn reactie wil alleen maar duidelijk maken dat je veel flexibeler met naamgeving om moet gaan dan momenteel in Waarneming.nl het geval is. Over sommige gevallen wordt taxonomisch eens in de 5 jaar een besluit genomen en dan kan bijv Duitsland al wel de nieuwe taxonomie doorgevoerd hebben terwijl Nederland besluit nog 4 jaar te wachten omdat de vergadering net vorige week geweest is. (Geen idee of dit hypothetisch is trouwens). Maar de commissie kortschildkevers zal toch ook niet zo vaak vergaderen :-) en van sommige soortgroepen (lieveheersbeestjes ?) helemaal niet...
Ik wil alleen maar een signaal afgeven..
Verder komt het woord TORTELDUIF 1600 keer voor in google en ZOMERTORTEL maar 800 keer..Hierdoor krijgt de term "algemeen gangbare Nederlandse naam" een wat ander begrip. Ik ben bang dat deze verhouding ook in mijn boekenkast voorkomt :-)

Verder dacht ik inderdaad aan een soort algemeen gegenereerd spec. beginsel waarbij je inderdaad voor elke familie dit inkunt voeren, zoals dit voor Basislogboek ook het geval is. Dus niet specifiek handmatig ingevoerd..zoals we nu doen en waarbij spec. vooral gebruikt wordt als de ingevoerde naam niet duidelijk toegewezen kan worden aan een (onder)soort.

matthijsbroere

Ik ga hier geen beslissingen over nemen, dat laat ik wel aan Hisko e.a. over, maar een soort heeft wat mij betreft maar één naam. We gebruiken de Nederlandse naam, ook al is de taxonomie in bijv. Duitsland verandert.

De zomertortel heeft een hele poos tortelduif geheten, maar de officiële naam is nu zomertortel. En als je voor elke soort alle vroegere namen gaat bijhouden, dat lijkt me een beetje overbodig, en verwarring zaaiend.

Volgens mij ligt het probleem van dubbele en/of onduidelijke namen vooral in de soortgroep insecten. Op het gebied van vogels/zoogdieren/reptielen zijn mij niet echt grote problemen bekend.

Hisko, wat vind jij? Meerdere namen voor dezelfde soort toelaten, ook al zijn die namen verouderd???

Matthijs Broere

hiskodevries

#46
Je kunt toch (zie geval oederi waarbij het nummer bewaard bleef maar zowel de NL naam als de Lat naam verdwenen)
een soort_id nemen en daar meerdere namen aan koppelen ? Of een tussen of SOORT_HISTORY tabel met de velden SOOR_ID en SOORT_NAAM. Je houdt dan dezelfde soort_id.
Citeerdat kan database technisch  niet een soort heeft maar 1 naam
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Jan Harteman

#47
Als ik even op het begrip Tortelduif mag inspringen...
Oorspronkelijk kwam er in Nederland slechts 1 soort Tortelduif voor (Europese tortel, of Zomertortel). Omdat er slechts 1 soort Tortel hier voorkwam werd de familienaam Tortel direct gebruikt voor de soortnaam Tortel.
Echter er bestaan wel tig soorten Tortels (Rouw, Senegal, Turkse etc).
ZOMERTORTEL is nu inderdaad de enige officiële naam.

Ook de naam Brilduiker is verre van volledig. Hoewel meestal Brilduiker genoemd in de volksmond, kunnen we beter spreken van Noordelijke Brilduiker, omdat er ten eerste 3 soorten bestaan, waarbij één soort nog onder verdeeld wordt in twee ondersoorten!

Noordelijke Brilduiker (Bucephala clangula)
---> Europese Brilduiker (B. c. clangula)
---> Amerikaanse Brilduiker (B. c. americana)
Barrows (IJslandse) brilduiker (Bucephala islandica)
Buffelkopeend (Bucephala albeola)

Hetzelfde geldt voor de Wintertaling, waarvan we de Europese Wintertaling (Anas crecca) kennen en de Amerikaanse Wintertaling (Anas carolinensis, soms Groenvleugeltaling genoemd en door enkele ornithologen weer als ondersoort van de Europese soort wordt omschreven!). En er wordt zelfs nog een Aleoeten Wintertaling beschreven...

Kortom, de nederlandse namen zijn soms verre van volledig, maar in gebruik vaak voldoende omdat de Barrows brilduiker en Amerikaanse wintertaling hier in principe vrijwel nooit voorkomen.

Aan duitse (soort)namen moeten we maar niet zo zwaar tillen denk ik.
Voorbeeldje..

Bergente (D) = Toppereend (NL)
Brandgans (D) = Bergeend (NL)
Weißwangengans (D) = Brandgans (NL)

Lekker verwarrend he...
En over de duits/engelse/amerikaanse/nederlandse taxonomie en wetenschappelijke benamingen maar te zwijgen.
Ik pleit ervoor dat Birdlife International (of een ander internationaal orgaan) periodiek (liever niet te vaak) zich eens buigt over wetenschappelijke vogelnamen en de taxonomie. Onderzoek mag men blijven uitvoeren (hoe meer hoe beter) maar als men eens per tien jaar een volledig ge-update lijst uitgeeft voorkomt dat veel verwarring denk ik.
(Als dit al gebeurt dan zou ik dit graag weten!)

Nu begrijp ik goed dat het samenstellen van een database erg moeilijk kan zijn en vooral zeer veel tijd vergst (ben zelf ook bezig met een dergelijke database m.b.t. vogels in beschermd milieu) maar er zou wel een betere standaardlijst van namen gebruikt kunnen worden die toch duidelijk is.
Probleem is alleen...hoe pakt men zoiets aan?
*zucht* ook ik durf hier niet direct antwoord op te geven.

BWoets

CiteerKortom, de nederlandse namen zijn soms verre van volledig, maar in gebruik vaak voldoende omdat de Barrows brilduiker en Amerikaanse wintertaling hier in principe vrijwel nooit voorkomen.
En als ze hier voorkomen.. komen ze bij jou vandaan Jan  :P  
Met vriendelijke groet,
Bob Woets

matthijsbroere

Hisko, via een omweg heb ik het resterende gedeelte van het lijstje met ontbrekende wetenschappelijke namen bij vogels zonder waarnemingen weggewerkt.
Afdeling vogels binnenland is nu volledig compleet!
Matthijs Broere

hiskodevries

Matthijs ik ben je veel dank verschuldigd.
Zelf ben ik begonnen met de engelse,duitse lijst compleet te maken daar is nog zendelingswerk te verrichten met name bij hybriden.  
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

matthijsbroere

Ik ben voorlopig nog bezig met afdeling vogels buitenland. Als ik daarmee klaar ben kan ik je wellicht helpen.
Over hybriden gesproken: waarom kan ik de soort Hybride Amerikaanse Smient x Smient niet toevoegen? Het veld is enkele karakters te kort... Vijf om precies te zijn.
Matthijs Broere

Jan Harteman

Indien je vermeld Am. smient X Eur. smient zegt dat toch al genoeg dat het om een hybride gaat van de Amerikaanse smient en Europese smient?
Nog een probleem...hoe weet men of het Am. smient X  Eur. smient betreft, en niet Eur. smient X Am. smient?

(Ja, officieel is er wel degelijk verschil...men hoort officieel de vader eerst te vernoemen)


matthijsbroere

Omdat de soort in het rijtje met hybrides moet komen, én omdat ik een hekel heb aan afgekorte namen in een database wil ik er graag de volledig naam in zetten.

En dat laatste punt wat je noemt, heb je wel gelijk in. Maar ik zet hem toch op onzeker, omdat ik niet helemaal overtuigt ben of het een hybride is of niet.
Matthijs Broere

matthijsbroere

Afdeling vogels buitenland. Een heel karwei. Alle soortnamen zijn inmiddels langsgelopen en hebben Nederlandse namen gekregen.
Slechts 270 van de 9793 soorten zitten nog zonder Nederlandse naam. Deze soortnamen kan ik zelf niet vinden. Wie helpt?
We zitten nu dus ruim op 97% van alle soortnamen! Een zeer goede score!

Voor de ontbrekende namen, zie: http://www.waarneming.nl/bl_vogels.php
Het gaat om pagina 1 t/m 13, en pagina 14 gedeeltelijk.

Mochten er soorten tussen zitten waarvan je de Nederlandse naam zeker (!) weet, gooi het op dit forum, of mail het me.

En iedereen vast bedankt voor de medewerking.  :duim:  
Matthijs Broere

hiskodevries

goudje !!!!!
Matthijs , ik vind het idee van jan zo gek nog niet om hybride af te korten. Want wat gebeurd er als zo`n soort ingevoerd wordt op de waarnemingelijt ?
dan ziet alles er vrij lelijk uit daarom maak ik het invoerveld voor soortnamen ook niet groter !
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

BWoets

Op de site staan zowel Kuifzaagbek als Kokardezaagbek vermeld.
Dit zijn dezelfde soorten als ik het goed weet.
Met vriendelijke groet,
Bob Woets

matthijsbroere

Kuif- en Kokardezaagbek zijn nu samengevoegd.
Matthijs Broere

Jan Harteman

Toch zie ik nog steeds de Kuif- en Kokarde zaagbek beide genoemd.
Er worden zelfs 2 verschillende latijnse namen genoemd!

Vogels Nederland (Kokorde zaagbek)
http://www.waarneming.nl/vogels.php?diergr...al_name=zaagbek

Vogels buitenland (Kuifzaagbek)
http://www.waarneming.nl/bl_vogels.php?partial_name=zaagbek

De naam Kuifzaagbek wordt volgens mij vaker gebruikt, en is zeker ook makkelijker te onthouden voor identificatie. De latijnse naam Lophodytes cucullatus is ook de meest gebruikte (en actuele) naam dacht ik.

BWoets

Zelf gebruik ik altijd de naam: Kokarde
Met vriendelijke groet,
Bob Woets