Frauduleuze waarnemingen

Gestart door wilde, januari 23, 2017, 12:58:41 PM

Vorige topic - Volgende topic

wilde

#30
Ik moet toch nog maar een keer reageren, want Herman van der Meer maakt het steeds gekker.
Nu ben ik de boosdoener en wordt mij smaad verweten.

1. Ik heb nooit aangenomen dat de waarnemingen van de betreffende persoon niet zijn gedaan. Ik heb er eerlijk gezegd ook geen enkele twijfel over.
2. Het enige verwijtbare is het voorzien van een waarneming van een foto van mijn website (Sphecodes monilicornis). Later bleek bij nazoeken dat dit niet de enige foto was die aan zijn waarnemingen was toegevoegd, die niet betrekking kon hebben op de waarneming.
3. De bewuste toevoeging van de foto kan alleen bedoeld zijn om de waarneming goedgekeurd te krijgen en dat is in enkele gevallen ook gelukt, want de Administrator kan aan de foto niet zien dat die niets met de waarneming van doen heeft.
4. Het bewust bij een waarneming toevoegen van een foto die niet van de waarneming zelf afkomstig is, noem ik 'frauduleus' of 'bedrieglijk', want de waarnemer heeft alle mogelijkheden gehad om de spelregels van dit forum te kennen. Of hij die regels kende of niet is niet komen vast te staan, maar het is zijn verantwoordelijkheid als deelnemer om zich bij de start goed te informeren. Als hij daar bewust van afziet, of de regels aan zijn laars lapt is dat ook zijn verantwoordelijkheid. Het maakt zijn gedrag en handelingen niet minder bedrieglijk als sprake is van onachtzaamheid, wat immers ook een bewuste keuze is.
5. De keuze om zijn waarnemingen te voorzien van foto's van elders is niet zo maar wat, maar bewust gedaan om de waarneming te illustreren en goedgekeurd te krijgen. De combinatie van een correcte waarneming met een niet bij de waarneming gemaakte foto noem ik een 'frauduleuze waarneming', immers met het enige doel anderen om de tuin te leiden. Dat acht ik bedrieglijk en verwerpelijk gedrag.
6. Het goedpraten van dit gedrag door Herman van der Meer is dan ook onbegrijpelijk, zeker als mij dan zonder valide argumenten als 'toetje' smaad wordt verweten.
Groet, Albert de Wilde
https://www.ahw.me

HPM

Citaat van: wilde op februari 06, 2017, 14:24:01 PM

Ik moet toch nog maar een keer reageren, want Herman van der Meer maakt het steeds gekker.
Nu ben ik de boosdoener en wordt mij smaad verweten. ...

In je vorige bericht legde je al schuld bij mij, terwijl jij toch echt iemand meerdere keren van fraude beschuldigde en zijn waarnemingen als frauduleus. Dat heb ik niet gedaan en ik heb ook niet zonder toestemming foto's van anderen gebruikt.
Kijk naar jezelf voor je iets roept.
Herman van der Meer

wilde

Ik gebruik bij mijn waarnemingen geen foto's van anderen die er geen betrekking op hebben.
Naar mezelf hoef ik dus niet te kijken. Jij beschuldigt mij van smaad en dat vind ik ernstig, omdat het geheel onterecht is: zonder valide argumenten.
Ik ga niet opnieuw uitleggen wat ik hier op dit forum als een frauduleuze waarneming beschouw, want ik was eerder duidelijk genoeg. Als je dat niet wilt of kunt begrijpen is dat mijn probleem niet, maar je houding acht ik verwerpelijk en een forumdeelnemer onwaardig.
Groet, Albert de Wilde
https://www.ahw.me

gardensafari

Fraude is iets voorspiegelen dat er niet is of het anders voorspiegelen dan het in werkelijkheid is.
Fraude is een ruim begrip en het is geen strafrechtelijk begrip.
Is hier sprake van fraude? Ik meen van wel. Dit is een vorm van valsheid in geschrifte.
Stel dat de waarnemer inderdaad een geurgroefbij heeft gezien, dan doemt de vraag op: welke precies.
Er zijn zeer sterk op elkaar gelijkende soorten.
Hij jat een foto van een al goedgekeurde waarneming en zijn waarneming wordt dus ook goedgekeurd.
Maar er is geen enkele zekerheid dat hij die soort gezien heeft, het kan best de gelijkende soort zijn.
De database wordt dus vervuild. En dat allemaal omdat er bewijs geleverd wordt dat in dit specifieke geval geen bewijs is.
Het jatten van de foto is erg onfatsoenlijk, maar geen halsmisdrijf in mijn ogen.
Een waarneming voorzien van vals bewijsmateriaal is dat naar mijn mening wel.
Op grond van de objectieve feiten staat de schuld vast, maar dat zegt nog niets over wel of geen straf; daarvoor is inderdaad wederhoor nodig.
Groetjes,

Hans Arentsen
www.gardensafari.nl

Hoezo geen idealen? Ik wil een heleboel mensen verbeteren.

HPM

Fraude moet doelbewust zijn. Als iemand dus niet weet dat wat hij doet fout is, hoe onwaarschijnlijk je dat ook mag vinden, kan het geen fraude zijn.
Herman van der Meer

rudi

We kennen de intentie van de waarnemer niet.  Zonder hoor en wederhoor kun je niemand veroordelen.

Ik heb het zo vaak meegemaakt, ik werd ooit een halve dag in de cel gezet omdat ik een nieuwe fiets had gekocht, de fiets was goedkoop en had geen slot, die had ik er zelf op gezet. De politie arresteerde mij en men loog zelfs dat er getuigen waren! Ik zei meteen, ik heb de aankoopbon thuis met garantiebewijs! Deze fietsen worden verkocht zonder slot bij de Halfords. Zij aan het onderzoeken en 's avonds om 8 uur werd ik weer vrijgelaten met excuses.

Dus ogenschijnlijk heb je helemaal gelijk Wilde, maar het kan heel anders zitten. Omdat het jouw foto's zijn ben je niet onpartijdig en niet in staat om het zelf onpartijdig uit te zoeken. Waarneming . nl kan dat in dit geval wel (proberen). Als de waarnemer onbereikbaar is en hoor en wederhoor niet kan, dan zal het een raadsel blijven hoe het zit.

Het "ei van Columbus" was ook onmogelijk tot Columbus het liet zien.
En hoe een koe een haas vangt weet niemand meer.
En niks is zeker en niks is puur.

Daar rekening mee houdende, is er een foto geplaatst die niet mag maar wat de gedachte van de waarnemer was dat weten we niet en zolang we dat niet weten is er niks bewezen, misschien deed hij het om erger te voorkomen, we weten het niet. Alles kan.

Mijn favoriet: Visdief !
Begonnen mei 2011.
Totaal 62.000 waarnemingen.
Totaal 1170 (alle) soorten.
246 vogelsoorten.
Vriendelijke groet,
R Wortelboer

wilde

#36
Citeeren zolang we dat niet weten is er niks bewezen
Ik hoef geen hoor en wederhoor als ik kan vaststellen dat een gebruikte foto van mij afkomstig is en die zonder toestemming of licentie wordt gebruikt op een website. Het gaat voor mij hier maar om 1 foto, maar helaas zijn er nog enkele foto's van anderen op dezelfde frauduleuze wijze aan andere waarnemingen toegevoegd. Deze waarnemer maakte er dus een gewoonte van om zo te handelen. Met Hans Arentsen (die zelf ook jurist is) ben ik het dus niet eens. Hoor en wederhoor is een goed juridisch principe, maar niet altijd nodig om voldoende bewijs te hebben.

Het ergens downloaden en daarna plaatsen op een website van een foto doe je bewust, met opzet dus. Dat is nooit toevallig.
Ik heb een grote website met meer dan 6000 foto's. Daarvan worden er zeer veel gejat. Ik zal maar geen aantallen noemen, want je zou het wellicht niet geloven, zeker niet als ik ook buiten Nederland kijk, wereldwijd dus. Het is ongelooflijk hoe brutaal men is. Ik ben een-en-dezelfde foto op meer dan 50 websites tegengekomen, veel ook commercieel. Het zijn dikwijls ook niet de minsten: diverse grote en kleine Nederlandse dagbladen met allerlei foto's van insecten, de Engelse krant The Times met een illegaal gebruikte foto van een luis, Nu.nl en nog veel meer. Je verwacht een professionele houding van dergelijke instanties, dus dat ze netjes een licentie aanschaffen. Hun professionalisme is er pas bij de afhandeling. Daar doen ze niet moeilijk over, want ze kennen de regels en willen verder geen hogere kosten riskeren via de rechter.
Op al dat illegaal fotogebruik komen van overige, minder prominente partijen, die daarop worden aangesproken de meest onzinnige excuses: ik wist niet dat het niet mocht, er stond geen copyright op, de fotograaf was onbekend, ik deed het niet met opzet, ik kreeg de foto van een ander, de foto is gedownload op een andere website, enz.

De rechter maakt gelukkig korte metten met al die onzin. Hoor en wederhoor is niet nodig bij gebruik van foto's zonder toestemming of licentie. Het internationaal geldend auteursrecht gaat uit van de beschermde status van iedere foto op internet tenzij duidelijk het tegendeel blijkt middels een tekst op of bij de foto, dat bepaald gebruik is toegestaan, zoals soms bij Wikipedia.
Op mijn website heeft iedere foto een eigen URL en daar staat heel duidelijk: Copyright Albert de Wilde.
In dit document leg ik het allemaal nog eens nader uit. Er kan weinig onduidelijk zijn als het om gebruiksrechten (of het ontbreken daarvan) van mijn foto's gaat. Het document is ook niet te missen, want het staat downloadbaar op mijn HOME-page.

Wie het een interessant onderwerp vindt kan ook eens kijken naar de uitzending van de Rijdende rechter van 7 maart 2017.
Daar komt illegaal fotogebruik (en de kosten daarvan) aan de orde. Prof.mr. D.J.G. Visser, hoogleraar Intellectuele eigendomsrecht (Universiteit Leiden) is uitgenodigd als deskundige, niet de minste dus.
De uitslag laat zich raden.
Groet, Albert de Wilde
https://www.ahw.me

H.J. Tromp

#37
Dat de waarnemer tegen de regels handelt, is duidelijk (foto is niet het waargenomen exemplaar).
Dat de waarnemer onbevoegd foto's van een ander gebruikt, is duidelijk; zie onder meer de melding van Albert de Wilde.
Waarom de waarnemer dit deed, is niet duidelijk.

Alle waarnemingen van deze waarnemer zijn gedaan op 4 dagen in juni 2013; het zijn er 11, en allemaal van insecten.

Een mailtje aan de waarnemer met (1) het verzoek om de fouten te herstellen, en (2) de vraag naar zijn motief, lijkt me afdoende. Stel hierin een redelijke termijn waarbinnen moet worden geantwoord. Reageert hij niet, dan kunnen de waarnemingen, als onbetrouwbaar, maar het beste worden verwijderd. Reageert hij wel en herstelt hij de fouten, dan is zijn antwoord op (2) bepalend voor de verdere actie, zoals bijvoorbeeld uitsluiting.
Met vriendelijke groet,
H.J. Tromp

wilde

CiteerAls iemand dus niet weet dat wat hij doet fout is, hoe onwaarschijnlijk je dat ook mag vinden, kan het geen fraude zijn.
Herman van der Meer blijft maar onzin uitkramen. Anderen hameren op het eerst horen van de boosdoener en dan pas oordelen.
Het is in dit geval allemaal juridische nonsens.

Vast staat dat er een waarneming is (meerdere zelfs). Ik ga ervan uit dat die waarneming van een bloedbij (Sphecodes monilicornis) correct is.
Vast staat ook dat er een niet bij de waarneming behorende foto is toegevoegd. De foto is van mijn site gestolen en betreft een vrouw Sphecodes monilicornis. Het publiceren van gestolen foto's van een andermans internetsite is een bijkomend probleem, wat geen goede indruk maakt voor de waarnemer, maar het frauduleuze zit in de combinatie van correcte waarneming en valse foto. In een eerder bericht heb ik over het stelen van foto's voldoende gezegd. Waar de valse foto vandaan komt is echter niet relevant, ook niet of deze illegaal is of niet, zolang het geen foto van het waargenomen object is.

De correcte waarneming en de toegevoegde gestolen foto maken de waarneming frauduleus. Het bedrieglijke zit niet in het 'gestolen zijn' van de foto, maar in het toevoegen van een niet bij het object horende foto.
De waarneming zou even bedrieglijk zijn als de waarnemer uit eigen archief had geput en daar een eigen gemaakte foto van een andere vrouw Sphecodes minilicornis had gevonden en toegevoegd aan de waarneming.

Er is geen enkele omstandigheid of afweging van de waarnemer bekend waarom hij valse foto's aan waarnemingen heeft toegevoegd.
Die kennis is ook niet nodig om de waarnemingen als frauduleus te kenmerken, want voldoende is dat een toegevoegde foto valselijk is gebruikt. Dat staat vast en dan is horen van de waarnemer niet nodig, omdat er geen enkele verklaring mogelijk is, die maakt dat de waarnemingen niet frauduleus zijn. De betreffende waarnemingen zouden alleen correct (niet-frauduleus) zijn als er geen foto was toegevoegd.
Nu zijn de waarnemingen dus zonder meer frauduleus.
Groet, Albert de Wilde
https://www.ahw.me

HPM

Citaat van: wilde op februari 07, 2017, 10:30:55 AM

Herman van der Meer blijft maar onzin uitkramen. Anderen hameren op het eerst horen van de boosdoener en dan pas oordelen...

Behalve over de onrechtmatigheid van het zonder toestemming gebruiken van andermans foto's oordeel ik juist niet. Dat doe jij.
Hou nou eens op met de schuld bij anderen leggen.
Ga achter die misdadiger van je aan als je het zo verschrikkelijk vind, en kraam geen onzin uit.
Herman van der Meer

gbeersma

Als jullie zo op elkaar blijven schelden raakt het eigenlijke onderwerp uit beeld. Mijn voorstel: stuur de bewuste persoon een mail waarin hem gevraagd wordt binnen 3 weken of zo te reageren. Doet hij dat niet, dan zou ik het gerechtvaardigd vinden dat de 'waarnemingen' van deze persoon uit waarneming.nl verwijderd worden. Los daarvan kan Albert desgewenst juridische stappen tegen deze persoon nemen, maar die staan dan m.i. verder los van waarneming.nl.
Vriendelijke groeten, Gerard Beersma

https://waarneming.nl/users/104779/photos/?

HPM

Tekeer gaan hier op dit forum zal in ieder geval niet helpen.
Herman van der Meer

wilde

#42
CiteerGa achter die misdadiger van je aan als je het zo verschrikkelijk vind, en kraam geen onzin uit.
Ik ben niet bezig met een heksenjacht. Ik zal de betreffende persoon ook geen factuur nasturen voor illegaal gebruik van mijn foto. Dat doe ik alleen al niet omdat ik zijn naam en adres niet ken en geen zin heb om dat op te zoeken.
Herman van der Meer begrijpt nog steeds niet waar het hierom gaat. Ik heb alleen vastgesteld dat er door een persoon frauduleuze waarnemingen zijn gedaan. Meer niet. Dat meen ik als deelnemer van deze waarnemingssite te moeten melden. Herman van der Meer kwalificeert dat als smaad jegens de bedrieglijke waarnemer. Hoe onbegrijpelijk dat voor mij ook is, daar heb ik genoeg woorden aan vuil gemaakt en het zal mij niet weerhouden om een dergelijke frauduleuze waarneming opnieuw te melden als ik er eentje tegenkom.

Het is niet aan mij om daar verder iets mee te doen. Daar zijn Administators en andere beheerders voor. Ik draag alleen de feiten aan.
Ik zie wel of er iets mee gebeurt of niet. Welke onzin ik in dit verband zou hebben uitgekraamd is mij niet duidelijk als dat niet wordt benoemd.
Veel duidelijker dan ik was kan ik niet zijn. Als Herman dat 'onzin' vindt is dat zijn kwalificatie maar dat zegt meer over hem dan over mij.
Groet, Albert de Wilde
https://www.ahw.me

hiskodevries

gaat nergens meer over. Waarnemer reageert nergens op . alle fotos zijn preventief geruimd en de waarnemingen zijn afgekeurd
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

gbeersma

Vriendelijke groeten, Gerard Beersma

https://waarneming.nl/users/104779/photos/?