Hoofdmenu

Oude Wolven

Gestart door HPM, januari 03, 2017, 16:56:06 PM

Vorige topic - Volgende topic

HPM

Na het invoeren van oude Kuifleeuweriken, Korhoenders, Hamsters en Otters, ben ik nu bezig met het verzamelen van oude Wolven. In het verleden had ik daar al eens zonder veel resultaat een beetje naar gezocht maar nu bij beter zoeken valt het resultaat helemaal niet tegen.

Eerder zijn al 13 waarnemingen ingevoerd, voornamelijk door Ruud Vlek, waarvan één een duplicaat is, dus het gaat om 12 gevallen. Ze komen uit 8 uurhokken. Daar zal ik nog wel wat aan toe gaan voegen.
De stand van zaken 1400-1900: http://waarneming.nl/soort/maps/70056?from=1400-01-01&to=1899-12-31&count_ex=1&grid=5000

De kranten leveren bij deze soort niet heel veel bruikbaars op, hoewel er af en toe een juweeltje tussen zit. Ze zijn wel erg leerzaam over de toestand in de rest van Europa en in Scandinavië, waar vooral in de 17e en 18e eeuw mensen en hun huisdieren bij bosjes sneuvelden, deels als gevolg van door wolvenbeten opgelopen hondsdolheid. Strenge winters, oorlogen en hongerige wolven. Het waren barre tijden.

Vrij veel gegevens komen wel uit lokale/regionale tijdschriften en archieven, tot nu toe vooral uit Brabant. Soms zijn ook verspreidingskaartjes van vangsten gepubliceerd, bijvoorbeeld van de Veluwe, maar als er geen details worden gegevens kan ik daar weinig mee.

Officiele verklaringen en wetten waarin een premie wordt gezet op het doden van wolven beschouw ik niet als bewijs voor het voorkomen van wolven, ook al is dat soms wel waarschijnlijk. Ze hebben meestal ook betrekking op zulke grote gebieden, dat dat niet zomaar in een waarneming is te vangen.
De belangrijkste gevallen zijn voor mij officiële verklaringen van het daadwerkelijk uitbetalen van premies. Beter kan je niet hebben. Ik neem tenminste aan dat dorpsbestuurders in die geacht werden te betalen w el opgelet zullen hebben. Aangezien ook premies werden uitgekeerd op vertoon van de oren van een wolf, kan je je natuurlijk wel afvragen of ze zich niet af en toe een oor hebben laten aannaaien.

Een aparte categorie wordt gevormd door georganiseerde drijfjachten, waarvan er vele zijn vermeld. Als daarbij geen resultaat is gemeld, weet ik nog niet wat ik daarmee ga doen. Aan de ene kant kan je redeneren dat ze niet zoveel moeite zouden doen en geld uit ouden geven als er geen aanleiding voor was, omdat aan zo'n drijfjacht wel meer dan 1000 personen konden deelnemen. Aan de andere kant waren er streken waar waarschijnlijk systematisch een of meerdere keren (tot 4 keer) per jaar zulke jachten werden gehouden en dan lijkt het daadwerkelijk voorkomen me niet noodzakelijk.
Misschien moet ik het laten afhangen van tijdsperiode en landstreek.

Net als tegenwoordig werden ook in vroeger eeuwen honden voor wolven aangezien. Daar heb ik al een hele verzameling van. Soms zorgden zelfs wilde zwijnen en kalveren voor paniek.
Het noopt tot extra voorzichtigheid met (kranten-)vermeldingen van geziene of geschoten wolven, vooral uit tijden en/of in streken waarin wolven niet of niet erg waarschijnlijk waren.
Er zijn ook een paar gevallen waarbij het om een ontsnapte wolf ging.

Ik ben nog maar aan het zoeken, destilleren en analyseren van vermeldingen. Invoeren komt later wel. Zoals het er nu uitziet verwacht ik dat het tussen de 100 en 200 goede waarnemingen zal gaan opleveren, maar de ervaring heeft ondertussen geleerd dat je het bij dit soort dingen niet kan voorspellen.
Af en toe zal ik hier wel weer een leerzaam, vermakelijk of huiveringwekkend verhaal plaatsen.
Herman van der Meer

Johan Helmus

Goed bezig, ik ben benieuwd wat je allemaal gaat vinden!  :duim:
Groeten, Johan Helmus

peterv

Hoeveel in het begin de premie voor het afmaken van een wolf bedroeg, is ons niet gebleken. In 1606 ontvinden de ingezetenen van Hijken f. 30.--, voor 't vangen van negen, en die van Ees f. 20.-- voor 't vangen van zes jonge wolven, terwijl in 1608 aan de gebroeders Derk en Albert Jansen, te Zuidwolde eene som van f. 35.-- voor premie van zeven jonge wolven, en aan Albert Nijsinge c.s. te Leggelo eene gelijke som werd betaald, voor 't vangen van twee jonge wolven, niet alle halffwassen synde, die hij alhyr in de Collegie (de vergaderzaal van Drost en Gedeputeerden te Assen,) d' eene door d' ander leevendich, heft gepresenteert." In 1643 werd de premie voor een ouden wolf op f. 100.-- voor een jongen op f. 25.-- bepaald.
Volgens stukken der vorige eeuw, hield men in Drenthe de navolgende jagten op wolven:
a. 10 October 1736, naar een punt in het midden der veenen tusschen Witten, : Hoogersmilde en veenhuizen.
b. 17 October 1737, naar eene hoogte achter Westervelde, aan de Friesche grenzen;
c. 25 October 1737, naar een baken opgerigt in het heideveld tusschen Rolde en Gieten;
d. 15 Augustus 1739, naar een baken gesteld nabij den Moordkuil of het Kweekenbosch op het Ellersveld;
e. 17 Augustus 1739, naar het punt hierboven onder a verneld;
f. 21 September 1740 ) telekens naar de opgegevene
g. 17 Mei 1758 ) plaats op het
h. 19 September 1772 ) Ellertsveld.
Ter jagt van 17 Mei 1758 werd een groote oude wolf geveld. De premie van f. 100.-- daarvoor werd den 20 Julij van dat jaar uitbetaald aan Jan Bazuin, Koop Beninge, Hendrik Levinge en Gerrit Kuik, allen woonachtig te Holten, gemeente Beilen. Het is onbeslist gebleven, wie hunner het doodelijke schot had gedaan. Bij de jagt van 19 September 1772 werd, ten noord-oosten van het dorp Dwingelo, een wolf opgestooten, die echter zijne belagers wist te ontvlieden. Later vernam men in dit Landschap geene wolven meer, en sedert het laatstgemelde jaar werden geene jagten neer op dat roofgedierte gemaakt.

bron: Losse bladen uit Drenthe's Geschiedenis verzameld door .J.S. Magnin.
Peter Venema

HPM

Dank je wel Peter. Via 'Oud Schoonebeek' had ik Magnin al gevonden. Er zijn enkele goede waarnemingen uit te halen.
Herman van der Meer

Maico Weites

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

HPM

Citaat van: m.weites op januari 04, 2017, 00:50:39 AM
Hé Herman, was dit artikel je al bekend?
https://www.wolveninnederland.nl/sites/default/files/wolveninnederland2-historisch-overzichtsartikel-jan-de-rijk-in-huid-en-haar.pdf

Dank je wel Maico. Die had ik al eens ingekeken en toen in mijn lijst gezet.
Het is een goed artikel over de drijfjachten maar zonder bruikbare waarnemingen. Dat soort artikelen kunnen soms wel naar nieuwe waarnemingen leiden.
Herman van der Meer

HPM

Slachtoffers van wolven in het Overkwartier van het Hertogdom Gelre van juli 1810 tot juli 1811.
Samengesteld en beschreven aan de hand van verschillende bronnen.
De met een vlaggetje gemerkte gevallen vonden plaats in het huidige Nederland, de rest net over de grens in wat nu Duitsland is.

1. Joan Peeters, 2 jaar en 10 maanden oud, op 31 juli 1810 om 7 uur 's avonds te Bussereindt gemeente Beesel , De volgende dag teruggevonden: linker onderarm, linkervoet met schoen en kous, rechter onderbeen tot aan de kuit met schoen en kous, enkele ribben en beenderen, hemd, muts en overige kleding. Ze hebben alles op een stapeltje in de voorschoot van de moeder gelegd, die er op stond dat ze het ongelukkige kind naar haar huis zou brengen.
2. Henri Pierre Peeters, 3 jaar oud, op 2 augustus 1810 om 17.00 uur te Ubelen gemeente Brüggen, alleen  zijn zakdoek werd teruggevonden.
3. Jean Bartholomé Dahmen ("Barthelemi'),  8 jaar en 7 maanden oud,  op 13 augustus 1810 om 11.30 uur tijdens het hoeden van vee in de gemeentemoerassen te Silverbeeck gemeente Nederkruchten, Teruggevonden werd bijna de helft van het lichaam. Het kind had twee schrammen aan het hoofd: een aan het linkeroog en een andere aan de nek. De hals, rechterarm, long en hart en de eraan zittende ingewanden waren aangevreten.

4. kind van Jean Nijs, 8 jaar oud, 23 augustus 1810 rond de middag te Kessellijck gemeente Kessel, gered door de vader en hersteld van zijn wonden.
5. Judith Gerae(r)dts, 3 of 4 jaar oud, werd op 27 augustus 1810 om 8 uur 's avonds bij Helden/Pannerden (bij de kapel?) gegrepen door een wolf en meegesleurd naar een moeras.  Op  september om 7 uur werd bij de Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkapel (Panningen) een wolf gezien met het hoofd van een kind in zijn muil, wat later door de ouders werd geïdentificeerd. Volgens andere bron werden alleen ingewanden gevonden midden op de hei.
6. Jean Joosten, 17 jaar oud, op 9 september 1810 om 16.00 uur in de Donck, gemeente Kessel, aangevallen maar ontsnapt.

7. Burgemeester van Kessel, leeftijd onbekend, september 1810, Kessel, Verder niets bekend, wat wel een beetje raar is.
8. Een dochter van Biesen, ongeveer 11 jaar oud, op 15 oktober-1810 te  Arsbeck, De helft van het lichaam werd teruggevonden. Hetzelfde geval?: meisje van 11 à 12 jaar oud. 15 september 1810 om 11 uur 's morgens  te Raedsen onder Aersbeek bij Niedercruchten. Er is niets teruggevonden dan de ingewanden, een paar schoenen, een stuk van haar rok en een flard van haar hemd.
9. Peter/Henri Poeten/Peeten, 8 jaar en 7 maanden oud, op 25 september 1810 om 20.00 uur nabij [...]beeck gemeente Mulbracht, dood teruggevonden maar aan de verwondingen overleden. Zelfde? Op 25 september zijn twee bedelende kinderen, broer en zus van 8 respectievelijk 12 jaar oud, tussen 6 en 7 uur 's avond niet ver van het kasteel van mr. van Voorst tot Voorst in Mulbracht aangevallen door een wolf. De jongen is gegrepen en meegenomen naar een naburig bos. Bij een drijfjacht de volgende dag is het lichaam dood maar verder intact gevonden.

10. Onbekend meisje, ongeveer 9 jaar oud, 05-10-1810, Helden, Tijdens het hoeden van een koe aangevallen door wolf. Tijdens de achtervolging door de boeren liet de wolf het kind vallen, maar ze overleed later aan haar verwondingen.
11. Guillaume Lenaerts/Lienaerts 9 jaar en 4 maanden oud, op 31 oktober 1810 tegen 6 uur 's avonds te Merbeck gemeente Neederkruchten, teruggevonden met grote verwondingen in de buik. (De helft van het lichaam teruggevonden). Van het kind werd aanvankelijk niets teruggevonden dan een paar schoenen. De volgende ochtend werd het lichaam gevonden.  Door de dokter werden meer dan 14 wonden geconstateerd aan weerszijden van de hals en een wond aan de linker wang. Zes wonden waren zo diep dat twee kootjes van de wijsvinger er gemakkelijk in konden. De strot en directe omgeving waren geheel verscheurd. De beenderen van de nek waren geheel verbrijzeld zodat het hoofd nog slechts met de huid en enkele pezen vast zat aan de romp.
12. Lambert/Henri Segers/Zeegers, 8 jaar en 9 maanden oud, op 9 september of 8 november 1810 om 09.30 uur tijden het sprokkelen van hout aan het Broeck gemeente Posterholt, Tijden klopjacht dood teruggevonden met grote verwondingen. (Bijna volledig verslonden.)

13. Maria Jennissen, 3 jaar en 5 maanden oud, op 27 mei 1811 rond de middag achter Waterloo, gemeente Beesel, Na een klopjacht door de dorpsbewoners bij Gritjens Gericht dood gevonden. Het lijkje vertoonde 27 wonden van tandbeten, waarvan de meeste op de rug. Bijna alle ribben waren verbrijzeld en de kleren zaten vol met bloed.
14. Anna  Ramaekers, 7 jaar en 5 maanden oud, op 28 mei 1811 om 05.00 uur te Eubel gemeente Brüggen , na een klopjacht door 100 mensen gevonden in een bos bij Elmpt met een grote wond aan de dij en de haren van de wolf nog in haar hand. Ze heeft het overleefd.
15. Bernard Berents, ongeveer 5 jaar oud, op 1 juni 1811 dicht bij de kapel van Elmpt, Bijna volledig verslonden.

16. Catherine Killaers, 16 jaar oud,  1 juni 1811,  Beesel, werd gewond aan het been, maar genas.
17. Servaas Pluym/Plum, 4 jaar oud,  5 juni  of 6 juli of 26 juli 1811 om 18.00 uur aan de Heij gemeente Kessel, door de wolf achtergelaten nadat deze in het bos was achtervolgd door een ruiter en (dood?) teruggevonden met enkele beetwonden.

Een boer in de buurt zou gezegd hebben dat als een wolf een kind van hem zou opvreten hij er nog negen andere over zou hebben.
Herman van der Meer

jfbouwmeester

Geheel ongevaarlijk zijn wolven dus niet.
Al wil men graag anders beweren.

Jan Bouwmeester
jfbOUWMEESTER

Oenanthe

Het vreemde is dat uit moderne tijd geen vergelijkbare gevallen bekend zijn, uit gebieden waar nog wolven voorkomen. Aan krantenberichten moet je al niet al te veel waarde hechten, maar aan krantenberichten uit een zo ver verleden misschien nog minder. Ik zeg daarmee niet dat ze uit louter onwaarheden bestaan maar ze op voorhand letterlijk geloven doe ik ook niet.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

HPM

#9
Sommige verhalen, vooral die uit kranten, moet je uiteraard met een korreltje zout nemen, maar uit alles blijkt dat wolven gevaarlijk kunnen zijn. In die streek zijn in die tijd ook wolven geschoten (onder leiding van de wolvenmeester), maar behalve grote ophef ontstond er ook een discussie over wat voor beest verantwoordelijk was voor al die aanvallen. Er werd zelfs een hyena geopperd. Als ze dat zouden schrijven, toen of nu, zou ik dat natuurlijk niet geloven.

En hoe zit het met de geloofwaardigheid van moderne berichten over dat wolven helemaal niet gevaarlijk zijn?
Of zouden de moderne wolven zo vermengd geraakt zijn met huishonden dat ze de tamheid daarvan hebben overgenomen? Dat denk ik niet.
Herman van der Meer

Rob Koelman

Bij al die 'slachtoffers van wolven' moet je je afvragen of niet tenminste een deel is veroorzaakt door zwerfhonden. In veel gevallen is de 'dader' nooit waargenomen...
Met vriendelijke groet, Rob

jfbouwmeester

Citaat van: Rob Koelman op januari 04, 2017, 17:04:12 PM
Bij al die 'slachtoffers van wolven' moet je je afvragen of niet tenminste een deel is veroorzaakt door zwerfhonden. In veel gevallen is de 'dader' nooit waargenomen...

Daar ben ik ook van uit gegaan".

Jan Bouwmeester
jfbOUWMEESTER

Oenanthe

Citaat van: HPM op januari 04, 2017, 15:44:47 PM
En hoe zit het met de geloofwaardigheid van moderne berichten over dat wolven helemaal niet gevaarlijk zijn?
Of zouden de moderne wolven zo vermengd geraakt zijn met huishonden dat ze de tamheid daarvan hebben overgenomen? Dat denk ik niet.
Als er iets is wat moderne wolven niet van honden hebben overgenomen is het tamheid. Dat beest dat ooit door dorpen liep was een uitzondering op de regel dat je zelden of nooit wolven in Europa te zien krijgt wegens grote schuwheid.

Moderne berichten over ongevaarlijke wolven zijn best te weerleggen. Met bewijzen van het tegendeel. Ik hou me aanbevolen.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

HPM

Citaat van: Rob Koelman op januari 04, 2017, 17:04:12 PM

Bij al die 'slachtoffers van wolven' moet je je afvragen of niet tenminste een deel is veroorzaakt door zwerfhonden. In veel gevallen is de 'dader' nooit waargenomen...

Aangezien er ook gevallen zijn waarbij de dader (Wolf) of zijn sporen wel is gezien, mag je niet zomaar aannemen dat het wel een hond geweest zal zijn. Het gaat hier niet om de 21e eeuw waarin (bijna) elke wolf een hond is, maar om een tijd dat er hier nog wolven leefden. In het gebied waar het hier boven over gaat, was er in die tijd ook nog voortplanting. Bij bovengenoemde aanvallen werd als de dader is gezien ook nooit over een hond, maar over een wolf geproken. Behalve dan in een geval, toen twee kinderen van een jaar of tien die erbij waren geweest, het over een 'grote waakhond' hadden.
Aannemen dat een hond wel en een wolf niet gevaarlijk is lijkt me ook niet juist.
Tenzij er nog opgezette exemplaren zijn te vinden, zal niemand ooit kunnen bewijzen om welke soort het in al die gevallen ging en waar ze zich eigenlijk zo druk om maakten. Je kan niet even vragen of ze toevallig nog meer foto's hebben, of poepmonsters.
Herman van der Meer

tekenaar

Zou iemand ook weten in hoeverre er in het verleden hybriden werden gehouden? En hoe lang zijn wolvige rassen als huskies populair? Ik vermoed dat dit iets is van de laatste 100, hooguit 150 jaar. Daarvoor waren er waarschijnlijk wel meer wolf-achtige herdershonden, de oudste afbeeldingen van de Duitse herder laten ook een wolf-achtiger postuur zien als het tegenwoordig gangbare. Toch vermoed ik dat het verschil tussen honden en wolven een tijd lang duidelijker is geweest, met minder "overgangsvormen" en gemiddeld kleinere en raslozere honden ...
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

tekenaar

Citaat van: Oenanthe op januari 04, 2017, 17:41:57 PM
Citaat van: HPM op januari 04, 2017, 15:44:47 PM
En hoe zit het met de geloofwaardigheid van moderne berichten over dat wolven helemaal niet gevaarlijk zijn?
Of zouden de moderne wolven zo vermengd geraakt zijn met huishonden dat ze de tamheid daarvan hebben overgenomen? Dat denk ik niet.
Als er iets is wat moderne wolven niet van honden hebben overgenomen is het tamheid. Dat beest dat ooit door dorpen liep was een uitzondering op de regel dat je zelden of nooit wolven in Europa te zien krijgt wegens grote schuwheid.

Moderne berichten over ongevaarlijke wolven zijn best te weerleggen. Met bewijzen van het tegendeel. Ik hou me aanbevolen.

pssst, uit zenderonderzoek blijkt dat "moderne" wolven regelmatig 's nachts door dorpen lopen, soms midden over straat. Wordt een beetje stil gehouden in de landen waar het onderzoek wordt gedaan om mensen niet al te erg te laten schrikken. Dat je ze zelden te zien krijgt klopt wel, gevolg van de eeuwen lange selectie d.m.v. klopjachten.

Neemt niet weg dat het beeld van de gevonden "menselijke prooi-resten" in lang niet alle gevallen overeenkomt met dat wat ik voor ogen heb bij een wolvenprooi, sommigen zelfs in de verste verte niet. Linkerhelft verdwenen ??? Ik weet niet of ik dit zo mag schrijven, maar hoe vaak zullen ziekelijk pedofiele buurtbewoners een rol hebben gespeelt? Het verhaal van Roodkapje was ooit ook bedoeld als een waarschuwing voor de grote boze wolf en indertijd wist men heel goed dat hiermee een boze man bedoeld werd en geen Canus lupus ...
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

HPM

Citaat van: tekenaar op januari 04, 2017, 20:31:01 PM

Zou iemand ook weten in hoeverre er in het verleden hybriden werden gehouden? En hoe lang zijn wolvige rassen als huskies populair? Ik vermoed dat dit iets is van de laatste 100, hooguit 150 jaar. Daarvoor waren er waarschijnlijk wel meer wolf-achtige herdershonden, de oudste afbeeldingen van de Duitse herder laten ook een wolf-achtiger postuur zien als het tegenwoordig gangbare. Toch vermoed ik dat het verschil tussen honden en wolven een tijd lang duidelijker is geweest, met minder "overgangsvormen" en gemiddeld kleinere en raslozere honden ...

Er staat me iets bij over kruisingen al een eeuwen geleden, maar als ik het goed heb was dat in zuidoost Europa (Hongarije/Bulgarije?).
Verder was er begin 20e eeuw een politieman bij Haarlem(?) die een wolf had om te kruisen met een Duitse herder. Die had hij gekocht van iemand in Brabant(?). Het verhaal ging dat die wolf was ontnapt, wat de eigenaar in de krant als onbegrijpelijk onzin bestempelde.
Herman van der Meer

tekenaar

recent is bekend geworden dat de melanistische (zwarte) kleurmutatie van Amerikaanse wolven afkomstig is van huishonden en dat hetzelfde waarschijnlijk geld voor de zwarte vorm die in de Italiaanse populaties verbreid is (die hebben soms ook nog witte tenen en een witte staartpunt, net zoals dingo's!). Neemt niet weg dat daarvoor 1 kruising, eeuwen geleden, meer dan voldoende is en dat dit dus niet zoveel zegt over hoe vaak dit voorkomt.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Oenanthe

Citaat van: tekenaar op januari 04, 2017, 20:38:26 PM
Citaat van: Oenanthe op januari 04, 2017, 17:41:57 PM
Citaat van: HPM op januari 04, 2017, 15:44:47 PM
En hoe zit het met de geloofwaardigheid van moderne berichten over dat wolven helemaal niet gevaarlijk zijn?
Of zouden de moderne wolven zo vermengd geraakt zijn met huishonden dat ze de tamheid daarvan hebben overgenomen? Dat denk ik niet.
Als er iets is wat moderne wolven niet van honden hebben overgenomen is het tamheid. Dat beest dat ooit door dorpen liep was een uitzondering op de regel dat je zelden of nooit wolven in Europa te zien krijgt wegens grote schuwheid.

Moderne berichten over ongevaarlijke wolven zijn best te weerleggen. Met bewijzen van het tegendeel. Ik hou me aanbevolen.

pssst, uit zenderonderzoek blijkt dat "moderne" wolven regelmatig 's nachts door dorpen lopen, soms midden over straat. Wordt een beetje stil gehouden in de landen waar het onderzoek wordt gedaan om mensen niet al te erg te laten schrikken. Dat je ze zelden te zien krijgt klopt wel, gevolg van de eeuwen lange selectie d.m.v. klopjachten.
pssst, is uit dat onderzoek ook gebleken dat ze kinderen uit hun slaapkamer sleuren om ze buiten te verscheuren? Of is gebleken dat ze alleen voorbijgangers op straat naar de strot vliegen?
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

HPM

Citaat van: Oenanthe op januari 04, 2017, 21:11:16 PM

pssst, is uit dat onderzoek ook gebleken dat ze kinderen uit hun slaapkamer sleuren om ze buiten te verscheuren? Of is gebleken dat ze alleen voorbijgangers op straat naar de strot vliegen?

Bj de boven genoemde gevallen is er niet een van iemand die uit huis is gehaald. Ze waren altijd buiten, soms wel heel dicht bij huis, maar meestal in het veld of op weg ergens heen.
Herman van der Meer

Cygnus

Er is in 2002 al eens een wetenschappelijke publicatie verschenen met een overzicht van aanvallen van Wolven op mensen. Iedereen die beweert dat dat nooit voorkomt kan het beste die publicatie even doorlezen. Te vinden op http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/2002.Review.wolf.attacks.pdf  Bij een groot deel van de aanvallen speelt de factor hondsdolheid een rol.

Met vriendelijke groeten,
Trinus Haitjema

HPM

Even doorgebladerd en het is een mooi artikel. Dank je Trinus.
Het is helaas niet doorzoekbaar, maar ik geloof dat Nederland en België niet worden besproken en alleen worden genoemd in Tabel 3. Luxemburg wordt zelfs daar niet genoemd. Jammer.
Herman van der Meer

Oenanthe

Citaat van: Cygnus op januari 05, 2017, 00:52:55 AM
Bij een groot deel van de aanvallen speelt de factor hondsdolheid een rol.
Ook dat nog. De troef van de jagers in de discussie over vossenjacht. Waarmee ze er op uiterst knappe wijze in geslaagd zijn om vrijwel iedereen bij het zien van een vos eerst aan hondsdolheid te laten denken.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

HPM

Citaat van: Oenanthe op januari 05, 2017, 09:04:21 AM
Citaat van: Cygnus op januari 05, 2017, 00:52:55 AM
Bij een groot deel van de aanvallen speelt de factor hondsdolheid een rol.
Ook dat nog. De troef van de jagers in de discussie over vossenjacht. Waarmee ze er op uiterst knappe wijze in geslaagd zijn om vrijwel iedereen bij het zien van een vos eerst aan hondsdolheid te laten denken.

Maar dat is geen reden om het dan maar te ontkennen. Je moet natuurlijk wel bedenken dat we het hier over vroeger hebben.
Overigens heb het in mijn openingspost al over hondsdolheid gehad, dus daar hoef je nu niet ineens verbaasd over te zijn. Of het bij die Limburgse gevallen een rol speelde weet ik niet. Ik zou de locale discussies nog eens kunnen nazoeken op aanwijzingen.
Herman van der Meer

Oenanthe

Ik ontken het verschijnsel hondsdolheid niet maar ik wijs er alleen op dat in Nederland precies zes gevallen van hondsdolheid bekend zijn waarvan vijf veroorzaakt door hetzelfde hondje in 1963, binnengebracht door een zeeman in Amsterdam (als ik het me goed herinner). De angst voor hondsdolheid, overgebracht door vossen, is dus zeer zwaar overdreven. Daarom heb ik mijn twijfels of het bij wolven ineens wel een reeel gevaar is.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

HPM

Citaat van: Oenanthe op januari 05, 2017, 09:40:08 AM
Ik ontken het verschijnsel hondsdolheid niet maar ik wijs er alleen op dat in Nederland precies zes gevallen van hondsdolheid bekend zijn waarvan vijf veroorzaakt door hetzelfde hondje in 1963, binnengebracht door een zeeman in Amsterdam (als ik het me goed herinner). De angst voor hondsdolheid, overgebracht door vossen, is dus zeer zwaar overdreven. Daarom heb ik mijn twijfels of het bij wolven ineens wel een reeel gevaar is.

Als er geen wolven zijn, en met name wolven met hondsdolheid, is er uiteraard geen gevaar, wat jagers ook over vossen mogen beweren.
Maar we hebben het hier over wolven in vroeger eeuwen.
Herman van der Meer

tekenaar

#26
Citaat van: Oenanthe op januari 05, 2017, 09:40:08 AM
Ik ontken het verschijnsel hondsdolheid niet maar ik wijs er alleen op dat in Nederland precies zes gevallen van hondsdolheid bekend zijn waarvan vijf veroorzaakt door hetzelfde hondje in 1963, binnengebracht door een zeeman in Amsterdam (als ik het me goed herinner). De angst voor hondsdolheid, overgebracht door vossen, is dus zeer zwaar overdreven. Daarom heb ik mijn twijfels of het bij wolven ineens wel een reeel gevaar is.

officiele info: In 1885 publiceerde Louis Pasteur als eerste over de ontwikkeling van een vaccin tegen rabiës. Aan het einde van het jaar 1886 waren al meer dan 2000 mensen gevaccineerd (met een onbekend aantal daadwerkelijk blootgestelden), van wie er slechts drie desondanks aan rabiës overleden

Da's dus wel frankrijk --- maar waarom zou dit so verschillen van de nederlandse situatie?

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Rabies


Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

HPM

Citaat van: tekenaar op januari 05, 2017, 10:11:10 AM

officiele info: In 1885 publiceerde Louis Pasteur als eerste over de ontwikkeling van een vaccin tegen rabiës. Aan het einde van het jaar 1886 waren al meer dan 2000 mensen gevaccineerd (met een onbekend aantal daadwerkelijk blootgestelden), van wie er slechts drie desondanks aan rabiës overleden

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Rabies

Dat is ook in de oude kranten te lezen en ook dat groepen slachtoffers wel naar de kust werden vervoerd (ook van buiten Frankrijk), kennelijk voor een zeewaterkuur.
Als je op http://www.delpher.nl/nl/kranten zoekt op 'Wolven' kom je het wel tegen.
Herman van der Meer

laatvlieger

Die krantenberichten zijn natuurlijk totaal onbetrouwbaar en kunnen m.i. niet gebruikt worden om wolvenwaarnemingen op kaart te plotten. Het is natuurlijk wel makkelijk om alles aan wolven toe te schrijven, zeker zonder gedegen verder onderzoek.

Verder kun je je afvragen wat de daders zijn geweest. Zoals al eerder gemeld honden kunnen net zo goed veroorzaker zijn geweest (of mensen, soms ook honden).
Wat ook realistisch is, is dat vraatsporen wel degelijk van wolf zijn, maar dat de persoon misschien al overleden was voordat wolven er aan zijn gaan zitten.

Waarmee ik helemaal niet beweer dat wolven nooit mensen hebben aangevallen of dat rabiës wellicht vroeger een grote rol speelde, maar dat alles valt nu niet meer te bewijzen. Je kunt hier dus niks mee. 
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

HPM

Citaat van: laatvlieger op januari 05, 2017, 11:10:53 AM
Die krantenberichten zijn natuurlijk totaal onbetrouwbaar en kunnen m.i. niet gebruikt worden om wolvenwaarnemingen op kaart te plotten. Het is natuurlijk wel makkelijk om alles aan wolven toe te schrijven, zeker zonder gedegen verder onderzoek.

Verder kun je je afvragen wat de daders zijn geweest. Zoals al eerder gemeld honden kunnen net zo goed veroorzaker zijn geweest (of mensen, soms ook honden).
Wat ook realistisch is, is dat vraatsporen wel degelijk van wolf zijn, maar dat de persoon misschien al overleden was voordat wolven er aan zijn gaan zitten.

Waarmee ik helemaal niet beweer dat wolven nooit mensen hebben aangevallen of dat rabiës wellicht vroeger een grote rol speelde, maar dat alles valt nu niet meer te bewijzen. Je kunt hier dus niks mee.

Wat een verschrikkelijk negatieve benadering.

Als krantenberichten totaal onbetrouwbaar zijn zal het ook wel niet waar zijn wat er in die oude kranten staat over de experimenten van Pasteur waar jij naar verwijst.  Dat zijn dan gewoon sensatieverhalen.

Ik ga gewoon waar dat zo uitkomt ook krantenartikelen gebruiken om Nederlandse wolven op de kaart te plotten, maar ik prefereer andere bronnen, ook al is ook daarvan niets te bewijzen op een manier die jij zou willen.
Herman van der Meer