Vacature: Ervaren flora-inventarisator

Gestart door WP de Winter, december 19, 2016, 20:55:15 PM

Vorige topic - Volgende topic

WP de Winter

Beste mensen,

ik kreeg onderstaande vacature toegestuurd, die voor sommigen van julie misschien interessant is:

CiteerWij zijn voor onze opdrachtgever opzoek naar deskundige ecologen, met ervaring op het gebied van tellen van flora en vegetaties.

Bij onderzoeken naar flora in het kader van de Flora- en faunawet worden binnen het plangebied specifieke biotopen onderzocht. De groeiplaats van een beschermde soort wordt vastgelegd met GPS en het aantal en het stadium worden genoteerd. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om gericht voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het sparen van de groeiplaats tijdens de werkzaamheden.

Een ander doel van het inventariseren van flora is het bepalen van de samenstelling van flora en vegetatie in een bepaald gebied. Door vegetatieopnames te maken kan een vegetatietype worden vastgesteld. In het kader van herstelplannen kan het bijvoorbeeld handig zijn om verspreid over een aantal jaren vegetatieopnamen te maken van een bepaald gebied om iets te kunnen zeggen over de effecten van een herstelmaatregel.
Deze vacature wordt voorjaar 2017 weer actueel, maar wij komen nu vast graag in contact met geschikte kandidaten.

De volledige tekst vind je op http://www.ecoselect.nl/voor-kandidaten/vacature/277/ervaren-flora-inventarisator