Vacature Boswachter/Beheerder Nationaal park de Biesbosch

Gestart door Thomas van der Es, november 17, 2016, 22:39:27 PM

Vorige topic - Volgende topic

Thomas van der Es

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een boswachter in de Biesbosch met specialisatie beheer. Je stuurt op een motiverende en coachende wijze de medewerkers beheer aan in dit gebied. Je voert overleg over terreingebonden zaken met aannemers, pachters, huurders, eigenaren van aangrenzende gebieden en gemeenten en waterschappen. Je werkt nauw samen met de beheerder van parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Je draagt zorg voor de uitvoering van de geplande maatregelen door het aansturen van de eigen medewerkers en vrijwilligers en het begeleiden van bijvoorbeeld aannemers. Je stelt beheerplannen op, levert een bijdrage aan het jaarplan, het investeringsplan en inhoudelijke plannen voor derde geldstromen. Je doet je werk in nauwe samenwerking met de teamleider van het team Biesbosch - Zuid-Hollandse Delta.
Over Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 265.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer Biesbosch
De Biesbosch ligt op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het gebied wordt doorsneden door een drietal grote rivieren, talloze kreken en omvat bijna 7.000 ha topnatuur van internationale betekenis. Vrijwel alle terreinen die Staatsbosbeheer hier beheerd zijn N2000-gebied en vormen de kern van Nationaal Park De Biesbosch. Kenmerkend zijn de grootschalige natuur met water, slikken en platen, wilgenvloedbossen en doorgeschoten grienden, de botanisch waardevolle (stroomdal)graslanden en enkele beheerde grienden. De Biesbosch is met 1 miljoen bezoekers per jaar ook een belangrijk vaar- en wandelgebied. Verspreid liggen aanlegvoorzieningen, wandelpaden en recreatieterreintjes. Staatsbosbeheer heeft hier een informatiecentrum van waaruit voorlichting en educatie over de Biesbosch wordt begeleid. Het gebied is ook cultuurhistorisch van belang: eendenkooien, zalmhaal, griendcultuur, vaarboeren en diverse monumenten getuigen van de rijke historie van dit gebied.
Functieprofiel
Je hebt een passende opleiding op minimaal MBO 4-niveau, aangevuld met relevante werkervaring.
Je hebt aantoonbare ervaring met het beheren van grootschalige natuurgebieden en hebt affiniteit met een gebied met druk recreatief gebruik. Je hebt aantoonbare kennis van het beheer van natte schraallanden en vindt het leuk om te werken met cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en landschapselementen.
Je hebt kennis van relevante wet- en regelging in de agrarische sector en natuurwetgeving. Deze kennis zet je in bij het opstellen van verschillende vormen van pachtcontracten en verlenen van vergunningen. Hierdoor ben je in staat om samen met derden de met name SNL gestelde doelen te realiseren.
Het werken aan een duurzame toekomst voor Nationaal Park De Biesbosch vind je een uitdaging. Je beschikt over goede contactuele en representatieve eigenschappen om nauw te kunnen samenwerken met een grote hoeveelheid uiteenlopende partijen.
Daarnaast wordt verwacht dat je de dagelijkse leiding neemt over het beheer en de beheercollega's hierin aanstuurt. Dit op een motiverende wijze waarbij vertrouwen, samenwerking, flexibiliteit en resultaatgericht werken gericht op de doelen centraal staan.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisschaal 8 (BBRA 1984)
Salarisindicatie: minimaal € 2.280,63 en maximaal € 3.082,92 bruto per maand bij een volledige werkweek; naast salaris en vakantiegeld ontvang je een eindejaarsuitkering (13e maand)
Fulltime functie (36 uur per week)
Standplaats: Werkendam
Solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harm Blom, teamleider Biesbosch en Zuid-Hollandse Delta, T 06-30384117.
Stuur je sollicitatiebrief met cv vóór 1 december 2016 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl, onder vermelding van vacaturenummer 1731 en je achternaam in de onderwerpregel van je e-mail.
Vriendelijke groet,

Thomas van der Es


www.twitter.com/ThomasvanderEs
www.facebook.com/Staatsbosbeheer.Biesbosch
www.boswachtervanderneut.nl