Rode lijst toevoegen

Gestart door rmorsink, oktober 29, 2016, 23:45:10 PM

Vorige topic - Volgende topic

rmorsink

Hoi,

Men kan kiezen tussen Onbekend, Algemeen, Vrij algemeen, Zeldzaam, Zeer zeldzaam.
Nu kan men kiezen of zijn of haar waarneming in een database terecht komen.
Als men kijkt naar de Paddenstoelen, is het voor natuurbeheerders ook zeer interessant of er een rode lijst soort in hun gebied voorkomt.
Ook al is deze misschien wel vrij algemeen in Nederland, maar zegt hij misschien wel heel veel over de standplaatsfactoren zelf in dat gebied.
En is deze misschien daarom wel bedreigd.

Wat is een Rode lijst soort?
Het doel van een Rode Lijst is het identificeren van bedreigde soorten. Deze vragen extra aandacht van beleid en beheer om de achteruitgang te stoppen. Rode Lijsten zijn een goed, internationaal erkend instrument om de vorderingen bij de natuur- en soortbescherming te toetsen en soortgroepen onderling te vergelijken. De Rode Lijsten hebben geen officiƫle juridische status, dus soorten van Rode Lijsten zijn niet officiƫel beschermd zoals ze dat bij de Flora- en Faunawet wel zijn. Rode Lijsten hebben wel een belangrijke signaleringfunctie.
Op de Rode Lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen.

Is het misschien een optie om tussen de kopjes Onbekend, Algemeen, Vrij algemeen, Zeldzaam, Zeer zeldzaam ook een kopje van Rode lijst aan te maken?

Zeldzaam of niet, een rode lijst zegt ook iets !
Bijvoorbeeld, ze zijn nu de moerasgebieden in Nederland aan het onderzoeken naar paddenstoelen. Door de verzuring, verdroging en de stikstofdepositie zullen er soorten verdwijnen.
De ene eerder als de ander. Maar algemene soorten kunnen hierdoor ook flink in de problemen raken en er zijn vaak indicatie soorten die aangeven als er iets mis is.
Ik ben van mening dat deze soorten ook zeer belangrijk zijn voor de indicatie hoe een natuurgebied er aan toe is!

Vriendelijke groet,
Ronald.


Vriendelijke groet,
Ronald.

Vriendelijke groet,
Ronald
http://www.rmnatuurfotografie.nl/

Douwe van der Ploeg

Maar als iedereen gewoon netjes alles invoert, kunnen terreinbeheerders toch simpelweg de soorten die voor hun extra van belang zijn zelf eruit halen / nader bekijken?
Douwe van der Ploeg

rmorsink

Hoi Douwe,

Ja dat is natuurlijk ook zo,
Maar ik zat meer te denken als je dan rode lijst soorten kunt aanvinken, dat alle rode lijstsoorten eruit worden gefilterd en alleen deze verschijnen.
Ik denk dat het ook misschien meer gericht zal zijn op de gebruikers van waarneming zelf.


Vriendelijke groet,
Ronald.
Vriendelijke groet,
Ronald
http://www.rmnatuurfotografie.nl/