vrijstellingsregeling voor bevissing wolhandkrab en uitheemse rivierkreeften

Gestart door peterv, oktober 10, 2016, 18:56:14 PM

Vorige topic - Volgende topic

peterv

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-53909.html

Vrijstellingsregeling is nu gepubliceerd. Kern van de regeling is dat de krabben en kreeften, als ze worden gevangen en uit het water worden gehaald, op een zodanige manier worden opgeslagen en getransporteerd dat zij niet kunnen ontsnappen en zich niet kunnen verspreiden.
Peter Venema

Johan Helmus

"4. Vrijstelling als beheersmaatregel op grond van de exotenverordening

De vrijstelling van de verboden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen, b, d, e en f van de exotenverordening wordt verleend voor bevissing in binnenwateren en kustwateren. In samenhang met de bevissing wordt de vrijstelling ook verleend voor de daaropvolgende opslag, de daaropvolgende handel, het daaropvolgende transport, het daaropvolgende houden, gebruiken of vernietigen van de opgeviste dieren, en alle onmiddellijk daarmee samenhangende handelingen.
"

Zou dat betekenen dat mensen gericht op deze exoten mogen vissen onder specifieke voorwaarden, in het kader van bestrijding?
Groeten, Johan Helmus

peterv

Citaat van: Johan Helmus op oktober 12, 2016, 09:55:48 AM
Zou dat betekenen dat mensen gericht op deze exoten mogen vissen onder specifieke voorwaarden, in het kader van bestrijding?
Ja. Nederland was tegen opname van deze soorten op de EU exotenlijst vanwege het visserijbelang. Met de vrijstellingsregeling is geborgd dat de visserij (en handel) voor deze soorten in ons land gewoon kan worden voortgezet. Effectief hoeft er dan niets aan de bestaande praktijk te veranderen, alleen mogen vissers de krabben/kreeften die ze bijvoorbeeld te klein vinden niet meer teruggooien in het water.
Peter Venema

tekenaar

In Zuid-Europa wordt Procambarus clarkii veel gevangen voor consumptie, maar dan door prive-personen ("sportvissers"). Ben benieuwd of daar vergelijkbare vrijstellingen gaan komen. In dat geval doet de regulatie weinig voor/tegen deze soort.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

tekenaar

Ik durf wel te stellen dat 99% van het transport van wolhandkrabben door beroepsvissers gedaan wordt/werd. Voor hobby-dierenhouders (aquaria) zijn ze oninteressant al zal best incidenteel iemand ze een tijdje hebben. Met deze vrijstelling vraag ik me af wat het voor nut heeft dat ze op de lijst staan ... Hetzelfde geldt voor Orconectes limosus (Procambarus clarkii is wel in de handel voor aquaria, al vallen die aantallen in het niet bij die die voor consumptie getransporteerd worden).
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

arjan.kop

Voor consumptie worden ze hier nauwelijks geïmporteerd. Die komen verpakt en wel uit China. Die vrijstelling houdt in principe in dat ze een status hebben gekregen binnen de visserijwet. Iedere soort die daarin niet voorkomt mag ook helemaal niet bevist worden door beroepsvissers. Hier in de buurt (noorden van Gouda) zijn er al die het vissen op paling laten zitten en alles hebben omgebouwd voor kreeft. Die waren best bang dat ze binnenkort gedwongen moesten stoppen omdat Europa geen gedoogbeleid accepteert. Ze mogen verder.
Wegvangen heeft, mits op grote schaal, wel degelijk effect trouwens. Er zijn verschillende pogingen gedaan in de VS, waaruit blijkt dat het gericht vissen op volwassen kreeft, samen met het beschermen van met name baarsachtigen, een flinke deuk in de populatie kan slaan. Of dat een permanente deuk kan worden moet helaas nog blijken.