Hoofdmenu

Oude otters

Gestart door HPM, oktober 05, 2016, 10:11:37 AM

Vorige topic - Volgende topic

HPM

Herman van der Meer

HPM

Gehaktmolen

"In Tzummarum heeft een visotter de dood gevonden bij het electrisch gemaal. Toen het gemaal in werking werd gezet, liep de schroef al na enkele slagen muurvast. Later bleek, dat de oorzaak een visotter was, die door de schroef was gegrepen. Het dier was zeventig centimeter lang en moest bij stukjes en beetjes door een veearts worden verwijderd."
(Leeuwarder courant, 22-02-1967)   
Herman van der Meer


HPM

#273
Nu zijn mijn bronnen toch echt wel uitgeput, ook al zal er misschien nog wel wat nadruppelen.
In drie maanden tijd heb ik in totaal 1736 oude otterwaarnemingen ingevoerd.
3 uit de 18e eeuw
533 uit de 19e eeuw
1197 uit de 20e eeuw
3 uit de 21e eeuw

De stand van zaken in heatmaps:

18e eeuw(3 waarnemingen, 3 uurhokken)

19e eeuw (560 waarnemingen, 334 uurhokken)

20e eeuw (1280 waarnemingen, 558 uurhokken)

21e eeuw (2614 waarnemingen, 244 uurhokken)

Animatie https://waarneming.nl/species_by_years.php?species=417

Vergelijk de resultaten met de otterkaart in de Verspreidingsatlas Zoogdieren van de Zoogdiervereniging, met 19 uurhokken van voor 1900 en 405 van 1900 tot heden.
In Waarneming zijn dat er nu 334 en 689. Een wereld van verschil.


Verkeersslachtoffers in de 20e eeuw
De oudste is uit 1925.
Uit het eind van de eeuw zijn er ongetwijfeld meer, maar voor mij onbereikbaar.
Herman van der Meer

HPM

Een week te laat

Kantongerecht Heerenveen, 8 Juli 1942.
"Ale B. en Johannes de L., beiden visschers te Nijetrijne, hebben op den 23 Jan. een otter doodgeslagen, hoewel dat dier zich sedert 16 Januari in de bescherming door de wet mag verheugen.
,,Hebben jullie hem opgespoord?" vroeg de kantonrechter. "Né, de hond" zei Johannes de L. verontwaardigd, maar dit ontlast den meester niet van het daderschap.
  Ale B., die de woordvoerder is, klaagde den otter aan als belager van den vischstand en vernieler van de fuiken. En daarom meende hij de wet op zijn hand te hebben en een loffelijk werk te verrichten, maar hij weet het nu wel anders. Maar toen niet en daarom liet hij de hond maar vrijelijk jagen en heeft zelf den otter met een bijl doodgeslagen tenslotte. Want schadelijk is hij, het staat op papier in den breede beschreven en Ale trachtte den kantonrechter hier inzicht van te doen nemen.
  Johannes de L. had ook nooit iets van otterbescherming gehoord en daarom requireerde de ambtenaar O.M. tot schuldig verklaring zonder toepassing van straf. Na deze gunstige beschikking informeerden de visschers nog naar de huid van den otter. Maar die is in beslag genomen en verbeurd verklaard en zoo blijft het. ,,Wij waren anders om een daghuur uitgegaan" zei de L. en zijn collega deed nog een boekje open over den schadelijke vischotter, die, naar het schijnt, den uitstervingsdood stoutmoedig tart. Want volgens B. zouden er in de laatste twee of drie jaar nog wel 11 vischotters gevangen zijn daar in den omtrek. Het vonnis was conform den eisch.
"
(Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 10-07-1942)


Vijf jaar te laat

"ZWARTEWEGSEND. 16 Jan. In de  molensloot nabij Vijversberg is een otter gevangen. Toevallig werd het zeldzame beest door een drietal mannen ontdekt, die het uit het betrekkelijk nauwe slootje wisten te halen en het met een tuinhark afmaakten.
Waarom? Is het alleen om de prijs van de pels, die ongeveer f 70 waard is?
"
(De Heerenveensche koerier, 18-01-1947.)
Herman van der Meer

HPM

Metselaar

"IJzendijke. De zoon van de Wed. v. d. W., metselaar alhier Dinsdagnacht aan het visschen zijnde en een otter bemerkende, wilde dien schieten. Hij nam het geweer met het einde der loop in de hand, dat onverwacht ontlaadde en schoot zich drie vingers stuk, terwijl de rechterhand zwaar werd verwond. Onmiddellijk werden twee vingers in het nachtelijk uur geamputeerd."
(De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland, 16 juli 1896.)
Herman van der Meer

HPM

Onderstaand bericht geeft een aardig inzicht in de waarde van otters, die in deze streken in deze periode tot wel 25 gulden op konden brengen.

"Rouveen. De klompen, door oud en jong, rijk en arm, bij alle gelegenheden gedragen, worden enorm duur. Ze kosten voor volwassenenen 85 á 90 ct. het paar; kleinere soorten ,,naor raoto." Kapt de boer zelve 'n boom en brengt hij hiervan den klompenmaker het materiaal, dan komen de warme, sterke voetbekleedsels op ongeveer de helft. De klompenmakers hebben meer dan werk, èn voor de bevolking èn voor uitvoer."
(Meppeler Courant, 27-01-1917)
Herman van der Meer

HPM

Al eerder liet ik een geval zien waarbij de rechter via een omweg een voorschot leek te nemen op de nog komende wet ter bescherming van de otter van januari 1942 . Hier zijn er nog twee.

Meppeler Courant, 04-04-1941. Kantongerecht Steenwijk. Strafzitting van Woensdag 2 April 1941.

DE JAGER ALS DIERENBESCHERMER
"Eenige inwoners van Giethoorn en Wanneperveen staan terecht wegens het dooden van een vischotter zonder dat zij in het bezit waren van een schriftelijk bewijs van den grondgebruiker om dit schadelijke dier te dooden. Over het dooden van deze dieren is destijds veel geschreven en vooral van de zijde der dierenbescherming is men tegen het uitroeien van deze dieren.
Als eerste verdachte staat terecht Albert B., caféhouder te Giethoorn, die in Polderafd. IV een tweetal van deze dieren van het leven beroofde.
Verd.: We hebben schriftelijke vergunning om daar te jagen.
Kant.: Maar U moet recht van den grondgebruiker hebben om schadelijk gedierte te dooden.
Verd.: Dit is de eerste keer, dat deze kwestie voor het gerecht komt. Ik begrijp niet, dat nu ineens tot vervolging wordt overgegaan, terwijl dit vroeger nooit het geval was.
Kant.: Anders worden ze uitgeroeid.
Verd.: De dierenbescherming doet wel veel op ' t papier, maar als men zoo voor het beschermen is, laat men dan in 't veld ook iets doen. Ik doe veel voor dieren, dat weet iedereen wel. Een jager is niet alleen een dierendooder, maar ook een dierenbeschermer. Ik ben 's winters wel 't Wiede op geweest om gaten te hakken voor de zwanen en ze te voeren.
Eisch f 20 subs. 20 d.h.
Verd.: Er zijn vischotters genoeg. Ze doen zeer veel schade.
Vonnis f 5 subs. 4 d.h.
"

DE JAGER ALS DOODSCHOPPER
"Hendrik H., arbeider, Willem K., veehouder, en Gijsbert de G., veehouder, allen te Schutsloot, gemeente Wanneperveen, hebben op 22 December 1940 te Wanneperveen een vischotter al schoppende en trappende gedood, hetgeen de Kantonrechter erger vindt dan het vorige geval, waarbij het dier werd geschoten. Verdachte H. voert hiertegen aan, dat ze zeer veel schade van het dier hebben gehad en toen ze hem dan ook zagen, riepen ze: "daar hebben we hem, trap hem dood".
Verdachte K. zegt, er niet op uitgegaan te zijn om het dier te vangen, doch zij kwamen het toevallig tegen, terwijl de derde verdachte niet begrijpt, dat men geen schadelijk gedierte mag dooden.
Kant.: U moet er machtiging voor hebben van den grondgebruiker. Eisch f 20 subs. 20 d.h.
Omdat de Kantonrechter de wijze waarop dit dier gedood is, niet fraai vindt, worden deze verdachten elk veroordeeld tot f 10 subs. 5 d.h.
"

Albert Bakker was een vervent otterjager en hij heeft natuurlijk wel een beetje gelijk dat het raar is dat wat hij en velen anderen  deden altijd werd toegestaan en nu ineens niet meer. Maar uiteraard hadden de bestaande regels al veel eerder gehandhaafd moeten worden. Dat zou mogelijk heel veel otterlevens gescheeld hebben.
Aan de andere kant is het ook raar dat kort na het van kracht worden van de nieuwe wet mensen voor het doden van otters werden vrijgesproken 'omdat ze het nog niet wisten'.
Herman van der Meer

HPM

Herman van der Meer

HPM

Deze is niet zo oud (2008) maar het is wel een opmerkelijk geval.
Hemelsbreed zo'n 130 kilometer van 'huis' in de Weerribben, dood aangetroffen bij Bleiswijk bij de Rotte.

"In februari 2008 werd de in oktober 2007 uitgezette otter A28 bij Bleiswijk dood aangetroffen. Dit wijfje was vermist vanaf december 2008, had zich verplaatst in noordelijke richting en hield zich het laatst op in het Brandemeer. Een zoektocht per vliegtuig in Friesland, de Noordoostpolder en de kop van Overijssel leverde niets op. Er werd aangenomen dat de zender was uitgevallen. Onduidelijk is, gezien de omstandigheden waaronder het dier dood werd aangetroffen, of ze bij Bleiswijk is doodgereden of hier is achtergelaten door iemand. Uit de sectie bleek dat de zender nog werkte en dat het dier in zeer goede conditie was."

Ik heb nog een paar belangrijke recentere gevallen uit Zuid-Holland ingevoerd:
Verkeersslachtoffers Hazerswoude 2011 en Oegstgeest 2014. Volgens mij waren die indertijd ingevoerd, maar sindsdien kennelijk weer verwijderd.

http://waarneming.nl/soort/maps/417?from=2000-01-01&to=2049-12-31&count_ex=1&grid=5000
Herman van der Meer

jeroenroelofsen

Leuk om de recente "oude" waarnemingen weer eens te zien. Van de dode otter bij Waspik, is daar ooit van achterhaald wat de oorsprong kan zijn geweest?
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

HPM

Citaat van: jeroenroelofsen op december 23, 2016, 22:16:40 PM

Leuk om de recente "oude" waarnemingen weer eens te zien. Van de dode otter bij Waspik, is daar ooit van achterhaald wat de oorsprong kan zijn geweest?

Waspik 2006 neem ik aan. Daar weet ik niets van.
Herman van der Meer

jeroenroelofsen

Die bedoel ik inderdaad. Hoop dat wellicht een van de admins wat meer kan vertellen
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

HPM

In 1940 publiceerde Brouwer* een verspreidingskaart van de otter in de jaren 1938 en 1939. Die heb ik maar eens gecombineerd met de uurhokkenkaart van Waarneming voor die periode.
Op de resulterende kaart staan de 123 stippen van Brouwer (rood) en de 103 uurhokken op grond van 150 waarnemingen uit Waarneming (blauw).Een deel van de gegevens in Wrn heb ik van Brouwer overgenomen, maar soms heb ik ze wel wat anders geinterpreteerd of gecorrigeerd aan de hand van krantenberichten en dergelijke.
De kaarten komen in grote lijnen overeen, hoewel ik toch nog wel wat gegevens heb gevonden die Brouwer en zijn correpondenten waren ontgaan. Een stuk of 25 uurhokken worden niet gedekt door gegevens van Brouwer, maar hij had dan ook geen digitale krantenarchieven tot zijn beschikking.


* Brouwer G.A. (1940), De uitroeiing van den Vischotter (Lutra Lutra L.) in Nederland aanstaande (vervolg), De Levende Natuur 45(4-5)84-91.
Herman van der Meer

maurice.lahaye

De otter van Waspik was qua genetica niet verwant aan de geherintroduceerde otters in de Kop van Overijssel. Gezien het gedrag is een ontsnapping uit gevangenschap het meest waarschijnlijk. In tegenstelling tot wat wordt beweerd zijn er in het verleden met enige regelmaat otters ontsnapt.

Maurice
admin
2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

maurice.lahaye

Nederlandse wildvang otters? Dat is nieuwe informatie voor mij. Kan je dat onderbouwen?
Maurice
2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

HPM

#286
Citaat van: maurice.lahaye op december 25, 2016, 21:53:09 PM

Nederlandse wildvang otters? Dat is nieuwe informatie voor mij. Kan je dat onderbouwen?
Maurice

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=375817.msg2047233#msg2047233
Van Artis moet ik ook nog zoiets hebben.

En deze natuurljk http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=375817.msg2043312#msg2043312
Herman van der Meer

HPM

Opgeschoten gil in Scharl

"SCHARL, 20 Dec. 1897. Een opgeschoten knaap alhier, had een ,,vreemd beest" langs den schroef eener watermolen zien binnengaan. Hij waarschuwde een jager, die in de nabijheid was en men besloot de zaak te onderzoeken. De jongen zou den molen binnen gaan en de jager met geladen geweer post vatten er voor. Nauwelijks was de knaap echter binnen of een luide gil weerklonk. De jager schoot toe en zag nu, dat het ,,vreemde beest" een vischotter was, die zich gereed maakte den jongen aan te vallen. Een welgemikt schot verhinderde het dier nu natuurlijk zijn voornemen uit te voeren. "
(De Nederlandsche Jager, 25 December 1897)
Herman van der Meer

HPM

Na mijn laatste "afsluiting" heb ik nog enige tientallen waarnemingen toegevoegd, waarvan een deel gevonden met het trefwoord 'waterotter'.
Er zal nu misschien nog wel af en toe een waarneming bij komen, maar ondertussen ben ik wel overgestapt op het verzamelen van oude wolven.
Herman van der Meer

peterv

Ik kom nog een stokoude melding tegen, notabene heel precies gedateerd en gelokaliseerd: ....Op kasteel Amerongen wordt volgens kasteelvrouwe Margaretha Turnor vanaf 2 december (1676) dagelijks in de gracht gebijt om de vis te behouden. Op de 12e houdt de hevige vorst aan (op die dag wordt een otter geschoten) en op de 16 december schrijft zij dat het harder vriest dan in jaren ......

bron: J.Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen, deel 5, pag 47.
Peter Venema

HPM

#290
Dat is inderdaad een hele mooie. De oudste in het bestand. 17e eeuw en dan zo precies. Dank je wel Peter. Ik zal hem verwerken.
Het was nog niet bij me opgekomen om Buisman na te vlooien. Dat zou ook wel een heel werk zijn in een papieren versie van 5000 pagina's of meer, vol met noten.

PS Zie http://waarneming.nl/waarneming/view/133458742
Herman van der Meer

c.witkamp

In de Groene Harteditie van het AD vandaag twee volle pagina's over de otter rond het Nieuwkoopse. Veel aandacht voor de lokale Hannes de Beer die in totaal 164 otters aan zijn speer reeg en de otterjacht in het verleden. Ook aandacht voor de laatste (?) otter uit het Groene Hart die in 1976 werd doodgereden.
groeten,

cees

HPM

Ik kan het artikel niet in AD vinden. Maar ik heb ergens een foto van Hannes de Beer met speer, gemaakt door Jan Strijbos. Als ik mij goed herinner stond die bij een artikel van Strijbos in de Telegraaf uit omstreeks 1941.
Herman van der Meer

c.witkamp

Ik vind het ook niet terug op de website, ik lees de papieren versie. Inderdaad staat er een foto bij met speer, en wordt er verwezen naar een interview met De Telegraaf op 16 juli 1941.
groeten,

cees

peterv

Citaat van: HPM op februari 01, 2017, 16:28:02 PM
Ik kan het artikel niet in AD vinden. Maar ik heb ergens een foto van Hannes de Beer met speer, gemaakt door Jan Strijbos. Als ik mij goed herinner stond die bij een artikel van Strijbos in de Telegraaf uit omstreeks 1941.
http://www.ad.nl/alphen/lange-hannes-reeg-164-otters-aan-zijn-speer~ab7816d7/
Peter Venema

Vincent Martens

Herman volgens mij haal je nu otters en wolven door elkaar. :rolleye:
groeten, Vincent

HPM

Ja, ik had het al gezien.
Herman van der Meer