2006 beschuit met muisjes voor de zeearend?

Gestart door Pim, november 19, 2005, 22:34:30 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Afgelopen week viel het fraaie rapport omtrent de "Bevertelling Flevoland 2005" van landschapsbeheer Flevoland op mijn deurmat. Mijn vermoeden werd hierin bevestigd: het gaat goed met de bever in Flevoland!

"De bever is een goed beschermde diersoort in Nederland. Het volgen van de ontwikkeling van de Flevolandse populatie is voor oeverbeheerders en gemeenten dan ook zinvol. Enerzijds om hun bijdrage te leveren aan de bescherming van de soort, anderzijds om op tijd te kunnen anticiperen op ontwikkelingen binnen deze populatie in relatie tot beheer en inrichting van gebieden.

Het aantal bevers in Flevoland stijgt gestaag. Werden vorig jaar nog minimaal 22 bevers geteld, dit jaar werden 25 (half) volwassen en negen jonge bevers gezien. De ervaring leert dat dit een onderschatting is van het werkelijke aantal bevers van Flevoland. We mogen aannemen dat het dubbele aantal dieren aanwezig is, uitgaande van de (half) volwassen dieren: dus 50 stuks.

Het aantal locaties waar bevers geteld zijn, is ten opzichte van vorig jaar iets afgenomen. In 2005 zijn op 14 plaatsen bevers vastgesteld.

Het aantal vrijlevende bevers buiten het natuurpark Lelystad is voor het tweede achtereenvolgende jaar groter dan het aantal binnen het park. Het natuurpark lijkt met de 10 getelde (sub)adulte dieren vol te zijn. Uitbreiding van de Flevolandse populatie zal daarmee vooral buiten het natuurpark gaan plaatsvinden".

Bron: Rapport Bevertelling Flevoland 2005 – Jeroen Reinhold.

De afgelopen maand heb ik geen bevers gezien, maar wel een aantal verse sporen (o.a. vlakbij het Jan van den Boschpad – Verbindingszone te Almere). Bevers zijn juist in de winter nog langer actief (tot soms wel twintig uur per dag!). Ik hoop deze fantastische dieren dan ook snel weer tegen te komen.

Vanmorgen (19 november 2005) per automobiel enkele punten langs de Oostvaardersplassen langsgegaan. Het leek wel een winterochtend; weilanden bedekt met rijp en ondiepe plassen waren zelfs geheel bevroren. Vanaf de Grote Praambult keek je uit over een wintersprookjesland. Honderden en nog eens honderden edelherten waren goed te zien met de ochtendzon op zich geschenen. Enkele grote zilverreigers stonden beduusd langs bevroren greppels. In een dode boom zat een groep holenduiven. De luid roepende kramsvogels die continu overvlogen maakten deze winterochtend in de herfst compleet. Langs de Ibisweg (Almere – Lelystad) foerageerden ook groepjes koperwieken.

Vanaf de Kleine Praambult was het een vossenfestijn, ik telde met gemak zeven verschillende vossen. Ze zijn prachtig op kleur in hun dikke wintervacht! Met dit koude weer zijn de vossen weer wat actiever, ze worden hongerig en trekken erop uit om een snack te bemachtigen. Ook staat de paartijd voor de deur (januari althans) en kijken ze misschien nu al rond of er iets leuks rondloopt en welke rovers op de loer liggen. Ik telde hier elf grote zilverreigers, de grote plas was niet bevroren. Een enorme wolk goudplevieren vloog om de paar minuten onrustig op, het waren zeker >1100 exemplaren en evenveel (of zelfs meer) kieviten. Het was een ratjetoe van eenden, veel wintertalingen, pijlstaarten, smienten en slobeenden. Ook zwom er een groep van zeker vijftig wilde zwanen. Door de grote aftstand kon ik voor een deel hiervan kleine zwanen niet uitsluiten. De wilde zwaan heeft meer geel op zijn snavel, vaak voorbij zijn ademgat in de snavel en uitlopend in een punt. De show werd echter wederom gestolen door de adulte zeearend die vele ganzen schrik aanjoeg en vervolgens in een dode boom ging zitten. Iets ernaast zat een tweede zeearend (Anna!!), een onvolwassen exemplaar.

"Voor het eerst in de recente Nederlandse vogelgeschiedenis verbleef er jaarrond een paar zeearenden in Nederland, en wel in 2005 in de Oostvaardersplassen. Het gaat om het Duitse wijfje Anna, dat op 12 mei 2002 bij Garbek werd geringd en om een niet-geringde adulte mannetjesvogel. Beide arenden worden al een jaar in elkaars nabijheid gezien tijdens het jagen, baden en rusten. Het wijfje is ook takkenslepend waargenomen, echter zonder dat dit tot nestbouw leidde. Volgens Thomas Neuman van het Duitse WWF kan Anna in 2006 tot broeden komen; er zijn immers meerdere gevallen bekend van vijfde kalenderjaar vogels, die jongen grootbrachten. Behalve Anna en haar man zijn er afgelopen jaar regelmatig zeearenden in hun eerste en tweede kalenderjaar waargenomen in de Oostvaardersplassen. Vaak bleven deze een tijdje rondhangen. Mocht het zeearendenpaar besluiten tot broeden over te gaan, dan moet er deze herfst nog wel een geschikte nestboom in het gebied worden gevonden. Zeearenden starten de nestbouw en balts in oktober waarna ze vanaf half januari eieren kunnen leggen".

Bron: De Takkeling, jaargang 13 (2005) nummer 3, Martijn de Jonge.

Een reden te meer om alle kadavers gewoon te laten liggen in het gebied. Het Oostvaardersveld leverde helaas geen klapekster op na intensief zoeken. Wel wandelde een vos over een bevroren geul en kwam in het zonnetje mij bezichtigen. Bij het bezoekerscentrum – Keersluisplas was de roze pelikaan diverse malen overvliegend gezien, maar ik kon het reusachtige gevaarte niet ontdekken. Op een opgespoten zandeiland zaten vijf watersnippen. Op de plas minimaal vijftien nonnetjes en evenveel wilde zwanen.

De weg naar de vogelkijkhut De Zeearend (zie: www.vogelkijkhut.nl) was verlaten, het landschap leek in een diepe rust. Soms vlogen hagelwitte grote zilverreigers over en verstoorden gillende waterrallen de rust. In het oerbos naar de vogelkijkhut toe was een vrouwtje kleine bonte specht op zoek naar sappige insecten onder de boomschors verstopt. Dit vogeltje, niet veel groter dan een huismus, is in Flevoland een redelijk zeldzame verschijning. Althans de keren dat ik het vogeltje hier heb gezien is op één hand te tellen. De vogel heeft een aparte "klauw" waarmee hij een boom kan vastklemmen. Het vrouwtje was fanatiek aan het roepen. Dit jaar is er een kleine bonte specht tot broeden gekomen in het Lepelaarplassengebied (niet toegankelijk). Door het ouder worden van de bossen zullen steeds meer kleine bonte spechten Flevoland ontdekken. Hetzelfde geldt voor de groene-en zwarte specht.

Bij de Trintelhaven (Houtribdijk Leystad – Enkhuizen) was de massa toppereenden verblindend, het waren minimaal 5500 exemplaren, maar mogelijk zelfs duizenden meer! Ook zeer veel meerkoeten, futen en enkele brilduikers, dodaarzen en nonnetjes.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

RWester

#1
Maak maar vast een heel groot beschuitje dan!  :D  B)
Met vriendelijke groet,

Remco Wester


Pim

#2
Met stukjes ganzenlever erop ;)

Vandaag zat het verliefde paartje zij aan zij, nu eens kijken wie de eerste copulatie mee zal maken.


vriendelijke groet,

Pim Julsing
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl