KENIA 3 - Lake Nakuru National Park

Gestart door Rick van der Weijde, september 13, 2004, 00:49:57 AM

Vorige topic - Volgende topic

Rick van der Weijde

*****NOOT VOORAF = Omdat woorden slechts maar woorden zijn, heb ik hier en daar ook een gering aantal foto's ingelinkt... Voor de liefhebber  ;) *****

Nadat ik een beetje aan het Keniaanse leven gewend was, zover dat wennen kan natuurlijk, werd het toch tijd voor een eerste echte safari. Zoeen waarbij je in zo'n busje kan zitten met zo'n open dak, waarbij je iets groter wild krijgt te zien dan de Zebra's en gazellen van Hell's Gate. Gelukkig troffen we het. Het camp waar wij verbleven had zo'n busje, die we voor dergelijke trips konden gebruiken. En in de tijd dat ik in Kenya zat, heeft dat busje heel wat kilometers gereden, gevaarlijke dingen overleeft (de meeste althans :P) en ons op plaatsen gebracht die ik alleen maar kende uit boeken.
Een park vrij dichtbij Lake Naivasha, namelijk 80 kilometer noordelijk, is het Lake Nakuru National Park, vernoemd naar het gelijknamige zoutwater meer. Het meer is ooit ingesteld als nationaal park, omdat er jaren waren dat er 2.000.000 flamingo's pleisterden. Bij het droogvallen van het meer in 1997 zijn de flamingo's 'verhuisd' naar een ander meer, namelijk Lake Bogoria, en zijn eigenlijk nooit meer in die gigantische aantallen terug gekomen. Het meer is het jaar erop weer vol gelopen, en een 100.000 flamingo's zijn er zo te vinden, schat ik zo. Naast het meer zijn ook omringende vlakten, acaciabossen en een deel van een de Rift Valley-muur in het park opgenomen. Het scala aan verschillende landschappen is enorm, dus logischerwijs het scala aan planten en dieren ook...

Doordat het kleine park (zo'n 180 km2) volledig omheind is, een van de weinige (ik geloof zelfs de enige) parken in Kenya die dat is, was het een ideaal park om bedreigde of uitgestorven dieren in uit te zetten. Zo zijn er Rothschilds Giraffen uitgezet die werden bedreigd door agrariers uit de omgeving van Kitale (westen van Kenya); Zwarte Neushoorns uit het eveneens in Kenya liggende Tsavo werden bedreigd door stropers dus zijn naar Nakuru verhuisd; Witte Neushoorns waren uitgestorven in Kenya maar zijn vanuit Zuid-Afrika overgevolgen; de te grote populatie aan Leeuwen in het Aberdare National Park bracht schade toe aan de zeldzame Reuzenboszwijnen aldaar, waarna men heeft besloten een kleine groep weg te vangen en over te brengen naar Nakuru; probleem-Luipaarden uit het hele land (dat wil zeggen diegene die in dorpen ronddwaalden) zijn gevangen en weer losgelaten binnen de afrasteringen... Het is nu zelfs een der beste lokaties tot het zien van Luipaarden. Ironisch genoeg heb ik ze er zelf niet gezien...   <_<  Voor degene die plannen hebben naar Lake Nakuru te gaan, het gebied rondom de Lanet Gate is de beste plaats voor het vinden van deze roofdieren.

De graslanden rondom het meer kennen verschillende bewoners, en typisch genoeg verschilden die bewoners alle drie de keren dat ik er was nauwelijks... Aan de noordzijde van het meer, vanaf de hoofdingang rijdt je er direct tegenaan, is het gras zeer kort, zanderig en heel open. Breedlipneushoorns en Kafferbuffels zijn hier meestal wel te vinden. Ook Puntlipneushoorns zijn er soms te vinden. Neushoorns behoren tot de highlights van het park, en je kunt er eigenlijk niet om heen ook. De keren dat ik er was, heb ik bij elkaar denk ik zo'n 40 Breedlip en 5-10 Puntlipneushoorns gezien. Totaal niet schuw, dus ideal voor foto's!!!
Een grasvlakte ten oosten van het meer, van het eerste grasveld gescheiden door een grote zoutvlakte overgebleven uit tijden met hogere waterstanden dan vandaag de dag het geval was, is wat ruiger. Het gras is wat hoger, er staan wat meer Acacia's op en het levert direct een heel ander beeld op van een miniatuursavanne. Dit is hét domein van de Nakuru-Leeuwen. Jammer genoeg heeft het park er niet meer dan 6, en zien is dus een unicum. Ik heb ze drie keer tevergeefs gezocht... Maar ze zitten er wel. Wel heb ik in dit deel een aantal Zadeljakhalzen gezien, en kun je niet om de Gazellen, Zebra's en Struisvogels heen. Ook kent het park een grote populatie aan Defassa Waterbokken; zelfs zo groot dat dat een van dé meegenomen overwegingen waren om juist in dit park die Leeuwen uit te zetten. Men hoopt dat de Leeuwen er een beetje vat op kunnen krijgen.
De zuidrand van het park is begroeid met een Acaciabos, overgaande in een gigantisch Euphorbia-woud. Deze laatste is een cactusachtige boom, die net als deze vocht opslaat om drogere tijden te doorstaan. Een groep Franjeapen is juist vaak in dit deel van het park erg actief. Het Acaciabos aan deze zijde, met name in de hoek van de Lanet Gate, is de plaats voor het zoeken naar Luipaarden. Het is werkelijk waar zoeken naar een speld in een hooiberg, maar je zal toch geluk hebben... Ook zijn hier vaak de Rothschilds Giraffente vinden.
Aan de oostzijde van het meer komt een zoetwater stroompje het meer bewateren; de begroeiing veranderd direct en ook aan de vogelstand is te zien dat iets aan deze zijde anders is dan aan de andere zijde. Het krioelt hier werkelijk waar van de Roze pelikanen[/b], verschillende soorten reigers, aalscholvers, sterns, en allerlei andere soorten watervogels.

Andere hoogtepunten in het park zijn de Makalia Falls, gelegen in de uiterste westhoek van het park. Een ongeveer 15 meter hoge waterval voedt een klein plasje eronder, die op zijn beurt weer richting Lake Nakuru loopt. Een kampeerterrein en picknickplaats alhier wordt dikwijls bewoond door een groep Olijfbavianen. Een andere plaats waar deze apen te vinden zijn is de Baboon Cliff. Een hoge wand waar een werkelijk waar een schitterend uitzicht over het hele park een moment vormt om nooit te vergeten. Klipdassen, Olijfbavianen, Gewone Agamen, Kaapse Rotszwaluwen, Kaffergierzwaluwen en Kliftapuiten behoren tot de vaste bewoners van deze bergkam.
Last but not least, is uiteraard het meer zelf. Je kunt via een smal paadje het zoutstrand oprijden tot aan de rand van het water, en dus ook tot aan de rand van de grote groep Kleine Flamingo's. Als je over het strandje heen loopt, de Flamingo's je staan aan te kijken, de Zebra's en Antilopen om heen hollen, de Neushoorns in de verte grazen en een schitterend decor van een Acaciabos tegen een bruine rotswand, gieren de Afrikaanse kippevelletjes over je rug heen. Echt een onbeschrijflijk mooi moment...


Lake Nakuru is een ornithologisch hoogtepunt van Kenya. Watervogels zijn er in alle soorten en maten, en de soorten die er zitten, zitten er veel!!!! Naast deze zijn ook nog zo'n 500 andere vogelsoorten in het park gezien. Zo veel heb ik er dan weliswaar niet gezien, maar het park kent wel mijn hoogste daglijst van heel Kenya: 110 soorten, niet slecht voor slechts 1 lokatie. Na alle bezoeken heb ik de volgende soorten in het park mogen aanschouwen: 'specialiteiten' (dat wil zeggen soorten die ik niet of nauwelijks elders gezien heb, of soorten die kenmerkend zijn voor het park) zijn cursief, zeldzaamheden zijn dikgedrukt.

Struisvogel, Roze Pelikaan(zo'n 10.000 schat ik zo, misschien nog wel meer), Dodaars, Witborstaalscholver, Afrikaanse Dwergaalscholver, Koereiger, Kleine Zilverreiger (waaronder ook 1 Blauwe Fase exemplaar), Grote Zilverreiger, Middelste Zilverreiger, Blauwe Reiger, Zwartkopreiger, Hamerkop, Afrikaanse Nimmerzat, Bisschopooievaar (3), Afrikaanse Maraboe, Heilige Ibis, Hadada-Ibis, Zwarte Ibis, Afrikaanse Lepelaar, Kleine Flamingo (zo'n 100.000 schat ik, misschien nog wel meer), Roze Flamingo (veel minder talrijk, maar wel te zien), Nijlgans, Spoorwiekgans, Gele Fluiteend (2), Kaapse Taling, Afrikaanse Zwarte Eend (1)[/b], Grijze Wouw, Secretarisvogel, Afrikaanse Zeearend, Witruggier, Oorgier, Zwartborstslangenarend (1), Afrikaanse Bruine Kiekendief, Afrikaanse Havik (1), Zwarte Havik (1), Augurbuizerd, Savannearend, Steppearend (1)[/b] (in winter algemeen, maar in zomer vrij zeldzaam), Afrikaanse Havikarend (2), Afrikaanse Zwarte Kuifarend (10), Roodkopsmelleken (1), Helmparelhoen, Coquifrankolijn, Knobbelkoet, Afrikaanse Waterhoen (1), Grijze Kroonkraanvogel, Steltkluut, Smidts Plevier, Kroonplevier, Herdersplevier, Bontbekplevier, Strandplevier (1), Kaspische Plevier (1), Oeverloper, Bosruiter, Groenpootruiter, Poelruiter (talrijkste ruiter), Drieteenstrandloper, Krombekstrandloper, Grijskopmeeuw, Kokmeeuw, Lachstern, Witwangstern, Witvleugelstern, Zwarte Stern (1) (zou de 5e of 6e voor Kenia zijn!), Guineaduif, Kaapse Tortel, Roodoogtortel, Palmtortel, Zwarte Koekoek, Diederikkoekoek (2), Wenkbrauwspoorkoekoek, Huisgierzwaluw, Kaffergierzwaluw, Kaapse Gierzwaluw, Nyanzagierzwaluw, Gestreepte Muisvogel, Bonte IJsvogel, Gestreepte IJsvogel (1), Bergbijeneter (2), Witkapbijeneter (1), Breedbekscharrelaar (2)[/1], Vorkstaartscharrelaar, Groene Boomhop, Afrikaanse Hop, Grijze Tok, Gekroonde Tok, Roodkopbaardvogel (1), Grote Honingspeurder, Grijsgroene Specht, Roodnekleeuwerik, Kaapse Rotszwaluw, Vale Oeverzwaluw, Roodstuitzwaluw, Boerenzwaluw, Roodkruinzwaluw, Zwarte Kamzwaluw, Grijsstuitzwaluw, Afrikaanse Bonte Kwikstaart, Geelkeellangklauw, Langsnavelpieper, Grauwe Buulbuul, Sterrenpaapje (1)[/b] (niet zeldzaam, maar moelijk te zien), Witbrauwlawaaimaker, Kaapse Lijster, Bruine Miertapuit, Roodbuikkliftapuit, Bleekkopgraszanger, Ratelgraszanger, Blaatcamaroptera, Geelborstapalis, Bergdrongovliegenvanger, Kaapse Vliegenvanger, Witflankvliegenvanger, Pijlpuntbabbelaar, Witbuikmees, Roodborsthoningzuiger, Bronshoningzuiger, Gekraagde Klauwier, Grijsrugklauwier, Ethiopische Fiskaal, Zwartkruintsjagra, Fluweeldrongo, Schildraaf, Kaapse Roek, Maskerwielewaal, Roodsnavelossenpikker, Geelsnavelossenpikker, Roodvleugelspreeuw, Groenstaartglansspreeuw, Blauwe Langstaartglansspreeuw, Driekleurglansspreeuw, Lelspreeuw, Keniaanse Roestmus, Speke's Wever, Baglafechtwever, Fluweelwidavink, Lierstaartwidavink, Fischers Wida (5) en Blauwfazantje.


Ook voor zoogdieren is Lake Nakuru een aanrader. De dieren zijn er totaal niet schuw, en eigenlijk zijn alle voorkomende soorten overvloedig. Na alle bezoeken heb ik de volgende soorten in het park mogen aanschouwen: 'specialiteiten' (dat wil zeggen soorten die ik niet of nauwelijks elders gezien heb, of soorten die kenmerkend zijn voor het park) zijn cursief, zeldzaamheden zijn dikgedrukt.

Knobbelzwijn, Rothschilds Giraffe (het enige park met deze ondersoort), Kirk's Dik-Dik, Elandantilope, Defassa Waterbok, Impala, Grants Gazelle, Thomsons Gazelle, Kafferbuffel, Steppezebra, Puntlipneushoorn, Breedlipneushoorn, Zadeljakhals, Olijfbaviaan, Groene Meerkat en Franjeaap.


Ik ben weer benieuwd naar verhalen van mensen die hier ook zijn geweest. Voel ik mij ook niet zo alleen in deze rubriek...  :D

Groet  ;) ,
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Vlindertje

Sorry, ben hier ook niet geweest, maar wederom een prachtig en levendig verhaal!  :duim:
Zie het helemaal voor me, kriebels krijg ik ervan....  :wub:
Erg mooie foto's trouwens!!

M.v.g.
Vlindertje, alias Els

Pim

Altijd smullen om zulke reisverhalen te lezen, ga zo door!

Citeerwas het een ideaal park om bedreigde of uitgestorven dieren in uit te zetten

Lijkt me knap lastig om uitgestorven dieren ergens uit te gaan zetten, iets te veel naar Jurassic park gekeken? :P

groetjes,

Pim ;)  
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

jasper

#3
Heb je ook nog meer foto's gemaakt van je reis, zo ja waar en als ze op corotauria staan dan kan ik ze niet openen, werkt niet!!

Leuk verslag  :D

:duim: Jasper

Rick van der Weijde

Ik heb uiteraard veeeeeeeeeeeel meer foto's gemaakt dan hier zijn bijgevoegd. Het klopt dat corotauria.nl momenteel even down is, maar daar komt als het goed is deze week weer verandering in. Daar komen ook alle andere foto's op die ik tijdens mijn verblijf gemaakt heb.

Groet,
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Rick van der Weijde

CiteerAltijd smullen om zulke reisverhalen te lezen, ga zo door!

Citeerwas het een ideaal park om bedreigde of uitgestorven dieren in uit te zetten

Lijkt me knap lastig om uitgestorven dieren ergens uit te gaan zetten, iets te veel naar Jurassic park gekeken? :P
Schitterende film... :P  :D

Scherp opgemerkt trouwens... <_<  
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

paulhoekstra

Ik ben in 2000 op vakantie geweest in Kenia en Noord-Tanzania. (Niet in die gebieden in Kenia alleen in NP Amboseli). Hoe kan je het verschil zien tussen de verschillende Giraffen: Masai-Giraffe, Rothschild Giraffe en anderen? Dat kan ik dan misschien nog opzoeken aan de hand van foto's.

groet,
Paul Hoekstra
groeten,
Paul

Rick van der Weijde

De twee hoofdvormen zijn vrij eenvoudig uit elkaar te houden hoor.

De meeste voorkomende in Zuid-Kenia en Tanzania is de Masai Giraffe, erg herkenbaar aan het stervormig vlekpatroon. Vooral bij jonge dieren is deze tekening erg opvallend.

Het andere uiterste is de Noord-KeniaanseNetgiraffe, waarbij  geometrisch gevormde, roodbruine vlekken, van elkaar worden gescheiden door een heel fijne, witte lijn. Zoals zijn naam als zegt, lijkt het dus net of er over de roodbruine huid een wit net is geprojecteerd.

Hier tussen in zit de Rothschilds Giraffe, die in zekere zin op de Netgiraffe lijkt, alleen doordat de afstand tussen de verschillende vlekken groter is, en de vlekken bovendien niet geometrisch gevormd zijn is het 'net-effect' niet zo opvallend. Bovendien is de 'lijnkleur' niet het opvallende wit, maar meer het Masai-achtige geelbruin.

Hoop dat dit wat duidelijkheid verschaft.

Groet,
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

thijs

Hoi Rick,

ik probeer al enige tijd jouw site te bereiken, omdat ik zo'n vermoeden heb dat daar meer van dit soort verhalen staan, maar dat lukt niet :(
Klopt dat?

Thijs
Thijs Udo
VWG Alkmaar

hiskodevries

rick petje af voor het verslag en de foto`s nog even en dit wordt een encyclopedie
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Rick van der Weijde

Citeerik probeer al enige tijd jouw site te bereiken, omdat ik zo'n vermoeden heb dat daar meer van dit soort verhalen staan, maar dat lukt niet :(
Klopt dat?
Mijn site ligt inderdaad al een tijd uit de roulatie (veel te lang naar mijn zin :angry: ) omdat deze verhuisd wordt naar een andere server. Daar staan (komen) inderdaad meer van dit soort verhalen, en tevens zijn al mijn foto's er te vinden. Hoop dan ook dat hij binnenkort weer online komt. Dat laat ik dan natuurlijk even weten...

En Hisko, wie weet over een jaar of wat. Keniaanse encyclopedie door R. v.d. W.  :D
Ik zal binnenkort het volgende hoofdstuk maar even schrijven dan... <_<  
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

redmar_woudstra

Mooie vogellijst. Petje af! Vorig jaar juli zat ik in het park (met baobab reizen) en vanuit de truck toch nog veel gezien. Wat mij opviel waren de enorme zwermen gierzwaluwen rondom Baboon Cliff. Ik geloof dat er zo'n 5-6 soorten bij zaten. Ik heb niet veel soorten die je niet gezien hebt, maar misschiend deze: Grutto, Hottentottaling en afrikaanse koekoek. Over het geheel haalde ik de 75 soorten ongeveer.
groet,
Redmar

Rick van der Weijde

Typisch genoeg zat ik vorig jaar juli ook in het park... :D 1 juli 2003 op precies te wezen. Maar heb jij dan in een der lodges overnacht ofzo, of ook puur een dagsafari gemaakt? Ik ben verders niet met een reisorganisatie meegeweest ofzo, ik heb gewoon een ticket en auto gehuurd, en dan werkt het ook... <_<

CiteerIk heb niet veel soorten die je niet gezien hebt, maar misschiend deze: Grutto, Hottentottaling en afrikaanse koekoek. Over het geheel haalde ik de 75 soorten ongeveer.

Die heb ik idd niet in het park gezien, zover ik weet. Wel elders in Kenya trouwens. Maar Grutto niet zo veel... :huh:  
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

redmar_woudstra

Ik was er (uit mijn hoofd) 17 juli. Het was een gewone rondreis (niet speciaal vogelreis oid) van Baobab, we zaten op een camping bij Njoro. Ondanks het feit dat het geen vogelreis was, ik voor het eerst buiten Europa was (de eerste dagen weet je niet waar je moet kijken!) en ik redelijk onervaren ben als vogelaar, haalde ik in 3 weken Kenia en Tanzania 348 soorten, waaronder enkele zeldzame. Viel me niet tegen!
groet,
Redmar

Rick van der Weijde

Dat is zeker niet slecht. Toen ik vorig jaar voor het eerst in Kenya was, ruim drie maanden welgeteld, heb ik geloof ik zo'n 360 soorten gezien. Ik moet er wel bij vertellen dat we toen vooral op 1 plaats zijn gebleven, en slechts enkele safaries gemaakt hebben. Dit jaar heb ik veel meer rondgereisd en had ik dat aantal geloof ik al binnen 2 weken gehaald!

Citeer[knip], waaronder enkele zeldzame.

Verder ben ik niet nieuwsgierig hoor. Maar voorbeelden???  :)  
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

redmar_woudstra

Nou, die zeldzame zijn vooral soorten uit het uiterste noorden van Kenia, de reis bracht ons ook in Maralal, South Horr en bij het Turkana meer.
Een greep:
Jacksons/Denhams Trap, bij Maralal
Heuglins Trap, tussen South Horr en Turkana meer
Roodbuikzandhoen, bij het Turkana meer
Southern Cordon-Blue, bij Speke Bay Tanzania (noordelijkste waarneming ooit)
Lake Baringo levert natuurlijk speciale soorten op. Nubian Nightjar, Heuglins Courser, Bristle-crowned Starling, Bathawk,Jacksons Tock & Hemprich Tok
, wevers etc.
Rufous-crowned Roller in Shaba Hills, Kuiftok bij Maralal, Bosrupsvogel & Congopapegaai aan de voet van de Mount Kenya.
Ik kan nog wel even doorgaan denk ik!
groet,
Redmar

Rick van der Weijde

Okee dan. Ik heb zelf best een aardig lijst gezien (nu bij elkaar geloof ik 570 soorten ofzo), en mijns inziens ook best wel bijzondere. Maar er staan hier nog wel een heel zwikkie tussen wat ik niet gezien heb. Ben trouwens ook niet in het uiterste noorden van Kenya geweest. Meest noordelijke zijn Lake Baringo en Samburu NP.
Maar leuke soorten!  :duim:
Maak je trouwens ook foto's??? Ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

redmar_woudstra

Ik heb enkele foto's, maar die zijn gemaakt met een 200/300 mm lens, vaak van matige kwaliteit en bovendien niet digitaal. Ik overweeg nog om ooit mijn verslag op internet te zetten, maar het blijft er steeds bij.
groet,
Redmar

Rick van der Weijde

Het is al weer even geleden, maar ik ben nu ook al mijn analoge foto's van Kenia aan het inscannen, bewerken en doorspitten. Een selectie komt (staat al gedeeltelijk) op mijn website,

onder deze link

Voor de liefhebber van het Afrikaanse. Krijg er zelf ook weer de kriebels van...

Groet,
Rick
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

redmar_woudstra

ben zelf in augustus naar Namibië, Zuid-afrika, Botswana en Zambia geweest en 3 jaar geleden al naar Kenia en Tanzania, en ik moet zeggen: hoe meer foto's ik zie, des te sneller wil ik terug! Er zitten bijzonder fraaie bij, Rick! Ik heb het dit jaar geprobeert met een panasonic Lumix Fz7, met 12x optische zoom. De resultaten zijn voor mij behoorlijk, maar ze komen bijvoorbeeld de ballotage bij birdpix niet door, dus er is nog veel werk te doen voor mij... Maar als het goed is volgt in januari de digiscoop-set! Dan nog maar eens naar afrika voor echt goede foto's :P
groet,
Redmar