Gaat het wel goed met ons natuurbeheer?

Gestart door jfbouwmeester, september 12, 2016, 20:26:57 PM

Vorige topic - Volgende topic

jfbouwmeester

Wij bij waarneming.nl hebben het allemaal goed voor met de natuur, niet een uitgezonderd.
Ik las echter onderstaand bericht en dit brengt mij aan het twijfelen. Hoe zit dat bij u?

Jan Bouwmeester
____________________________________________________________________________________
Een schitterend protest tegen een zieke toestand!

De getalenteerde wildschilder Hans Bulder stelt in dit schilderij op treffende wijze de huidige realiteit in de Oostvaarderplassen aan de kaak. Dit schilderij – zelf noemt hij zijn stijl hedendaags-realistisch - kan men een trieste spotprent noemen, waarin duidelijk de symboliek rond de St.Hubertus-legende is overgenomen.

Hans Bulder, een van de beste kenners van wilde dieren in Nederland, laat geëmotioneerd weten:
"Aan het beeld dat ik geschetst heb op doek is niets overdreven te vinden. Ik ken de Oostvaardersplassen alleen maar zó. Het edelhert probeert nog op zijn voordeligst te poseren maar zijn trots is toch bijna geknakt door zijn uitgemergelde lijf. Zo heb ik er velen zien lopen door de jaren heen. niet leuk gewoon om zulke prachtige dieren op deze manier hun trots af te nemen en ze zo de dood in jagen."
Deze toestand wordt – met name deze weken -  door Staatssecretaris Dijksma schaamteloos gecontinueerd, met de steun van het grootste deel van onze politiek  Dit ondanks terzake zeer kundige adviezen van instellingen zoals o.a. de Vereniging Het Edelhert.

De realiteit in de Oostvaarderplassen, kortweg OVP genoemd, is nog steeds niet aan elke Nederlander bekend mede dank zij de mooie, maar sterk gekleurde film De Nieuwe Wildernis.
Waar gaat het om ?
Ons aller Staatsbosbeheer (SBB) heeft ooit besloten in de OVP de natuur haar gang te laten gaan. Bij gebrek aan grote roofdieren betekende dit een explosie van (uitgezette) grote hoefdieren met een volledig kaalgevreten en ontbost  gebied als gevolg. Duizenden dieren zijn gecrepeerd van de honger. De laatste jaren grijpt men in door middel van afschot van dieren die het niet gaan halen. Die dus al half verhongerd zijn. Dit noemt men eufemistisch 'vroeg reactief' beheer.
Als voorbeeld dienen hier de sterftecijfers van december 2014 t.m.  maart 2015 (Bron SBS):
Edelhert 782
Heckrund. 46
Konikpaard. 292
De tellingen voor april laten nog even op zich wachten.

Op de achtergrond van het schilderij zien we als een van de consequenties van het beleid, hoe de kadavers ter destructie worden afgevoerd.
Hoe heeft dit zover kunnen komen? Dit is gekomen omdat we onder regie van de dierenlobbies het respect voor het dier hebben ingeruild voor sentimenten voor het dier. Omdat we de bescherming van een diersoort hebben ingeruild voor de bescherming van het individuele dier. Dezelfde partijen, die zeggen te strijden tegen dierenleed, houden zich ondertussen oorverdovend stil.

Maar het gaat nog verder. In plaats van een sanering van de OVP wil men nu het aangrenzende Hollandse Hout openstellen voor deze overmaat aan hoefdieren, met als gevolg een verder explosie van aantallen en de vernietiging van het Hollandse Hout.
In de Amsterdamse Waterleidingduinen is een vergelijkbare vernietiging aan de gang door de onwil van de gemeenteraad om de populatie damherten binnen de perken te houden.
En zo zijn er meer vergelijkbare processen aan de gang, waarvan de gevolgen echter wat moeilijker waar te nemen zijn.

Wat moet er gebeuren? De enige oplossing is dat SBB als verantwoordelijke voor deze misstand de populatie edelherten terugbrengt tot een fractie van het huidige aantal en ze daarop handhaaft door middel van fatsoenlijk beheer. Hetzelfde voor de zg. wilde paarden en heckrunderen, of misschien is het beter dit huisvee volledig te verwijderen. Binnen enkele jaren kan het gebied dan weer het prachtige natuurgebied worden, dat het ooit was. Een paar paden erdoor voor de echte natuurliefhebber (alleen wandelen) en voilá!
Maar elke praktische oplossing zal de emoties in ons land hoog doen oplopen – en dat is precies waar de politiek bang voor is.

jfbOUWMEESTER

HPM

Herman van der Meergrunsven

Er is geen gebrek aan cijfers maar een verschil in wat mensen wel en niet natuur vinden.
Sommigen vinden dat het sterven van dieren een intrinsiek onderdeel is van natuur en dat het ook geen taak is van mensen om dat te voorkomen (voor kleine dieren is dit de algmenene houding).
Anderen vinden dat het niet acceptabel is dat dieren verhongeren en vinden dat mensen dan in moeten grijpen (met name als het gaat om grote zoogdieren).

Deze discussie is volledig gepolariseerd en er wordt vanalles bij gehaald zonder tot de kern te komen.

De vraag of dit beleid een positief of negatief effect heeft op de OVP staat hier ook los van en is zelf ook niet eenvoudig te beantwoorden aangezien verschillende personen vverschillende aspecten anders wegen.

PS: Uiteraard is de situatie anders voor huisdieren en vee maar daar hebben we het hier niet over.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Cygnus

Volgens mij kun je de Oostvaardersplassen, voor wat betreft de zoogdieren, niet beschouwen als natuur. Het gehele gebied is omheind, de zoogdieren kunnen er niet in of uit. Normaal kunnen dieren naar een ander gebied gaan als er ergens veel of juist weinig te eten is. Dat kunnen ze in de OVP niet. Feitelijk zijn de zoogdieren in de OVP gehouden dieren.
Met vriendelijke groeten,
Trinus Haitjema

grunsven

Je kunt het beschouwen als natuur, jij doet dat niet maar dat is persoonlijk.

En bij welk format gebied is dat dan niet meer?
Of zijn de dieren in Etosha en Kruger ook gehouden dieren?

De redenering dat dieren altijd naar een plek waar wel eten zou zijn is ook onjuist. Dit betekend alleen dat op korte termijn sterfte voorkomen wordt en de populatie door groeit. Daarna is ook daar het eten op en is er alsnog sterfte in een slechte periode.
Bij Gnoe/Wildebeest in de Serengeti is sterfte door verhongering ongeveer 75%, en dat is een migrerende soort in een gebied met predatoren.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

HPM

De eindeloze discussie over wild of niet wild en omheiningen.
Als heel Nederland wordt omheind, zoals sommigen zouden willen, hebben we dan geen wilde dieren meer?
Als de 'Berlijnse' muur er nog was geweest zou Europa nu vrijwel helemaal omheind zijn geweest. Zouden er dan alleen nog maar huisdieren in Europa zijn geweest?

Alle lopende en kruipende dieren de Oostvaardersplassen uit! Alleen nog maar toegankelijk voor mensen. Alleen echte Nederlanders uiteraard, te bewijzen aan de toeganspoortjes, waar ze bij gebleken geschiktheid twee genummerde gele oorflappen krijgen aangemeten.
Herman van der Meer

ronris

Citaat van: grunsven op september 13, 2016, 12:54:55 PM
Je kunt het beschouwen als natuur, jij doet dat niet maar dat is persoonlijk.

En bij welk format gebied is dat dan niet meer?
Of zijn de dieren in Etosha en Kruger ook gehouden dieren?

De redenering dat dieren altijd naar een plek waar wel eten zou zijn is ook onjuist. Dit betekend alleen dat op korte termijn sterfte voorkomen wordt en de populatie door groeit. Daarna is ook daar het eten op en is er alsnog sterfte in een slechte periode.
Bij Gnoe/Wildebeest in de Serengeti is sterfte door verhongering ongeveer 75%, en dat is een migrerende soort in een gebied met predatoren.
jaarlijkse sterfte bij de gnoes van 75% van de populatie lijkt mij heel sterk bij een jaarlijkse aanwas van rond de 30%. Zou dus betekenen dat elk jaar de populatie gnoes schrikbarend af zou nemen tot uiteindelijk uitsterven terwijl deze toch vrij constant is wat betekent dat geboorte/sterftecijfers ongeveer in evenwicht zijn.
Ja door honger, ziektes,  ongevallen bij de migratietrek en predatie sterven een groot aantal van de dieren waarbij predatie percentueel genomen nog de laagste cijfers laat zien.
Feit is dat deze dieren door seizoens/voedsel gebonden migratie hun populatie in stand houden en ook hierdoor hun natuurlijke omgeving (lees voedsel0 in staat stelt om te regenereren en ook hun welzijn gewaarborgd blijft.     


grunsven

Uiteraard sterft niet jaarlijks 75% maar ongeveer 75% van de sterfte is door voedselgebrek (http://www.jstor.org/stable/2647198?seq=1#page_scan_tab_contents).
Er is een evenwicht, in dit geval met migratie en in de OVP zonder migratie en beide houden hun populatie in stand. Wat die migratie dan uitmaakt voor hun "welzijn" ontgaat me.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

ronris

Citaat van: grunsven op september 13, 2016, 14:10:06 PM
Uiteraard sterft niet jaarlijks 75% maar ongeveer 75% van de sterfte is door voedselgebrek (http://www.jstor.org/stable/2647198?seq=1#page_scan_tab_contents).
Er is een evenwicht, in dit geval met migratie en in de OVP zonder migratie en beide houden hun populatie in stand. Wat die migratie dan uitmaakt voor hun "welzijn" ontgaat me.
Een vergelijking tussen de Serengeti met een oppervlakte van 30.000 vierkante kilometer met nog aangrenzende gebieden die de naam ecosysteem met recht mag dragen met een omrasterd stukje zeeklei van net 5000 hectare wat maar voor 2000 ha geschikt is voor begrazing gaat natuurlijk volkomen mank.
De populatie in de OVP in evenwicht??? welk evenwicht, het evenwicht door het jaarlijks afschieten van ruim 1000 edelherten 300 konikpaarden en 50 heckrunderen in conditiescores 1 en 2 (op sterven na dood scores) bereikt na 40 tot 70 dagen creperen.
Een jaarlijks afschot ontstaan door het wanbeheer door Staatsbosbeheer waarbij de ecologische draagkracht van het terrein voor de grote grazers jaar na jaar wordt overschreden en het onmogelijk is voor de dieren te anticiperen op de veranderingen in hun habitat en zich daaraan aan te passen (dierenwelzijn).
Wanneer zal de heer Vera en concorten nu eens toegeven dat het experiment "OVP" beëindigd" kan worden en dit platgetrapte, kapotgevreten gebied weer het prachtige gebied kan worden wat het eens was met een prachtige biodiversiteit in flora en fauna, fraaie ruigtegebieden open grasland en de krachtigste edelherten en reeën van Nederland.             

grunsven

Citaat van: ronris op september 14, 2016, 13:57:35 PM
Een vergelijking tussen de Serengeti met een oppervlakte van 30.000 vierkante kilometer met nog aangrenzende gebieden die de naam ecosysteem met recht mag dragen met een omrasterd stukje zeeklei van net 5000 hectare wat maar voor 2000 ha geschikt is voor begrazing gaat natuurlijk volkomen mank.

Dat is juist mijn punt, ondanks die enorme verschillen is de uitkomst hetzelfde, in ongunstige periodes massale sterfte door honger. Deze verschillen maken dus helemaal niets uit, in een groter gebied groeit een populatie tot een hoger niveau maar loopt dan ook tegen zijn grens.

Citaat van: ronris op september 14, 2016, 13:57:35 PMDe populatie in de OVP in evenwicht??? welk evenwicht, het evenwicht door het jaarlijks afschieten van ruim 1000 edelherten 300 konikpaarden en 50 heckrunderen in conditiescores 1 en 2 (op sterven na dood scores)

Dat is hoe een dynamisch evenwicht werkt. Een populatie groeit als er voedsel is en krimpt als er te weinig is. Dat krimpen komt door hongen en in het geval van de OVP door doden van dieren die het anders ook niet zouden overleven.
Je kunt het niet eens zijn met het beleid vanuit welzijnsoverwegingen en vanwege de concequenties voor het ecosysteem als geheel (en je zult mij ook niet horen zeggen dat dat goed gaat in de OVP) maar dit is hoe een biologisch evenwicht werkt.

Maar het lijkt me voldoende duidelijk wat ik in de eerste post schreef. Het oordeel over dit beheer heeft weinig te maken met de cijfers maar alles met persoonlijke visies op natuur.

Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Cygnus

Het grote verschil tussen de Oostvaardersplassen en Kruger en Etosha (die ook beide omheind zijn) is de oppervlakte. De Oostvaardersplassen is 60 km², de twee gebieden in Afrika zijn respectievelijk 20.000 km² en 22.300 km². Deze gebieden zijn beide ongeveer 350 keer groter dan de OVP. Vergeleken met deze gebieden zijn de Oostvaardersplassen een kippenren. Men doet al jaren zijn best om de Oostvaardersplassen te vergelijken met grote gebieden in Afrika. Als je alleen al naar de oppervlakte kijkt kun je al concluderen dat dat bijna lachwekkend is. Daar komt nog bij dat 2 van de 3 soorten grote grazers (Heckrund en Konikspaard) per definitie geen wilde dieren zijn, ze komen namelijk nergens in het wild voor. Waarom moet je met die 2 soorten dan natuurlijke processen nabootsen? Dat is toch compleet nep. Voor alle 3 soorten (dus ook voor het Edelhert) geldt dat ze door menselijk handelen in het gebied terecht zijn gekomen. Het leuke van echte natuur is dat het altijd spannend is wat er gebeurd. In omheinde gebieden is dat spannende aspect een stuk minder. Door het verdwijnen van de Berlijnse muur, en nog belangrijker het IJzeren gordijn, kunnen de dieren zich weer vrij door Europa verplaatsen. Met die obstakels zouden er waarschijnlijk geen Wolven in West-Europa voorkomen. Nu is dat wel weer mogelijk.

In de OVP kan men eeuwen doorgaan met de "natuurlijke processen" instandhouden. Door de aanwezigheid van de afrastering zal er echter nooit iets wezenlijk veranderen, daarom is het wat mij betreft ook geen natuurlijk proces. Die ene keer dat een Wild Zwijn kans ziet om een opening in de afrastering te vinden en zich in het gebied wil vestigen wordt ie meteen afgeknald, hoezo natuurlijke processen. De OVP zijn destijds beschermd vanwege de grote ornithologische waarden. Om die waarden in stand te houden was beheer noodzakelijk. De begrazing door grote grazers was daartoe een middel. Nu is het middel doel geworden en is de instandhouding van de ornithologische waarden, die het gebied vermaard maakten, terzijde geschoven. Dit is met name te danken aan een of meerdere beleidsmakers met Serengeti-achtige visioenen over de OVP. Het wordt tijd dat het gebied weer gewoon beheerd gaat worden om de ornithologische waarden te optimaliseren. Nu is het maar karig gesteld met een deel van de vogelbevolking waarvoor de OVP een belangrijke rol zou kunnen vervullen (zie ook de rapporten van Bijlsma).   
Met vriendelijke groeten,
Trinus Haitjema

grunsven

Nogmaals, er zijn enorme verschillen in oppervlak maar ook aantallen soorten, aanwezigheid van predatoren etc. Maar in alle drie de gebieden is grootschalige sterfte van herbivoren als de omstandigheden slecht zijn en er voedselgebrek is.
Dan kun je dus niet zeggen dat de sterfte in de winter aan het kleine oppervlak ligt.

Met je andere punten ben ik het eens, de OVP zou veel meer natuurwaarden, in de zin van populaties van zeldzame soorten, kunnen hebben maar dat is een andere discussie.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

HPM

Citaat van: Cygnus op september 15, 2016, 11:32:51 AM
...
De OVP zijn destijds beschermd vanwege de grote ornithologische waarden. Om die waarden in stand te houden was beheer noodzakelijk. De begrazing door grote grazers was daartoe een middel. Nu is het middel doel geworden en is de instandhouding van de ornithologische waarden, die het gebied vermaard maakten, terzijde geschoven. Dit is met name te danken aan een of meerdere beleidsmakers met Serengeti-achtige visioenen over de OVP. Het wordt tijd dat het gebied weer gewoon beheerd gaat worden om de ornithologische waarden te optimaliseren. Nu is het maar karig gesteld met een deel van de vogelbevolking waarvoor de OVP een belangrijke rol zou kunnen vervullen (zie ook de rapporten van Bijlsma).

Ja, voor de vogels is het gevoerde beleid rampzalig geweest en dat geldt ook voor andere gebieden.
Zonder het grootschalige vegetatiebeheer zouden er ook grote veranderingen zijn opgetreden, van riet/ruigte naar (moeras-)bos, maar dat zou dan in ieder geval een natuurlijke ontwikkeling zijn geweest. Het zou iets hebben opgeleverd wat elders in het land nooit een echte kans krijgt. 60 km² Beekberbergerwoud/Wollefoppenpolder bijvoorbeeld.
Herman van der Meer

BartAbc


CiteerCitaat van: Cygnus op september 15, 2016, 11:32:51 am

...
De OVP zijn destijds beschermd vanwege de grote ornithologische waarden. Om die waarden in stand te houden was beheer noodzakelijk. De begrazing door grote grazers was daartoe een middel. Nu is het middel doel geworden en is de instandhouding van de ornithologische waarden, die het gebied vermaard maakten, terzijde geschoven. Dit is met name te danken aan een of meerdere beleidsmakers met Serengeti-achtige visioenen over de OVP. Het wordt tijd dat het gebied weer gewoon beheerd gaat worden om de ornithologische waarden te optimaliseren. Nu is het maar karig gesteld met een deel van de vogelbevolking waarvoor de OVP een belangrijke rol zou kunnen vervullen (zie ook de rapporten van Bijlsma).

Ook ik deel de zorgen over de Oostvaardersplassen. De overbegrazing is niet alleen ongunstig voor broedvogels, ook voor kleine zoogdieren, voor de landschappelijke variatie en zoals bekend voor het dierenwelzijn. Het grootste deel van de variatie buiten het omkade gebied is kunstmatig aangebracht: voormalige zanddepots, gegraven poelen en sloten, takkenrillen, wegen. Zo natuurlijk is het allemaal niet. Een paar stukken wilgenbos aan de oostrand zijn sinds ze zijn toegevoegd aan het begraasde gebied vrijwel volledig afgestorven.

Op luchtfoto's is aan de vele sporen te zijn dat de grote grazers ook diep in de rietlanden doordringen. Als de plassen de komende jaren droog komende liggen (SBB is dat van plan) dan zal dat nog grotere vormen aan gaan nemen. Met alle gevolgen van dien.

Neemt niet weg dat het een bijzonder gebied is, en natuurlijk één groot beheerexperiment. Interessant om te zien wat er de komende jaren gaat gebeuren nu het voor het vee oneetbare Jacobskruiskruid zich steeds verder uitbreidt. 
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

ronris

Citaat van: BartAbc op september 17, 2016, 23:34:01 PM


...

Ook ik deel de zorgen over de Oostvaardersplassen. De overbegrazing is niet alleen ongunstig voor broedvogels, ook voor kleine zoogdieren, voor de landschappelijke variatie en zoals bekend voor het dierenwelzijn. Het grootste deel van de variatie buiten het omkade gebied is kunstmatig aangebracht: voormalige zanddepots, gegraven poelen en sloten, takkenrillen, wegen. Zo natuurlijk is het allemaal niet. Een paar stukken wilgenbos aan de oostrand zijn sinds ze zijn toegevoegd aan het begraasde gebied vrijwel volledig afgestorven.

Op luchtfoto's is aan de vele sporen te zijn dat de grote grazers ook diep in de rietlanden doordringen. Als de plassen de komende jaren droog komende liggen (SBB is dat van plan) dan zal dat nog grotere vormen aan gaan nemen. Met alle gevolgen van dien.

Neemt niet weg dat het een bijzonder gebied is, en natuurlijk één groot beheerexperiment. Interessant om te zien wat er de komende jaren gaat gebeuren nu het voor het vee oneetbare Jacobskruiskruid zich steeds verder uitbreidt.

Het droogleggen van het natte gedeelte in de OVP heeft tot doel het regenereren van het riet.
Met de huidige populatiegrootte van de grote grazers zal dit een utopie blijken of men zal het licht hebben gezien en de populaties drastisch omlaag gaan brengen. het beheer van de OVP zal per 1-1-2017 overgaan naar de provincie Flevoland en ben reuze benieuwd wat dit ons gaat brengen betreffende beheersmaatregelen.
Niet alleen voor het hobbyvee van SBB is het Jacobskruiskruid giftig/oneetbaar ook de edelherten vreten dit niet.         

Freek Verkerk

Citaat van: BartAbc op september 17, 2016, 23:34:01 PM
Niet alleen voor het hobbyvee van SBB is het Jacobskruiskruid giftig/oneetbaar ook de edelherten vreten dit niet.       
Interessante ontwikkeling. Ik had al gedacht aan bramen, of andere planten die tegen die grazers kunnen, maar zeer interessant, de natuur blijft zich ontwikkelen. Overigens ben ik nog steeds voor de introductie van meer dieren om de diversiteit te vergroten. Dieren die ik graag zie zijn: Damhert, Moeflon, das, zwijn, Wisent. Deze dieren kunnen er niet op eigen kracht komen. Als ze er wel op eigen kracht zouden kunnen komen hoeven ze niet geholpen te worden. Over het algemeen wordt meer variatie in de natuur gezien als iets goeds, dus waarom niet hier?

Het wordt natuurlijk pas echt interessant als dit Jacobskruiskruid zich zover verspreid dat de grazers echt in aantallen verminderen. En bj die hoge begrazing zal dat snel gaan lijkt me. En als ook de wolf dit terrein weet te vinden. Dat gaat komen. Wanneer is een beetje onduidelijk. Ik heb al eerder gezegd dat de wolf per jaar ongeveer 50 km naar het westen komt. De dichtstbijzijnde roedel zit in Nedersaksen op ongeveer 300 km. Luneburgerheide, iets dichterbij. https://www.google.nl/maps/dir/Oostvaardersplassen/L%C3%BCneburger+Heide,+Duitsland/@52.797233,5.3965634,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c623c809f5960b:0x2cba0cbeb713c17e!2m2!1d5.3850605!2d52.4708794!1m5!1m1!1s0x47b1b9e2497f3c71:0x45833cf7fb105400!2m2!1d9.9189944!2d53.1660833!3e2?hl=nl 6 jaar, 2021.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

ronris

Sorry maar introductie van bijvoorbeeld wisent, moeflon of damhert heeft totaal niets met vergroting van biodiversiteit te maken maar puur het brengen van meer van hetzelfde, namelijk nog drie grote grazers die het gebied alleen nog maar meer naar de knoppen helpen dus totaal alleen nog maar meer afbreuk doen aan de biodiversiteit. Bij het droogleggen van het natte gedeelte zal zeker de eerste jaren het effect van het Jacobskruiskruid totaal teniet worden gedaan en zullen de populaties grote grazers alleen nog maar toenemen door de explosieve plantengroei op het voormalige natte gedeelte. 

Groetjes Ronald.

grunsven

Bovendien heeft moeflon niks te zoeken in laagland. Schapen horen in de bergen en niet eens die in Europa (nee ook niet op Corsica/Sardinië).
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Cygnus

Citaat van: Freek Verkerk op september 18, 2016, 22:40:37 PM
... Dieren die ik graag zie zijn: Damhert, Moeflon, das, zwijn, Wisent. ...

Methode kinderboerderij dus eigenlijk.
Met vriendelijke groeten,
Trinus Haitjema

ronris

Citaat van: Cygnus op september 19, 2016, 12:59:23 PM
Citaat van: Freek Verkerk op september 18, 2016, 22:40:37 PM
... Dieren die ik graag zie zijn: Damhert, Moeflon, das, zwijn, Wisent. ...

Methode kinderboerderij dus eigenlijk.
Vooral bij onze Oosterburen zijn deze combinaties van dieren veel te vinden, daar noemen ze deze plekken Wildparken of vrij vertaald wildernisbelevingsparken.
Tegen betaling kan men hier lopend en/of met de auto doorheen en kan met in het "echt" ervaren hoe je over wildroosters rijd en de dieren in hun "natuurlijke" omgeving kan observeren.
Misschien iets voor de Oostvaardersplassen? Een paar kassa's bij de ingang, een mooie naam erboven "wilderniswereld Flevoland" en de heer Vera als bestuurder van de safaribus met deskundig commentaar in diverse talen en na afloop de vertoning van de sprookjesfilm de nieuwe wildernis.       

migratorius

Citaat van: ronris op september 19, 2016, 13:32:52 PM
Citaat van: Cygnus op september 19, 2016, 12:59:23 PM
Citaat van: Freek Verkerk op september 18, 2016, 22:40:37 PM
... Dieren die ik graag zie zijn: Damhert, Moeflon, das, zwijn, Wisent. ...

Methode kinderboerderij dus eigenlijk.
Vooral bij onze Oosterburen zijn deze combinaties van dieren veel te vinden, daar noemen ze deze plekken Wildparken of vrij vertaald wildernisbelevingsparken.
Was er niet al het plan om voor een idioot bedrag mensen door de Flevosavanne te rijden?

Hier kun je nalezen hoe de Duitsers koeien als natuur weten te verkopen... https://www.nrw-stiftung.de/projekte/projekt.php?pid=205
Ook waterbuffels vinden ze leuk. Verrassend dat Freek die niet noemt: die passen juist prima in de OVP toch?

JanHein

ronris

Citaat van: migratorius op september 19, 2016, 13:53:49 PM
Citaat van: ronris op september 19, 2016, 13:32:52 PM
Citaat van: Cygnus op september 19, 2016, 12:59:23 PM
Citaat van: Freek Verkerk op september 18, 2016, 22:40:37 PM
... Dieren die ik graag zie zijn: Damhert, Moeflon, das, zwijn, Wisent. ...

Methode kinderboerderij dus eigenlijk.
Vooral bij onze Oosterburen zijn deze combinaties van dieren veel te vinden, daar noemen ze deze plekken Wildparken of vrij vertaald wildernisbelevingsparken.
Was er niet al het plan om voor een idioot bedrag mensen door de Flevosavanne te rijden?

Hier kun je nalezen hoe de Duitsers koeien als natuur weten te verkopen... https://www.nrw-stiftung.de/projekte/projekt.php?pid=205
Ook waterbuffels vinden ze leuk. Verrassend dat Freek die niet noemt: die passen juist prima in de OVP toch?

JanHein
Die waterbuffels zullen er ongetwijfeld best nog eens kunnen komen, wanneer de kudde waterbuffels in de Noordwaard bij Werkendam het gebied uitgroeit omdat ze daar al gelijk stevig inzetten met het aantal dieren zal er binnen een aantal jaren wel weer gesleept gaan worden met dit hobby vee tot ze ze aan de straatstenen niet meer kwijt kunnen, een verschijnsel dat je steeds vaker gaat zien bij al het vee wat maar in de "nieuwe natuur" geplempt word als begrazingsproject want hemeltjelief er zal toch maar echt een natuurlijk proces zoals verruiging of bebossing op gang komen.   

BartAbc

Citaat van: ronris op september 19, 2016, 14:12:00 PM
... een verschijnsel dat je steeds vaker gaat zien bij al het vee wat maar in de "nieuwe natuur" geplempt word als begrazingsproject want hemeltjelief er zal toch maar echt een natuurlijk proces zoals verruiging of bebossing op gang komen.

Dat is wel heel kort door de bocht. Ik denk dat begrazing een goede methode is om het droge deel van de Oostvaardersplassen (deels) open te houden. Er zijn alleen een paar dingen die niet werken. De oorspronkelijke gedachte was dat de aanwas van jonge dieren vanzelf zou verminderen waarna zich een evenwicht zou instellen. Dat is tot nu toe nauwelijks het geval. De aantallen dieren zijn veel hoger dan verwacht. Daardoor blijft er een kale vlakte over, plaatselijk met resten van waar ooit bomen en struiken stonden.

Het tweede idee was dat er zich doornstruiken zouden vestigen (meidoorn? sleedoorn?) die door het vee gemeden zouden worden, zodat zich in de beschutting bomen en andere planten konden vestigen. Dat is ook niet het geval.

De ontwikkeling met het Jacobskruiskruid was voor zover ik weet niet voorspeld, en natuurlijk wel interessant. Een verschil met de doornstruiken is dat ze zich in een paar jaar explosief kunnen uitbreiden zodat het hele terrein in korte tijd verandert, en daarmee ook het voedselaanbod. Een ander verschil is dat ze niet prikken, het vee zal daardoor eerder tussen de planten door blijven grazen.

Wat er gaat gebeuren als het vee en de herten verder het rietland intrekken is onvoorspelbaar. Te vrezen is dat het niet gunstig is voor de broedvogelstand, maar daar ben ik niet deskundig in. Ook is het zo dat het nu omkade deel wezenlijk verschilt van het nu droge deel, doordat er geen drainagebuizen liggen. Het kan dus ook een grote modderpoel gaan worden.
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

ronris

De opkomst van het jacobskruiskruid is een teken aan de wand en een signaal dat de eens zo voedsel- en mineraalrijke grond van de Oostvaardersplassen in een rap tempo aan het verschralen is door jarenlange overbegrazing van het gebied.
Bij bemeste landbouwgronden op de Veluwe die in het nog niet zo verre verleden zijn teruggegeven aan de natuur trad de verschraling door een van oorsprong zeer mineraalarme grond al veel eerder op en gebieden die een aantal jaren als een magneet werkten op het grofwild zijn al na enkele jaren hun aantrekkelijkheid als fourageergebied totaal verloren en overwoekerd met het gele goedje.
Goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Ramenberg en recenter nog de Reijerskamp bij Wolfheze.
Voordat het terrein van de OVP in handen kwam van SBB werd er heel goed omgegaan met het periodiek verlagen/verhogen van het waterpeil met het doel de rietlanden vitaal te houden.
Nu de verschraling van het begraasbare deel onomkeerbaar is zullen de sterfte/afschotcijfers structureel stijgen, zie de NON-winter 2015/2016 waarbij toch ruim 1200 edelherten, 300 konikpaarden op conditiescore 1 en 2 zijn afgeschoten, ook het aantal herten met ataxie (mineraaltekort? ) stijgt elk jaar.     

HPM

Citaat van: ronris op september 19, 2016, 19:15:27 PM

De opkomst van het jacobskruiskruid is een teken aan de wand en een signaal dat de eens zo voedsel- en mineraalrijke grond van de Oostvaardersplassen in een rap tempo aan het verschralen is door jarenlange overbegrazing van het gebied. ...

Weer je zeker dat Jacobskruiskruid een soort van schrale grond is?
Herman van der Meer

Freek Verkerk

Citaat van: HPM op september 19, 2016, 19:34:35 PM
Citaat van: ronris op september 19, 2016, 19:15:27 PM

De opkomst van het jacobskruiskruid is een teken aan de wand en een signaal dat de eens zo voedsel- en mineraalrijke grond van de Oostvaardersplassen in een rap tempo aan het verschralen is door jarenlange overbegrazing van het gebied. ...

Weer je zeker dat Jacobskruiskruid een soort van schrale grond is?

Als iets kan overleven in dit geweld van grazers dan is het een van de weinigen al zal het het meteen goed doen, totdat er iets komt dat die plant weer kan opeten. Ik verwacht inderdaad ook dat bramen en andere doornachtige planten het wel zouden overleven, maar kennelijk niet. Er zijn toch wel meer planten die een zeker weerstandsvermogen hebben tegen grazers? Brandnetels, bramen, distels, olifantengras, bereklauw, mos, is de enige overlever dat jakobskruiskruit?

Ik wil inderdaad nog meer dieren Het is toch al geen natuurgebied meer met al dat ingrijpen van de mens, dus waarom niet ook nog misschien een paar waterbuffels, Olifanten, Dromedarissen en bisons? Tegen de tijd dat het weer echte natuur is kunnen we ze gewoon weer vangen en terugbrengen naar de dierentuin. En in de tussentijd ook inderdaad safari's organiseren. Waarom niet. Denk je dat het slecht is voor de rust van de dieren? Wat is er in hemelsnaam tegen safaris? Leeuwen kunnen we ook overwegen. Die blijven echt wel in het park. In dat geval alleen safaris in auto's.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

ronris

Citaat van: HPM op september 19, 2016, 19:34:35 PM
Citaat van: ronris op september 19, 2016, 19:15:27 PM

De opkomst van het jacobskruiskruid is een teken aan de wand en een signaal dat de eens zo voedsel- en mineraalrijke grond van de Oostvaardersplassen in een rap tempo aan het verschralen is door jarenlange overbegrazing van het gebied. ...

Weer je zeker dat Jacobskruiskruid een soort van schrale grond is?
Het jacobskruiskruid gedijt het best op zandgrond of licht zavelige kleigrond en reageert slecht op bemesting(stikstof) en intensief bewerkte grond, bij extensief grondgebruik floreert deze plant.

BartAbc

Citaat van: HPM op september 19, 2016, 19:34:35 PM
Weer je zeker dat Jacobskruiskruid een soort van schrale grond is?

Daar twijfel ik ook aan. Hoe zou het gebied moeten verschralen? De mest blijft in het terrein. Dode dieren blijven liggen voor zover ik weet (of niet?). Netto gaat er niet zoveel uit. Klein beetje mest kan bij zware regenval afvloeien naar de sloot.

Normaal zul je jacobskruiskruid vooral op schralere grond tegenkomen, maar alle andere planten eromheen worden weggegraasd zal hij op rijkere grond ook wel zijn kans grijpen. En misschien is hij inmiddels genetisch al wat aangepast?

vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl