Literatuur en websites over trekvogels

Gestart door laatvlieger, september 21, 2007, 13:26:16 PM

Vorige topic - Volgende topic

laatvlieger

artikel Gatter, op de site van Michel Klemann Over Veldkenmerken van voorbijvliegende trekvogels.Websites:
Trektellen.nl

Global Register of Migratory Species Verspreidingskaarten van erg veel soorten. Interessante site!


Radarvoorspellingen:
(Er dient aangetekend te worden dat goede radartrek zeker niet altijd goede zichtbare trek opleverd.)

Bambas model
de radarvoorspellingen van de luchtmacht met het BAMBAS model.

[size=8]Samengesteld door: Wouter Teunissen, Sander Terlouw, .. [/size]
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

Sando

En de radarbeelden (dichtheid) van de Duitse Luchtmacht. Soms doet deze site het echter niet, maar nu even wel ;-)

https://www.notams.jcs.mil/common/birdtam.html

GrtXz,
Sander Terlouw
Natuur- en Vogelwacht Biesbosch
http://www.vogelwacht.eu
http://www.vwgbiesbosch.org

Adri Clements

Een kleine toevoeging:

Boeken

Atlas van de vogeltrek (Atlas of Bird Migration)
J. Elphick, S. Robson; 2007
Uitgeverij Tirion, Baarn
ISBN 978 90 5210 690

De grote trek
G. Lesaffre (vertaald door J. Messchendorp); 2005
National Geographic Nederland
ISBN 90 8537 024 8

De grote trek der vogels
J. Perrin & J.F. Mongibaux; 2002
Uitgeverij Tirion, Baarn
ISBN 90 5210 473 5

Ganzen, grazers op trek langs de vorstgrens
B. Ebbinge & H. Dekkers; 1997
Uitgeverij Schuyt & Co., Haarlem
ISBN 90 6097 446 8


Groeten, Adri Clements
Telpost Schor van Sint-Annaland
Mijn waarnemingen + Foto's

Sando

Sander Terlouw
Natuur- en Vogelwacht Biesbosch
http://www.vogelwacht.eu
http://www.vwgbiesbosch.org

bramborkent

Ik wil binnenkort wat literatuur aanschaffen over de vogeltrek. Ik heb op internet de volgende boeken gevonden. Welke van de volgende boeken zijn echte aanraders? Kan iemand advies geven?

1) Atlas van de vogeltrek, Jonathan Elphick, Tirion, Baarn, 2007
2) The migration ecology of birds, Ian Newton, Academic Press, 2007, 984p.
3) Bird migration: a general survey, Peter Berthold, Oxford University Press, 2001, 272p.
4) How birds migrate, Paul Kerlinger, Stackpole books, 2009, 272p.
Vriendelijke groet,
Bram Borkent

martinharskamp

Citaat van: borkent op september 10, 2009, 09:15:52 AM
Ik wil binnenkort wat literatuur aanschaffen over de vogeltrek. Ik heb op internet de volgende boeken gevonden. Welke van de volgende boeken zijn echte aanraders? Kan iemand advies geven?

1) Atlas van de vogeltrek, Jonathan Elphick, Tirion, Baarn, 2007
2) The migration ecology of birds, Ian Newton, Academic Press, 2007, 984p.
3) Bird migration: a general survey, Peter Berthold, Oxford University Press, 2001, 272p.
4) How birds migrate, Paul Kerlinger, Stackpole books, 2009, 272p.

Ik heb alleen de eerste. Er staan wel leuke weetjes in maar ik vind het geen geweldig boek. Grootste nadeel vind ik dat het voor de helft over amerikaanse trekvogels gaat. Ik zou liever een heel boek over de europese trekvogels kopen.


hdijk

Hoi,

Ik ben in het bezit van 1 & 2. De laatste is een enórme pil, maar lees wel vrij makkelijk. Het is zeker aan aanvulling als je meer verdieping (bij de hand) wil (hebben).

Hendrik Jan
Hendrik Jan van Dijk

Adri Clements

De vliegkunst in het dierenrijk E.J. Brill, Leiden, 1950
Boekje is meer dan 'n halve eeuw oud, toch staan er een aantal praktische zaken in over het fenomeen 'vliegen', hoe krijgt een vogel dat voor elkaar? In het boek wordt dit o.a. vanuit natuurkundig perspectief, met de nodige schematische voorstellingen en formules, uitgebreid behandeld. Leuk om eens door te nemen!
Groeten, Adri Clements
Telpost Schor van Sint-Annaland
Mijn waarnemingen + Foto's

HPM

#9
Dan nog maar een ouwetje. 'Vogels onderweg' van Luuk Tinbergen (vooral de latere
bewerking door Ab Perdeck). Zal wel niet meer worden herdrukt, maar tweedehands
zonder probleem voor enkele euro's te vinden. Hier en daar een tikkeltje verouderd,
maar volgens mij voor starters nog steeds een uitstekende introductie in de vogeltrek
door twee van onze grote mannen.

INHOUD
- Woord vooraf
- De gelegenheid die vogels ons bieden
- Voorjaar op Texel
- De grote stuwbanen van de herfsttrek
- Stuwingen in het binnenland
- Wind en trekhoogte
- Geheime vinkentrek
- Standaardrichting en navigatie
- Oriëntatieproeven
- Slappe en drukke trekdagen
- De trekdrang in de loop van het jaar
- Schaarse en rijke jaren
- Trek en levenskans
- Eenzame en gezellige trekkers
- Trekwaarnemingen
- Vogeltrek het jaar rond
- Aanbevolen literatuur
- Aanhangsel : Vluchtkenmerken van zangvogels; Lokroepen van trekkers; Trekkaarten

Herman van der Meer

Adri Clements

Interessant voor het komende voorjaar:
www.migraction.net vogeltrek over Frankrijk

met dank aan Arjan Boele (telpost de Horde, Lopik)
Groeten, Adri Clements
Telpost Schor van Sint-Annaland
Mijn waarnemingen + Foto's

Gerard Troost

Citaat van: Sando op april 22, 2009, 12:45:51 PM
Bovenaan wordt nog de oude site van BAMBAS gemeld. De nieuwe is:
http://public.flysafe.sara.nl/bambas/migration/index.php

GrtXz,

Kan dat bovenstaande overzichtje aangepast worden?
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

Vincent Hart

Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers


Adri Clements

Zeer interessant... trektellen in 1919!
http://nou.natuurinfo.nl/website/ardea/ > search > Year: 1919 > OK  bovenste link aanklikken, emailadres opgeven en downloaden.
Groeten, Adri Clements
Telpost Schor van Sint-Annaland
Mijn waarnemingen + Foto's

Adri Clements

HawkWatch International Roofvogeltrek in Noord-Amerika. Veracruz komt ruimschoots aan bod.
Groeten, Adri Clements
Telpost Schor van Sint-Annaland
Mijn waarnemingen + Foto's

HPM


Chris van Turnhout, Erik van Winden, Gerard Troost, Kees Koffijberg & Fred Hustings (2009)
Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen
Limiosa 82:68-78
http://www.trektellen.nl/%5Cdoc%5CLIM822-3_Vanturnhout.pdf


"Tot en met 1993 werden de gegevens centraal ingezameld door de LWVT. Daarna stopte de coördinatie, stortte de deelname in en werd nog slechts op een handvol telposten doorgeteld. Deze gegevens zijn later gedeeltelijk ingevoerd via trektellen.nl. Sinds de start van deze website is de telinspanning sterk toegenomen, net als het aantal telposten. Echter, er is tegenwoordig nauwelijks nog sprake van enige standaardisatie van het veldwerk. Veel tellingen vinden plaats op momenten waarop veel trek wordt verwacht. Weliswaar ligt de nadruk nog steeds op het tellen in de (vroege) ochtenduren, maar op tal van telposten worden geen vaste begin- of eindtijden aangehouden en wordt de post maar een deel van het trekseizoen bezet. Ook wordt er tegenwoordig geen telcirkel gebruikt en worden hemel en horizon veelvuldig (ook) met kijker of telescoop afgespeurd. Soorten en aantallen werden tot voor kort alleen geregistreerd voor de gehele telling, dus niet per uur of kwartier."

"Meer standaardisatie gewenst!
De enorme telinspanning die trektellers elk voor- en najaar leveren resulteert in een omvangrijke dataset die in principe veel mogelijkheden biedt om algemene trekprocessen en veranderingen daarin te ontrafelen. Wat dat betreft ligt er ook na de publicatie van 'Vogeltrek over Nederland' (LWVT & SOVON 2002) nog een scala aan vragen die, al dan niet in combinatie met radarwaarnemingen en zenderonderzoek, op een antwoord wachten. Daartoe behoren ook veranderingen in de omvang en timing van de jaarlijkse trekbewegingen. Onze uitwerking van de recente trektelgegevens laat echter zien dat dergelijke analyses worden bemoeilijkt door het gebrek aan standaardisatie op veel van de momenteel bezette telposten.

Er lijkt tegenwoordig bij veel tellingen sprake van enige fixatie op het scoren van recordaantallen en bijzondere soorten. De invloed hiervan op trends in jaarlijks doortrekkende aantallen is evident: wanneer tellingen meer dan vroeger op momenten van (verwachte) piek-aantallen worden uitgevoerd, waarop door toegenomen kennis en betere communicatie steeds beter kan worden geanticipeerd, zullen de vastgestelde aantallen in principe steeds groter worden. Ook bij veranderingen in timing zou dit een rol kunnen spelen, al is die naar verwachting beperkter dan bij de aantallen.
De bruikbaarheid van de telgegevens zou sterk toenemen indien bij toekomstige trektellingen enige mate van standaardisatie in acht zou worden genomen, in ieder geval tijdens een deel van de tellingen of op een deel van de telposten. Hierdoor ontstaat een meer robuuste dataset met betere mogelijkheden om te corrigeren voor variatie in telinspanning, en kunnen telposten en teldata beter met elkaar worden vergeleken. Een telpost waar consequent 's ochtends vroeg wordt gestart met tellen is immers niet zomaar te vergelijken met een telpost waar soms in de vroege ochtend en dan weer in de middag wordt geteld, waardoor de ochtendpiek van veel soorten al dan niet wordt meegepikt, of met een telpost waar vooral geteld wordt wanneer sterke trek wordt verwacht.

Het ligt voor de hand om bij een keuze voor meer standaardisatie aan te sluiten op de LWVT-werkwijze uit de jaren tachtig. Alleen al het op één lijn brengen van begintijden van de tellingen (half uur voor zonsopkomst), het aanhouden van een minimum duur van een telling (bijvoorbeeld 2.5 uur) ongeacht de trekintensiteit, een regelmatige bezetting van een telpost in de periode augustus-november (minstens één dag per week) en het standaardiseren van de invoer (aantallen per kwartier of klokuur, weersgegevens, aantal actieve tellers) zou een belangrijke verbetering betekenen ten opzichte van de huidige werkwijze."

Herman van der Meer

rinsevdvliet

#17
Goed bezig Herman.
Het beste wat de LWVT heeft gedaan is doodbloeden, iedereen die op zijn/haar telpost graag zo véél mogelijk vogels wil waarnemen zal dat beamen. Terug naar de jaren dat tellers nog de illusie hadden dat er met zichtbare (gestuwde) trek te rekenen valt lijkt mij vrij belachelijk.
Ben benieuwd hoeveel tellers het prima vinden mínder te zien, omdat enkele mensen vinden dat er serieuze wetenschap mee te bedrijven is en laten we eerlijk zijn, wat hebben al die LWVT-teluren opgeleverd: één matig boek.
Iedereen die echt veel telt weet dat de LWVT achterhaald is, sterker door de "geweldige" formule van alleen dat tellen wat je met het blote ook ontdekt heb ik nu geen idee wat er in die tijd echt allemaal gevlogen heeft.
Het lijkt mij dat trektellen vooral leuk moet zijn, ik ken vele tellers die bij een teruggang naar de LWVT-methodes zeker een deel van het plezier in hun hobby kwijt gaan raken.

Er zijn alvast twee (of tien als 't aan Herman ligt) telposten die nu al niet meedoen.

Mvg,
Rinse van der Vliet
PS Opmerkelijk trouwens dat drie van de vijf auteurs, voor zover ik weet, but correct me if i am wrong,  zich niet (meer) actief met trektellen bezighouden. De twee andere die wel regelmatig op een telpost zijn te vinden ken ik een beetje en ik begin mij af te vragen of zij persoonlijk eigenlijk wel achter dit pleidooi staan.

Adri Clements

(Misschien een idee om hier een nieuw topic van te maken?)
CiteerAlleen al het op één lijn brengen van begintijden van de tellingen (half uur
voor zonsopkomst), het aanhouden van een minimum duur van een telling
(bijvoorbeeld 2.5 uur) ongeacht de trekintensiteit, een regelmatige bezetting
van een telpost in de periode augustus-november (minstens één dag per week) en
het standaardiseren van de invoer (aantallen per kwartier of klokuur,
weersgegevens, aantal actieve tellers) zou een belangrijke verbetering betekenen
ten opzichte van de huidige werkwijze."

Dit lijken me redelijke en reële opties om de bruikbaarheid van de data te vergroten. Binnen deze marge blijft er nog genoeg speelruimte over voor gewoon lekker trektellen. Trektellen is voor de een een manier om even niet te denken, voor de ander om te scoren en voor weer een ander een eerste stap in de richting van wetenschappelijk onderzoek doen. En dan zijn er nog een heleboel andere opties.
Het is natuurlijk de bedoeling dat het voor iedereen leuk blijft en dat je tegelijkertijd ook iets kunt met de data. Binnenkort hoop ik af te studeren, indien er tips zijn, dit onderwerp biedt wel aanknopingspunten denk ik.

Groeten, Adri Clements
Telpost Schor van Sint-Annaland
Mijn waarnemingen + Foto's

HPM

Ik had er niet bij stilgestaan maar had het natuurlijk wel kunnen verwachten dat dit discussie zou kunnen opleveren. Ik moest aan het artikel denken door een discussie in 'Zeevogels vandaag', ook al heeft het daar niet direct mee te maken. Ik dacht dat het hier het beste paste maar misschien is verplaatsen naar een eigen topic (Standaardisatie trektellingen) waar zonder problem gediscusieerd kan worden toch wel nuttig. Er is best het een en ander (meer) over te zeggen.
Herman van der Meer

hmbes

Moet je je voorstellen: trektellen.nl gestandaardiseerd, volgende stap: waarneming.nl gestandaardiseerd.
De (wel heel goede) statisticus die nuttige gegevens uit trektellingen heeft gehaald, gaat nu het zelfde met waarnemingen doen. Dus: alleen bijzondere soorten, waargenomen van 09.00 tot 18.00 tellen mee. Alleen waarnemingen die op zeker én goedgekeurd staan tellen mee. Nee, nog beter, alleen waarnemers die geregistreerd zijn als betrouwbaar (trefzeker) mogen meetellen.

Goed idee. Groet Huug

Gerard Troost

Citaat van: Adri Clements op november 28, 2011, 22:39:17 PM
(Misschien een idee om hier een nieuw topic van te maken?)
CiteerAlleen al het op één lijn brengen van begintijden van de tellingen (half uur
voor zonsopkomst), het aanhouden van een minimum duur van een telling
(bijvoorbeeld 2.5 uur) ongeacht de trekintensiteit, een regelmatige bezetting
van een telpost in de periode augustus-november (minstens één dag per week) en
het standaardiseren van de invoer (aantallen per kwartier of klokuur,
weersgegevens, aantal actieve tellers) zou een belangrijke verbetering betekenen
ten opzichte van de huidige werkwijze."

Dit lijken me redelijke en reële opties om de bruikbaarheid van de data te vergroten. Binnen deze marge blijft er nog genoeg speelruimte over voor gewoon lekker trektellen. Trektellen is voor de een een manier om even niet te denken, voor de ander om te scoren en voor weer een ander een eerste stap in de richting van wetenschappelijk onderzoek doen. En dan zijn er nog een heleboel andere opties.
Het is natuurlijk de bedoeling dat het voor iedereen leuk blijft en dat je tegelijkertijd ook iets kunt met de data. Binnenkort hoop ik af te studeren, indien er tips zijn, dit onderwerp biedt wel aanknopingspunten denk ik.
Voor alle duidelijkheid. Er zijn hele volkstammen die al allerlei vormen van standarisatie doen. Er zijn veel mensen die per uur of kwartier invullen. De meeste mensen tellen 's ochtends enz., hoogste bezetting is in het weekend enz.
Natuurlijk willen we allemaal zoveel mogelijk vogels zien, waarom zitten we anders allemaal buiten als het "goed weer" is. Máár er zijn ook mensen die "gewoon" de vogeltrek willen volgen, en helemaal niet geinteresseerd zijn in veel vogels (huh?!). Als we die met een paar tips op een goede manier kunnen helpen om samen een mooi plaatje te krijgen is iedereen blij toch? En Rinse: ik vraag helemaal niets van je hoor, ik zou niet durven ;) Maar als andere mensen het leuk vinden om wél keurig altijd 2,5 uur te tellen, ach, wat maakt het uit?
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

HPM

Ik suggereer nog maar een keer om dit tekvogelonderwerp af te splitsen want in een topic met een verzameling literatuur past discussieren niet zo goed.
Herman van der Meer

Adri Clements

http://www.raptormigration.org/MEDRAPTORS-papers.htm

Waslijst aan wetenschappelijke artikelen over roofvogeltrek in het Middelandse zee gebied.
Groeten, Adri Clements
Telpost Schor van Sint-Annaland
Mijn waarnemingen + Foto's

HPM


Jelena Kralj, Sanja Barišic', Vesna Tutiš, Davor C'ikovic' (2013)
Atlas selidbe ptica Hrvatske
Croatian Bird Migration Atlas

Gebaseerd op alle terugmeldingen/aflezingen van geringde vogels sinds 1910.
In het Croatisch, maar bij elke soort een Engelse samenvatting en een Engelse onderschriften bij de kaarten en grafieken.
https://drive.google.com/file/d/0BxSjXrwvGU3bUVFZRGttd0ZTYkk/edit?pli=1
(PDF, 20 Mb, 265 p.)
Herman van der Meer

m.dijksterhuis


frankneijts

Misschien al s ergens genoemd maar bij deze kwaliteit neem ik dat risico van dubbeling heel graag:

http://www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektelmodule/

Klasse van die Belgen!
Groeten,

Frank

"When logic and proportion have fallen sloppy dead...
Remember what the dormouse said: feed your head!"
Grace Slick in 'White Rabbit'

pdeknijff

Deze week "Flight identification of European passerines" van Thomasz Cofta ontvangen. Tjokvol informatie, met siluetten, trekgedrag, foto's en erg veel tekeningen. Deze laatste zijn volgens mij computertekeningen, waardoor altijd een beetje "vlak" en iets gestileerd, maar wel erg effectief.
Via een QR code link je naar een site met erg veel trekroepjes. Ik had deze liever als gehele set downloable gehad, maar beter dan niets.
Volgens mij op dit moment het beste op dit gebied en zeer de moeite waard.
Met vriendelijke groet,

Peter de Knijff