Lynx als vossenregulator

Gestart door Peter Lubbers, november 13, 2005, 17:28:41 PM

Vorige topic - Volgende topic

Peter Lubbers

Lynx als vossenregulator...Zin of onzin.
Lynx21

ik zou zeggen zin..
maar dat is grotendeels omdat ik een beetje geobsedeert door lynxen

:gap:  
Jan Bakkers

tekenaar

Grotendeels onzin, maar bij iedere predator-prooi relatie is er een eeuwige discussie wie nu wie reguleerd. Is het aantal predatoren afhankelijk van het aantal prooidieren (m.a.w. afhankelijk van de draagkracht van het gebied) of maakt de aanwezigheid van predatoren dat er minder prooidieren komen. En, als er minder prooidieren zijn, hoe reageren die prooidieren op een verlaagde dichtheid? Vaak zullen de overlevende prooidieren vervolgens gezonder worden (o.a. meer te eten), een hogere individuele overlevingskans hebben en een groter aantal jongen krijgen. Het hangt ook af van welke individuele prooidieren gegeten worden: zijn dat individuen die een marginaal bestaan leden en niet aan de voortplanting toekwamen doordat het totaal aantal van hun soort redelijk hoog was (zo ja: dan heeft de predator geen noemenswaardige invloed op de prooi-aantallen!) of zijn het de top-exemplaren van de soort die de beste plekken bezetten? Is dat laatste het geval: hoe snel worden de opengevallen plaatsen dan ingenomen door soortgenoten van elders? M.a.w. hoe groot is het potentiaal aan 'territorium-ruimte-zoekenden' binnen de soort?

Allemaal vragen waarop het niet eenvoudig is één twee drie een antwoord te geven. In ieder geval zal het van gebied tot gebied en waarschijnlijk ook van jaar tot jaar wat verschillen.

Je kan het ook van een ander kant benaderen: lynxen eten inderdaad soms vossen en wilde katten (en loslopende straathondjes en huiskatten) maar dat maakt maar een klein donderdeel van hun voedsel uit. Hoofdbestanddelen zijn (afhankelijk van het gebied) hazen, konijnen, reeën en hoenderachtige vogels (korhoenders, fazanten). Het aantal vossen wat een lynx per jaar bemachtigd is doorgaands erg klein.

In mijn omgeving komen daadwerkelijk lynxen voor (en andere predatoren). Ze hebben een erg groot territorium en zijn van alle Europese roofdieren het moeilijkste te zien te krijgen. Ik zie dagelijks vossen, vermoedelijk meestal dezelfde exemplaren die op de weilanden en langs een binnenweg op zoek zijn naar muizen en een enkel doodgereden vogeltje. Hoe het ook zij, ondanks de aanwezigheid van de lynx zijn vossen hier algemeen, vermoedelijk minstens zo algemeen als in Nederland.

Vandaar mijn beginopmerking 'grotendeels onzin' en uiteraard met de nodige kanttekeningen.  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/


Freek Verkerk

Lynxen zijn ook voedselconcurrent van de vos. Ze eten ook gewoon hetzelfde als de vos; muizen en konijnen.  Ik denk dat lynxen in een omgeving van vossen wel invloed hebben op het aantal vossen, maar of ze hen helamaal weg zullen vagen weet ik niet, denk ik eigenlijk niet. Ze zijn nu niet in Nederland en de vos wel; dat lijkt me een teken dat de vos beter is aangepast aan de nederlandse omstandigheden. Het ligt niet alleen aan de jacht. B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Guus Peterse

Als het inderdaad zo is dat de Lynx grotendeels hetzelfde eet als de vos, wat schieten we er dan mee op om de vos te laten reguleren door de lynx?
Vraag die daaraan nog vooraf zou moeten gaan: waarom moeten we eigenlijk de vos reguleren? Zijn er daar teveel van? En waarom is dat erg?

Guus
Guus Peterse

Nieuw op mijn weblog: Kaapverdië juli - augustus 2015

Freek Verkerk

Ik heb het onderwerp niet gestart, maar ik kan me indenken dat je tegen de jacht bent en alternatieven zoekt om het aantal vossen niet teveel te laten toenemen, zonder dat je ze dus gaat vergiftigen, met strikken of klemmen, op vossejacht gaat of gaat vangen of gaat afschieten.

Ik heb trouwens geen enkele last van een vos. Maar ik lees wel dat ze huisdieren eten en vuilniszaken openbreken. Volgens mij worden er wel jachtvergunningen voor vossen afgegeven. B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Guus Peterse

Wat ik bedoelde is: stel 'we' willen de vos bestrijden omdat-ie bijvoorbeeld teveel grutto's of jonge lepelaars of wat dan ook opeet, en we doen dat met de Lynx die vervolgens ook grutto's of jonge lepelaars of wat dan ook gaat eten (dit vanwege de opmerking dat ze hetzelfde eten als de vos), wat is dan je winst? Misschien breken lynxen minder vuilniszakken open?

Guus
Guus Peterse

Nieuw op mijn weblog: Kaapverdië juli - augustus 2015

Freek Verkerk

De Lynx is een iets groter dier dan de vos, dus eet ook iets anders.
Ik lees over zijn voedsel:
CiteerLynxen jagen voornamelijk in de schemering. Het zijn geen opportunisten; ze jagen voornamelijk op hazen, reeën en gemzen. Ook knaagdieren, jonge hoefdieren en hoendervogels als patrijs, korhoen en sneeuwhoen worden gegrepen. Een enkele keer worden ook grotere hertensoorten gedood. De meeste dieren, waaronder hazen worden vanuit struiken beslopen. Een groter prooidier als een ree wordt vaak vanuit een hinderlaagboom 'geslagen', waarna het dier in de keel wordt gegrepen. De lynx eet gemiddeld één kilogram per dag.

Ze lijken me iets schuwer en zullen minder in de buurt van mensen zijn.
Dus eigenlijk wat dat betreft wel een verbetering ten opzichte van de vos.
Ze komen hier waarschijnlijk binnen enkele jaren uit zichzelf. Maar verwacht er geen wonderen van in zoverre dat de vossenstand gehalveerd wordt of zo.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Guus Peterse

Hoi Freek

Jij was degene die eerder schreef dat lynxen ongeveer hetzelfde eten als vossen. ('Lynxen zijn ook voedselconcurrent van de vos. Ze eten ook gewoon hetzelfde als de vos; muizen en konijnen.') Als dat helemaal niet zo is, dan is in elk gevaal dat misverstand de wereld uit.
Overigens mis ik in het geciteerde tekstje nadrukkelijk de vos als prooidier van de lynx. Waarmee deze discussie kan worden beëindigd, lijkt me. Want daar was het immers om begonnen.

Guus
Guus Peterse

Nieuw op mijn weblog: Kaapverdië juli - augustus 2015

Freek Verkerk

Guus,

Je hebt grotendeels gelijk. Er is wel enige overlap in menu tussen Lynx en vos; ze eten beide ook knaagdieren (muizen) en sommige vogels. En alhoewel de vos niet was opgenomen bij de prooidieren van de Lynx, is dit dier wel in staat om een vos te doden. Incidentieel zal dat ook wel gebeuren.
Maar om terug te komen op het thema; De lynx lijkt me geen grote regulator voor vossen meer voor reeen.
Als regulator voor de vos is de wolf beter, maar dat is een andere discussie.

Ik denk dat in de OVP de vossen aantallen ook gewoon gereguleerd worden door het voedselaanbod. Net als de grazers gaan ze dood door voedselgebrek. Alleen minder zichtbaar.

Dat weet Pim wel; waardoor de vossen in de OVP sterven.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Guus Peterse

CiteerJe hebt grotendeels gelijk
Freek

Voor alle duidelijkheid: ik heb gelijk noch ongelijk, wat dit betreft. Ik beweer namelijk zelf helemaal niets (hoe laf) maar redeneer slechts vanuit beweringen van anderen. Met name de jouwe.

Guus
Guus Peterse

Nieuw op mijn weblog: Kaapverdië juli - augustus 2015

Guus Peterse

Hoe dat citeren precies werkt, daar ben ook ik nog niet helemaal achter. Het was uiteraard niet Peter Lubbers die ik citeerde, maar Freek.

Guus
Guus Peterse

Nieuw op mijn weblog: Kaapverdië juli - augustus 2015

Peter Lubbers

#13
Beste Freek,

De theorie dat wolven vossen een beter alternatief zijn voor het reguleren
van vossen is volgens de experts niet waar. Ik heb toevallig met de heer van Haaften over deze theorie gesproken en die was er (onderzoeker van grote predatoren die hij is) heilig van overtuigd dat wolven nooit de populatie vossen kunnen reguleren.

Bron: mondelinge toelichting dhr. dr.Van Haaften

Freek Verkerk

Peter,

Over de relatie vossen - wolven.

Ik heb in een film over het Yellow Stone National Park gezien dat Wolven een met een vos vergelijkbaar dier (jakhals ?) aanvielen en opaten. Onderandere hieruit maak ik op dat zij goed in staat zijn vossen te doden. Ik denk dat voor een wolf een vos wel een gevaarlijker dier is dan een ree of jong wild zwijntje, dus zullen vossen minder favoriet zijn.
Het heeft dus ook te maken met over welke verhoudingen we het hebben. Echt helemaal uitroeien zal niet snel gebeuren. Lijkt mij. Maar wat is ook "reguleren".
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Peter Lubbers

#15
Beste Freek,

Wat jij hebt gezien was een aanval door wolven op Coyotes (Canis latrans)
dus niet de Jakhals (Canis adustus) de Coyote is wel de tegenhanger van jakhalzen op het Noord-Amerikaans continent.
De effecten die de coyotepopulatie ondergaat sinds de herintroductie
van de wolven in Yellowstone zijn niet als referentiekader te gebruiken voor
de theorie dat wolven vossen kunnen reguleren.
En dat kan niet om dit simpele feit:

Coyote:   Roedeldier

Vos:        Solitair levend

Wanneer wolven een Coyote (of Coyotes) prederen heeft dat omdat de Coyote net als de wolf een roedeldier is direct gevolgen voor het roedel omdat die functioneert als een sterk hierarchische eenheid waarin ieder zijn plaats kent.
Deze structuur is van vitaal belang voor hun functioneren
Het verlies van een of meerdere dieren heeft dus direct negatieve gevolgen voor
de groepsstructuur als functionerende eenheid. Nog erger is het als bijv. een van de leiders in het roedel het alfa-mannetje/ vrouwtje wordt gepakt door een predator omdat dan het hele roedel in iedergeval geruime tijd gevaarlijk slecht functioneert als eenheid-denk aan bijv. de strijd om het nieuwe leiderschap en de onrust die daarmee gepaard gaat- Dus heeft predatie van een Coyote door predatoren hier duidelijk aanwijsbare invloed omdat het dier functioneert in een team zoals in jouw voorbeeld van Yellowstone het geval is.

Wanneer nu een Vos gepredeert wordt door een predator treden die gevolgen voor de soort ansich niet op. Het enige effect op de populatie is dat er een andere vos de ander zn  territorium snel weer opvult (vossen zijn erg territoriaal).
Vossen zijn door hun soliatire leefstrategie dus niet zo kwetsbaar als soort alswel de Coyote. + vergeet ook niet dat bij het geval van Wolf-Coyote interactie er ook nog het geval is van gedeeltelijke voedselkeuze-overlap tussen de 2 soorten (voedselconcurrentie) plaats vindt. nog eenpunt die de Coyote parten kan spelen. De Vos heeft hier door zijn voedselkeuzeelijk geen last.

Geraadpleegde Bron: dhr. dr van Haaften

Freek Verkerk

OK,

Ik wist niet meer om welk dier het precies ging, maar coyote herinnerde ik mij later ook weer. Mooi verhaal over die roedel structuur trouwens; wist ik niet!

Ik heb ook even nagedacht en als ik terugdenk aan die beelden van die wolven die die coyote pakten dan denk ik dat in een open vlakte dit soort dieren (Coyote en ook de vos) geen schijn van kans hebben tegen wolven; die snelheid, kracht en teamwork van de wolven; de vos wordt van de vlakte weggevaagd! Slechts als de vos kan ontsnappen richting bos of zo maken ze een kans, maar in de OVP; weinig kans. Zo snel kunnen er ook geen nieuwe vossen komen.

Uiteraard hangt het ook een beetje samen met de alternatieven voor de wolf. Met een volle maag laat hij de vos gewoon lopen uiteraard.

En doe de groeten aan die dhr. dr van Haaften. :duim:  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Sam de berenkenner

Lynx is zeer zeker wel in staat om vossen te reguleren ELmar!
Definetely jes!!

Sam Bansink

Freek Verkerk

CiteerLynx is zeer zeker wel in staat om vossen te reguleren ELmar!
Definetely jes!!

Sam Bansink

Sam heb je links naar verhalen op internet die dit bevestigen? Het is een interessante theorie, want de vos is op de een of andere manier niet populair in NL en dan zou de komst van de Lynx zeer welkom zijn.

En dat is dan ook een bijkomende vraag. Als ze gedeeltelijk hetzelfde eten is de komst van de lynx dan wel een verbetering voor de situatie.

Hoe staan jullie tegenover een experiment om de (een) lynx (met een zender om) in NL te introduceren om dat eens te laten onderzoeken.

Want als een lynx net zo schadelijk is als de vos kunnen we misschien direct jachtvergunningen afgeven.
(Dit is gedeeltelijk een provocatie om de gedachtengang wat te prikkelen)
B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

tekenaar

Hebben jullie mijn stukje nou gelezen of niet?  :censored:

Lynxen zouden in Nedeland erg veel problemen geven omdat ze in staat zijn VOLWASSEN schapen te vangen/doden. Dit is met name een probleem in Frankrijk waar ze helemaal niet blij zijn met de in buurland Zwitserland uitgezette Lynxen. Oplossing is alle schapen snachts op stal te zetten, maar dat vraagt wel een kultuuromslag. Ik denk dat de lynxen vergiftigd zullen zijn voordat dit gedaan zou worden.  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Peter Lubbers

#20
Wat die vossenregulatie betreft:

Lynxen pakken regelmatig vossen (Jura Frankrijk).

Maar wat beterft de vraag of ze de stand reguleren nee absoluut niet het geval.
en waar dit wel het geval is (vertel het me maar) is het ecosysteem wel erg naar de knoppen! Stel je voor een lynx die meer vossen weet te vinden dan konijnen, hazen, ree(kalveren), muizen etc.

Nee ook de lynx net zomin als de wolf dat kan (kon) reguleert de vossenpopulatie.

Groeten Peter Lubbers

Pim

Zal ik jullie eens wat schokkend zeggen:
"die vossen in de Oostvaardersplassen reguleren zichzelf en er zijn meer dan genoeg ganzen om vele vossenbuikjes te vullen..."

Grappig die natuur zolang je het maar met rust durft te laten!

gegroet,

Pim Julsing
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Peter Lubbers

Beste Pim,

Dat van die vossen in de ovp is niets schokkends. Heeft gewoon te maken met het feit dat vossen zeer territoriaal zijn en dus niet meer vossen toe laten.
Hoewel de voedseltoestand veel meer toelaat!!

Groet Peter

tekenaar

Met de kanttekening dat vossen bij hoge populatiedichtheid de neiging hebben nog een jaartje bij hun ouders te blijven hangen waardoor het aantal in een territorium wat hoger uitkomt dan 2 of 3. Maar dat is uiteraard niet hetzelfde als een 'onbeperkte toename'.  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Freek Verkerk

Een beetje logisch doorredenerend vraag ik me af wat er met het vossen overschot gebeurt. Die dieren gaan dus door de reeenpoortjes de OVP uit en de vrije wereld in?
Via de ecologische structuren naar die gebieden waar ze door jagers weggeschoten worden?

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Peter Lubbers

#25
Beste Freek,

Zodra jonge vossen voor zichzelf moeten zorgen is het inderdaad zo dat een territorium een eerste verieste is. De vossen gaan dan dus ook aan de wandel.
Zodra een vos sterft is zijn plekje al gauw weer ingenomen door een soortgenoot.

Nog even iets ander over vossenregulatie: Rabies
is er toe in staat om vossen te decimeren totr bijv. 25% van de oospronkelijke situatie! Dit is een fenomeen die we vooral in het oosten van europa veel zien
de populatie neemt af (Rabies) om daarna weer toe te nemen waarna de Rabies binnen 3/5 jr. weer toeslaat. Cyclische regulatie dus

Groet Peter Lubbers