Tapen

Gestart door davidrietveld, december 14, 2015, 14:14:48 PM

Vorige topic - Volgende topic

davidrietveld

Vanmorgen bij de inmiddels bekende velduilen was er iemand constant een uilenroep aan het afspelen. Ik heb begrepen dat dit verstorend kan zijn voor vogels en vraag me ook sterk af of dit mag dan wel of dit schadelijk is?
Vr. Groet,
David Rietveld

SlechtValk

#1
Tapen kan inderdaad vogels verstoren en het verstoren van "nesten, nestenholen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort" (Flora- en faunawet artikel 11) (wat betreft vogels wordt hieronder verstaan: "alle van nature op het Europese grondgebied van de Lid-Staten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels" (Flora- en faunawet artiekel 4b)) is technisch gezien inderdaad wettelijk verboden. Vraag is natuurlijk wel, welke BOA er voor dit tapen een bon uit zal schrijven...

Hoe schadelijk het is, ligt natuurlijk aan de situatie. Tapen in een territorium van een vogel, tijdens de broed-/paarvorminsperiode zal hoogstwaarschijnlijk meer hinder/schade opleveren dan in een periode waar van broeden/paarvorming/opgroeien jongen geen sprake is. Waarbij vernoemde schade over het algemeen zal bestaan uit stress voor de betreffende vogel (met mogelijk negatief broedresultaat tot gevolg), tot het verlaten van het broedgebied/broedsel.

Als je denkt dat het storend kan/zal zijn kun je in eerste instantie deze persoon er natuurlijk op aanspreken, al kan ik me voorstellen dat je dit niet zo heel snel zal doen... Medestand zoeken bij andere mensen in de omgeving (en gezamelijk aanspreken) kan dan misschien een optie zijn...
Met Vriendelijke Groeten,
SlechtValk (a.k.a. Stefan)


Na de paartijd gaan de vogels trekken.