KENIA 1 - Lake Naivasha

Gestart door Rick van der Weijde, augustus 31, 2004, 12:11:58 PM

Vorige topic - Volgende topic

Rick van der Weijde

Zoals beloofd zal ik het een en ander uit het Afrikaanse delen met hen die hierin geïnteresseerd zijn. Graag hoor ik ook de verhalen van mensen die op dezelfde lokatie zijn geweest, of soort gelijke dingen hebben meegemaakt...

Op 10 juli dit jaar land 'mijn' vliegtuig in Nairobi. Tijdens mijn langdurig verblijf vorig jaar had ik een aantal vrienden gemaakt, die mij dit keer ook stonden op te wachten op het vliegveld. Samen met een vaste vogelvriend en ons Keniaanse gezelschap reizen we van Nairobi af de Great Rift Valley in richting Naivasha. Ik heb het zelfde huisje gehuurd als waar ik het voorgaande jaar gewoond had.
Het huisje is niet slecht gelegen in Crayfish Camp, Sout Lake Road, met een achtertuin grenzend aan Lake Naivasha.

Ofschoon het geen Nationaal Park is, omsloten is met Nederlandse bloemenkwekers en de dichtheid aan lodges en kampeerterreinen lager ligt dan in andere streken van Kenia, mag ik zeggen dat dit voor vogelaars zeker een niet te missen lokatie is. Van alle lokaties die ik in Kenia heb bezocht, heeft Lake Naivasha de langste soortenlijst. Dit is ongetwijfeld ook te danken uit het feit dat ik hier verreweg de meeste dagen heb doorgebracht  ;)

Zittend in de achtertuin van het kamp, met een doorkijk tussen de meters dikke papyruszone laten vogels zich duidelijk zien. Het water staat veel hoger dan een jaar eerder, slik is er nauwelijks meer te vinden en de vele tientallen steltlopers die ik er gewend was te zien, waren in geen velden of wegen te bekennen. Een aantal vaste vogels waren er wel te zien: Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Koereiger, een aantal Ralreigers, Blauwe Reiger, Purperreiger, Reuzenreiger, soms een Zwartkopreiger, vele Bonte IJsvogels, meestal 2 Malachietijsvogels, Roze Pelikanen, Kleine Pelikanen, Dodaars, Witborstaalscholver, Afrikaanse Dwergaalscholver, Hottentottaling en uiteraard de machtige AFRIKAANSE ZEEAREND.
Op het kamp zelf zijn het de vele tientallen Driekleurglansspreeuwen, Blauwe Langstaartglansspreeuwen, Witkapbijeneters en een enkele Vorkstaartscharrelaar die tot de verbeelding spreken.

Een veel bekender kamp, iets verderop aan dezelfde weg, is Fischerman's Camp. Onder de toeristen is deze in ieder geval veel bekender. Persoonlijk trekt dit kamp me niet zo. Aangezien deze bekender is onder toeristen, kom je eigenlijk alleen die Kenianen tegen die je van alles trachten aan te smeren. Achtervolgens toe, je niet met rust latend kun je niet eens een rondje over het kamp heen lopen zonder een stoet van ten minste vijf Kenianen achter je aan. Althans dat is mijn ervaring. Voordeel van Crayfish Camp is dat deze vooral bekend is onder de Kenianen zelf! Je vind er dus geen 'werkende' Kenianen die je souveniers trachten aan te smeren, maar meer Kenianen die uit de sleur van het dagelijks leven aldaar weg trachten te vluchten en een drankje komen drinken in de bar.
Toch is een bezoek aan Fischermans Camp zeker de moeite waard. Naast de eerder genoemde soorten die langs het hele meer zitten, vind je op Fischermans Camp onder andere Afrikaanse Hop, Zwartteugelbabbelaar, Zwartmasker-, Fischers en Fischers x Zwartmaskeragapornis (deze laatste verreweg de algemeenste... Valt zelfs niet mee om de volbloedvogels te zien...). Hoogtepunt van het kamp is een koppel GRIJZE OEHOES dat in een der bomen roest...

Qua zoogdieren is Fischerman vooral goed voor het zien van Groene Meerkatten en Franjeapen. Deze laatste laten zich ook heel goed zien (waar ze ook worden gevoerd) bij Elsamere Field Study Centre, 9 kilometer verder langs dezelfde weg. Uiteraard bevat het meer zelf vele tientallen Nijlpaarden die zich ook uitermate goed laten bekijken, en fotograferen. Voorzichtigheid is echter wel geboden, want op het land zijn deze dieren snel, chagrijnig en uitermate gevaarlijk. Een aanvaring van een Nijlpaard met onze auto, deed onze auto uit elkaar vallen...  :lol:

De volgende vogelsoorten heb ik aan Lake Naivasha gezien (april-juli 2003; juli-augustus 2004); 'specialiteiten' (dat wil zeggen soorten die ik niet of nauwelijks elders gezien heb) zijn cursief, zeldzaamheden zijn dikgedrukt.

Roze Pelikaan, Kleine Pelikaan, Dodaars, Fuut (2), Witborstaalscholver, Afrikaanse Dwergaalscholver, Kwak (5), Woudaap (3), Koereiger, Ralreiger, Madagaskarralreiger (1), Kleine zilverreiger, Grote Zilverreiger, Middelste Zilverreiger, Madagaskarzilverreiger (1), Reuzenreiger (meestal 1-2), Purperreiger, Blauwe Reiger, Zwartkopreiger, Hamerkop, Afrikaanse Nimmerzat, Afrikaanse Maraboe, Heilige Ibise, Hadada-Ibis, Zwarte Ibis, Afrikaanse Lepelaar, Kleine Flamingo, Nijlgans, Spoorwiekgans, Knobbeleend (4), Roodsnavelpijlstaart, Hottentottaling, Geelsnaveleend, Zomertaling (1 vrouwtje), Geelsnavelwouw, Grijze Wouw, Afrikaanse Zeearend, Witruggier (4 overvliegend), Afrikaanse Bruine Kiekendief , Gabarhavik, Shikra, Kaalkopkiekendief, Wespendief (1 juv in zomer is vrij zeldzaam), Augurbuizerd, Buizerd, Afrikaanse Zwarte Kuifarend, Lannervalk, Hildebrandts Frankolijn, Roodborstral, Zwart Porseleinhoen, Smaragdpurperkoet (3), Afrikaanse Waterral (2), Knobbelkoet, Waterhoen, Afrikaanse Waterhoen (2), Afrikaanse Jacana, Grijze Kroonkraanvogel, Steltkluut, Smids Plevier, Sporenkievit, Langteenkievit, Kroonplevier, Herdersplevier, Driebandplevier, Bontbekplevier, Kaspische PLevier, Kemphaan, Oeverloper, Bosruiter, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Poelruiter, Kleine Strandloper, Temmincks Strandloper (1), Krombekstrandloper, Grutto (4), Watersnip, Afrikaanse Snip, Grijskopmeeuw, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Heuglins Meeuw (1), Lachstern, Witvleugelstern, Witwangstern, Reuzenstern (1),Afrikaanse Papegaaiduif, Guineaduif, Smaragdvlekduif, Tamboerijnduif, KaapseTortel, Roodoogtortel, Palmtortel, Fischers Agapornis, Zwartmaskeragapornis,Hybride Fischers x Zwartmaskeragapornis, Kuifkoekoek (juveniele vogel gevoerd door een Driekleurglansspreeuw, duidt op broedgeval), Koekoek, Heremietkoekoek, Zwarte Koekoek, Klaas´ Koekoek, Wenkbrauwspoorkoekoek, Afrikaanse Bosuil, Grijze Oehoe (2), Horusgierzwaluw, Geschubde Berggierzwaluw, Nyanzagierzwaluw, Gestreepte Muisvogel, Blauwnekmuisvogel (1) (landelijk gezien totaal niet zeldzaam, maar rondom Lake Naivasha zeker wel...), Bonte IJsvogel, Afrikaanse Reuzenijsvogel, Malachietijsvogel, Afrikaanse Dwergijsvogel, Witkapbijeneter, Vorkstaartscharrelaar, Groene Boomhop (broedgeval vastgesteld), Afrikaanse Hop, Grijze Tok, Witkopbaardvogel, Kleine Honingspeurder, Afrikaanse Draaihals , Nubische Specht, Grijsgroene Specht, Kardinaalspecht, Roodnekleeuwerik, Roodkapleeuwerik, Somalische Kortteenleeuwerik (1), Kaapse Rotszwaluw, Vale Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Roodstuitzwaluw, Moskeezwaluw, Boerenzwaluw, Roodkruinzwaluw, Witkopkamzwaluw overvliegend mannetje (totaal buiten areaal binnen Kenia), Afrikaanse Bonte Kwikstaart, Kaapse Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Savanne- of Kaneelpieper, Roodschouderrupsvogel (weer een vogel te veel naar het westen afgedwaald, vrouwtje), Grauwe Buulbuul, Kaapse Lawaaimaker, Kaapse Lijster, Bruine Miertapuit, Kaapse Rietzanger, Kortvleugelkarekiet , Kleine Karekiet, Rietzanger, Snor (1) (heel herkenbare zang gehoord... vogel jammerlijk niet gezien - zou 3e of 4e waarneming zijn van Kenia), Moerasstruikzanger, Acacia-Apalis, Fitis, Roodteugelkrombek, Senegalese Krombek (1) zuidelijk afgedwaald exemplaar (trok op met Roodteugelkrombek), Geelbuikeremomela , Zwartruggraszanger, Eminiazanger, Blaatcamaroptera, Geelborstapalis, Bergdrongovliegenvanger, Kaapse Vliegenvanger, Afrikaanse Paradijsmonarch, Zwartteugelbabbelaar, Pijlpuntbabbelaar, Witbuikmees, Geelbuikkapokmees, Bronzen Honingzuiger, Goudvleugelhoningzuiger, Tacazzehoningzuiger, Amethisthoningzuiger, Mariccohoningzuiger (1 vrouwtje), Purperbandhoningzuiger (2) te ver westelijk gezien het areaal binnen Kenia, Hunters Sunbird, Ornaathoningzuiger, Halsbandhoningzuiger, Gekraagde Klauwier, Grijsrugklapekster, Grauwe Klauwier, Ethiopische Fiskaal, Zwartkruintsjagra, Bruinkoptsjagra, Spookklauwier (2), Fluweeldrongo, Schildraaf, Kaapse Roek, Maskerwielewaal, Roodsnavelossenpikker, Roodvleugelspreeuw, Blauwe Langstaartglansspreeuw, Amethistspreeuw, Driekleurglansspreeuw, Lelspreeuw, Keniaanse Roestmus, Huismus, Grijskopmus, Grote Textorwever, Brilwever, Baglafechtwever, Dikbekwever (1), Speke's Wever, Roodbekwever, Scharlakenwever, Spiegelwidavink, Blauwfazantje, Purpergranaatastrild, Vuurvinkje, Donkerrode Amarant, Sint-Helenafazantje, Teugelastrild, Dominicanerwida, Langstaartstaalvink (2)[/b], Zwavelkanarie, Mozambiquesijs, Witbuikkanarie (2), Dunbekkanarie, Geelstuitkanarie, Gestreepte Kanarie, Acacia-gors.

De volgende zoogdiersoorten heb ik aan of in Lake Naivasha gezien; 'specialiteiten'(dat wil zeggen soorten die ik niet of nauwelijks elders gezien heb) zijn cursief.
Groene Meerkat, Franjeaap (2 groepen... eerste groep van 6 dieren, tweede groep van 7), Elandantilope, Impala, Masaigiraffe, Steppezebra, Defassawaterbok, Nijlpaard en Witstaartmangoeste.

Zoals gezegd heb ik erg veel tijd besteed aan Lake Naivasha. Een ieder die er slechts een of twee dagen ziet, zal waarschijnlijk genoegen moeten nemen met iets minder... :P

Ik denk dat mijn verhaal lang zat is zo...  :wacko:
Als het verveelt meld het even, want dan laat ik andere verhalen achterwegen... ;)

Ik hoop in ieder geval dat iemand er wat aan heeft.

Groet,
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Vlindertje

Erg leuk om te lezen, Rick! Goed geschreven!
Ook al heb ik niet erg veel kennis van vogels, vind het toch leuk om te lezen.
Ben zelf ook in Kenia geweest, echter niet Lake Naivasha bezocht.
Krijg helemaal zin om terug te gaan bij het lezen van jouw verhaal!  B)
Zo te horen is Lake Naivasha zeker een bezoek waard.

Groetjes
Vlindertje, alias Els

thijs

Zeker een leuk verhaal!
Al die namen waar ik nog nooit van gehoord heb, lijkt me echt leuk om daar te gaan wandelen. (of is het daar te heet voor?)
Het verste waar ik ben geweest is Spanje, ook leuk, maar al die namen ken je toch al,(koereiger, hop, bijeneter, flamingo, dwergstern enz.) en daar zeker niet(als je voor de eerste keer gaat).
Verder mag je van mij best meer schrijven hoor. :duim:

Thijs
Thijs Udo
VWG Alkmaar

Rick van der Weijde

Hitte valt reuzemee daarzo. Rift Valley kent niet zo erg die extremen als je van Kenia zou verwachten. Zeker langs de rand van het water, wordt het nooit echt snikheet. In deze tijd van het jaar is het bovendien winter, en wordt het sowieso niet warmer dan een graad of 25.

Spanje ben ik dan nog nooit geweest  ;)
Staat zeker nog wel op mijn verlanglijstje... maar ja je ken niet alles in 1 jaar he?
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

thijs

Dan is het in Spanje nog warmer.
Daar moet je 's ochtends om 5 uur op en om half 8 weer terug, want dan is het 30 à 35 graden. In spanje zijn de zoutmeren leuk, met kluten, steltkluten, broedende dwergsterns vlak voor je neus, kuif en theklaleeuweriken, roodkopklauwieren, maar het leukste was of 3 klapeksters op een wegwijzer :D , of een boer die koereigers moest verjagen, omdat er te veel waren :P  Verder zijn flamingo's leuk, maar vliegend zijn ze nog veel mooier, helaas heb ik dat maar een keer gezien.

Thijs
Thijs Udo
VWG Alkmaar

Rick van der Weijde

Voor flamingo's heb ik in Kenia ook wel een aantal meren bezocht wat zeker de moeite waard is. Crater Lake ong 300, Lake Nakuru rond de 100.000 exemplaren, Lake Elementeita rond de 250.000, en toppunt Lake Bogoria tot 2.000.000 exemplaren!!!  :blink:  :wacko:  :P
Maar je noemt toch een aantal soorten op die ik nog nooit gezien heb... Roodkopklauwier, Kuif- en Thecklaleeuweriken... Lijkt me toch wel errug leuk hoor... Al heb ik met mijn Keniaanse lijst ook geen klagen hoor  ;)  
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Vlindertje

Ik ben trouwens wel in Rift Valley geweest, Lake Baringo. Het uitstapje naar Lake Bogoria heb ik gemist, was beetje ziek. Maar hoorde enthousiaste verhalen van de vogelaars die wel waren geweest.
Ik was trouwens ook erg onder de indruk van de vlinders die ik tijdens de reis heb gezien. Heb je daar ook wat van gezien?

Groetjes

Vlindertje, alias Els

Rick van der Weijde

Zo zeker wel. Een aantal plaatsen waren erg productief wat vlinders betreft. In Kakamega Forest en Arabuko-Sokoke zag je zelfs meer vlinders dan vogels. Alle formaten, vormen, kleuren en typen kom je er tegen. Ik had van het jaar getracht zo'n vlindergids voor Oost-Afrika aan te schaffen, maar die bleek compleet helemaal uitverkocht. Ik heb aan geen een eigenlijk de naam kunnen plakken. Maar mooi waren ze wel!!! ;)

Groet,
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Vlindertje

Mijn ervaring was ook dat ik meer vlinders zag dat wat anders (vogels, zoogdieren) toen ik in Kakamega was. En ik nam iedere keer uitgebreid de tijd om elke bijzonder mooie vlinder te kunnen vastleggen op foto, tot grote lol van mijn reisgenoten...
Een vlinderboekje van Oost-Africa is mij niet bekend. Ik zou er zeker 1 in mijn bezit willen hebben voor ik weer terug ga. Misschien bij zo'n tweedehands boekenwinkel, hoe heet ie ook alweer... De Plantage ofzo...  :huh:

M.v.g.
Vlindertje, alias Els

Rick van der Weijde

Een goed boek zou zijn: 'The Butterflies of Kenya and their Natural History' van Torben B Larsen. Alle 870 soorten dagvlinders zouden erin beschreven zijn. Maar zoals ik al zei, deze was uitverkocht op het moment dat ik hier navraag van deed.

De Plantage zegt mij eigenlijk niets. Ken wel De Slegte of Donner, maar daar heb ik inderdaad nog niet gezocht. Misschien binnenkort eens even doen...  :lol:

Groet en succes ermee.

P.S. Weet al wanneer je terug gaat dan???
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Vlindertje

#10
Natuurlijk, De Slegte bedoel ik! Hoe kom ik nou weer bij De Plantage??  :blink:
Bedankt voor de tip, ik zal er eens naar op zoek gaan! Weet je toevallig ook of er misschien een vlinderboekje bestaat van Oost-Afrika? Of van heel Afrika?
Vooralsnog heb ik geen plannen op het moment, maar ik hoop deze winter wellicht terug te gaan, maar waarheen precies? Bovendien ligt het ook aan wat ditjes en datjes (financien, werk, enz.). Dusss.... maar als ik een plan heb getrokken ben je de eerste die het hoort!  ;)

M.v.g.
Vlindertje, alias Els

Rick van der Weijde

CiteerBedankt voor de tip, ik zal er eens naar op zoek gaan! Weet je toevallig ook of er misschien een vlinderboekje bestaat van Oost-Afrika? Of van heel Afrika?

Heb ik nog niet van gehoord. Maar als er inderdaad een boek(je) van vlinders van heel Afrika bestaat, moet het of heel enorm dikke pil wezen of een zeer onvolledig geheel. Lijkt mij namelijk dat er nogal wat vlindersoorten in het Afrikaanse voorkomen... ;)

CiteerVooralsnog heb ik geen plannen op het moment, maar ik hoop deze winter wellicht terug te gaan, maar waarheen precies? Bovendien ligt het ook aan wat ditjes en datjes (financien, werk, enz.). Dusss.... maar als ik een plan heb getrokken ben je de eerste die het hoort!  ;)

Aha... Nou dan hoor ik het wel he... :P  :duim:  
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Rick van der Weijde

Zijn zo'n beetje de meeste boeken die ik heb gevonden, al lijken de meeste hiervan ook uitverkocht  :wacko:  Maar misschien dat je er wat aan hebt.

Handguide to the butterflies of Africa van Robert Herbert Carcasson.
The Butterflies of Africa van R. H. Carcasson.
A field guide to the butterflies of Africa van John George, Williams.

The Swallowtail butterflies of East Africa (Lepidoptera, Papilionidae) van R. H. Carcasson.
Fieldguide to the butterflies of South Africa van Ivor Migdoll.
Butterflies of South Africa: a field guide van Mark Williams.
The Butterflies of West Africa van T. B. Larsen.
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Vlindertje

O te gek! Dank je!!
Ik zal gelijk eens op internet gaan zoeken naar deze boeken!
Wie weet....

M.v.g.
Vlindertje, alias Els

Vlindertje

Hmm....niet erg veel te vinden over deze boeken. Wel over vlinders in zuid-africa, maar dat vind ik niet zo interessant....
Een vriendin van me doet reizen begeleiden in Oost-Africa en ze gaat binnenkort weer (Kenia-Tanzania-Zanzibar). Ze zei tegen me dat er een goed boekenwinkeltje op Zanzibar is en dat ze daar eens voor me zou kijken.
Ze zei, grote kans dat ze daar iets hebben. Afwachten maar, ze komt pas in november weer naar Nederland.  -_-

Nogmaals bedankt in ieder geval!

M.v.g.
Vlindertje, alias Els

Rick van der Weijde

Graag gedaan hoor. :duim:

Ben benieuwd waar ze mee terug komt. Ik heb ook nog een aantal vlinderfoto's die op naam gebracht moet worden...

Dus als je in november even niets te doen heb... :P  :D  
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Vlindertje

Ja ik hoop dat ze wat vindt. Ik heb zelf ook wat foto's van vlinders die ik nog geen naam heb kunnen geven. Ik had al tevergeefs gezocht in mijn vlinder encyclopedie, waar vlinders van over de hele wereld instaan.
T.z.t stuur je maar wat foto's en dan kan ik ze wellicht benoemen. Dat is tenminste als ze het bewuste boekje kan vinden.  <_<

Afwachten dus maar  -_-

M.v.g.
Vlindertje, alias Els

Rick van der Weijde

Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

thijs

Rick, ik wil je niet opjagen ofzo, maar ik vind het wel jammer dat je site het nog steeds niet doet...
Heb je enig idee wanneer dat gaat gebeuren?

Thijs Udo
VWG Alkmaar

Rick van der Weijde

De site staat al online, alleen het aantal foto's is zeer beperkt momenteel. Dit komt vooral door het omgooien van het systeem naar een database. Er zit ook nog een aantal dode links het geheel, maar de belangrijkste werken nu.

Het Kenia gedeelte is momenteel nog wel volop in aanbouw. Momenteel nog maar drie of vier parken besproken. Kijk maar of je er al wat op vind, en anders is het simpelweg zaak dat je er regelmatig terugkomt. ;)  ^_^

Groet,
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

thijs

Okè, ik was gaan zoeken bij overige natuur en de alfabetische lijst.
Ik gok dat Roze Pelikanen vrij algemeen zijn in Kenia ;)

Thijs
Thijs Udo
VWG Alkmaar

Rick van der Weijde

Hehe, tis idd niet de zeldzaamste soort. Maar punt is je komt ze niet overal tegen. Eigenlijk alleen bij de wat grotere meren in de Rift Valley. Bij Lake Elementeita broeden ze geloof ik met zo'n 5000 paar, de enige broedplaats naar ik meen in Kenia. Daar ben ik dit jaar echter niet geweest, dus geen plaatjes daarvan. Maar bij Lake Nakuru zaten er idd ook zat... :D  
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

thijs

Citeerde enige broedplaats naar ik meen in Kenia.
Dat valt dan best wel mee.
Maar toch meer dan in Nederland ^_^

Thijs  
Thijs Udo
VWG Alkmaar