CRITERIA - NACHTVLINDERWAARNEMINGEN

Gestart door Elachista, augustus 19, 2020, 12:59:14 PM

Vorige topic - Volgende topic

Elachista

Welkom natuurwaarnemer! Hier treft u de criteria aan van onze nachtvlindervalidatie.Minimale vereisten voor validatie
Nachtvlinders worden vaak 's nachts gezien. Ze kennen verschillende stadia.
Er zijn ook veel verschillende manieren waarop ze kunnen worden waargenomen.

Wij valideren waarnemingen als ze voldoen aan de volgende 3 criteria:
- het stadium is ingevuld (bijv. 'imago' als het een vlinder betreft);
- de methode is ingevuld (bijv.  'op licht');
- vul altijd de tijd in (bijv. 20.00 tot 9.00 's ochtends) zodat helder is in welke nacht uw waarneming is gedaan. Dit màg ook een vaste tijd zijn zoals 23.59u (dit wordt gezien als de nacht van X op X).

Al deze opties zijn ook beschikbaar in ObsMapp maar u moet de extra opties soms even apart openen. Voert u meerdere waarnemingen in? Kies dan de "onthoud" optie zodat alle details ingevuld blijven voor alle vervolgwaarnemingen.

Specialistische soorten
De zogenaamde specialistische soorten zijn soorten die zeer sterk lijken op andere soorten of op grond van uiterlijke kenmerken niet altijd (aan de hand van een foto) op naam te brengen zijn. Op Vlindernet.nl en Microvlinders.nl zijn deze soorten voorzien van een stoplichtsymbool: specialistische soorten worden aangeduid met de rode kleur. Ook op Waarneming.nl zijn diverse zgn. alerts ingebouwd. Wij vragen u dan ook deze weloverwogen adviezen te respecteren. Zo niet, dan heeft de validator het recht de waarneming  :wrong: af te keuren.

Als u voor de determinatie van deze specialistische soorten zelf bijv. microscopisch onderzoek  :micro: heeft uitgevoerd of een deskundige heeft benaderd, dan verzoeken wij u altijd de ondernomen actie of naam van de deskundige in het opmerkingenveld te vermelden.

ObsIdentify
De ObsIdentify optie helpt ons vaak verder bij het determineren. Het is absoluut begrijpelijk dat een volstrekte nieuwkomer niet goed kan beoordelen of ObsIdentify het bij het juiste eind heeft. Hoe gedetailleerder de foto, des te beter de inschatting. We vragen u altijd kritisch te zijn. Hoe grijzer, kleiner en minder sterk getekend een vlinder is, des te groter de kans dat ObsIdentify toch een naam noemt en hier vrij stellig in kan zijn. De voorspelling kan dus voor 95% goed zijn, maar ook voor 95% onjuist zijn. Controleer zelf of de gelijkenis groot is. Wordt u gecorrigeerd door een validator, volg dan dit advies op. ObsIdentify wordt continue verbeterd om de foutjes te verhelpen.

Rupsen of mijnen uitgekweekt, hoe voer ik die nou in?
Als u op (in dit voorbeeld) op 5 maart een rups heeft gevonden van een Agaatvlinder en deze besluit te kweken tot het een vlinder wordt, dan voert u deze waarneming met de datum "5 maart" in. In de toekomst kunt u eventuele foto's van de vlinder aan deze waarneming toevoegen, maar ook eventuele informatie zoals de dag waarop de vlinder tijdens de kweek is verschenen.

Twitchen / vastgehouden dieren voor lijstjes / dubbele waarnemingen
Met elkaar zie je soms de leukste dingen en het komt dan ook voor dat je met elkaar waarnemingen invoert. Wees u ervan bewust dat dan ook de vindplaats en datum in grote lijnen overeenkomt.

Wij adviseren in dit geval de Kopieer waarneming-functie te gebruiken. Daarmee blijft de bronwaarneming behouden en voorkomt het onnodige duplicaat waarnemingen.Waarom duurt validatie zo lang?
Er zijn momenteel zo'n 25 actieve validators die waarnemingen voorzien van een beoordeling. Soms ontvangt u commentaar. Wegens het groot aantal dagelijks ingevoerde waarnemingen is het onmogelijk om waarnemingen allemaal te valideren. Elke goedgekeurde waarneming is er natuurlijk weer één. De validators zijn deskundige amateurs tot specialisten die allemaal op vrijwillige basis actief zijn voor Waarneming.nl. Met andere woorden, ook zij zijn soms drukbezette mensen met een baan en een gezin die proberen zorg te dragen voor kwaliteit.

Waar gaan gevalideerde waarnemingen naar toe?
Als u in uw Waarneming.nl gebruikersaccount heeft aangegeven dat waarnemingen gebruikt mogen worden door andere instanties, dan betekent dat, dat waarnemingen worden opgenomen in landelijke databanken. De landelijke nationale databank voor alle nachtvlinderwaarnemingen heet NOCTUA (lees verder).
Deze databank is in het beheer van De Vlinderstichting en in eigendom van zowel de Stichting EIS en De Vlinderstichting samen. Het is dus van belang dat waarnemingen juist zijn en betrouwbaar zijn voor eventueel wetenschappelijk (vervolg)gebruik.
Waarnemingen gaan soms bijvoorbeeld ook naar terreinbeheerders maar ook overheden kunnen uw waarnemingen inzien, ze kunnen eventueel een rol spelen bij het juist vormgeven van bestemmingsplannen of beheer.

Lijst van validators
Bekijk hier het overzicht van de validators.

Groet,
Tymo