Stage (HBO ca. 3 maanden) provincie Drenthe: wolf en schapen

Gestart door peterv, juni 17, 2015, 09:15:18 AM

Vorige topic - Volgende topic

peterv


[update: Aanmelding aangepast/verschoven naar december en stageperiode verschoven naar 1e helft 2016]
[update 2: in deze stage is inmiddels voorzien]
De provincie Drenthe biedt 1e
helft 2016 2 studenten (samenwerkend koppel)  een stage van ca. 3 maanden (periode indicatief, exacte lengte van de stage kan in overleg worden afgesproken).

Stage (HBO ca. 3 maanden, 2 studenten): anticiperen op de komst van de wolf, nulmeting bij schapen- en geitenhouders in Drenthe.
Omschrijving: in de provincie Limburg is in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar predatie op schapen door hond en vos, als referentie om te kunnen anticiperen op de komst van de wolf en lynx. De link naar het rapport staat onderaan de pagina "wolven en vee" van www.wolveninnederland.nl. De provincie Drenthe wil graag een soortgelijk onderzoek laten uitvoeren. Als basis dient het Limburgse onderzoek dat verder kan worden verbeterd en uitgebreid.
Studenten moeten in staat zijn om te werken met GIS en statistische programma's en beschikken over goede communicatieve vaardigheden om landbouwers te enquêteren. De studenten formuleren adviezen richting schapen/geitenhouders en richting provincie om conflicten met honden/vossen/wolf te beperken.
Het verslag wordt in een rapport verwerkt en resultaten worden gepresenteerd op een bijeenkomst waarvoor de geënquêteerde landbouwers uitgenodigd zullen worden.

Optioneel voor studenten die goed Duits spreken: verkenning bij schapenhouders in aangrenzend Duitsland (omgeving Meppen-Nordhorn waar inmiddels met zekerheid een wolf is aangetroffen).

De exacte stageopdracht wordt in nader overleg geformuleerd en afgebakend.

Belangstellenden kunnen dit vanaf heden kenbaar maken. Stuurt u uw cv met opleiding, ervaring en motivatie voor deze stage uiterlijk 15 december 2015 naar mevrouw H.Vrugteman   h.vrugteman@drenthe.nl
U ontvangt dan omstreeks eind december een reactie van de Provincie Drenthe.
Peter Venema