Zeldzaamheid-indicatie waarneming.nl

Gestart door eddynieuwstraten, februari 05, 2015, 12:04:23 PM

Vorige topic - Volgende topic

August

Citaat van: gardensafari op februari 09, 2015, 07:38:05 AM
Dit zijn de criteria van Folkert

Hierbij de volledige lijst van niet indiensoorten.
Ik zou er voor pleiten om het als volgt te doen:

Zeer zeldzaam gelijk trekken met CDNA indiensoort.
Zeldzaam kleiner maken waarbij de zeldzamere van de huidige lijst samen gaan met degene die vanuit zeer zeldzaam komen
vrij algemeen kleiner maken waarbij dit de echt schaarse soorten worden. dus degene die uit zeldzaam vallen plus de echt schaarse soorten als bonte kraai, buidelmees, kwartelkoning etc
Algemeen is dan de overige groep.

Anders vertaald

Zeer zeldzaam = CDNA indiensoort
Zeldzaam = geen CDNA indiensoort en niet elk jaar gegrandeerd te zien in nl
Vrij algemeen (schaars) = elk jaar in NL te zien, maar een kleine kans deze zelf te vinden (om deze te zien moet je dus vaak twitchen)
Algemeen = Elk jaar door iedere vogelaar (met de juiste kennis) wel zelf te vinden.

Met alle respect, maar ik zie daar weinig wetenschappelijks in. De zeldzaamheid wordt volledig gebaseerd op de zichtbaarheid voor vogelaars. Sommigen hebben het al vaker gezegd: een dier is zeldzaam of niet. Daar heeft de kans om hem te vinden niet veel mee te maken.

Hisko is daarnaast bang voor verstoringen e.d. als een vogel donkerrood is. Hoewel ik sympathie heb voor dat standpunt kan het toch niet zo zijn dat je daarom afwijkt van de feitelijke situatie? Een zeer zeldzame soort moet op waarneming dan desnoods maar verborgen staan, als het een broedgeval betreft, bijvoorbeeld.

De kwalificatie dient m.i. Net als bij alle andere groepen, wetenschappelijk verantwoord te worden vastgesteld.
Wetenschappelijk ? Hoe wil je dat dan berekenen ? En als dat überhaupt te berekenen is zal de uitkomst waarschijnlijk hetzelfde zijn als de lijst van FJ😉.  Dus deze lijst is prima. Ps wel eens met Herman wat betreft de broedvogels hiervoor zou ik graag een andere lijst voor zien. vb Roodkeelduiker is op de lijst van FJ algemeen maar als broedvogel (niet broedend), Koperwiek op de lijst van FJ Algemeen maar als broedvogel ( zeer zeldzaam). Maar de broedvogel lijst bestaat al die kan je overnemen van Sovon.
August van Rijn

ArjenDrost †

Citaat van: gardensafari op februari 09, 2015, 07:38:05 AM
Sommigen hebben het al vaker gezegd: een dier is zeldzaam of niet. Daar heeft de kans om hem te vinden niet veel mee te maken.
Nou ja, wel een beetje lijkt me. Een soort die erg algemeen is, maar nooit gevonden wordt, daarvan weten we natuurlijk niet dat hij erg algemeen is... We zullen het moeten doen met de waarnemingen die we hebben (evt. meegenomen dat zeldzame soorten eerder ingevoerd zullen worden dan algemene).
Citaat van: gardensafari op februari 09, 2015, 07:38:05 AM
De kwalificatie dient m.i. Net als bij alle andere groepen, wetenschappelijk verantwoord te worden vastgesteld.
Hier ben ik het helemaal mee eens!  :duim:

Diederick Meinen

Als we toch 'op gevoel' gaan werken wil ik mijn gevoel er ook wel ingooien  ;) : tussen 'vrij algemeen' en 'zeldzaam' zit nogal wat ruimte. Je zou 'vrij algemeen' wel kunnen omdopen tot 'schaars', maar dan verschuif je het probleem naar onderen en krijg je een gat tussen 'algemeen' en 'schaars'.

HPM

Citaat van: Diederick Meinen op februari 09, 2015, 10:05:08 AM

Als we toch 'op gevoel' gaan werken wil ik mijn gevoel er ook wel ingooien  ;) : tussen 'vrij algemeen' en 'zeldzaam' zit nogal wat ruimte. Je zou 'vrij algemeen' wel kunnen omdopen tot 'schaars', maar dan verschuif je het probleem naar onderen en krijg je een gat tussen 'algemeen' en 'schaars'.

Dit is denk ik een veel voorkomende verwarring. Algemeenheid en schaarsheid zijn twee verschillende dingen. Algemeenheid slaat op de verspreiding en schaarsheid op het aantal. Een soort kan zowel algemeen als schaars zijn.
Denk ook aan koloniebroeders, die talrijk kunnen zijn maar wel op een beperkt aantal plaatsen.
Herman van der Meer

Martijn Renders

 Ik vind het in deze indeling vooral jammer dat zeldzame soorten als Bosgors, Griel en Terekruiter 'verdwijnen' tussen Kleine Alken en Grauwe Franjepoten. Het is toch de bedoeling om de beste soorten zo snel en makkelijk mogelijk te zien. Met de hoeveelheid waarnemingen tegenwoordig en deze indeling van 'rode soorten', zou een Bosgors verdwijnen naar pagina 3 ergens, nadat je alle Witoogeenden en Koereigers door hebt gescrold. Dan schiet het zijn doel voorbij. Ofwel (nogmaals): zeer zeldzaam is iets heel anders dan beoordeelsoort.

Heel ingewikkeld hoeft het niet te zijn:
Zeer zeldzaam = beoordeelsoort en soorten < ca. (!) 10x per jaar. Eventueel enkele soorten die iets meer gevallen hebben, maar wel aandacht verdienen (Steppekiek)
Zeldzaam = tot ca (!!) 100 gevallen per jaar en soorten die vogelaars simpelweg interessant vinden. Lekker subjectief, maar wel praktisch en interessant voor het gros van de vogelaars. Op aantallen gaat het dan om bijv. Dwerggors, Roze Spreeuw, Sperwergrasmus, etc. Maar omdat vogelaars IJseenden, Bladkoningen en Draaihalzen nou eenmaal leuk vinden en de soorten ook niet echt algemeen zijn: gewoon rood maken!

Voor mij is dit vooral een 'ervarings- en gevoelskwestie'. Dus géén wetenschappelijke onderbouwingen, kilometerhokkenanalyse, enz. Maar ik vrees dat de meningen weer aardig verdeeld zijn...
Martijn Renders

gardensafari

CiteerZeldzaam = tot ca (!!) 100 gevallen per jaar en soorten die vogelaars simpelweg interessant vinden. Lekker subjectief, maar wel praktisch en interessant voor het gros van de vogelaars.

Ik vind dat een prima uitgangspunt voor DBA, maar niet voor waarneming.nl.
Op die manier behandel je één diergroep compleet anders dan de andere groepen.
Was waarneming.nl ooit vooral een vogelaarsgebeuren, thans is het allesomvattend en dus moeten de kwalificaties als zeldzaam overeenkomen met die van de andere diergroepen, anders is er geen touw aan vast te knopen.
Eigenlijk hebben vogels net als sommige vlinders nog een buitencategorie: dwaalgasten en die zijn eigenlijk nauwelijks vergelijkbaar met de categorie zeer zeldzaam.

Het probleem schaars versus algemeen zul je blijven houden, vooral omdat er geen toevoeging plaatselijk of regionaal kan worden gemaakt.
De huiskraai was altijd zeer zeldzaam, maar wel een plaatselijk gewone soort. Bij de halsbandparkieten zie je hetzelfde.
De Engelsen spreken dan van een 'local species'. En dat vangen in termen van "algemeen" of "schaars" lijkt mij een hele klus.

Maar een zeer zeldzame vlieg, plant of muis moet ongeveer even vaak voorkomen als een zeer zeldzame vogel.
En de dwaalgasten vormen dan eigenlijk weer een subcategorie van de groep 'zeer zeldzaam'.

Maar wat volgens mij niet kan is een vogel een bepaald predikaat geven omdat hij zo interessant is voor vogelaars, of hem die kwalificatie niet geven omdat hij beschermd moet worden.
Groetjes,

Hans Arentsen
www.gardensafari.nl

Hoezo geen idealen? Ik wil een heleboel mensen verbeteren.

lupokatja

Citaat van: Martijn Renders op februari 09, 2015, 11:33:06 AM
Voor mij is dit vooral een 'ervarings- en gevoelskwestie'. Dus géén wetenschappelijke onderbouwingen, kilometerhokkenanalyse, enz. Maar ik vrees dat de meningen weer aardig verdeeld zijn...

En die onenigheid over de praktische invulling komt volgens mij door een verschil van inzicht over het doel van die indeling. Sommigen willen dat die indeling voornamelijk (uitsluitend?) wordt bepaald op basis van de "zeldzaamheid" van de soort, anderen zien die indeling vooral als een instrument dat de "nieuwswaarde" van waarnemingen moet weergeven en waarbij de interesse van de waarnemers ook een heel belangrijke rol speelt. Beide lenen zich even goed (of eigenlijk even slecht) voor een wetenschappelijke onderbouwing, maar die zal waarschijnlijk niet dezelfde zijn.

Zelf denk ik dat de indeling in zwart, rood en dubbel rood vooral het tweede doel dient (zeker in de praktijk) en dat je voor het eerste doel gewoon de atlas-status kunt gebruiken. Ik zie eerlijk gezegd ook niet waarom je dat als w.nl nog eens over zou willen doen. De lijst van FJ lijkt me een prima startpunt, maar meer dan 3 categorieen zou die niet hoeven hebben.

Lutzen

Folkert Jan

#97
Citaat van: Max Berlijn op februari 09, 2015, 07:35:48 AM
Eens met FJ (wat een werk), en Eddy. Zou IJseend wel een stapje hoger willen hebben maar dat blijkt een te persoonlijke keuze. Uitvoeren maar.

Dat viel gelukkig mee (kostte 45 min). Ik zou het natuurlijk graag wetenschappelijk onderbouwd hebben, maar dit kost natuurlijk veel meer tijd.
Voorkomen in aantal km hokken kan via waarneming.nl komen, maar dat zegt alleen iets over verspreiding en niet zozeer over aantallen.
Aantal broedvogels kan wellicht via Sovon komen en eventueel uit de atlas
Aantallen trekvogels kan wellicht via trektellen.nl worden opgevraagd.
Aantallen overwinteraars ook wellicht via de nieuwe atlas?

Pas als je al deze gegevens hebt kun je mijns inzien een echt onderbouwde lijst krijgen.
Wellicht dat dit klusje opgesplitst kan worden zodat meerdere mensen een deel van de gegevens op zich nemen.

Het dilemma van de bosgors snap ik goed. Deze is erg schaars de laatste jaren en als we kijken naar de gevallen met bewijs zien we het volgende:

2008 2
2009 1
2010 2
2011
2012 2
2013 4
2014 1

De grote vraag wellicht is: wat willen we nu wel of niet op de voorpagina zien? Moet dit op 1 pagina passen of is 2 pagina's prima.
Je zou zo een deel van de rode soorten als koereiger, witwang, witvleugel, zwarte rotgans, hop, witoogeend, grauwe gors, eurokanarie etc naar schaars kunnen zetten.

Ik zal eens kijken of ik van de categorie zeldzaam de komende tijd kan kijken hoeveel goedgekeurde gevallen er in de afgelopen 5 jaren zijn geweest.
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

HPM

Citaat van: Martijn Renders op februari 09, 2015, 11:33:06 AM
...
Het is toch de bedoeling om de beste soorten zo snel en makkelijk mogelijk te zien.
...

Nee, het is niet de bedoeling van Waarneming om de beste soorten zo snel en gemakkelijk mogelijk te zien. Het is de bedoeling om waarnemingen in te voeren en daardoor samen een beeld van het voorkomen van soorten te scheppen. Alle soorten organismen. Zeldzame en algemene, en de overgrote meerderheid van de ingevoerde soorten is nog altijd algemeen of zeer algemeen. Omdat die niet op de voorpagina staan ontsnapt dat waarschijnlijk nog wel eens aan de aandacht van mensen.
Bovendien: wat zijn 'de beste soorten'? Daar kunnen mensen totaal verschillend over denken en dat doen ze dan ook. Als je de zeldzame of zeldzaamste soorten bedoelt zal toch eerst bepaald moeten worden wat zeldzaam is. Daar gaat het hier over. Soorten zijn niet zeldzaam omdat er mensen zijn die graag zeldzame vogels zien, maar andersom. Die mensen willen die soorten zien omdat ze zeldzaam zijn. Als je alleen maar geinteresseerd bent in de door anderen gevonden zeldzaamste vogelsoorten, heb je genoeg aan DB-Alerts. Waarneming is veel meer dan dat.
Herman van der Meer

lupokatja

Citaat van: HPM op februari 09, 2015, 13:36:19 PM
Nee, het is niet de bedoeling van Waarneming om de beste soorten zo snel en gemakkelijk mogelijk te zien. Het is de bedoeling om waarnemingen in te voeren en daardoor samen een beeld van het voorkomen van soorten te scheppen. Alle soorten organismen. Zeldzame en algemene, en de overgrote meerderheid van de ingevoerde soorten is nog altijd algemeen of zeer algemeen. Omdat die niet op de voorpagina staan ontsnapt dat waarschijnlijk nog wel eens aan de aandacht van mensen.

Kun je dan ook formuleren wat volgens jou het doel van de voorpagina is en hoe de huidige indeling van soorten (in zwart, rood en dubbel rood) daar een functie in heeft?

Lutzen

Bas vd Burg

Lutzen, ik meen me te herinneren dat Hisko hierover een keer heeft aangegeven dat de huidige indeling van soorten op de voorpagina van waarneming.nl (weergeven van zeldzaamheden) is voortgekomen vanuit een wens van waarnemers
groetjes,

Bas vd Burg
Katwijk ZHmijn kattukse jaarlijst 2012

hiskodevries

Bas, de wens was om waarneming.nl te laten beginnen met de recent waargenomen zeldzame soorten.
De indeling daarvan is niet aan mij
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Martijn Renders

Ik zeg natuurlijk ook niet dat het doel van waarneming.nl is om snelle overzichtjes van zeldzaamheden te maken, verre van zelfs. Het weergeven van dikrode/rode soorten op de startpagina is daar wel voor bedoeld.


Hier gaat het alleen om welke soorten 'we' bovenaan op de startpagina willen zien en welke net daaronder,  niet meer, niet minder. Dat heeft niet zoveel met allerlei wetenschappelijke / statistische benaderingen te maken. Maar wordt weer een gevalletje herhalingen
Martijn Renders

HPM

Citaat van: lupokatja op februari 09, 2015, 13:55:56 PM
Citaat van: HPM op februari 09, 2015, 13:36:19 PM
Nee, het is niet de bedoeling van Waarneming om de beste soorten zo snel en gemakkelijk mogelijk te zien. Het is de bedoeling om waarnemingen in te voeren en daardoor samen een beeld van het voorkomen van soorten te scheppen. Alle soorten organismen. Zeldzame en algemene, en de overgrote meerderheid van de ingevoerde soorten is nog altijd algemeen of zeer algemeen. Omdat die niet op de voorpagina staan ontsnapt dat waarschijnlijk nog wel eens aan de aandacht van mensen.

Kun je dan ook formuleren wat volgens jou het doel van de voorpagina is en hoe de huidige indeling van soorten (in zwart, rood en dubbel rood) daar een functie in heeft?

Lutzen

Dat alleen zeldzaamheden op de voorpagina staan (en standaard zeldzame vogels) zal bedoeld zijn om degenen die alleen in zeldzaamheden geinteresseerd zijn een paar clicks te besparen, want mensen die ook wel eens iets anders willen zien dan zeldzaamheden (en of een andere soortgroep) moeten daar wél moeite voor doen. Ik kan me zo voorstellen dat er argeloze bezoekertjes zijn die denken dat  Waarneming alleen voor zeldzame vogels is.
De verschillende kleuren zijn alleen een handige manier om verschillende categorien te visualiseren, hoewel er merkwaardig genoeg vier categorien zijn en maar drie 'kleurtjes'. En als er toch alleen maar zeldzaamheden op de voorpagina staan, zijn kleurtjes eigenlijk niet eens nodig.
Ik kan me een voorpagina voorstellen die voor meer mensen functioneler is dan nu het geval is. Maar daar gaat dit topic niet over.
Herman van der Meer

gardensafari

Citaat van: Martijn Renders op februari 09, 2015, 16:05:49 PM
Ik zeg natuurlijk ook niet dat het doel van waarneming.nl is om snelle overzichtjes van zeldzaamheden te maken, verre van zelfs. Het weergeven van dikrode/rode soorten op de startpagina is daar wel voor bedoeld.


Hier gaat het alleen om welke soorten 'we' bovenaan op de startpagina willen zien en welke net daaronder,  niet meer, niet minder. Dat heeft niet zoveel met allerlei wetenschappelijke / statistische benaderingen te maken. Maar wordt weer een gevalletje herhalingen

Ik ben bang dat je met "we" de vogelaars bedoeld. De zeldzaamheidskwalificaties op een algemene natuursite als Waarneming moeten op wetenschappelijk juiste uitgangspunten zijn gebaseerd. Niet alleen voor alle andere diergroepen en planten, maar voor alle groepen, dus ook vogels. Als je een pagina wilt waarop de voorkeur van vogelaars tot uiting komt, dan is de DBA daar geschikt voor, of maak zelf zo'n pagina. Waarneming.nl is de status van vogelaarssite ontstegen. Het is een natuurdatabank voor alle diergroepen en planten. Ik vrees dat je je daarbij zult moeten neerleggen.
Groetjes,

Hans Arentsen
www.gardensafari.nl

Hoezo geen idealen? Ik wil een heleboel mensen verbeteren.

ArjenDrost †

@Hans: maar als het enige doel van deze kwalificaties is om bijzondere soorten op de voorpagina te krijgen (van welke soortgroep dan ook, wat een niet erg wetenschappelijk doel is), kan ik me voorstellen dat er ook andere criteria gaan gelden. En misschien zelfs wel andere criteria voor vogels dan dat er voor planten of libellen gelden...
Daar heeft men wel een punt...

eddynieuwstraten

Er lijkt niet veel reden om ons in te graven in allerlei principiële discussies toch?


Ik lees tussen de regels door vooral heel erg veel waardering voor t huidige systeem, niemand die zegt dat t systeem slecht is, integendeel. De meesten zijn er enorm aan verknocht. Misschien is het juist vanuit deze waardering (bij mij wel in ieder geval)  dat er gepleit wordt om het nog mooier, vrijwel perfect te maken.


En ook daarover is bede consensus, t kan echt nog iets beter! Zowel vanuit wetenschappelijk inzicht als gezond  vogelaarsgevoel zijn er een aantal soorten aan te wijzen die in het verkeerde kolommetje staan.

Voor een site met de allure/impact/status als waarneming.nl zou ik dan zeggen, hup aan de bak, noblesse oblige! Niet verstoppen achter moeilijkdoenerij maar gewoon een paar slagen maken.


Er ligt een concreet voorstel van Folkert Jan, er is een voorstel voor een alternatieve aanpak op basis van kilometerhokken..werk ze uit, vergelijk ze, constateer vervolgens dat er waarschijnlijk aanzienlijk meer overeenkomsten zijn dan verschillen en hak over die verschillen een knoop door.

gardensafari

Citaat van: ArjenDrost op februari 09, 2015, 19:00:01 PM
@Hans: maar als het enige doel van deze kwalificaties is om bijzondere soorten op de voorpagina te krijgen (van welke soortgroep dan ook, wat een niet erg wetenschappelijk doel is), kan ik me voorstellen dat er ook andere criteria gaan gelden. En misschien zelfs wel andere criteria voor vogels dan dat er voor planten of libellen gelden...
Daar heeft men wel een punt...

Daar ben ik het niet mee eens,  je krijgt dan oeverloze discussies over wat er dan op die voorpagina's moet komen... En of Hisko er blij mee zal zijn om voor elke soortgroep een eigen voorpagina te maken?
Bovendien doet het afbreuk aan deze site. Hoe moet een bezoeker nu weten wat er op die verschillende voorpagina's staat.
Laat de DBA dan zo'n voorpagina maken, laten ze een linkje leggen met waarneming.nl. Dan zorgen we ervoor dat de voorpagina's van alle diergroepen hier op waarneming.nl tenminste uniform zijn.
Bovendien kunnen de leden van DBA dan rustig discusiëren over de indeling van die voorpagina, zonder aan wetenschappelijke principes te hoeven denken.
Natuurlijk kan waarneming.nl kiezen voor een andere benadering van de voorpagina, bijvoorbeeld welke vogel is het meest gezien. Maar een zeldzaamhedenbenadering heeft wel wat. Maar dan moet die voor alle groepen op dezelfde uitgangspunten zijn gebaseerd.
En daar komt nog bij dat waarneming.nl ook helemaal niet het meest geëigende medium is om een bepaalde indeling te zetten op de voorpagina. Het is in de eerste plaats een vastleggebeuren. De interpretatie van de vastleggingen is een heel ander verhaal.
Groetjes,

Hans Arentsen
www.gardensafari.nl

Hoezo geen idealen? Ik wil een heleboel mensen verbeteren.

hiskodevries

Elke soortgroep heeft zijn eigen startpagina
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

ArjenDrost †

Citaat van: hiskodevries op februari 09, 2015, 19:41:36 PM
Elke soortgroep heeft zijn eigen startpagina
Maar ook met andere criteria die bepalen welke soorten wel/niet op de voorpagina komen? Of zijn die nu overal wel hetzelfde?


En, misschien ook goed om in deze discussie mee te nemen (heb ik geloof ik nog niet langs zien komen): Wat zijn de huidige criteria voor de indeling in zeer zeldzaam - zeldzaam - vrij algemeen - algemeen?

HPM

Citaat van: hiskodevries op februari 09, 2015, 19:41:36 PM

Elke soortgroep heeft zijn eigen startpagina

Ja, maar als een bezoeker niets doet is de startpagina die met vogels. Voor zoogdieren, reptielen en dagvlinders moet hij een keer klikken, voor ander soorten twee keer.

En begin nou niet over cookies, want als je er bij de algen uitstapt wil,dat niet zeggen dat je daarmee ook weer binnen wil komen. En dan heb ik het nog niet eens over het wissen van cookies. De standaardstartpagina zou ook random kunnen zijn, maar dan beginnen natuurlijk gelijk de vogelaars te piepen.
De vogelaars hebben tot nu toe wel de meeste waarnemingen geleverd, maar 3.5 miljoen plantenwaarnemingen is ook niet te verwaarlozen.

Herman van der Meer

hiskodevries

In dit forum onderdeel gaat het over vogels, dus houd het daar bij
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Vincent Hart

Omdat we zo nog jaren kunnen discussiëren zonder dat er iets verandert, heb ik maar vast een paar volgens mij redelijk breed gedragen wijziginkjes gedaan. Met goeie argumenten tegen, zijn die zo weer ongedaan gemaakt ...

Pallas Boszanger
Zeldzaam > Zeer zeldzaam
Middelste Bonte Specht Zeldzaam > Vrij algemeen
Bonte Kraai Vrij algemeen > Zeldzaam
en speciaal voor Max
IJseend
Vrij algemeen > Zeldzaam
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

Martijn Renders

Mooi Vincent!

En precies wat Eddy ook al zei: er is al een mooi systeem, met een paar kleine dingen wordt het nóg wat beter!
Martijn Renders


Yeronimo

Met 90 tot 360 broedparen (https://www.sovon.nl/nl/soort/4210) vind ik niet dat de soort zeldzaam genoemd mag worden. Dan zie ik nog liever de strandplevier als zeldzaam aangegeven worden.
Verder eens met de wijzigingen die Vincent doorgevoerd heeft  :duim:
Jeroen Breidenbach, 31 jaar
Leeuwarden

HPM

Citaat van: hiskodevries op februari 09, 2015, 21:17:13 PM

In dit forum onderdeel gaat het over vogels, dus houd het daar bij

Heb je liever dat elke soortgroep dezelfde discussie apart begint? Lekker efficient.
Mensen die primair op een andere soortgroep zijn gericht krijgen ook standaard de vogelvoorpagina te zien, terwijl ze samen wel voor meer dan 9 miljoen waarnemingen hebben gezorgd. Waarom is dat?
Maar waar het om gaat is dat als je een manier hebt om zeldzaamheid te bepalen en hoe je dat weergeeft, dat niet alleen voor vogels geldt of hoeft te gelden. De weergave doe je ook al op dezelfde manier.

Herman van der Meer

HPM

Citaat van: Yeronimo op februari 09, 2015, 22:05:12 PM
Met 90 tot 360 broedparen (https://www.sovon.nl/nl/soort/4210) vind ik niet dat de soort zeldzaam genoemd mag worden. Dan zie ik nog liever de strandplevier als zeldzaam aangegeven worden.
Verder eens met de wijzigingen die Vincent doorgevoerd heeft  :duim:

In de Avifauna van Nederland wordt Kwartelkoning met 40-690 broedparen schaars tot zeer schaars genoemd.
Maar volgens Hisko is het aantal broedparen niet van belang bij het bepalen van de zeldzaamheid in Waarneming.
Herman van der Meer

JonathanLeeuwis

Citaat van: Yeronimo op februari 09, 2015, 22:05:12 PM
Met 90 tot 360 broedparen (https://www.sovon.nl/nl/soort/4210) vind ik niet dat de soort zeldzaam genoemd mag worden. Dan zie ik nog liever de strandplevier als zeldzaam aangegeven worden.
Verder eens met de wijzigingen die Vincent doorgevoerd heeft  :duim:

Wist niet dat ze nog zo veel voor kwamen. Dan hoeft hij idd niet op zeldzaam.

ArjenDrost †

Citaat van: JonathanLeeuwis op februari 09, 2015, 22:20:25 PM
Citaat van: Yeronimo op februari 09, 2015, 22:05:12 PM
Met 90 tot 360 broedparen (https://www.sovon.nl/nl/soort/4210) vind ik niet dat de soort zeldzaam genoemd mag worden. Dan zie ik nog liever de strandplevier als zeldzaam aangegeven worden.
Verder eens met de wijzigingen die Vincent doorgevoerd heeft  :duim:

Wist niet dat ze nog zo veel voor kwamen. Dan hoeft hij idd niet op zeldzaam.
En dat is nou precies het probleem met soorten 'op gevoel' een zeldzaamheidsklasse toekennen... Iedereen heeft bij een bepaalde soort een ander gevoel. We zullen dan ook steeds opnieuw deze discussie voeren, omdat er steeds mensen blijven die een ander 'gevoel' hebben bij een bepaalde soort... Als je objectieve criteria maakt (dus op basis van het voorkomen, verspreiding en/of het aantal waarnemingen) is het veel duidelijker uit te leggen.


@Herman: Als het hier vooral gaat om welke soorten er op de voorpagina komen te staan en dat vooral voor de waarnemers is, dan lijkt het aantal broedgevallen van een soort inderdaad weinig bepalend. Er zullen weinig mensen zijn die een vogel die maar met een enkel paartje in ons land broed, maar in groten getale doortrekt op de voorpagina willen zien staan. Als je er beleid op wilt gaan maken is het uiteraard een geheel andere zaak.


Blijven voor mij nog wel 2 vragen staan waar Hisko misschien antwoord op kan geven?
- Hebben nu alle soortgroepen dezelfde criteria voor de bepaling in welke categorie een soort zit (en zo ja, willen jullie dat ook zo houden?)
- Wat zijn die criteria bij vogels?