Dolfijnen in Haringvliet

Gestart door Robert Heemskerk, januari 27, 2015, 06:51:02 AM

Vorige topic - Volgende topic

Johan Helmus

Groeten, Johan Helmus

grunsven

Wel tekenend dat er een vissersboot op de foto staat.
Dat geeft mooi aan hoe het gesteld is met mariene natuurbescherming.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Johan Helmus

#3
Citaat van: grunsven op januari 27, 2015, 09:17:58 AM
Wel tekenend dat er een vissersboot op de foto staat.
Dat geeft mooi aan hoe het gesteld is met mariene natuurbescherming.
Even de wachtende trekvis wegvangen. ;)

Eventueel gevangen rivierprikken kunnen zo naar Groot Brittannië worden verscheept, om daar te dienen als aas voor de snoekvisserij
Groeten, Johan Helmus

Robert Heemskerk

stukje uit het artikel:

''De situatie is dankzij de verbeterde waterkwaliteit, het aanleggen van vispassages, habitatherstel en herintroducties de afgelopen decennia iets verbeterd, maar de populaties zijn nog steeds zeer kwetsbaar door menselijke invloeden in riviersystemen. De hoop van RAVON is dat de trekvissoorten die in de Nederlandse rivieren voorkomen stevig verankerd worden in de nieuwe Natuurwet, zodat de leefgebieden en trekroutes goed beschermd worden tegen negatieve invloeden. Navraag bij het Ministerie van Economische Zaken leert helaas dat zoals het er nu voorstaat de meeste trekvissoorten in Nederland niet opgenomen zullen worden. Volgens het Ministerie volstaat de Visserijwet voor de bescherming van deze soorten. Middels deze wet worden de trekroutes en leefgebieden echter niet beschermd. Werkzaamheden in rivieren, die nog steeds veelvuldig plaatsvinden, hoeven dus niet getoetst te worden op het voorkomen van deze vissoorten.''

Stan.

http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=AAC2E7FA-F716-574E-E67EF77C9224B264, hier nog wat extra informatie van de natuurorganisaties zelf.

Het klinkt mooi allemaal, maar ik geloof het pas als het zover is. Die visserij en recreatie die bij het plan horen zullen het project nog wel eens grotendeels om zeep kunnen helpen. Het lijkt mij niet minder dan logisch om in natuurgebieden helemaal niet aan commerciele visserij te doen (zeker als dat natuurgebied voor trekvissen de poort is naar het gehele verdere riviersysteem), maar dat blijkt in Nederland nog steeds onbespreekbaar.
Groeten,
Stan van Remmerden

Robert Heemskerk

Misschien had dit item beter onder ''Ethiek en wetgeving'' kunnen staan.

Freek Verkerk

Citaat van: Stan. op januari 27, 2015, 13:42:25 PM
http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=AAC2E7FA-F716-574E-E67EF77C9224B264, hier nog wat extra informatie van de natuurorganisaties zelf.

Het klinkt mooi allemaal, maar ik geloof het pas als het zover is. Die visserij en recreatie die bij het plan horen zullen het project nog wel eens grotendeels om zeep kunnen helpen. Het lijkt mij niet minder dan logisch om in natuurgebieden helemaal niet aan commerciele visserij te doen (zeker als dat natuurgebied voor trekvissen de poort is naar het gehele verdere riviersysteem), maar dat blijkt in Nederland nog steeds onbespreekbaar.
Volgens mij kunnen jij en ik ook niet zomaar in een natuurgebied en hengeltje uitgooien of een fuik zetten.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

grunsven

In de Oosterschelde (nationaal park en N2000) mag je gewoon je hengeltje uitgooien daar heb je geen enkel papiertje voor nodig.
Fuiken mag niet, dan zou je namelijk concurreren met de beroepsvissers in de Oosterschelde.
Daarnaast heb je ook intensieve veehouderij in de Oosterschelde (mosselen).


Je zou inderdaad denken dat dat soort dingen niet kunnen in natuurgebieden maar de werkelijkheid is heel anders.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Rob Koelman

Citaat van: grunsven op januari 28, 2015, 12:51:36 PMDaarnaast heb je ook intensieve veehouderij in de Oosterschelde (mosselen).

;D
Met vriendelijke groet, Rob

Freek Verkerk

Citaat van: grunsven op januari 28, 2015, 12:51:36 PM
In de Oosterschelde (nationaal park en N2000) mag je gewoon je hengeltje uitgooien daar heb je geen enkel papiertje voor nodig.
Fuiken mag niet, dan zou je namelijk concurreren met de beroepsvissers in de Oosterschelde.
Daarnaast heb je ook intensieve veehouderij in de Oosterschelde (mosselen).


Je zou inderdaad denken dat dat soort dingen niet kunnen in natuurgebieden maar de werkelijkheid is heel anders.
Waarom zou je niet mogen concurreren met de beroepsvissers? Hebben die beroepsvissers dan een vergunning nodig? Dat zou er op wijzen dat het in principe namelijk wel verboden is om er te vissen, maar dat je met een papiertje (vergunning) dat wel zou mogen. Het is dan vergelijkbaar met jagen. Mag in principe niet, maar wel met een papiertje (vergunning / jachtacte). Plus eventueel diploma's etc. inschrijving Kvk van die dingen, administratieve rompslomp.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Douwe van der Ploeg

Voor het gebruik van fuiken is naar mijn weten altijd een ontheffing nodig. Zie ook Reglement voor de binnenvisserij:

De betreffende artikelen:

CiteerArtikel 2
1. Het is verboden te vissen met andere vistuigen dan de volgende:
    a. de hengel;
    b. de peur;
    c. de kreeftenkorf;
    d. de visfuik;
    e. de aalfuik;
etc

Artikel 7a
1. Het is verboden te vissen met de vistuigen genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdelen c tot en met q, tenzij dat vissen plaatsvindt in het IJsselmeer.
2. Het verbod is niet van toepassing op de visrechthebbende en de houder van een schriftelijke toestemming, als bedoeld in artikel 21, tweede lid, onderdeel a, van de Visserijwet 1963, die beroepsmatig de visserij uitoefent en voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde voorwaarden.

Artikel 8
1. Het is verboden te vissen in het IJsselmeer zonder voorzien te zijn van een vergunning van Onze Minister geldende voor de visserij, welke wordt uitgeoefend.
2. Het verbod geldt niet voor zover wordt gevist met ten hoogste twee hengels.
Douwe van der Ploeg