beheerplan Oostvaardersplassen zienswijzen tot 12 november 2014

Gestart door BartAbc, november 10, 2014, 15:04:55 PM

Vorige topic - Volgende topic

BartAbc

Sinds begin oktober ligt er een concept beheerplan voor de Oostvaardersplassen. Er kunnen tot en met 12 november zienswijzen op ingediend worden.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000

Over de Oostvaardersplassen is altijd veel te doen. De discussies over het wel en wee van de grote grazers (en de gevolgen daarvan) zullen bij ieder bekend zijn.

Los daarvan zijn er nu voor de moeraszone van het gebied ook ingrijpende plannen. Men wil het hele moerasgebied drie jaar droogleggen, waarna de waterstand langzaam wordt verhoogd. De bedoeling is een 'reset van het gebied', waarbij de vegetatieontwikkeling opnieuw op gang kan komen, en waarbij de komende jaren dus veel slikkige, drooggevallen delen zijn.

Dat is eerder gebeurd in een deel van de moeraszone. Het had toen grote gevolgen voor de vogelpopulaties, vaak in positieve zin. Soorten die gebaat waren bij een hogere waterstand konden uitwijken naar het oostelijk deel van de moeraszone, wat buiten de drooglegging werd gehouden.

Nu is het de bedoeling dat het hele gebied in een keer droogvalt. Een uitwijkmogelijkheid voor soorten van natte rietlanden, zoals de roerdomp, is er dan niet meer. Veel mensen maken zich zorgen over de heftigheid van deze ingreep, zoals de vroegere beheerder Nico Dijkshoorn (destijds R.IJ.P.):

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/118265/flevoland-beheerplan-doet-oostvaardersplassen-geen-goed

http://www.radio1.nl/item/240156-Drooglegging%20Oostvaardersplassen.html

Zelf maak ik me ook zorgen vanuit een ander standpunt. Ik ken het gebied vooral vanaf het ijs. Om te schaatsen is het er fantastisch en ongeëvenaard. Voor veel mensen uit Lelystad, Almere en eigenlijk heel Nederland is dit één van de meest pure vormen van natuurbeleving. Het gebied is prachtig, de ijsvloer is elke keer weer anders, en het verkennen is spannend (en ook niet helemaal ongevaarlijk wat het extra spannend maakt).

In het beheerplan wordt aan deze belangrijke groep van bezoekers helemaal geen aandacht besteed; het wordt hoogstens als storende factor gezien. Dat vind ik onbegrijpelijk, en met een iets andere aanpak is dat ook niet nodig. Wanneer de waterstand in het oostelijk deel hoog blijft, of maar een beetje verlaagd wordt, blijft het gebied voor alles en iedereen aantrekkelijk.vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

grunsven

Dat laatste vind ik volkomen logisch. Het is een natuurgebied waarbij natuurbehoud het doel is, het is geen stadspark of schaatsbaan. Als dat soort dingen kan zonder schade is dat prima maar dat is niet waar je je als natuur organisatie op moet richten.
Ik zou het onbegrijpelijk vinden als ze hun inrichting aan zouden passen aan de wensen van schaatsers ten koste van de natuur.


Wat de consequenties van het beheerplan zullen zijn weet ik niet. Het droogleggen lijkt me een goed idee om weer wat meer pioniervegetaties te krijgen maar of dat helemaal of gedeeltelijk zou moeten zou ik niet durven zeggen.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

BartAbc

#2
Citaat van: grunsven op november 10, 2014, 16:17:31 PM
Het is een natuurgebied waarbij natuurbehoud het doel is, het is geen stadspark of schaatsbaan. Als dat soort dingen kan zonder schade is dat prima maar dat is niet waar je je als natuur organisatie op moet richten.

Daarmee ga je voorbij aan een deel van de functie van natuurgebieden. Natuurgebieden worden niet alleen bezocht door mensen met een kijker om hun nek die zeldzame vogeltjes willen spotten. Ze worden ook bezocht door mensen die van de ruimte, het mooie landschap, het mooie licht, de rust, en de al dan niet zeldzame planten en dieren willen genieten.

Sinds de uitvoering van het Natuurbeleidsplan is er veel natuur bijgekomen in Nederland. Veel mensen vinden dat belangrijk als tegenwicht tegen de steeds verder opdringende bebouwing; het steeds intensiever gebruikte agrarisch gebied en de steeds verder groeiende infrastructuur. Dat betekent dat natuurgebieden niet alleen een functie hebben voor het behoud van (zelfzame) planten en dieren, maar ook als gebied waar mensen van kunnen genieten.

Een schaatsbaan is wat anders als een natuurgebied, al zijn er beroemde natuurijsbaantjes waarop ook zeldzame planten te vinden zijn. Schaatsen is hier een middel om het gebied te verkennen, net zoals wandelen of kanoën op andere plaatsen. Het is ook de enige manier om in het gebied door te dringen, in andere delen van het jaar is het gebied ontoegankelijk. Een mooi compromis en voor veel mensen uit Lelystad, Almere en elders uit Nederland een geweldige manier om dit gebied te leren kennen. Die mogelijkheid bestaat al sinds de beginjaren van het gebied.

In het beheerplan wordt het schaatsen niet eens in overweging genomen. Dat vindt ik nogal onbegrijpelijk in een tijd waarin juist ook aandacht is voor de diverse functies van natuurgebieden, zie ook de discussies bij Natuumonumenten. In een dichtbevolkt land als Nederland is dat niet meer dan terecht.

Als deze vorm van natuurgenieten wel in overweging was genomen dan was gebleken dat het beheerplan met een beperkte aanpassing wel aan deze belangen tegemoet had kunnen komen. En het frappante is dat dat ook tegemoet komt aan de bezwaren vanuit puur natuurbelang , zie de reactie van ex-beheerder Nico Dijkshoorn.

Ik heb dit onderwerp hier niet geplaatst omdat ik veel support voor schaatsen verwacht, maar wel omdat er vanuit het oogpunt van natuurbeer nogal wat over te zeggen is, het is een heftig plan. En het is hier opvallend stil gebleven.
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

grunsven

Inderdaad ga ik daar aan voorbij. Voor een gebied als de Oostvaardersplassen is natuur de prioriteit. Als iets anders kan zonder dat dat de natuurwaarde of het beheer in de weg zit is dat prima, kan dat niet dan is dat jammer. Uiteraard geldt dat ook voor vogelaars.
Voor andere gebieden ligt die afweging anders, daar heeft recreatie meer prioriteit enhoort het ook in het beheerplan.


Ik heb een deel van het beheerplan gelezen maar zal daar niet inhoudelijk op reageren omdat ik dat niet voldoende kan onderbouwen.

Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

BartAbc

Citaat van: grunsven op november 10, 2014, 17:09:36 PM
Inderdaad ga ik daar aan voorbij. Voor een gebied als de Oostvaardersplassen is natuur de prioriteit. Als iets anders kan zonder dat dat de natuurwaarde of het beheer in de weg zit is dat prima, kan dat niet dan is dat jammer. Uiteraard geldt dat ook voor vogelaars.
Voor andere gebieden ligt die afweging anders, daar heeft recreatie meer prioriteit enhoort het ook in het beheerplan.

Het gebied is niet alleen voor vogels uniek, maar ook voor het schaatsen. Nergens anders in Nederland is zo'n uitgestrekt ondiep gebied te vinden. Door de opwarming van het klimaat in Nederland komt het schaatsen steeds meer in de knel. Er zijn veel momenten waarop dit de enige plaats in Nederland is waar om enige schaal geschaatst kan worden. Het belang van het gebied zal in de komende jaren verder toenemen.

Natura-2000 gebieden hebben als (mede-)doelstelling het bieden van toegang voor recreatief gebruik, waar dit niet te veel in conflict komt met andere doelstellingen. Wanneer die mogelijkheid niet eens overwogen wordt dan is het plan onvoldoende gedocumenteerd en onevenwichtig.

Afgezien van deze bijzondere functie van het gebied loont het de moeite om naar de plannen te kijken, voor wie daarvoor de gelegenheid heeft. Er dreigt de komende jaren veel te gaan veranderen. Voor het indienen van een zienswijze is inmiddels nog maar heel beperkt tijd.vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

Freek Verkerk

ik vind het schaatsen ook belangrijk. het gaat hier om een natuurgebied in Nederland, dat betaald wordt door de Nederlandse belastingbetaler. het is goed om te zorgen dat de belastingbetaler ook geld wil betalen voor dit gebied. Draagvlak is het woord.


En over de nattuurwaarde is te discusieren, want volgens mij is het gewoon meer van hetzelfde. Welke soort zou uitsterven als je de mens toelaat in het gebied, bijvoorbeeld als schaatser? Alle aanwezige soorten komen ook elders in Nederland en de wereld voor. Voor de zoogdieren is het een gevangenis. Op reptielengebied zit er niets bijzonders en de vogels kunnen ook elders in Nederland terecht. Zoals in het ijselmeer, de randmeren, het rivierengebied en de waddenzee.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Henri van Dodeweerd

En de schaatser kan ook uitwijken naar ander gebieden met ijs  ;D

Maar als ik het zo begrijp wordt het waterpeil weer verhoogt om de pioniersvegetatie weer terug te krijgen. Als de schaatsers dan even wat jaartjes geduld hebben, dan kunnen ze daarna weer extra genieten in dit prachtige gebied.
Met vriendelijke groet,
Henri van Dodeweerd

BartAbc

Citaat van: Henri van Dodeweerd op november 11, 2014, 14:51:26 PM
En de schaatser kan ook uitwijken naar ander gebieden met ijs  ;D
Maar als ik het zo begrijp wordt het waterpeil weer verhoogt om de pioniersvegetatie weer terug te krijgen. Als de schaatsers dan even wat jaartjes geduld hebben, dan kunnen ze daarna weer extra genieten in dit prachtige gebied.

Nee, dat is niet zo makkelijk. Het bijzondere van dit gebied is dat het zo ondiep en zo uitgestrekt is. Schaatsen kan hier vaak één of twee dagen eerder dan op eerdere plekken. Door de ondiepte is het ook veilger dan andere plekken. Door de voortgaande opwarming is de kans steeds groter dat het 's winters bij één of twee dagen blijft.

Inwoners van Lelystad die niet een eind willen of kunnen reizen hebben helemaal geen alternatief. De polders zijn verder niet geschikt om te schaatsen.

Bovendien, hiet uitgangspunt moet zijn dat een natuurgebied toegankelijk is, niet dat het afgesloten is. Als het afgesloten wordt moet daar een goed uit te leggen reden voor zijn. Hier is het helemaal onduidelijk of de reden goed genoeg is, omdat niet alle alternatieven tegen elkaar afgewogen zijn.

Overigens, er zijn meer mensen die zich zorgen maken over een totale drooglegging. O.a. de vroegere beheerder Nico Dijkshoorn. Bovendien kirjg ik te horen dat een totale drooglegging helemaal niet mag in verband met de Flora- en Faunawet, en waarschijnlijk dus niet zal worden uitgevoerd.

vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

GijsB

Bart, je maakt er nu een heel probleem van, maar het is maar tijdelijk. Na een aantal jaar staat er gewoon weer water in en kan je er weer schaatsen. Ja, die paar jaar hebben schaatsers pech en moeten ze maar een andere plek zoeken, waar ze misschien 1 dag minder kunnen schaatsen.
Gijs

Henri van Dodeweerd

Citaat van: BartAbc op november 11, 2014, 15:05:26 PM
Citaat van: Henri van Dodeweerd op november 11, 2014, 14:51:26 PM
En de schaatser kan ook uitwijken naar ander gebieden met ijs  ;D
Maar als ik het zo begrijp wordt het waterpeil weer verhoogt om de pioniersvegetatie weer terug te krijgen. Als de schaatsers dan even wat jaartjes geduld hebben, dan kunnen ze daarna weer extra genieten in dit prachtige gebied.

Nee, dat is niet zo makkelijk. Het bijzondere van dit gebied is dat het zo ondiep en zo uitgestrekt is. Schaatsen kan hier vaak één of twee dagen eerder dan op eerdere plekken. Door de ondiepte is het ook veilger dan andere plekken. Door de voortgaande opwarming is de kans steeds groter dat het 's winters bij één of twee dagen blijft.

Inwoners van Lelystad die niet een eind willen of kunnen reizen hebben helemaal geen alternatief. De polders zijn verder niet geschikt om te schaatsen.

Bovendien, hiet uitgangspunt moet zijn dat een natuurgebied toegankelijk is, niet dat het afgesloten is. Als het afgesloten wordt moet daar een goed uit te leggen reden voor zijn. Hier is het helemaal onduidelijk of de reden goed genoeg is, omdat niet alle alternatieven tegen elkaar afgewogen zijn.

Overigens, er zijn meer mensen die zich zorgen maken over een totale drooglegging. O.a. de vroegere beheerder Nico Dijkshoorn. Bovendien kirjg ik te horen dat een totale drooglegging helemaal niet mag in verband met de Flora- en Faunawet, en waarschijnlijk dus niet zal worden uitgevoerd.

Over het feit dat ze het geheel droogleggen heb ik het niet gehad. Of dit verantwoord is durf ik niet te zeggen. Ik kan me zo voorstellen dat er oplossingen moeten zijn voor het waterleven wat er nu leeft, vissen, larven enz. Daar zal ongetwijfeld over nagedacht zijn. Het lijkt mij op het eerste gezicht een grote impact te hebben, maar de afwegingen ervoor zijn mij niet bekend.

Als de Flora en Fauna wet het verbied dan zal het alleen met een ontheffing kunnen. Daar zullen ze ongetwijfeld naar geïnformeerd hebben voordat ze het wereldkundig maakten.

Wat betreft het schaatsen sluit ik me aan bij Gijs. (maar als niet schaatser zal ik daar mijn mond vanaf nu maar over houden  ;))
Met vriendelijke groet,
Henri van Dodeweerd

jeroenroelofsen

Het is een natuurgebied. Schaatsen is een niet natuurlijke activiteit. Volgens mij gaan die sowieso niet samen. (en ja ik mag graag een stukje schaatsen rijden)
Ik vind dan ook dat het gebied in de winter helemaal afgesloten moet blijven, dan hebben de dieren ook veel meer rust, wat echt wel beter voor ze is.
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

KorHaan

Ik ben het eens met Jeroen.

Overigens vraag ik me af, wat de achterliggende gedachte is van de drooglegging. Met de op handen zijnde uitbating van het natuurgebied voor menselijke recreatie, te weten overnachtingsmogelijkheden "tussen de wilde dieren", zou dit droogleggingsbeleid ook gewoon een manier kunnen zijn om ruimte te scheppen voor de kuddes paarden, koeien en edelherten om de verstoringsfactor wat te compenseren.

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

BartAbc

#12
Citaat van: jeroenroelofsen op november 12, 2014, 14:42:21 PM
Het is een natuurgebied. Schaatsen is een niet natuurlijke activiteit. Volgens mij gaan die sowieso niet samen. (en ja ik mag graag een stukje schaatsen rijden)
Ik vind dan ook dat het gebied in de winter helemaal afgesloten moet blijven, dan hebben de dieren ook veel meer rust, wat echt wel beter voor ze is.

Als de plassen dichtgevroren zijn kan schaatsen weinig kwaad.
Het hele Oostvaardersplassengebied bestaat bij de gratie van niet-natuurlijke activiteiten; als hier geen polder was gemaakt was het nog een stuk van de Zuiderzee. Het gebied is veel minder natuurlijk dan men ons wil doen geloven; de waterstand wordt gemanipuleerd, er zijn allerlei poeltjes gegraven voor lepelaars en reigerachtigen, er vindt toch een soort van actief beheer plaats van de aantallen grote grazers, er is gras ingezaaid, er zijn takkenrillen aangebracht om ondanks de overbegrazing toch maar wat bomen en struiken te laten kiemen, etc. etc. Schaatsen is in verhouding hiertoe erg extensief en laat geen sporen na. Wel kunnen veel mensen hiervan genieten.

Citaat van: KorHaan op november 12, 2014, 18:43:56 PM
Overigens vraag ik me af, wat de achterliggende gedachte is van de drooglegging. Met de op handen zijnde uitbating van het natuurgebied voor menselijke recreatie, te weten overnachtingsmogelijkheden "tussen de wilde dieren", zou dit droogleggingsbeleid ook gewoon een manier kunnen zijn om ruimte te scheppen voor de kuddes paarden, koeien en edelherten om de verstoringsfactor wat te compenseren.

De bedoeling is dat de drooglegging tijdelijk is. Wel zou het moerasgebied verder moeten inklinken, vooral het oostelijk deel daarvan wat nog nooit is drooggelegd. In de toekomst gaat de waterstand in de moeraszone weer omhoog, maar het peil zal dan minder verschillen met het gebied buiten de kade.

De argumentatie van de drooglegging is het tijdelijk creëren van droogvallende delen waar steltlopers en andere vogelsoorten van kunnen profiteren. Ook zal de successie van de moerasvegetatie opnieuw op gang komen, met soorten als moerasandijvie, goudzuring, grote lisdodde, en kiemend riet. Elke fase is daarbij gunstig voor weer andere groepen vogels. De vraag is wat er tijdens de jaren van drooglegging gebeurt met de soorten van natte rietlanden, zoals de roerdomp. En de vraag is hoe uiteindelijk de verhoudings is tussen landriet, waterriet, pioniervegetatie, water en opslag van bomen.

Inderdaad zullen tijdens de drooglegging nog meer van de grote grazers in de moeraszone kunnen doordringen. Dat is nu al steeds meer het geval, waarschijnlijk gaan ze door honger gedreven de rietlanden is, geholpen door een paar koudere winters. Op luchtfoto's van het gebied is in het natte rietland een steeds dichter netwerk van sporen te zien. Voor een belangrijk deel zullen deze gemaakt zijn door edelherten, die kunnen het beste zwemmen en dringen het verst in het rietland door. Of ze er ook nog allemaal weer uitkomen is wel de vraag. Tijdens vorst kunnen ook groepen paarden over (met sneeuw bedekt) ijs in de rietlanden belanden. Ook die zullen er niet altijd weer uitkomen.

Eigenlijk is de moeraszone totaal ongeschikt voor de grote grazers. Wat zich daar afspeelt is erg onduidelijk; en de bodem is veel te slap. Er zou volgens mij beter gewoon een hek kunnen staan tussen het begraasde deel en de moeraszone.

Inmiddels is de tijd om nog zienswijzen op het beheerplan in te dienen voorbij. Ik ben erg benieuwd hoe erop gereageerd is.


vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

BartAbc


Inmiddels heeft ook de Vogelbescherming een zienswijze ingediend. Ook zij pleiten voor een minder vergaande en gefaseerde drooglegging, waarbij ook voorkomen moet worden dat de grote grazers te veel het moerasgebied in gaan.

De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is inmiddels voorbij. Ben benieuwd wat voor reacties er binnen zijn gekomen.

vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

BartAbc


Vanavond is bij Nieuwsuur aandacht voor de plannen met de Oostvaardersplassen en de bezwaren tegen de drooglegging, zie:

http://beta.nos.nl/nieuwsuur/artikel/2004243-droogleggen-oostvaardersplassen-goed-plan-of-niet.html
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

Arjan Broekhuizen

#15
Gisteravond de reportage van Nieuwsuur gezien over de voorgenomen drooglegging. Wat mij het meest is bijgebleven, is dat er door de projectleider van het ministerie wordt verteld dat ze gaan ingrijpen in de natuur... Er wordt dus een ingreep gedaan om verdwenen vogelsoorten terug te krijgen.
Maar, er wordt toch altijd gezegd dat de natuur in de Oostvaardersplassen zichzelf moet kunnen redden. Is er een strenge winter met weinig voedselaanbod, dan hebben de grazers 'pech'. Dan vraag ik me in de geval af, waarom moet er nu wel worden ingegrepen om de vogelsoorten terug te krijgen? Dat is dan toch ook natuur? De vegetatie verandert, dus vogelsoorten vertrekken naar elders.

Zou je de variatie in de vegetatie overigens niet terug kunnen krijgen door het aantal grazers te verminderen? Als ik al de verhalen over de OVP zo lees, dan zijn de grazers een oorzaak van het kale landschap. 'Vroeger' was dit toch anders? Nico Dijkshoorn geeft ook aan dat het zo maar zou kunnen dat de grazers, m.n. de herten, het opkomende riet zullen opvreten wanneer het water er niet meer is.
Met vriendelijke groet,
Arjan Broekhuizen

Oenanthe

Wat mij het meest opviel was het aantal broedvogels dat genoemd werd dat dreigde te verdwijnen als het riet niet werd geregenereerd: 31. Zelfs als ik alle eenden, rallen en reigers die er ook maar eventjes kunnen broeden meereken kom ik op hooguit 28 en die zijn lang niet allemaal exclusief van riet afhankelijk. Dat aantal haalt nauwelijks de 20. Door alles rigoreus droog te leggen zullen de grazers, zoals door meerdere critici werd gezegd, waarschijnlijk sterk in aantal toenemen om na herstel van de oorspronkelijke waterstand bij massa's te verhongeren. Dan krijgen we dat weer. Hopelijk krijgen de insprekers gehoor bij het ministerie (van economische zaken, let wel!) gehoor.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips


BartAbc

#18
Het lijkt erop dat de staatssecretaris zich helemaal niets aangetrokken heeft van de vele kritiek op het beheerplan.

Het gebied is en blijft zwaar overbegraasd, ten koste van de soorten in het gebied, de landschappelijke variatie en met de bekende gevolgen voor het dierenwelzijn. Door de geplande integrale drooglegging (tenminste, ik lees nergens dat daar iets aan verandert) komen (broed)vogels van natte rietlanden de komende jaren flink in de knel. Grote grazers zullen nog in grotere aantallen door de rietlanden gaan struinen, met verdere verstoring van de broedvogels ter plekke en het risico dat ze in het moeras wegzakken en er nooit meer uitkomen (een onderbelicht aspect in het verhaal over dierenwelzijn). Het natte deel van het gebied is al helemaal niet geschikt om te begrazen, maar door honger gedreven zal een deel van de dieren hier toch intrekken, tenzij er een hek komt tussen het natte deel en het begraasde deel. Maar daar lees ik nergens iets over.

De minister zegt dat ze recreatie wil bevorderen, maar de meest unieke vorm van recreatie en natuurbeleving wordt door de plannen ernstig bedreigd zoniet geheel onmogelijk gemaakt. De plassen zijn voor het schaatsen uniek door de uitgestrektheid, de ondiepte en het relatief gunstige klimaat. Het gaat dan maar om enkele dagen per jaar, maar dat is dan wel 100% van de tijd. Wandelen in natuurgebieden kan het hele jaar, en op heel veel plaatsen.
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

jeroenroelofsen

Begrijpelijk al die kritiek. Maar hoop ook dat de mensen de moeite nemen om iets met onderstaand gedeelte uit het bericht op de NOS site gaan doen. Hier je mening uiten is goed, maar ook heel erg makkelijk. Probeer iets fundamenteels bij te dragen in de OVP en neem zitting zo'n commisie

Citeer
Critici krijgen nu wel een podium om hun mening naar voren te brengen. Staatsbosbeheer gaat een maatschappelijke dialoog organiseren bij belangrijke beslissingen. Er komt een maatschappelijke adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen.
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

BartAbc

Citaat van: jeroenroelofsen op maart 13, 2015, 10:55:53 AM
Begrijpelijk al die kritiek. Maar hoop ook dat de mensen de moeite nemen om iets met onderstaand gedeelte uit het bericht op de NOS site gaan doen. Hier je mening uiten is goed, maar ook heel erg makkelijk. Probeer iets fundamenteels bij te dragen in de OVP en neem zitting zo'n commisie

Natuurlijk schiet het niet op als we alleen maar op dit forum blijven mopperen. Daarom heb ik ook een (ik mag wel zeggen) goed onderbouwde zienswijze ingediend op het voorgenomen beheerplan. Maar daar is helemaal geen antwoord op gekomen, ik heb ook geen vragen gekregen over een nadere toelichting, en ook op internet vind ik geen reactie op de vele zienswijzen.

Ik heb overigens vooral gereageerd op de plannen voor de waterhuishouding en op de betekenis van het gebied voor het schaatsen op natuurijs. Over de begrazing heb ik ook een mening (zie hierboven) maar daar zijn al zo veel mensen over bezig dat ik denk dat ik daar weinig aan toe te voegen heb. De twee aspecten hebben wel met elkaar te maken. Door de drooglegging haal je de problemen van het begraasde deel ook verder binnen in de moeraszone.
vriendelijke groeten Bart Vreeken

voor het weerverleden van Nederland zie http://www.logboekweer.nl

Arjan Broekhuizen

Citaat van: jeroenroelofsen op maart 13, 2015, 10:55:53 AM
Begrijpelijk al die kritiek. Maar hoop ook dat de mensen de moeite nemen om iets met onderstaand gedeelte uit het bericht op de NOS site gaan doen. Hier je mening uiten is goed, maar ook heel erg makkelijk. Probeer iets fundamenteels bij te dragen in de OVP en neem zitting zo'n commisie

Citeer
Critici krijgen nu wel een podium om hun mening naar voren te brengen. Staatsbosbeheer gaat een maatschappelijke dialoog organiseren bij belangrijke beslissingen. Er komt een maatschappelijke adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen.

Voor de OVP zijn er natuurlijk al meer commissies geweest, bijvoorbeeld ICMO (International Commission on Management of the Oostvaardersplassen), waarin verschillende deskundigen zitting hebben. De suggesties/adviezen van deze club naar de BeheerAdviesCommissie OVP, daar werd volgens mij maar weinig aan gedaan. (Hoewel ik niet van de hoed en de rand weet.)

Wij gaan er van uit dat de BAC het door de politiek goedgekeurde advies van ICMO-II als toetsingskader hanteert en derhalve ook zal concluderen dat op basis van het niet of onvoldoende behalen van de gestelde doelen en maatregelen, zal adviseren conform hetgeen de ICMO op deze bladzijde 35 heeft gesteld: overgaan naar een strategie, gebaseerd op pro-actieve aantalsreductie.
Bron: http://www.hetedelhert.nl/103-nieuws/van-de-bestuurstafel/3593-stop-tragedie-oostvaardersplassen-nu

Vereniging het Edelhert is zo'n club die regelmatig (on)gevraagd hun mening geeft over de OVP. Maar dan geven het ministerie en SBB niet thuis. Zie bv. http://www.hetedelhert.nl/jaanstukken/103-nieuws/van-de-bestuurstafel/3638-brief-aan-staatssecretaris-mevrouw-s-a-m-dijksma

Hoeveel zin heeft een maatschappelijke commissie dan? Vanuit de maatschappij komen nu al veel geluiden dat het beheer in de OVP anders zou moeten. Daar doen het ministerie en Staatsbosbeheer niets mee. Zou dat anders worden als dit door een maatschappelijke adviescommissie wordt gezegd.

Misschien heeft SBB de beste bedoeling, maar ik krijg een beetje het idee dat het gaat om het publiek tevreden te houden/het idee te geven dat ze iets te vertellen hebben. Maar ik heb wat dit betreft graag ongelijk...
Met vriendelijke groet,
Arjan Broekhuizen

jeroenroelofsen

Citaat van: Arjan Broekhuizen op maart 13, 2015, 12:01:03 PM
Misschien heeft SBB de beste bedoeling, maar ik krijg een beetje het idee dat het gaat om het publiek tevreden te houden/het idee te geven dat ze iets te vertellen hebben. Maar ik heb wat dit betreft graag ongelijk...
Als dat idd zo is, vallen ze natuurlijk heel snel door de mand lijkt mij.
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)