Steenmarteroverlast

Gestart door Maarten W. Kaales, juli 17, 2007, 13:22:52 PM

Vorige topic - Volgende topic

Maarten W. Kaales

Sinds een aantal jaren ontvang ik met enige regelmaat meldingen van bewoners die overlast hebben van steenmarters.  De overlast wordt veroorzaakt door spelende beesten - men denkt dan vaak aan inbrekers omdat het zo´n lawaai maakt - of de overlast wordt veroorzaakt door stank of doorgeknaagde autoleidingen. Tot op heden zijn we vooral faciliterend in het verstrekken van informatie aan gedupeerden en verwijzen we hen door naar gespecialiseerde deskundigen die maatregelen treffen om de beesten te weren. Een enkele keer wanneer de gebouwen - waarin de soort is aangetroffen - gemeentelijk eigendom  is kan er een zogenaamde gedoogplek gemaakt worden.

Het lastige aan deze problematiek is dat het moeilijk beheersbaar is. De soort is beschermd onder de Flora- en faunawet zodat je voor het bejagen etc een ontheffing nodig hebt, maar bovendien is het ook geen effectieve maatregel doordat het vrijgekomen niche opgevuld wordt door een andere exemplaar. En dat kan vrij snel gaan doordat de geur schijnt te blijven hangen.

Ik ben heel erg benieuwd naar andere bevindingen.

Met vriendelijke groet,
Maarten Kaales
ecoloog gemeente Zwolle
Maarten W. Kaales

Tim Asbreuk

Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk


tekenaar

#3
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/