Hoe kan dit, goedgekeurde waarnemingen toch niet in NDFF?

Gestart door koolmees, oktober 09, 2014, 09:49:01 AM

Vorige topic - Volgende topic

koolmees

Hoe kan het dat goedgekeurde waarnemingen op waarneming.nl toch niet in de NDFF belanden? Het gaat om rapunzelklokje op de locatie Groesbeek, 192.93 421.14. Deze plant is hier al jaren gemeld op waarneming.nl, met foto's, en goedgekeurd. Ook zonder foto goedgekeurd 'op basis van kennisregels'. Voor zover ik weet zijn er door de melders geen restricties mbt gebruik van hun waarnemingen opgelegd. Toch blijkt de soort op deze plek volgens het uitgebrachte FF-toetsingsrapport van een ecologisch bureau niet in de NDFF te staan (dus hoeft er geen rekening mee te worden gehouden?), met als gevolg dat deze groeiplaats inmiddels is vernietigd als gevolg van grondwerkzaamheden.

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

NDFF

Beste koolmees,

We hebben het even nagezocht en de soort komt in de NDFF gewoon naar voren, ook op detailniveau. De soort wordt op die plek sinds 2009 vrijwel jaarlijks teruggemeld en is dus gewoon zichtbaar wanneer data uit de NDFF worden opgevraagd.
Dus onze vraag: wanneer en op welke manier is er door het adviesbureau in de NDFF gekeken? (direct via uitvoerportaal, levering via Het Natuurloket, anders?)
Want als de NDFF geraadpleegd is, zijn deze waarnemingen gewoon zichtbaar.

Voor de toekomst: vragen over (data in) de NDFF kan je het beste even stellen via onze Helpdesk: helpdesk@natuurloket.nl of  0800 2356333.

We horen graag van je!

Groet,

Ineke Radstaat
Communicatiemedewerker NDFF
De NDFF is de compleetste natuurdatabank van Nederland waarmee u online natuurinformatie kunt opvragen en beheren.

koolmees

Hartelijk dank voor jullie reacties. Ik heb meteen een reactie aan het adviesbureau gevraagd. Men heeft toegezegd na te zullen gaan waarom deze locatie blijkbaar in de door hen opgevraagde data niet naar voren is gekomen, maar ik heb tot op heden nog geen verklaring mogen ontvangen. Zodra ik meer weet, vermeld ik dat hier. Want hier kunnen we allemaal van leren.

Met vriendelijke groet,
koolmees
(die liever niet met eigen naam tot in de eeuwigheid op dit forum vermeld staat)

koolmees

Nou, we zijn eruit. Na lang dralen volgde onlangs een overleg bij de gemeente, waarin het ecologisch bureau bekende dat men het betreffende kilometerhok niet had opgevraagd bij de NDFF! De reden daarvoor was dat zij in de veronderstelling waren dat er toch niks zou zitten aan beschermde soorten. Men wist echter uit een lokaal opgesteld beheerplan voor de spoorlijn dat het Rapunzelklokje wel op deze locatie stond en het bureau noemt die vindplaats ook in haar rapport. Je zou zeggen, controleer dan ook de NDFF, maar dat is dus bewust niet gebeurd.
Hieruit kunnen we als natuurbeschermers in ieder geval twee dingen leren:
1. Bekijk FF-toetsingsrapporten van ecologische bureaus, in opdracht van overheden/projectontwikkelaars e.d., altijd kritisch. De opdrachtgever wil een project gerealiseerd krijgen, en zo min mogelijk last hebben van plantjes of beestjes waar hij rekening mee moet houden. Het ecologisch bureau heeft de opdracht daarin te faciliteren.
2. De RVO (handhaving FFwet) controleert verklaringen over aanwezigheid van beschermde soorten niet. In dit geval: omdat de gemeente verklaarde dat Rapunzelklokje niet in de NDFF voorkwam, heeft de RVO de melding van overtreding van de FFwet afgesloten met de vaststelling dat men niet kon vaststellen dat de gemeente in overtreding was. De RVO doet kennelijk geen eigen onderzoek. 


jva

#5
Citaat van: koolmees op februari 08, 2015, 14:43:29 PM
Nou, we zijn eruit. Na lang dralen volgde onlangs een overleg bij de gemeente, waarin het ecologisch bureau bekende dat men het betreffende kilometerhok niet had opgevraagd bij de NDFF! De reden daarvoor was dat zij in de veronderstelling waren dat er toch niks zou zitten aan beschermde soorten. Men wist echter uit een lokaal opgesteld beheerplan voor de spoorlijn dat het Rapunzelklokje wel op deze locatie stond en het bureau noemt die vindplaats ook in haar rapport. Je zou zeggen, controleer dan ook de NDFF, maar dat is dus bewust niet gebeurd.
Hieruit kunnen we als natuurbeschermers in ieder geval twee dingen leren:
1. Bekijk FF-toetsingsrapporten van ecologische bureaus, in opdracht van overheden/projectontwikkelaars e.d., altijd kritisch. De opdrachtgever wil een project gerealiseerd krijgen, en zo min mogelijk last hebben van plantjes of beestjes waar hij rekening mee moet houden. Het ecologisch bureau heeft de opdracht daarin te faciliteren.
2. De RVO (handhaving FFwet) controleert verklaringen over aanwezigheid van beschermde soorten niet. In dit geval: omdat de gemeente verklaarde dat Rapunzelklokje niet in de NDFF voorkwam, heeft de RVO de melding van overtreding van de FFwet afgesloten met de vaststelling dat men niet kon vaststellen dat de gemeente in overtreding was. De RVO doet kennelijk geen eigen onderzoek.


Wat verwacht je dan, dat voor iedere ontheffingsaanvraag (en dat zijn er nogal wat op jaarbasis) het betreffende ecologische (veld)onderzoek nog eens dunnetjes wordt overgedaan? Ecologische adviesbureaus bestaan er niet voor niets. En ja, fouten worden soms (al dan niet met opzet) gemaakt. Voor de goede orde: RVO toetst wel degelijk het uitgevoerde onderzoek, zij doet dat tot op zekere hoogte met de tot haar beschikbare bronnen. Hiermee wordt ook al een deel ondervangen. Daarnaast is er de branchevereniging 'Netwerk Groene Bureaus' die o.a. gaat over kwaliteitswaarborging van de vele aangesloten bureaus. Tot slot is er nog de mogelijkheid voor handhaving als blijkt dat men zich echt niet aan de wet houdt. RVO is ook hiervoor vooralsnog het bevoegd gezag. Dat had hier wellicht ook gekund, de betreffende waarneming staat kennelijk ook opgenomen op deze voor ieder vrij toegankelijke database. Kortom, veel middelen maar uiteindelijk gaat het ook deels om eigen verantwoordelijkheid, integriteit en naam.
Jelle

koolmees

Jelle, wellicht heb je het eerste bericht niet goed gelezen. Het ging hier niet om een ontheffingsaanvraag, maar om de afhandeling van een melding van een overtreding van de FFwet. Natuurlijk is het helder dat de RVO niet alle info in detail op juistheid kan checken. Maar het blijft wrang dat een melding wordt afgewezen op grond van onjuiste feiten die door de overtreder worden aangedragen, terwijl de melder weet dat die info niet kan kloppen. Misschien is het daarom verstandig als melders van mogelijke overtredingen hun meldingen onderbouwen met data. 

Frans Langelaan

Ik ben benieuwd naar de naam van dat ecologisch bureau...
Groet,
Frans.