Vliegend hert en zijn habitat .......

Gestart door bas waanders, juli 05, 2014, 15:49:50 PM

Vorige topic - Volgende topic

bas waanders

Op 4 juli zijn we s'avonds er weer eens op uit gegaan voor een fotosessie van het Vliegend Hert . Als de avonden warm worden eind juni / juli , dan vliegen de mannetjes weer uit om te "maten" . Hier in de buurt ( eigenlijk Etzenrade ) is één van die gebiedjes met holle wegen waar dit machtig mooie kever te bewonderen is . Naast 2 dode exemplaren heb ik ook twee levende mannetjes weten te fotograferen . Géén vrouwtjes deze keer , maar dat zegt op zich niets . Het zal dit jaar ook niet de laatste keer zijn om daar eens rond te kijken ! Maarrrrrrrrrr.......................

Tot mijn grote schrik was links en rechts van de holle weg ( een verdiepte weg in het landschap geflankeerd door bomen ) alle lage groen gesnoeid . En dat niet alleen , ook enkele bomen waren verwijderd  :huh:   En laat die rotte bomen nu het belangrijkste onderdeel zijn in de levenscyclus van deze kever ! Ik was niet blij . Hier had de gemeente Onderbanken naar mijn bescheiden mening wel wat te gortig met de motorzaag rondgemaaid . Ongelooflijk , zelfs de gemeente weet dat dit een vreselijk gevoelige habitat is . Of zie ik het verkeerd ? Of is het juist wat er gebeurd is ? Ik zou inderdaad iets opschonen , maar niet alle lage groen verwijderen , en eventuele bomen , in welke staat dan ook , zou ik ALTIJD laten staan .

Is hier gemeentelijk onbenul in het spel ? Ik hoop het niet en hoop dat er juist gehandeld is  :-\

GerardL

De grootste zorg is om zoveel zogenaamde natuurliefhebbers daar weg te houden die
de exacte locatie van deze habitat weg geven.
Woensdag 2 juli is er weer iemand aangehouden die 7 exemplaren in zijn bezit had,
ergste is dat die NIET uit onze buurt kwam. Laat me raden hoe die aan de locatie kwam ?
Er is toch al eens eerder gezegd dat dit soort mailtjes niet kunnen, en waarom wederom
prijsgeven ? We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid, zijn er uitzonderingen?

Vind dat vele malen erger dan die bermen schoonmaken!

Grtzzzz

Gerard

bas waanders

Daar heb je gelijk in Gerard ! Maarrrrrrr er zijn diverse organisaties die dit prijsgeven en er zelfs regelmatig excursies verzorgen . Daar zou niets op tegen zijn , ware het niet dat er ook van die verzamelaars tussen kunnen zitten . Ik ben er niet blij mee en moet ook niemand tegenkomen die het in z'n bolle hoofd haalt die dieren te verzamelen !

hiskodevries

Bas, het vliegend hert is 1 van de weinige keversoorten die onder de flora en faunawet vallen. Als de gemeente op hoogte was van het voorkomen van deze soort op die lokatie ( bijvoorbeeld omdat waarnemingen WEL precies zijn doorgegeven via waarneming.nl en daardoor in de ndff staan) hebben ze wel een en ander uit te leggen. Als ik jouw was zou ik de gemeente vragen welke maatregelen ze genomen hebben om de populatie ter plekke te redden.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

Ter geruststelling op 3/7 zijn nog grote aantallen gemeld vanuit die lokatie.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

bas waanders

Ik heb op een bepaald stuk van de holle weg , en ik kom er elk jaar weer , 4 mannetjes tegengekomen . 2 verkeersslachtoffers en 2 levende exemplaren . Vrouwtjes niet , maar ik ben er nu de eerste keer dit jaar geweest . Dus naar mijn gevoel zit het wel goed met de populatie . Maar het weghalen van dode bomen , dat moet je dus NIET doen , dat worden de broedkamers van de larven , die er tussen de 4-6 jaar in zitten . En dat is juist het punt : hou de flora intact . Je kunt wel snoeien , maar scheer niet alles kaal en zeker niet een maand voordat het vliegend hert uitvliegt . Het is nu nog een unieke plaats voor deze prachtige keversoort , laten we het zo houden .

JohnSmit

Heren,

De gemeente Onderbanken is zeer goed op de hoogte van de popullatie daar in de holle wegen. En heeft al veel maatregelen getroffen ten einde het vliegend hert daar te beschermen, waaronder informatieborden geplaatst om de mensen op de hoogte te brengen van het bijzondere van de plek en van die kever. Ze hebben enkele holle wegen afgesloten  voor al het sluipverkeer dat er veelvuldig gebruik van maakte, 10 jaar geleden werden de meeste dieren daar doodgereden, tot meer dan 100 exemplaren in 1 seizoen in een paar holle wegen. Een plaatselijke IVN-er heeft hemel en aarde bewogen daar en veel voor elkaar gekregen voor het vliegend hert. Oh ja, ze hebben ook de buslijn omgelegd...
En wat het prijs geven van vindplaatsen, sorry, maar ik vind het eenieders eigen morele plicht zich verantwoord te gedragen in de natuur en dus blijf je met je vingers van die beesten af, ten hoogste om er eventueel een foto van te maken. Maar postzegels verzamelen doe je maar met postzegels! Niet met levende dieren. Overigens is het bij wet verboden de dieren, dood of leven, aan te raken zo verordend de Habitatrichtlijn, die integraal is overgenomen in de Flora en Faunawet, en zelfs in het concept nieuwe natuurwet.

Wat betreft het maaien is dat vaak niet de opdrachtgever aan te rekenen maar de loonwerker die op het op zo'n economisch mogelijke manier probeert uit te voeren, dus rekening houden met willekeurig wat dan ook betekend opletten wat tijd kost, het is veel eenvoudiger de hele berm gewoon in zijn geheel te klepelen of maaien.

Desalniettemin zou het goed zijn de gemeente er van op de hoogte te stellen, het liefst voorzien van foto's. Elke gemeente heeft een klachtendesk.

Groeten,
John
--
Kijk ook eens op atlasproject 'Leuke Vliegen': http://waarneming.nl/vliegen_start.php

Veldtabel blaaskopvliegen van Nederland: http://www.repository.naturalis.nl/document/491918

bas waanders

Ik denk dat ik van die laatste mogelijkheid gebruik ga maken , gewoon even een bericht naar die klachtendesk . En dan kunnen de ambtenaren kijken wat ze ermee doen , vooral naar de toekomst toe :-)

JohnSmit

--
Kijk ook eens op atlasproject 'Leuke Vliegen': http://waarneming.nl/vliegen_start.php

Veldtabel blaaskopvliegen van Nederland: http://www.repository.naturalis.nl/document/491918

liptaster

Hou er rekening mee dat deze soort bij ons zeer thermofiel is. Wil zeggen in een gesloten bos heeft hij het te koud. Zonbeschenen bomen met rotte plekken ter hoogte van de grond is het ware habitat. In dit opzicht kan wat opslag verwijderen niet veel kwaad. In principe kan een dode boom afzagen omwille van bv. veiligheid ook geen kwaad, maar laat dan wel een flinke stronk staan, of/en leg de stam ernaast tegen de grond.

Experimenten met kunstmatige broedhabitats blijken ook goed te werken, maar naar mijn mening kan je ze dan evengoed in de tuin kweken.
Handtekeningen worden getoond onderaan elk persoonlijk bericht van Tim Struyve. BBCode en smileys kunnen hierin gebruikt worden. Max. aantal tekens: 600; resterende tekens: 424

bas waanders

Er is inderdaad onderhout en struiken verwijderd , er zijn ook bomen verdwenen en ik heb één exemplaar erachter zien liggen . Ik stuur de gemeente een mail en zal het allemaal samenvatten . Wat daarmee gebeurd zal de toekomst moeten uitwijzen :-)

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

bas waanders

Hier een kopie van mijn mailtje naar de gemeente Onderbanken :-)

Beste Mijnheer / Mevrouw ,

Zoals elk jaar bezoek ik regelmatig de weg gelegen tussen ........... en ........... , de .........weg . Dit in verband met het fotograferen van Vliegende Herten . In de eerste plaats ben ik enorm geïnteresseerd in deze unieke keversoort én macrofotografie is mijn hobby .
Tot mijn grote schrik moest ik echter vaststellen dat er enorm veel gesnoeid was . Het onderhout en struiken waren zo goed als verdwenen , enkele bomen waren eveneens weg waarvan er ééntje neergelegd was .

Ik ga ervanuit dat U allen op de hoogte bent van deze kever binnen Uw gemeentegrenzen , wees er trots op : het is uniek ! Vandaar ook dit mailtje : ik maak me zorgen over de instandhouding van deze soort . Er zijn al verkeersmaatregelen genomen ( afzetten voor autoverkeer ) , broedstoven geplaatst , en dat is geweldig . Maar het snoeiwerk , daar was ik niet zo blij mee . Ik kan ook niet vertellen of dit wel of niet gunstig is . Misschien iets té fanatiek met de motorzaag geweest ? Ik kan deze vraag zelf niet helemaal beantwoorden , maar het is wel erg kaal geworden .
Ik hoop dat U ruggespraak heeft gehouden met échte specialisten ( bijvoorbeeld EIS , kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden ) en dat er enige controle Uwerzijds was op de uitvoering van de opdracht .

Vat deze mail niet op als een verwijt , maar ik hoop dat U begrip heeft voor mijn zorgen omtrent de habitat van dit geweldige dier , wees er zuinig op :-)


met vriendelijke groet ,


Bas Waanders
Monacoplein 12
Heerlen
http://www.amazingmacro.com

KorHaan

Bas  :duim: Prima verwoord  :duim:

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

bas waanders

#14
Het heeft allemaal iets geduurd , maar dat lag niet aan Paul Urlings ...... van de gemeente Onderbanken ( medewerker afdeling werken ) had ik vrij snel antwoord op mijn vraag en eerlijk gezegd vond ik dat bevredigend én afdoende . Hier is een kopie van wat ik te lezen kreeg , en ik hoop dat ik de door mijzelf gestart draadje hiermee ook eindigt :

Op 10 juli ontvingen wij uw mail (ingeboekt onder nummer 2014/2998)  waarin u schrijft dat u enorm geinteresseerd bent in het vliegend hert en daarvoor regelmatig de biotoop rond de ........weg bezoekt om deze unieke keversoort te fotograferen. Verder schrijft u dat u zich zorgen maakt over de snoeiwerkzaamheden die hebben plaatsgevonden in de graften langs deze weg. Volgens uw schrijven is de begroeiing erg kaal geworden en weet u niet zeker of dat gunstig is voor de keversoort.


Middels deze mail kan ik uw vragen beantwoorden.

Holle wegen die met bomen en struiken begroeid waren werden in het verleden voornamelijk als hakhout met behoud van overstaanders beheerd. Dit beheer is in de loop van de vorige eeuw echter op veel plaatsen  verloren gegaan, met een sterke afname van de vegetatiestructuur en verarming van de vegetatiesamenstelling tot gevolg. Doordat bomen steeds verder uitgroeien komt de onderliggende vegetatie steeds verder in de verdrukking door de sterke beschaduwing en zal deze uiteindelijk verdwijnen. Vaak blijft uiteindelijk slechts een bomenrij over in plaats van een dichte, soorten- en structuurrijke beplanting. Een bijkomend  nadeel is dat de taluds zeer gevoelig voor erosie worden omdat de bodem niet meer wordt vastgehouden door de vegetatie.
Bij hakhoutbeheer worden bomen en struiken in een cyclus van 10 tot 12 jaar boven de grond afgezet. Slapende knoppen op de stronken lopen vervolgens weer uit zodat meerdere stammen (loten) gevormd worden. Het beheer wordt altijd gefaseerd uitgevoerd waardoor een grote variatie in ouder en jonger hout en een wisselende dichtheid van begroeiing ontstaat. Door om de 15 tot 20 meter bomen te handhaven - de zogeheten overstaanders - blijven altijd oude bomen  in het element aanwezig. Als overstaanders worden met name oude zomereiken, essen en zoete kers aangehouden. Plaatselijk worden ook oude hazelaars gespaard vanwege de vruchtzetting (jonge hazelaars produceren nog geen hazelnoten die voor veel dieren een welkome aanvulling op het menu vormen). De boomstronken blijven altijd in de grond zitten omdat het potentiële voedselbronnen zijn voor de larven van het vliegend hert. Verder worden bij het beheer de aanwezige vegetaties van klimop ontzien omdat deze schuilgelegenheid bieden aan het vliegend hert en de bodem vasthouden waardoor deze minder gevoelig is voor erosie.

Hakhoutbeheer wordt in principe vanaf september tot 15 maart worden uitgevoerd. Omdat hakhoutbeheer een ingrijpende maatregel is, wordt dit beheer altijd gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd. Omdat lijnvormige elementen belangrijke verbindingszones voor fauna kunnen vormen lijkt het logisch om de fasering aan te brengen tussen de twee tegenoverliggende taluds van een weg. Dit is echter niet wenselijk omdat het gekapte talud vervolgens in de schaduw komt te liggen van de beplanting op het tegenover gelegen talud (foto's). Hierdoor zal de vegetatieontwikkeling niet goed op gang komen en is het risico groter dat de afgezette bomen niet meer uitlopen. Indien mogelijk wordt het beheer in opeenvolgende onderhoudsbeurten niet in aangrenzende beplantingen uitgevoerd. Hierdoor zijn er geen grote aaneengesloten delen met jonge beplantingen in een element aanwezig. Verder wordt niet jaarlijks in een zelfde element gewerkt. Op deze manier ontstaat een grote variatie in structuur en ouderdom van beplantingen.

Naast dat met deze beheermethode beplantingen in holle wegen duurzaam in stand kunnen worden gehouden, is het beheer ook gunstig voor het vliegend hert. Wanneer bomen worden teruggezet sterft een deel van de wortels af omdat deze niet meer nodig zijn. Hier kunnen zich dan weer geschikte broedplaatsen voor de larven ontwikkelen. Verder dringt er ook meer zonlicht in het talud door, wat gunstig is voor de ontwikkeling van de eieren en larven van het vliegend hert.

Alle werkzaamheden in de leefgebieden van het vliegend hert worden uitgevoerd conform het werkplan dat is opgesteld in samenwerking met de Sichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en de stichting IVN Brunssum & Onderbanken. Tevens is tijdens het opstellen van het werkplan contact geweest met de heer J. Smit van EIS-Nederland en R.F.M Krekels van Bureau Natuurbalans-Limes Divergens
De beheerwerkzaamheden zoals op onderstaande foto's afgebeeld wordt vaak als kaalslag gezien. Echter doordat voldoende licht in de holle weg kan toetreden vindt er al snel verjonging plaats. De foto boven is in maart gemaakt, direct na een onderhoudsbeurt. De foto beneden is op de zelfde plaats, in september gemaakt en laat al een behoorlijke nieuwe begroeiing zien.


hiskodevries

Bas,
Mooi resultaat, we weten nu dat over het beheer is nagedacht en ze ook de moeite nemen om dit goed uit te leggen.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

bas waanders

Hisko , even een geruststelling : ik was er gisteravond tussen 2100-2200 en heb er 5 (!!!) gevonden en gefotografeerd , drie mannetjes en twee vrouwtjes . Dat maakt en mens toch wel blij :-)

jeroenroelofsen

Goed resultaat.   :duim: :duim:
In het berichtje dat je plaatst (het antwoord van de gemeente) staat nog wel de exacte locatie vermeld, die nog even weg halen?
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

bas waanders


bas waanders

Ik zou toch nog even het volgende willen melden : Op 1 augustus ging ik tegen de schemering weer met goede moed naar de befaamde ( voor mij althans ) holle weg .
Wat ik waargenomen heb overtrof al mijn verwachtingen !!!!!!!

3 exemplaren van het Vliegend hert , allemaal vrouwtjes , waarvan er één op sterven na dood was . Mannetjes heb ik op deze avond niet gezien , maar dat zegt niets , zie mijn eerdere waarnemingen waar wél altijd succes was :-)
1 exemplaar van het klein vliegend hert
1 lederloopkever die bezig was met oversteken ....
1 reuzengoudhaan die tegen de helling opklom . De soort is nog niet bevestigd , maar ben er vrij zeker van .

Er waren op hordes muggen en vliegen niet veel insecten verder , maar het verbaasd mij dat er in dit stukje Nederland zoveel "zeldzame" verschijningen voorkomen . Voor mij een indicatie dat het allemaal goed beheerd word  :duim: