Grote wilde zoogdieren

Gestart door Freek Verkerk, oktober 03, 2005, 12:16:13 PM

Vorige topic - Volgende topic

han.endt

#30
Citeer- zonder dat ze bijgevoerd worden (weg veel wilde zwijnen)
Van de wilde zwijnen op de Veluwe moest dit jaar het aantal van 4 à 5000 terug gebracht worden naar 800 door afschot. Vorig jaar was dat van 5000 naar 1000.
En dan worden ze bijgevoerd.
Misschien off topic, maar het geeft wel aan hoe krankzinnig de situatie is.

Gr.
Han.

PS. Cijfers van de KNJV via de media.

Freek Verkerk

Als ze dan wat zwijnen over hebben kunnen ze die juist via de eclogische hoofdstructuur naar andere natuurgebieden laten lopen. Dat lijkt me nu juist de functie van een natuurreservaat. Want wat reserveer je anders?
En juist in de winter kunnen ze weinig landbouwschade aanrichten omdat er dan weinig op het land staat.
Ze kunnen ze ook gewoon met een veewagen vervoeren naar bijvoordeeld Friesland/drente, Gelderse poort, duinen, 10 gemeten of Noord Brabant / limburg.

Volgens mij wordt er veel geld in de ecologische hoofdstructuur gestopt, maar werkt die nog totaal niet. (Voor deze dieren). :angry:  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

marijkehuysse

Er is over gesproken (geen idee hoe de stand nu is), om varkensbedrijven d.m.v. zeer brede corridoren duidelijk te scheiden.
En dan de wilde zwijnen van de ene naar de ander varkensconcentratie laten lopen???

Hinko

CiteerEn juist in de winter kunnen ze weinig landbouwschade aanrichten omdat er dan weinig op het land staat.
Ik denk dat je er raar van staat te kijken wat Zwijnen allemaal kunnen slopen. Bij mijn weten mogen ze daarom niet eens buiten rasters voorkomen. Verder kun je je natuurlijk afvragen welke natuurtypen erop vooruit gaan als je er zwijnen in loslaat. Wat is de toegevoegde waarde? Grondbroedende vogels zullen ook niet zo blij zijn met deze extra predator.
mvgr, Hinko

HuntingFreak

Ik denk dat er zo'n 20 damherten rondlopen op de utrechtse heuvelrug . .
maar een groot roofdier missen we nog in Nederland. . Ik zat te denken aan een Dhole ( een soort vos maar dan wat groter maar minder groot dan een wolf ) en heeft een minder groot territorium en als het hele ovp nou es al die heckrundere en Paarde weg doet, die edelherten verplaatst naar andere bosgebiede zoals de utrechtse heuvelrug,Dwingedelerveld en dat soort terreinen en het eland introduceert in OvP :gap:  
Wilco Steenman

Viv Anch

CiteerReeën ja, die zitten overal in bosrijke en agrarische gebieden.
Reeën zijn niet meer te tellen schattingen van stichtng reewild lopen uiteen van 50.000 tot 70.000 in Nl ze zitten overal zelfs op ameland en in de Flevopolders. En komen ook vlakbij dichtbevolkte gebieden. Ze passen zich aan (leven nu 's nachts terwijl het geen nachtdier is.... In polen en andere rustigere gebieden zijn ze overdag te zien.
was getekend Vivianne

Viv Anch

#36
Citeer
CiteerEn juist in de winter kunnen ze weinig landbouwschade aanrichten omdat er dan weinig op het land staat.
Ik denk dat je er raar van staat te kijken wat Zwijnen allemaal kunnen slopen. Bij mijn weten mogen ze daarom niet eens buiten rasters voorkomen. Verder kun je je natuurlijk afvragen welke natuurtypen erop vooruit gaan als je er zwijnen in loslaat. Wat is de toegevoegde waarde? Grondbroedende vogels zullen ook niet zo blij zijn met deze extra predator.
Heeft het feit dat ze binnen rasters moeten te maken met de varkenspest e.d. die zij bij zich kunnen dragen??? ik vraag maar wat... (heb niet alles gelezen in dit topic)
was getekend Vivianne

tekenaar

CiteerWat is de toegevoegde waarde? Grondbroedende vogels zullen ook niet zo blij zijn met deze extra predator.
In het Reichswald (net over de grens bij Nijmegen) heb ik indertijd duidelijk kunnen vaststellen dat wilde zwijnen in staat zijn een uniforme adelaarsvarenbegroeiing open te breken. Op de nieuwe open plekken lagen toen direct zandhagedissen te zonnen. Ook op het terrein van het eerder genoemde prive-ziekenhuis in die regio kwamen zandhagedissen voor tussen de wilde zwijnen. Ik ben ervan overtuigd dat zwijnen ook hagedissen(eieren) eten maar denk toch dat hun effect op de vegetatie voor reptielen erg gunstig kan zijn.

Uiteraard wel afhankelijk van de dichtheid aan zwijnen.  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

acherontia

Ook binnen de vlinderwereld ken ik een aantal voorbeelden waarbij het omwoelen van de grond door wilde zwijnen borg staat voor het voorkomen van de waardplanten van enkele, overigens zeldzame, nachtvlinders. Ik kan mij mateloos ergeren aan dit soort uitspraken, die volgens mij weinig blijk geven van enig ecologisch inzicht:

CiteerVerder kun je je natuurlijk afvragen welke natuurtypen erop vooruit gaan als je er zwijnen in loslaat. Wat is de toegevoegde waarde? Grondbroedende vogels zullen ook niet zo blij zijn met deze extra predator.

Vriendelijke groeten,

Jeroen

Freek Verkerk

Ik heb altijd geleerd dat diversiteit beter is dan een monocultuur; vandaar eigenlijk. Dus hoe meer soorten hoe beter.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Hinko

Net een maffe docu op National Geographic gezien over Hogzilla. ;-)
mvgr, Hinko

Hinko

CiteerEn dan worden ze bijgevoerd.

Bijvoeren van Wilde zwijnen is overigens volgens de Flora- en Faunawet verboden.
mvgr, Hinko

Hinko

CiteerIk kan mij mateloos ergeren aan dit soort uitspraken, die volgens mij weinig blijk geven van enig ecologisch inzicht
Als afgestudeerd ecoloog heb ik overigens ook nooit beweerd enig ecologisch inzicht te bezitten. ;)

Maar ok, dit is een Forum. Hier moet je discussies met elkaar aan kunnen gaan. Bij nader inzien was mijn woordkeus ook niet zo gelukkig. Ik ben het helemaal met Jeroen eens dat een aantal soorten zullen profiteren van de zwijnen.

Maar dit is op lokaal nivo. Wilde zwijnen hebben een groot leefgebied nodig. In een ideale situatie zouden zwijnen kunnen migreren van de Veluwe naar de Oostvaardersplassen. Dan hebben ze een geschikt semi-natuurlijk leefgebied waar ze m.i. een toegevoegde waarde hebben.
mvgr, Hinko

Peter Lubbers

Herintroductie: Wisent


Stichting Kritisch Bosbeheer is op twee plaatsen betrokken bij de mogelijke herintroductie van de wisent in natuurgebieden. Het eerste project betreft de herintroductie van geheel vrij levende wisenten in een Duits natuurgebied van 13.000 hectare. Dit gebied is nog eens omgeven door zo'n 20.000 hectare bossen, zij het dat dit gebruikelijke bossen betreft waar de bomen die er groeien als ze groot zijn de houthandel moeten dienen. Een kleine groep ecologen is dit project aan het voorbereiden. Als deze voorbereidingen zijn afgerond zullen meer details volgen.


Het tweede project betreft de inzet van wisenten in een Nederlands natuurgebied. Hierbij zijn in hoofdlijnen drie partijen betrokken: Eén van de beheerders van Nationaalpark Zuid Kennemerland (PWN), Ecoplan Natuurontwikkeling BV en wijzelf, Stichting Kritisch Bosbeheer. Het voornemen om in het Nationaalpark Zuid Kennemerland, op het 300 hectare voor het publiek gesloten Kraansvlak een proef met wisentbegrazing te starten, is recent in de media verschenen.


Groot genoeg?

marcel123

#44
Citeerovertuigd dat zwijnen ook hagedissen(eieren) eten maar denk toch dat hun effect op de vegetatie voor reptielen erg gunstig kan zijn.
Op de RAVON dag werden een aantal dode addermannetjes getoond die wilden vervellen en tijdens dat proces zijn doodgebeten door een wild zwijn.

Overigens lijkt me onderstaande een gewone vraag die gesteld wordt omdat het ecologisch inzicht op dit specifieke gebied ontbreekt. Lijkt me niks mis mee, alleen (achteraf?) iets te suggestief gesteld.
CiteerVerder kun je je natuurlijk afvragen welke natuurtypen erop vooruit gaan als je er zwijnen in loslaat. Wat is de toegevoegde waarde?

CiteerGroot genoeg?
Tsja, Olifanten en Giraffen zouden het volgende stadium zijn als je nog groter zou willen.

Freek Verkerk

CiteerHet tweede project betreft de inzet van wisenten in een Nederlands natuurgebied. Hierbij zijn in hoofdlijnen drie partijen betrokken: Eén van de beheerders van Nationaalpark Zuid Kennemerland (PWN), Ecoplan Natuurontwikkeling BV en wijzelf, Stichting Kritisch Bosbeheer. Het voornemen om in het Nationaalpark Zuid Kennemerland, op het 300 hectare voor het publiek gesloten Kraansvlak een proef met wisentbegrazing te starten, is recent in de media verschenen.


Groot genoeg?
Geweldig plan! In het Amsterdamse bos lopen (of liepen) al amerikaanse bizons. Je moet wel een stevig hek hebben!

Wat wil men uitproberen? Alles?

Ik denk dat ze ons klimaat wel overleven.
Op een gegeven moment zullen hun aantallen ook toenemen zodat de maximale capaciteit van het gebied bereikt zal worden bij volgens mij (schatting) een aantal van 1 dier per 2 hectare; dus op 300 hectaren; 150 dieren.  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Peter Lubbers

#46
Beste Freek,

Wisenten zijn onderdeel van onze oorspronkelijke inheemse fauna dus
de rechtvaardiging van hun aanwezigheid in de Nederlandse natuurgebieden
lijkt me niet de vraag. Als intermediate feeder met "gewicht" zeer nuttig lijkt me.

Ons (weer)klimaat bevalt ze prima hoor Freek!

Vriendelijke groet Peter Lubbers.

laatvlieger

Wisenten zou ik erg leuk vinden maar niet in de kennemerduinen, maar op de Veluwe!
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

Freek Verkerk

Ik ben voor jullie een beetje de natuurlijke tegenstander lijkt het wel. En die rol speel ik uiteraard graag. Maar met betrekking tot die Wisenten hebben we geen probleem hoor.
De beesten zijn al een tijdje weg uit Nl en die ambtenaren zijn gewoon een beetje voorzichtig; ambtelijke molens etc. Ze gaan het gewoon eerst 20 jaar in de duinen proberen met 3 wisenten en daarna volgen uiteraard andere natuurgebieden.

Ik wil dat natuurlijk wel wat sneller; ik pleit continue voor meer verschillend dieren overal eigenlijk.

Maar niet iedereen is zo snel.

Kunnen we ze al als waarneming invoeren? Die Wisenten?

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

jessesven

CiteerBeste Freek,

Wisenten zijn onderdeel van onze oorspronkelijke inheemse fauna dus
de rechtvaardiging van hun aanwezigheid in de Nederlandse natuurgebieden
lijkt me niet de vraag. Als intermediate feeder met "gewicht" zeer nuttig lijkt me.

Ons (weer)klimaat bevalt ze prima hoor Freek!

Vriendelijke groet Peter Lubbers.
Wat een onzin: wisenten zijn geen lid van onze fauna. In de laatste ijstijd liepen er steppenwisenten (net een holenleeuwen). Deze steppenwisent is er nieit meer. De huidige wisent is sinds de middel middeleeuwen ook foetsie, net als de bruine beer en het oerrund. Het huidige nederland is kun je niet vergelijken met de middeleeuwen: Ik wens de SKF veel procedures tegen hun plannen toe, besteed je tijd eens zinnig met inspanningen om de huidige fauna te behouden.

Peter Lubbers

#50
Reactie op jesseven,

Het getuigt van weinig inzicht om soorten die een belanrijk onderdeel ZIJN
van onze inheemse fauna, hoewel uitgeroeid niet tot onze inheemse soorten te willen rekenen je reinste ontkenning! Het waren juist de grote herbivoren als Wisent, Eland, Oeros en Tarpan die ons landschap bepaalden. Nu we de Heckrunderen en Koniks als next bets thing invoegen om die leegte op te vullen in onze ecosystemen, kan ik me niet een ander verloop voorstellen dan de inheemse soorten waarvan WEL oorspronkelijk materiaal rondloopt in Europa hierbij een plaats zullen innemen als de gelegenheid zich voordoet. De Wisent vervult een rol in onze natuur, dat hij die niet meer mag vervullen sinds vervlogen tijden is niets anders dan triest!
Wat nog triester is om die rol te vergeten en hem niet meer als inheems te rangschikken!

Peter Lubbers

jessesven

Peter, wellicht is het goed om je te verdiepen in literatuur die beschrijft hoe het landschap en het gehele ecosysteem er toen uitzag. Naief om dit soort beesten weer uit zetten: eigenlijk meer egoistische en een modern soort dierenmishandeling!!

Freek Verkerk

Mannen,

We kunnen het originele landschap niet (volledig) terughalen. Wat we doen is uiteraard egoistisch. We doen het voor onszelf; daar is volggens mij ook niets mis mee.

Maar dierenmishandeling???

Ten eerste is het niet leuk om dat woord te gebruiken, ten tweede vraag ik me af of het in dit geval correct is.

Wat is er zo erg aan het uitzetten van 3 wisenten in een afgesloten half bosachtig duingebied?  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

jessesven

CiteerMannen,

We kunnen het originele landschap niet (volledig) terughalen. Wat we doen is uiteraard egoistisch. We doen het voor onszelf; daar is volggens mij ook niets mis mee.

Maar dierenmishandeling???

Ten eerste is het niet leuk om dat woord te gebruiken, ten tweede vraag ik me af of het in dit geval correct is.

Wat is er zo erg aan het uitzetten van 3 wisenten in een afgesloten half bosachtig duingebied?
Wel eens in Oost-Polen-Wit Rusland geweest?

Ja, dan weet je waarom het onzin is die beesten hier "los te laten".

Nee, keertje doen....

Peter Lubbers

Jessesven,

Ten eerste heb ik me wel degelijk verdiept in de natuurhistorische geschiedenis van Nederland en Europa (waarschijnlijk jouw geraadpleegde stukken overgeslagen...)

En punt twee wat beterftd die uitroeing sinds de middeleeuwen en jouw beredenatie daarbij dat we nu onze huidige fauna moeten voor laten gaan, dan
heb ikeen leuke voor jou: die huidige fauna

Edelhert: praktisch uitgeroeid en toen in de loop van de eeuwen aangevuld met
dieren uit duitsland-oostblok etc.

Wild zwijn: heringevoerd door Zwijnen Henkie na volledig te zijn uitgeroeid.

Damhert: Soort die exoot is is ingevoerd door Romeinen en nu gedoogd als inheemse faunasoort


De dieren die jij onze huidige fauna noemt hebben indertijd geluk gehad dat ze niet met jou als nbeleidsmaker te maken hadden. Of had je hen wel als noodzakelijk onderdeel geherintroduceerd???

Ben erg benieuwd!!

Peter Lubbers

Freek Verkerk

CiteerWel eens in Oost-Polen-Wit Rusland geweest?

Ja, dan weet je waarom het onzin is die beesten hier "los te laten".

Nee, keertje doen....

Ik was inderdaad nog eens van plan om naar dat park in polen te gaan, maar ja ik heb nog zoveel te doen.

Op het ogenblik lopen die beesten (Wisenten) in Artis en het natuurpark Lelystad. Beide dierentuinen hebben als doelstelling om bij te dragen aan de herintroductie van de soort en vanuit Artis zijn in het verleden daadwerkelijk dieren naar polen gegaan toen ze daar waren uitgestorven. Ik denk dat die beesten het in de kennemerduinen beter hebben dan in de dierentuin.

Jij vindt de dierentuin zeker ook dierenmishandeling. B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

jessesven

#56
Ik zie weinig verschil tussen artis en kennemerduinen.....

Het interesseert me werkelijk nietts om eerlijk te zijn maar laten we het absoluut geen oorspronkelijke fauna noemen.

Mijn meest recente vondst een ijlpaardsnijtand op de maasvlakte. Echt wild en hhorde echte tot de oorsronkelijke fauna voor de laatste ijstijd (150.000 jaar oud) maar ja....

Ga lekker langs de kust zoeken: met een beetje geluk vind je kiezen van oerrund en wisent (redelijk algemeen) die zijn echt wild!!!!!!!!

Peter Lubbers

Ehh Jesseven ik snap er helemaal niks meer van.
Je spreekt jezelf aan alle kanten tegen..
Ehm misschien toch ns een idee om wat meer achtergrondinfo op te zoeken voor je over dit onderwerp begint...

wimtegels

Citeer
CiteerEn juist in de winter kunnen ze weinig landbouwschade aanrichten omdat er dan weinig op het land staat.
Ik denk dat je er raar van staat te kijken wat Zwijnen allemaal kunnen slopen. Bij mijn weten mogen ze daarom niet eens buiten rasters voorkomen. Verder kun je je natuurlijk afvragen welke natuurtypen erop vooruit gaan als je er zwijnen in loslaat. Wat is de toegevoegde waarde? Grondbroedende vogels zullen ook niet zo blij zijn met deze extra predator.
CiteerIk denk dat je er raar van staat te kijken wat Zwijnen allemaal kunnen slopen. Bij mijn weten mogen ze daarom niet eens buiten rasters voorkomen. Verder kun je je natuurlijk afvragen welke natuurtypen erop vooruit gaan als je er zwijnen in loslaat. Wat is de toegevoegde waarde? Grondbroedende vogels zullen ook niet zo blij zijn met deze extra predator.

In ben van mening dat we nog veel te weinig weten van de waarde van het wild zwijn in de natuur. Helaas leven de meeste "wilde" zwijnen inderdaad binnen rasters. Bovendien zijn de gebieden waar de wilde zwijnen worden getolereerd vrijwel allemaal bosgebieden.

Persoonlijk denk ik dat de wilde zwijnen een heel grote bijdrage kunnen leveren aan het ecosysteem.

Een klein voorbeeld: Veel dagvlinders zijn afhankelijk van akkerflora. Akkerflora heeft een bodemverstoring nodig om te ontkiemen. Het wilde zwijn zorgt vor bodemverstoring, en kan daarmee een bijdrage leveren aan de akkerflora. Daarmee schept hij voorwaarden voor vlinders.

Natuurlijk is het zo dat een wild zwijn af en toe zeldzame reptielen vreet. Ook lust hij eieren van bodembroeders. Een ijsvogel vreet ook beschermde vissen. Een kiekendief pakt kuikens van beschermde vogels. Vrijwel elke predator pakt ook beschermde en zeldzame dieren. Het voortplantingsysteem van alle soorten is zo aangepast dat er predatiedruk mogelijk iz zonder dat de soort verdwijnt. Predatie is zelfs een selectiemechanisme binnen de soort welk bij kan dragen aan de gezondheid van de soort.

Ik kan me voorstellen dat velen het wilde zwijn als een bedreiging zien. Persoonlijk ben ik een andere mening toegedaan en ik pleit voor uitbreiding van het leefgebied van het wilde zwijn met andere ecotopen dan alleen bossystemen.

Groetjes,
Wim
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels