Hoofdmenu

geschiedenis vogelstand

Gestart door Mocca, mei 30, 2014, 19:11:47 PM

Vorige topic - Volgende topic

Mocca

Is er ergens serieuze informatie te vinden over hoe de vogelstand in Nederland 100, 200, 300 jaar geleden en nog eerder was? Welke vogels algemeen voorkwamen en zo?
Alvast bedankt.
Met groet,

Jesse.

HPM

Citaat van: Mocca op mei 30, 2014, 19:11:47 PM

Is er ergens serieuze informatie te vinden over hoe de vogelstand in Nederland 100, 200, 300 jaar geleden en nog eerder was? Welke vogels algemeen voorkwamen en zo?
Alvast bedankt.

Nee. Hooguit lokaal is er van het begin van de 20e eeuw iets bekend over welke soorten voorkwamen, maar geen aantallen. Verder terug kan je het wel vergeten.
Herman van der Meer

frankneijts

Citaat van: HPM op mei 30, 2014, 19:28:37 PM
Citaat van: Mocca op mei 30, 2014, 19:11:47 PM

Is er ergens serieuze informatie te vinden over hoe de vogelstand in Nederland 100, 200, 300 jaar geleden en nog eerder was? Welke vogels algemeen voorkwamen en zo?
Alvast bedankt.

Nee. Hooguit lokaal is er van het begin van de 20e eeuw iets bekend over welke soorten voorkwamen, maar geen aantallen. Verder terug kan je het wel vergeten.

Is niet helemaal waar Herman. In 1770 verscheen het 1e deel van een 5-delig standaardwerk "Nederlandsche Vogelen" van C. Nozeman met alle beperkingen van dien natuurlijk (nauwelijks info over N-Brabant bijv.). Voor deze provincie (meer specifiek de "Majorij van 's-Hertogenbosch") kwam er een alleraardigst reisverslag in 1799 van dominee Hanewinkel welke een interessant overzicht geeft van de vogels "die hier broeiĆ«n en dus in de Majorij t'huis hooren.." De eerste 'echte' provinciale avifauna (Groningen) verscheen al in 1821 en die van Friesland in 1866. Uiteraard waren die kwalitatief niet te vergelijken met de avifauna's welke in de 2e helft van de 20e eeuw begonnen te verschijnen maar enig idee geven ze wel, zeker als je er oude (provincie-)atlassen naast legt. 
Groeten,

Frank

"When logic and proportion have fallen sloppy dead...
Remember what the dormouse said: feed your head!"
Grace Slick in 'White Rabbit'

HPM

Maar er is weinig aan aantallen om mee te vergelijken en met begrippen als algemeen, talrijk en zeldzaam is weinig te doen.
Herman van der Meer

Justin Jansen

Pas vanaf ongeveer 1930 zijn links-en-rechts gegevens bekend van broedvogels, doortrekkers, zomer en wintergasten in bepaalde gebieden. Maar voor het gros van de gebieden geldt dat pas vanaf 1970 pas echte data compleet is. Hiervoor was er alleen bij indicatie iets bekend.
M.v.g., Justin Jansen


Mocca

Jammer. Ik had de hoop dat er zich misschien iemand had beziggehouden met opbrengsten van jachten door edelen of kloosters of iets dergelijks. Of meldingen van mislukte oogsten door enorme groepen spreeuwen.
Met groet,

Jesse.

Justin Jansen

Om deze gegevens te vinden zul je de archieven in moeten, er zijn maar heel weinig mensen met geschiedenis bezig dus je zou een welkome aanvulling zijn. Dat het iets kan opleveren geeft dit stuk wel aan: KNIPPENBERG WHT (1958) Varia. Oude dokumenten over het Korhoen (Lyrurus t. tetrix L.) en de Kwartel (Coturnix c. coturnix L.) in Noord-Brabant. LIMOSA 31 (1): 85-85. Ook Vincken moeten Vincken locken (Mathey) zijn prima bronnen om een start te vinden voor dergelijk historisch onderzoek.
M.v.g., Justin Jansen


slechtvalk07

Leuk onderwerp! In de Natuurlyke historie van Holland, door J. Le Franq van Berkhey, dl. 3 (1776), staan geen harde gegevens over het voorkomen van vogels, maar wel een aantal interessante observaties.
"Daar benevens hangt ook de mindere of meerdere vermenigvuldiging onder Dieren grootlyks af van ons vogtiger of drooger klimaat. Dit slaagen der voorttelinge is zeer wisselvallig in Holland; 'er zyn jaaren, dat het krielt van Musschen, Zwaluwen, Spreeuwen en soortgelyken; en 'er zyn wederom jaaren, dat 'er gansch weinig zyn: 't welk grootlyks ontstaat uit de onbestendigheid der koude en nette, in den tyd der broedinge. Wanneer wy, in de Lente en Zomer, veele Noordlyke winden, met Regen en zoogenaamde Zeedampen, hebben, sterven 'er zeer veele jonge Vogelen, en de ouden broeden naauwlyks meer dan eens: 't geen men bovenal duidelyk bespeurt in de Kieviten en Leeuwrikken."
Hij meldt ook dat veel broedsels verloren gaan door overstromingen van de drassige landen. Ik zal nog eens verder bladeren en kijken of er niet ook de jacht behandeld wordt.
Goeds,
Anne Sytske Keijser

migratorius

Citaat van: Mocca op mei 30, 2014, 19:11:47 PM
Is er ergens serieuze informatie te vinden over hoe de vogelstand in Nederland 100, 200, 300 jaar geleden en nog eerder was? Welke vogels algemeen voorkwamen en zo?
Alvast bedankt.
"Hoe heet die vogel" van Jan P. Strybosch uit 1927 geeft wel een aardig beeld, hoewel natuurlijk in "vage termen". De klauwieren gingen toen al achteruit, maar van drie broedende soorten kunnen we nu alleen maar dromen...

JanHein

Mocca

Dank voor deze reacties en excuses dat ik niet eerder weer reageerde. Ik bedoel inderdaad zaken zoals die waar Anne Systke mee komt. Ik ga eens speuren en zal interessante zaken hier melden als men dat leuk vindt.
Met groet,

Jesse.