Hoofdmenu

TOH big day 2014

Gestart door Folkert Jan, mei 18, 2014, 23:56:01 PM

Vorige topic - Volgende topic

Folkert Jan

Bij deze voor de liefhebber weer een verslag van onze big day 2014. Ik hoop dat je van lezen houd, want het is een behoorlijk verslag geworden

Big day 2014

Deelnemers:     Folkert Jan Hoogstra, Theo van Veenendaal, Robert Pater, Gijs Baller, Willem Bosma
Datum:            17 mei 2014
Aantal Km:       850
Aantal soorten: 173 (+4 c catagorie)
Gebied:            Top Of Holland (Friesland, Groningen, Drenthe)

Voorbereiding
Vorig jaar zijn we goed verslagen door het andere team. Mede doordat we veel eerder stopten vanwege het omslaande weer hadden we 20 soorten minder dan onze concurenten. Dat moest en zou dit jaar anders. Ook dit jaar zou het andere team weer gaan en zouden ze het zelfs op dezelde datum als ons proberen. Een mooie strijd zou het gaan worden.

Vorig jaar hadden we weer veel geleerd. Zo is het vrij doelloos om direct na de heidevogels als nachtzwaluw, houtsnip en boomleeuwerik het bos in te gaan. Bijna een uur lang hebben we vorig jaar voor noppes in het bos gelopen. Die tijd kunnen we ook beter gebruiken. Daarnaast kwamen we er achter dat kwartel 's nachts toch wel iets moeilijker is dan verwacht. Hetzelfde geld overdag voor kraanvogel en ook voor watersnip zouden we een ander plan moeten verzinnen.

Verder kon onze route nog wel wat efficienter. Ter apel is een irritante uithoek, maar wel de enige plek voor grote gele kwikstaart in de TOH. Daarnaast een mooie plek voor grauwe klauwier en ijsvogel. Ook groene specht en kleine bonte specht doen het daar erg goed. Er broeden waarschijnlijk minimaal 2 paar havikken en daarnaast behoort middelste bonte specht tot de opties. Op zwarte specht en raaf na zou je er ook alle bosvogels moeten kunnen doen.

Vanaf 2 januari (de dag na de "winter big day") begonnen dan ook de voorbereidingen. De eerste stap is vaak het raadplegen van google maps en het opstellen van een route gebaseerd op plekken die het jaar ervoor goed waren en waar dit jaar hoogst waarschijnlijk ook veel soorten weer zouden zitten. Ineens schoot het me te binnen. Wat nu als we het nutteloze ochtenduurtje gebruiken om naar ter apel te rijden. Eens kijken op waarneming.nl wat de dichtsbijzijnde locatie is waar nachtzwaluw, boomleeuwerik en houtsnip te doen zijn. Het oog viel op boswachterij Borger/Odoorn. Een rondje eind maart leverde inderdaad een mooi aantal boomleeuweikken op. Begin april ook een baltsende houtsnip en een paar dagen voor de big day ook nachtzwaluw. Bijkomend voordeel van het op deze manier indelen van de route is dat we praktisch langs het exloerveen komen waar kwartel een serieuze optie is. Een voorbereidend rondje leverde inderdaad makkelijk kwartel op.

De volgende stap was om te kijken hoe het zuidlaardermeer ingepland moest worden. Vanuit Ter Apel direct die kant op of eerst richting de Groningse waddenkust. Via het zuidlaardermeer zou wat sneller zijn en ook zou dat goed uitkomen met hoog water in de breebaartpolder. Dit zou de route geworden zijn, ware het niet dat er in oost Groningen ineens een kleine zwaan gemeld werd en een voor ons essentiele weg bij stadskanaal was afgesloten. Op het laatste moment werd de route dan ook omgegooid. De kleine zwaan was helaas weg, maar er werden daar wel ineens witgatjes gemeld en zo kon ook weer het beruchte veenhuizerstukken worden ingepland in de hoop dat deze plek ons dit jaar toch iets zou opleveren. Er werden tot de dag voor de big day maar liefst 4 grote zilverreigers gemeld.

Over de grote zilverreiger is ook wel iets te schrijven. Deze soort is half mei verre van gegarandeerd in de TOH en na een aantal uurtjes waarneming.nl checken schiet het me ineens te binnen: Waarom niet 's nachts een slaapplaats checken? Dit hebben andere teams ook wel gedaan met kleine zilverreiger en er zit immers een slaapplek op de kollumerwaard (lauwersmeer). 2 voorbereidende rondjes leverde helaas niks op.

Of we 's nachts uberhaupt zouden moeten beginnen in het lauwersmeer was nog maar een vraag. Kwartelkoning en nachtegaal zijn relatief makkelijk, maar met geluk ook elders te doen en op een roepende oehoe rekenen en daar een half uur voor te moeten rijden is ook niet echt slim. Een voorbereidend rondje 's nachts in het lauwersmeer 2 dagen voor de big day levert echter geen nachtegaal of kwartelkoning op (het weer was er ook niet echt naar) en de knoop wordt doorgehakt: we zullen beginnen in de onlanden.

Voor nachtegaal is de hoop dat er rondom de onlanden weer 1 wordt gevonden zoals de voorgaande 2 jaar ook het geval was. Als backup is het idee om het wapserveen aan te doen. In dit gebied dat bekend is geworden om zijn wilde zwanen is watersnip ook een mogelijkheid en kun je er 's nachts met wat geluk ook wat roepende steltjes horen (witgat, bosruiter, groenpootruiter, regenwulp, oeverloper etc). In het wapserveen zou nachtegaal volgens locals een eitje moeten zijn al lukt het mij maar niet om ze daar te horen. Wie weet hebben we geluk.

Als we 's nachts het wapserveen aan doen kunnen we ook diependal inplannen voor roodhalsfuut. Meerdere teams deden deze soort daar 's nachts wel, maar ons was het eerder niet gelukt. Vanaf maart heb ik hier dus wat tijd in gestoken. In maart roepen ze 's nachts nog wel eens, maar in mei heb ik ze dat nog nooit horen doen. Een zaklamp bied dan uitkomst, maar waar moet je dan schijnen? vanuit de schemer tot in de nacht de vogels besturen bied uitkomst. Mocht het niet lukken kan het overdag ook altijd nog.

Om de ochtend in het bos zo efficient mogelijk te laten verlopen ga ik een aantal ochtenden een aantal uur op 1 plek in het bos op een stoeltje zitten en turf ik op een afstreeplijst per 5 minuten welke soort ik hoor of zie. Hieruit ontstaat een mooi beeld van het ontwaken van de verschillende soorten. Opvallend is dat bijna alle soorten uit dezelfde familie op dezelfde tijd wakker worden. Zo worden alle vinkensoorten rond dezelfde tijd wakker en geld hetzelfde voor de spechten. Dit wordt vergeleken met de tijd van zonsopkomst van die dag. Als we ervoor zorgen op die tijd op de goede plek te staan kunnen we snel veel soorten binnen harken.

Op grote bonte specht na zijn alle spechten half mei erg moeilijk als je geen nest weet. Veel tijd wordt dan ook gestoken in het vinden van nesten van deze soorten. Een nesthol van een specht vinden is een fluitje van een cent. Een bezet nest vinden is echter een heel ander verhaal. Van groene specht is het niet gelukt iets te vinden. Van zwarte specht vind ik wel een hol met wat haksporen en een stroom scheit wat uit het hol komt. Een zwarte specht zie ik er echter nooit bij. Van kleine bonte specht vind ik net als vorig jaar weer een vers gemaakt holletje. Op 7 en 13 mei heb ik daar ook een kekkend en roffelend mannetje, maar voedselvluchten of iets dergelijks zie ik niet. Mijn conclusie is dan ook dat het waarschijnlijk een ongepaard mannetje is. Voor middelste bonte specht lukt het uberhaupt niet de soort nog te vinden in de tijd dat ze een nest zouden moeten hebben. Hier bied het andere team uitkomst met waardevolle informatie.

In eerste instantie is het idee om af te sluiten in het fochteloërveen. Weer met het oog op de altijd lastige watersnip en ik heb geleerd dat kraanvogels vaak nog even roepen in de avondschemer als ze terugkomen naar het veen. Omdat we echter geen target hebben aan de friese ijselmeerkust, wat wel geanticipeerd was houden we na het fochteloërveen echter veel tijd over. Deze tijd zouden we kunnen gebruiken voor purperreiger en wie weet is bijeneter nog een optie en mochten we op koers liggen voor een landelijk record zouden we door kunnen stuiven naar flevoland en de kop van Overijsel. Er wordt net voor de big day inderdaad een klein waterhoen gevonden. Probleem is dan weer die kraanvogel die dan toch overdag moet. Ik besluit er een hele dag aan te spenderen. Alle bekende plekken waar ze kunnen huizen worden uitgekamd. Ik spreek op die dag een man die me meld dat een groep kraanvogels die ik vanuit het veen over heb zien vliegen bij 1 of andere plas zijn geland. Het blijkt dat daar een heel nieuw stuk plas/dras is aangelegd en dat de kraanvogels daar graag foerageren. Hier vind ik ze inderdaad terug en op latere dagen zie ik ze hier geregeld lopen.

Er wordt uiteindelijk een targetlijst van 187 soorten opgesteld (exact gelijk aan het landelijk record) met 38 bonussoorten die half mei nog redelijk te doen moeten zijn opgesteld. Later blijkt dat ik kuifeend, tafeleend en roek vergeten ben op deze lijst te zetten. We hadden dus 190 targets waar we langs zouden gaan.

De dag zelf
Op vrijdag gaat het niet allemaal vanzelf. Robert moet mogelijk afhaken vanwege een praktijkexamen die hij de volgende week heeft en zijn drukke schema rond deze dagen. Net als Robert besluit toch mee te gaan krijgen we bericht van Theo. Hij heeft heel slecht geslapen en is niet fit. Toch besluit ook hij uiteindelijk alsnog aan te sluiten waardoor we voor het eerst het hele team compleet hebben. Willem mist echter zijn aansluitende bus en de inkt in mijn printer is net op. Bij vrienden wordt de targetlijst alsnog uitgeprint en Willem wordt van station Groningen opgehaald. We laden de auto in, de tank wordt gevuld en we rijden rond 11 uur naar Peize. We checken eerst nog een aantal plekken om te bepalen of we daar straks langs moeten. Dan een appje van Eelke Schoppers. Hij heeft een goed roepende kleinst waterhoen net achter Peize gevonden. Eelke blijft op ons wachten en 20 voor 12 staan we klaar om hier te gaan beginnen. We zien hoe de maan langzaam opkomt. Een erg mooi gezicht. Ook begint er wat mist op te komen, waar we ons echter nog niet zoveel van aantrekken. De minuten worden afgeteld alsof het oudjaarsdag is en om 12 uur is tureluur onze eerste soort en mijn eerste nachtelijke graspieper is een feit:

Onlanden

1.      00:01 Tureluur
2.      00:01 Kleinst waterhoen
3.      00:01 Porseleinhoen (die nacht heel veel vogels)
4.      00:01 Waterral
5.      00:01 Meerkoet
6.      00:01 Kievit
7.      00:01 Slobeend
8.      00:01 Zomertaling
9.      00:01 Rietzanger
10.      00:01 Wilde eend
          00:01 Nijlgans
11.      00:01 Graspieper (roepend)
12.      00:01 Koekoek (meerdere vogels 's nachts zingend).

Dan een stukje rijden naar bosrietzanger die luid zit te zingen

13.      00:09 Bosrietzanger

Vervolgens gaan we rondom Roderwolde op een aantal plekken luisteren naar uilen en wordt onze vriend de ooievaar weer vereerd met ons bezoek

14.      00:20 Ooievaar

Dan het bruggetje bij Matsloot. Robert schept op over hoe makkelijk roerdomp wel niet wordt. Laatst had hij er wel 8! Ik ben sceptischer aangezien roerdomp laatst erg lastig was. Het duurt een minuut of 4, maar dan wordt er gehoempt

15.      00:34 Snor
16.      00:35 Sprinkhaanzanger
17.      00:35 Roerdomp
18.      00:35 Blauwborst

We krijgen van Eelke weer een appje dat hij een roepende kolgans heeft, maar omdat we hier zo'n makkelijke plek voor hebben in de eemshaven besluiten we er niet langs te gaan. We checken wel de madijk in de stille hoop dat het klein waterhoen er weer zit. Deze zit er helaas niet

19.      00:48 Grauwe gans
20.      00:48 Waterhoen

We hebben op de uilen na hier alle targets en lopen 12 minuten voor op schema.

Haren

We gaan rondom Haren kwartelkoning en bosuil proberen. De eerste lukt niet. De Tweede wel, helaas niet voor ons allen. Gijs loopt achteraan en hoort de bedelroep van het jong niet. Ook horen we weer een soort die ik 's nachts nog nooit had gehoord: Kauw

21.      01:23 Bosuil*
22.      01:24 Houtduif
23.      01:24 Blauwe reiger
24.      01:24 Kauw

1 misser, maar wel 21 minuten voor op schema.

Taarloosche diep

Kwartelkoning hopen we op de drentse A te kunnen doen en deze plek is ook ingepland voor kerkuil en watersnip. Net voordat we op de kerkuilplek aankomen vliegt er bijna 1 tegen de auto aan. Voordeel is wel dat alle 5 de vogel duidelijk zien. Ook zien Robert en ik nog een ransuil vliegen bij een tankstation, maar een soort die door een minderheid wordt waargenomen telt helaas niet. Watersnippen zitten met velen te kloktikken. Ik snap eigenlijk niet waar deze benaming van deze roep wegkomt, want het doet mij nu niet echt aan een klok denken. Nu ik er aan denk snap ik de benaming hemelgeit voor de baltsvlucht ook niet echt.

25.      01:35 Kerkuil
26.      01:44 Watersnip
27.      01:44 Wintertaling

Nog steeds 1 misser en een half uur voor op schema. Dat half uur zullen we gebruiken voor een omleiding langs Bunne alwaar we de laatste 2 uilen hopen te doen.

Bunne

Aangekomen bij Bunne is het stil. We wachten een lange 10 minuten voordat we steenuil horen. Op de plek waar ik tijdens de voorbereiding een zingende ransuil had gaan we luisteren of we wellicht jongen horen bedelen. Dit is niet het geval. Er wordt koers gezet naar het wapserveen

28.      02:04 Steenuil

Wapserveen

Inmiddels is de mist in de buitengebieden flink toegenomen, waardoor flink doorrijden er niet altijd in zit. Ook worden we helemaal gek van de ontelbare drempels die we moeten passeren. met 5 man kun je hier niet echt overheen vliegen, want dan haalt de auto het einde van de dag niet. We zullen het rustig aan moeten doen. In het wapserveen rijden we eerst over het zandpad naar het bos aldaar, maar zoals ik had verwacht: geen nachtegaal. De mist is hier zo dik dat we wilde zwaan kunnen vergeten. De enige hoop is dat we vanaf het graspad meer geluk hebben en er een vogel dicht langs het pad op het water zit zoals ik tijdens een voorbereiding had. We zien al snel dat dit echt kansloos is en aangezien we hier 's avonds weer langskomen besluiten we er geen tijd meer aan te besteden en naar de auto te gaan. Vlakbij de auto roept ineens een kwartel. Dit scheelt 's morgens weer wat tijd die we dan hard nodig zullen hebben, omdat boomleeuwerik het behoorlijk zal laten afweten. Als enige steltje horen we hier scholekster.

29.      03:14 Kleine karekiet
30.      03:14 Grote canadese gans
31.      03:14 Scholekster
32.      03:14 Kwartel

Uiteindelijk hebben we 4 missers (kwartelkoning, nachtegaal, ransuil en klein waterhoen), maar deze kunnen allen nog. Qua tijd lopen we precies op schema.

Borger/Odoorn

We rijden nu naar Borger toe. Tot 2 keer toe crasht google maps, maar komen we zonder verkeerd te rijden precies op tijd op plek van bestemming. We lopen de hei op en hebben binnen 5 minuten houtsnip en nachtzwaluw te pakken. Het lijkt wel of ze hier een half uur eerder wakker zijn dan wat ik gewend ben uit het dwingelderveld.

33.      04:04 Gekraagde roodstaart
34.      04:04 Zanglijster
35.      04:07 Houtsnip
36.      04:07 Roodborsttapuit
37.      04:08 Nachtzwaluw

Boomleeuwerik horen we niet dus gaan we hiervoor op 2 andere plekken luisteren. Ook hier niks. Omdat we tijd hebben gewonnen door het vinden van een kwartel hebben we een kwartier over. We rijden dan maar weer het bos in en stoppen op een andere plek aan de heide. Hier komen we een vogelaar tegen die een telling doet voor zijn atlasblok. Ik wil vogels luisteren en kan nu even geen gepraat gebruiken dus loop een stukje vooruit. De man begint dan toch te praten met de andere teamleden die hem vertellen dat we boomleeuwerik zoeken. Op zen drents zegt de man: voor boomleeuwerik ben joe veuls te laat (doelend op jaargetijde). Op dat moment begint een boomleeuwerik te zingen en zit er tevens een grote lijster in de den voor ons.

38.      04:17 Roodborst
39.      04:17 Merel
40.      04:41 Grote lijster
41.      04:41 Boomleeuwerik

Hier geen missers en precies op schema.

Exloerveen

Omdat we overdag geen zin hebben naar een veldleeuwerik te moeten zoeken stoppen we de auto even langs een akker onderweg naar Ter Apel. Het kost nog even wat moeite maar horen de soort.

42.      04:55 Zwarte kraai
43.      04:59 Geelgors
44.      05:01 Grasmus
           05:01 Fazant
45.      05:01 Koolmees
46.      05:03 Veldleeuwerik

Ter Apel Poortweg

We zetten onze auto aan de poortweg en lopen langs een beekje die door het bos loopt richting ijsvogel. Ondertussen horen we de standaardsoortjes en als leuke soort een spotvogel. Ijsvogel lukt direct. Robert en Willem zijn het scherpst en horen nog een wielwaal. Op de terugweg staan we hier nog even, maar laat de vogel zich niet meer horen.

47.      05:15 Fitis
48.      05:15 Zwartkop
49.      05:15 Tjiftjaf
50.      05:16 Grote bonte specht
51.      05:17 Tuinfluiter
52.      05:17 Spotvogel
53.      05:21 Winterkoning
54.      05:21 Goudhaan
55.      05:24 Pimpelmees
56.      05:26 Boomkruiper
57.      05:26 Vink
           05:27 Mandarijneend
58.      05:28 Ijsvogel
59.      05:30 Appelvink
60.      05:39 Boompieper
61.      05:39 Boerenzwaluw

Ter Apel Ruiten Aa Kanaal

De volgende target is grote gele kwikstaart. Bijkomend zitten hier wat ringmussen zodat je daar later op de dag geen aandacht meer aan hoeft te besteden.

62.      05:43 Ringmus
63.      05:43 Grote gele kwikstaart
64.      05:43 Gaai

Ter apel Roelagebos

Hier gaan we de rest van de bosvogels proberen met als main target kleine bonte specht. Op de weg naar de plek toe horen wederom Robert en Willem als enige een havik, maar deze laat zich gelukkig nog vaker horen. Vuurgoudhaan lukt ook meteen.

65.      05:47 Grauwe vliegenvanger
66.      05:54 Havik
67.      05:54 Vuurgoudhaan
68.      05:57 Zwarte mees
69.      05:57 Matkop
70.      06:00 Bonte vliegenvanger
71.      06:01 Spreeuw
72.      06:08 Goudvink
73.      06:09 Boomklever

45 minuten lang staan we rond de plek de plek van de kleine bonte specht, maar we zien of horen deze toch weer niet. Omdat het potdicht zit van de mist kunnen we rustig aan doen en heeft zoeken naar grauwe klauwier totaal geen zin. We besluiten om glanskop te zoeken bij het klooster. Dit lukt meteen.

74.      07:05 Krakeend
75.      07:06 Witte kwikstaart
76.      07:09 Zwarte roodstaart
77.      07:09 Roek
78.      07:11 Glanskop

We hebben nu 6 missers en lopen een half uur achter op schema.

Sellingen

In de bossen van Sellingen is het de bedoeling om wielewaal en fluiter te scoren. Tussen Ter Apel en Sellingen zitten patrijzen. Door de mist is het zoeken hierna echter zinloos geworden. In Sellingen wordt geen fluiter gevonden

79.      07:23 Holenduif
80.      07:30 Wielewaal
81.      07:35 Staartmees
82.      07:36 Kuifmees

Nu 7 missers en we lopen 25 minuten achter op schema

Veenhuizerstukken

Vanwege de mist slaan we het zoeken naar witgat over en gaan richting de veenhuizerstukken. Ik bedenk mij dat het autoraam open moet voor braamsluiper. Ik heb het raam nog niet open of we horen al 1 zingen. Nu is het flink speuren naar turkse tortel.

83.      07:56 Ekster
84.      08:05 Braamsluiper
85.      08:05 Huismus
86.      08:07 Turkse tortel

Als we de hut van de veenhuizerstukken inlopen kijken we tegen 1 muur van water aan. Verder gaan naar een volgend punt heeft ook geen zin, want ook daar moeten we verder kunnen kijken. We besluiten maar om de mist af te wachten. Dit levert ons naast de target: grote zilverreiger ook nog 2 andere leuke soorten op (een baltsende regenwulp en een samen met 2 knobbelzwanen langsvliegende wilde zwaan). Willem ziet de Wilde zwaan helaas niet.

87.      09:02 Kokmeeuw
88.      09:02 Fuut
89.      09:02 Bergeend
90.      09:02 Wilde zwaan*
91.      09:03 Regenwulp
92.      09:03 Gierzwaluw
93.      09:03 Lepelaar
94.      09:03 Knobbelzwaan
95.      09:03 Grote zilverreiger

Nog steeds 7 missers en nu anderhalf uur achter op schema.

Blauwe stad

Als we bij de blauwe stad aankomen is de mist opgetrokken. Dit helpt aanzienlijk in het vinden van de targets. Het helpt ook aanzienlijk dat ik tijdens een voorbereiding 2 uur heb gestoken in het zoeken naar de exacte plek waar zwartkopmeeuw zijn nest heeft. De vogel is door de vele begroeiing akelig lastig te vinden en mislukte vorig jaar.

96.      09:25 Kuifeend
97.      09:30 Oeverzwaluw
98.      09:31 Huiszwaluw
99.      09:36 Aalscholver
100.   09:36 Zwartkopmeeuw (100e soort aanzienlijk later dan vorig jaar)
101.   09:36 Krooneend
102.   09:37 Kleine mantelmeeuw
103.   09:38 Zilvermeeuw

Geen missers hier en weer een kwartier ingelopen op de achterstand in de tijdplanning.

Finsterwolde

Hier gaan we kieken scannen en hopen we op de dag ervoor gemelde overdag roepende kwartelkoning. Tijdens het aan komen rijden al een mannetje grauwe kiek naast de auto en tijdens het parkeren zien we de steppekiek al vliegen. Theo vind na enkele minuten een mannetje blauwe. Omdat we achter lopen op het tijdschema gokken we hier niet meer op kwartelkoning

104.   09:48 Grauwe kiekendief
105.   09:49 Steppekiekendief
106.   09:54 Blauwe kiekendief
107.   09:54 Gele kwikstaart

We hebben dan nog geen bruine kiekendief, maar die zien we op weg naar de breedbaartpolder snel vliegen. We hoeven niet naar een bosje alwaar we tijdens de TOH vogeldag een haviknest vonden dus dat scheelt weer tijd.

108.   10:00 Bruine kiekendief
109.   10:01 Tapuit

We hebben ook hier geen missers en weer een kwartier ingelopen op het tijdschema waar we nog maar een uur op achter lopen.

Breedbaartpolder

Bij de breedbaartpolder checken we snel de steltjes rondom de hut en kijken vervolgens buitendijks bij de punt van reide. Helaas zal later blijken dat Ben koks eerder die ochtend in het zuidelijke deel van de binnendijkse polder een grijze snip heeft gevonden. Deze zullen wij dus niet zien. Hier wel 2 bonussoorten. Een pontische meeuw op het dammetje tussen de zilvermeeuwen en een sijs roepend uit de bosjes bij de parkeerplek. We zien hier niet een gehoopte noordse kwikstaart, maar die kan elders nog

110.   10:14 Zwarte ruiter
111.   10:14 Groenpootruiter
112.   10:15 Kluut
113.   10:15 Visdief
114.   10:15 Zilverplevier
115.   10:15 Torenvalk
116.   10:15 Smient
117.   10:15 Grutto
118.   10:16 Brandgans
119.   10:20 Kneu
120.   10:20 Groenling
121.   10:21 Oeverloper
122.   10:21 Grote mantelmeeuw
123.   10:27 Kanoet
124.   10:27 Wulp
125.   10:27 Rosse Grutto
126.   10:27 Steenloper
127.   10:35 Pontische meeuw
128.   10:40 Sijs

We hebben nu 8 missers en 2 bonussoorten. We zijn weer een kwartier ingelopen op schema en lopen nu 45 minuten achter.

Tetjehorn.

Tetjehorn heeft 1 doel: bosruiter. Een soort die rond half mei erg lastig is, maar enkele dagen terug had ik er nog 10. Een steltje die snel achter een pitruspol verdwijnt wordt als mogelijke bosruiter gemeld, maar als de vogel zich toont is het helaas een vrouw kemphaan

129.   11:00 Heggenmus
130.   11:02 Buizerd
131.   11:17 Rietgors
132.   11:17 Baardman
133.   11:18 Kemphaan
134.   11:18 Putter

9 missers, 2 bonus en 45 minuten achter op schema

Eemshaven

In de eemshaven een aantal lastige soorten op het programma. De slechtvalk speelt graag hide and seek, evenals patrijs. Verder moeten we even noordse stern en kolgans binnentikken. Als we op de telpost staan duurt het maar even of Willem ziet de slechtvalk vliegen. Ondertussen zijn de basaltblokken gecheckt op leuke meeuwen, blijkt de waddenzee leeg en zit hier geen boeiend steltje. Er vliegt verder ook niks dus gaan we snel door. Patrijs maakt het spannend. We rijden langzaam langs de velden waar ze zitten. Vlak voor de kamstra(withalsvliegenvanger)singel is het raak. Euforie!! Nooit eerder hadden we patrijs op onze big days. Noordse stern doen we nu bij kamstra vanaf de dijk (scheelt net wat minuten) en bij het rijkswaterstaathuisje zien we een wit geval in de slootrand. Dit geeft hoop. Immers zit de kolgans hier altijd bij 2 witte soepganzen. Totaal verbijsterd zijn we dan ook als de andere soepgans en de kolgans weg zijn. We zoeken vanaf de dijk, op de rommelhoek, op de akkers, op het oude crosstereintje en lopen langs de rietkraag en om het huisje, maar niks: de kolgans is weg. Wel bied de rommelhoek weer wat steltjes

135.   11:51 Stormmeeuw
136.   11:51 Slechtvalk
137.   12:02 Patrijs
138.   12:05 Noordse stern
139.   12:18 Drieteenstrandloper
140.   12:18 Goudplevier
141.   12:19 Rotgans
142.   12:19 Bontbekplevier

10 missers, 2 bonus en weer wat uitgelopen op het tijdschema. Nu een uur achter.

Lauwersmeer jaap deensgat

In het jaap deensgat zouden we krombek- en kleine strandloper gaan zoeken en op deze plek is het altijd hopen op wat geks. Denk aan een reuzenstern of zeearend. Ook wordt het veld afgezocht op kwikstaarten. Helaas zijn alle kleine steltjes die we er zien bontbekplevieren en zitten er geen boeiende kwikstaarten op het veld. Wel vind Willem 2 zeearenden op grote afstand die aan het circelen zijn. We lopen wel weer een kwartier in op het tijdschema.

143.   13:09 Dodaars
144.   13:15 Zeearend

12 missers, 2 bonus en 45 minuten achter op schema

Lauwersmeer nieuwe robbengat

Na een korte check bij het oude robbengat waar niks zit, rijden we nu het ballastplaatbos in en gaan vanuit daar het nieuwe robbengat scannen op brilduiker. Dit met het idee dat we hier nachtegaal zouden kunnen horen of wellicht een eerder gemelde fluiter. Tot onze vreugde wijst Robert ons op een overvliegende sperwer en zingt er een nachtegaal. Een buizerd wordt even uitgescholden voor wespendief en brilduikers zien we er niet. 1 misser ingelopen, maar ook weer 1 opgelopen en omdat we om zijn gereden weer tijd verloren

145.   13:44 nachtegaal
146.   13:45 sperwer

12 missers 2 bonus en 50 minuten achter op schema

Lauwersmeer haven

In de haven wordt al enkele dagen een eider gemeld. Steeds vanaf hetzelfde punt. Ook geeft een lampje op het dashbord aan dat het tijd wordt te tanken. Het duurt even voordat we de eider vinden die achter restaurant het pierenend op de kade zit.

147.   14:03 Eider

Lauwersmeer ezumakeeg

Voordat we de keeg aandoen kijken we eerst even bij bantpolder oost of daar nog kwikken lopen of een brilduiker zwemt en klimmen we nabij de patatkraam de dijk even op in de hoop een bonte strandloper te vinden. In de polder bij Anjum zoeken we nog tevergeefs naar morinelplevieren. In de keeg zelf is het beeld niet heel anders. We vinden geen van onze eerdere missers en zelfs de vrijwel zeker geachtte casarca geeft niet thuis. Steltkluut, kleine plevier en tafeleend worden snel opgerold in keeg noord, maar een pijlstaart wordt niet gevonden. In keeg zuid zitten totaal geen kleine steltjes en ook kan Gijs de rouwkwikstaart niet vinden. We gaan dan maar op de dijk zitten in het meest zuidelijk deel van de keeg alwaar je de gehele keeg kunt overzien. Een oranje prop met witte kop is echter teveel gevraagd. Rechts van de hut is vaak nog een sneaky plekje voor bosruiter. Deze loopt daar niet, maar de rouwkwikstaart komt toch aangevlogen.

148.   14:56 Steltkluut
149.   14:56 Tafeleend
150.   14:57 Kleine plevier
         15:15 Zwarte zwaan
151.   15:24 Rouwkwikstaart

14 missers 2 bonus en 1,5 uur achter op schema.

Ternaard

Tijdens een voorbereidend rondje had ik alle groepen rotganzen vanaf Holwerd tot aan de haven van Lauwersoog afgezocht. Bij Ternaard vond ik als enige plek een zwarte rotgans. Witbuik kon ik nergens vinden. Als we zo'n 3/4 van de groep hebben bekeken zie ik ineens een witbuikrotgans lopen. Zwarte rotgans wordt echter niet gevonden. Zo irritant. Een bonus erbij, maar weer een target gemist. Omdat we de polders bij Anjum pas na de keeg hadden ingepland lopen we nu weer wat in op schema.

152.   15:45 Bonte strandloper
153.   15:50 Witbuikrotgans

15 missers 3 bonus en een uur achter op schema

Kornwerderzand

Het kornwerderzand is een vervelende uithoek. Het is een uur omrijden tussen Ternaard en onze volgende target. Echter is dit de enige plek waar je zo laat in het jaar nog kans maakt op topper en middelste zaagbek. Beide soorten zijn 2 dagen ervoor nog gezien dus we hebben goede hoop. Ook hopen we nog op een bonus als grote- of dwergstern. We hoeven gelukkig de slechtvalk van leeuwarden niet aan te doen en besluiten omwille van de tijd de plasjes langs de N31 over te slaan. Bij het kornwerderzand zien we op het eerste oog onze beide targets niet. Na verschillende plekken te hebben afgekeken vind ik ineens een kolgans zwemmend en hier ten overvloede nog een eider. Als Theo dan nog een allerlaatste poging doet om de waddenzee te checken vind hij een donker geval dat onder duikt. Als deze bovenkomt zien we een vrouwtje middelste zaagbek. Topper blijft onvindbaar en tussen de vele visdieven zit geen andere leuke stern.
Op deze manier lopen we de missers natuurlijk niet in.

154.   17:17 Kolgans
155.   17:18 Middelste zaagbek

15 missers 3 bonus en een uur en kwartier achter op schema

Sneek

Door een oproep via whatsapp aan mensen om tijdens deze dag zoveel mogelijk leuke waarnemingen aan ons door te geven krijgen we van Johan op den Dries een gouden tip: mochten we 's nachts geen ransuil hebben weet hij nog wel een nest voor ons. De beschrijving is kort maar bondig. Tegenover dat en dat adres een boom met klimop. We komen aan, zien inderdaad een boom met klimop en binnen de minuut heeft theo 2 donsjongen in beeld. Johan bedankt!

156.   17:42 Ransuil

Drachten

We hopen hier op zwarte ibis, maar vinden deze niet. Snel weer door.

Harkstede

Nabij de stad Groningen zijn ze aan het bouwen aan een nieuwe wijk. Een bak met wat zand en water ziet er voor steltlopers blijkbaar goed uit want er zitten er vele van. We hebben dit als back up voor kleine- en temmincks strandloper. Helaas is de bak aardig leeg gelopen wat vogels betreft en van de vele strandlopers vinden we alleen nog maar 2 temmincks. Vanwege de omweg verliezen we weer tijd

157.   19:01 Temmincks strandloper

14 missers 3 bonus en 1 uur en 45 minuten achter op schema

Tripbos

Tripbos is de plek bij uitstek om als backup te hebben voor zomertortel. De vogels zitten op hoogspanningsdraden die over een bosje heen lopen. Je kunt ze vanuit de auto zien.

158.   19:19 Zomertortel

Zuidlaardermeer

De aantallen witwangsterns zijn erg teruggelopen en buidelmees zit niet meer op zijn vaste stek (iets wat veel vogelaars helaas moeten constateren in hun eigen gebieden). Omdat vrijdagmorgen in de buurt toch een buidelmees wordt gevonden op een ongelukkige plek (heen en terug een half uur lopen) staat deze wel op de targetlijst. Omwillen van de tijd wordt deze echter geskipt. Een goedmaker is een door mijzelf gevonden groep witvleugelsterns (deze staat echter al wel op de targetlijst). Een deel van de groep heeft zich verplaatst naar de kropswolderbuitenpolder. De plek waar de witwangen zich ook thuis voelen. Vanaf de energieweg is het weer scopen geblazen. Witvleugels zien we direct, zwarte volgt ook vrijwel meteen. 1 scope wordt gebruikt voor geoorde fuut. Dan zie ik net als vorig jaar totaal onverwacht weer dwergmeeuwen vliegen. Minimaal 2 2kj vogels en vind ik even later 2 witwangsterns. Met beschrijvingen als bij die duiker met die palen. Nu duikend, voor de bomenrij, naar rechts, naar links, nu voor die mensen, nu bij de eerste paal, nu langs een kokmeeuw etc lukt het iedereen om de vogels te zien. Dwergmeeuw hadden we op de targetlijst in het lauwersmeer gepland dus het is geen bonus voor ons. We vervolgen onze weg naar Glimmen voor de middelste bonte specht. Deze komt na 5 minuten wachten aangevlogen en gaat mooi tegen de boom voor ons zitten. Dit doet mij denken aan een vogelrondje zuid limburg met Willem en Gijs waar wij op exact dezelfde manier, alleen toen in midwinter ook een middelste bonte specht zagen. Voor groene specht zoeken we nog wat grasvelden af en staat het gehoor op scherp, maar deze laat het afweten

159.   19:49 Geoorde fuut
160.   19:49 Witvleugelstern
161.   19:49 Zwarte stern
162.   19:49 Dwergmeeuw
163.   19:50 Witwangstern
164.   20:09 Middelste bonte specht

14 missers 3 bonus en 1,5 uur achter op schema

Fochteloerveen

De eerste stop is het bankenbos. Hier zit de "beter leven" kliniek. Het pad naar de plek voor de fluiter geeft dan ook een raar gezicht. Er lopen heel wat mensen te slenteren over deze weg en het roept bij ons ascosiaties op met een slechte zombiefilm. De fluiter laat vrijwel direct een strofe horen. We gaan nu op zoek naar grauwe klauwier en kraanvogel langs het fietspad aan de zuidoostzijde van de parkeerplek van het veen. Ik zie een klein aantal grote vogels vliegen en maak de teamleden allert. Er blijken echter 2 groepen te vliegen. Als ik de groep met de scoop weer opzoek krijg ik samen met de andere teamleden een paar grauwe ganzen in beeld. Theo merkt heel scherp nog een groep op die daar ook vliegt en dit zijn 3 kraanvogels. Gijs Mist deze, omdat hij niet heeft meegekregen dat de groep vliegt en de aanwijzing was: net links van de bosrand. Gijs zoekt dan ook op de grond. Wij weten pas dat Gijs verkeerd kijkt op het moment dat de groep al uit beeld is. Erg balen. Robert heeft dan ondertussen wel een paapje gevonden. We besluiten omwille van de tijd niet het plas/dras meer af te zoeken naar stelten en vanaf de doorgaande weg zowel het veen in te kijken voor roodpoot-, boomvalk en wespendief als achter ons te kijken voor grauwe klauwier. Op dat moment vliegt er een snip over ons hoofd die daar ook blijft vliegen. Eigenlijk zien we allemaal wel wat het is, maar durven het bijna niet uit te spreken. Het is Willem die dan roept: Maar dat is een bokje!. Het bokje blijft rondvliegen totdat wij weer in de auto stappen. Vanaf het volgende punt zien we een boomvalk vliegen, maar worden de dag ervoor gevonden roodpootvalken niet gezien. Een wespendief zien we ook niet en grauwe klauwier is ook onvindbaar

165.   20:38 Fluiter
166.   20:56 Kraanvogel*
167.   20:56 Paapje
168.   20:58 Bokje
169.   21:08 Boomvalk

We denken dan nog 5 soorten nodig te hebben voor evenaring van het TOH record en het liefst 6 om er overheen te gaan. We hebben nog 3 uur te gaan. We besluiten dat we snel door gaan naar het Ravenswoud om daar Raaf en Zwarte specht te halen en eventueel nog de toren te beklimmen. De raven zijn sinds het uitvliegen van de jongen helaas onvindbaar en ook zwarte specht lukte mij daar de laatste keren niet. De spechten werden toch met regelmaat gemeld dus wie weet. Als we aankomen horen we in ieder geval niets dus gaan we richting de toren. Vanuit de toren zien we weer een kraanvogel in het veen en een op het oog zwarte vogel in een boomtop blijkt wederom bij het draaien van de kop een boomvalk. Plots worden we opgeschrikt door een kekkende kleine bonte specht! Op de terugweg langs de auto immiteert Robert nog een Raaf, maar wordt er niet geantwoord.

170.   21:32 Kleine bonte specht

Diependal

In diependal hopen we naast de roodhalsfuut nog op pijlstaart en brilduiker. Wie weet gaat er nog een velduil jagen. We zouden niet het eerste team zijn met een velduil bij diependal. Nadat we de hut in en uit zijn gegaan en roodhalsfuut binnen is lopen we naar het kijkscherm bij het meer. Het begin te schemeren, maar met mijn scope zijn eenden nog wel te checken. Als we bij het kijkscherm aankomen vliegt er ineens een kleine zilverreiger recht over ons heen! We hadden op een bonus gehoopt, maar dit hadden we totaal niet verwacht. Ik check nog wat ganzen met de hoop op een rietgans, maar naast 2 brandganzen vinden we hier niks nieuws.

171.   22:04 Roodhalsfuut
172.   22:15 Kleine zilverreiger

We staan dan met onze handen in het haar. Kwartelkoning is nog een mogelijkheid aangezien er de vorige nacht bij bedum 1 is gevonden, maar dan denken we nog 1 soort te kort te komen. De witoogeend van het dwingelderveld had ik tot en met de eerste week van mei nog op een vennetje langs de weg. Die was met zaklamp mogelijk geweest, maar is helaas net te vroeg vertrokken. Klein waterhoen en purperreiger zitten net buiten de TOH. Robert komt dan met het idee 2 kleine plasjes in de buurt met de zaklamp af te scannen. Hier had hij enkele dagen terug nog witgatjes en wie weet hoor je die dan roepen. Het mag niet baten.

Bedum

De kwartelkoning van Bedum zit te zingen zodra we de auto uitstappen. Een spannende eindstrijd. We zijn in de veronderstelling het net niet gehaald te hebben

173.   23:34 Kwartelkoning

Achteraf bij het natellen van de soorten bleek dat we ons op 2 soorten verteld hadden. We zijn in klein mineur naar huis gegaan, maar hadden gewoon feest kunnen vieren. Dat feest moeten we een andere keer doen.

Missers die wel als target waren ingepland
Klein waterhoen, witgat, noordse kwikstaart, krombekstrandloper, kleine strandloper, brilduiker, pijlstaart, bosruiter, casarca, morinelplevier, zwarte rotgans, topper, zwarte ibis, groene specht, buidelmees, grauwe klauwier, zwarte specht, raaf, roodpootvalk, wespendief, bijeneter, purperreiger

Bonussoorten
Pontische meeuw, sijs, witbuikrotgans, kleine zilverreiger, bokje

Exoten met een vrije populatie
Nijlgans, fazant, mandarijneend, zwarte zwaan
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

migratorius

Leuk verhaal. Zonder mist en met wat meer steltlopers (volgens mij was dit jaar echt flut) en een paar spechtennesten moet Jan van der Laan zich zorgen gaan maken.
Je bent wel een paar * vergeten (Kraanvogel) geloof ik?

JanHein

Gert Ottens

Citaat van: migratorius op mei 22, 2014, 23:19:35 PM
Leuk verhaal. Zonder mist en met wat meer steltlopers (volgens mij was dit jaar echt flut) en een paar spechtennesten moet Jan van der Laan zich zorgen gaan maken.
Je bent wel een paar * vergeten (Kraanvogel) geloof ik?

JanHein


Kunnen Jan & Co zich hier op richten: http://www.njaudubon.org/SectionWorldSeriesofBirding/WorldSeriesofBirding.aspx


Of, liever nog, deze in 2015: http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=921

Folkert Jan

#3
Citaat van: migratorius op mei 22, 2014, 23:19:35 PM
Leuk verhaal. Zonder mist en met wat meer steltlopers (volgens mij was dit jaar echt flut) en een paar spechtennesten moet Jan van der Laan zich zorgen gaan maken.
Je bent wel een paar * vergeten (Kraanvogel) geloof ik?

JanHein

Is aangepast!

Stiekem zijn er al wat ideeën om volgend jaar landelijk te doen.
We hopen daarmee wat makkelijker zeesoorten (zwarte zee-eend, eider, grote stern, dwergstern en met wat geluk paarse strandloper, jan van gent etc) mee te pakken en nachtvogels als grote karekiet en purperreiger.

Of Jan en co zich zorgen moeten maken vraag ik me af. 188 soorten is echt wel heel andere koek dan 173.

Overigens heb ik van het andere team vernomen dat ze mogelijk 1 dezer dagen ook weer een poging gaan doen. Daarover maak ik me wel zorgen  ;)
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

Jaap Denee

Citaat van: Folkert Jan op mei 23, 2014, 11:56:42 AM
Citaat van: migratorius op mei 22, 2014, 23:19:35 PM
Leuk verhaal. Zonder mist en met wat meer steltlopers (volgens mij was dit jaar echt flut) en een paar spechtennesten moet Jan van der Laan zich zorgen gaan maken.
Je bent wel een paar * vergeten (Kraanvogel) geloof ik?

JanHein
Of Jan en co zich zorgen moeten maken vraag ik me af. 188 soorten is echt wel heel andere koek dan 173.


Dit kan ik beamen. Tussen de 175 en 180 begint er al snel een soort vacuüm te ontstaan en de 180 grens is niet voor niets een magische. Met Reinoud, Sjoerd en Steven heb ik al weer wat jaartjes geleden een paar pogingen gedaan en ik ben blij dat we de 180 überhaupt gehaald hebben. Wat Bert, Jan, Leo en Roelof gepresteerd hebben is heel bijzonder. Voor zo'n record moet werkelijk alles kloppen en alles meezitten en die dagen zijn -blijkbaar- erg zeldzaam.
Jaap Denee

www.pbase.com/jaapdenee

Folkert Jan

Citaat van: Jaap Denee op mei 23, 2014, 12:07:39 PM
Citaat van: Folkert Jan op mei 23, 2014, 11:56:42 AM
Citaat van: migratorius op mei 22, 2014, 23:19:35 PM
Leuk verhaal. Zonder mist en met wat meer steltlopers (volgens mij was dit jaar echt flut) en een paar spechtennesten moet Jan van der Laan zich zorgen gaan maken.
Je bent wel een paar * vergeten (Kraanvogel) geloof ik?

JanHein
Of Jan en co zich zorgen moeten maken vraag ik me af. 188 soorten is echt wel heel andere koek dan 173.


Dit kan ik beamen. Tussen de 175 en 180 begint er al snel een soort vacuüm te ontstaan en de 180 grens is niet voor niets een magische. Met Reinoud, Sjoerd en Steven heb ik al weer wat jaartjes geleden een paar pogingen gedaan en ik ben blij dat we de 180 überhaupt gehaald hebben. Wat Bert, Jan, Leo en Roelof gepresteerd hebben is heel bijzonder. Voor zo'n record moet werkelijk alles kloppen en alles meezitten en die dagen zijn -blijkbaar- erg zeldzaam.

Om ze nog even wat meer veren in de kont te steken. In 2003 bestond waarneming.nl nog niet eens (en daar hebben wij toch wel veel aan) en had je geen smartphones waar je makkelijk nog even kunt opzoeken of er nog iets gezien is en via google maps die kant op kunt rijden. Daarnaast waren mibo, kleinst waterhoen en witwangstern nog echte dwaalgasten en waren steltkluut en wilde zaan ook niet een jaarlijkse broedvogel. Nu staan ze al 2 jaar op onze targetlist. Kuifleeuwerik, strandplevier en buidelmees daarentegen zijn wel aanzienlijk lastiger geworden.
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

jvdlaan

Ik nog ff geen tijd te reageren, maar bij deze. Gefelicteerd FJ en mede-teamleden met de 173! En een leuk verhaal.

Tja het landelijke record, we heb na 2003 nog 8 pogingen gedaan met als beste resultaat 186 in 2006 (waarbij twee soorten - Raaf en Blauwe Kiek -  niet geteld konden worden omdat slechts 2 van de 4 de vogel zagen), anders hadden we 188 gehad.
In 2003 was er geen waarneming.nl zoals in deze omvang, maar wel lauwersmeer.com en kregen we vrijwel dagelijks een nieuwsbrief van good old Laurens vd Vaart met vogelwaarnemingen uit Wieringen en de Wieringermeer. En de avifauna van toen is niet meer te vergelijken met die van nu: naast het verdwijnen van Kuifleeuwerik, zijn soorten als Wielewaal, Tortel, Paapje, Boomvalk en Strandplevier een stuk lastiger geworden.
Ook ons favoriete bosplot, Hoog Buurloo en Hoog Buurloose Heide leken na 2007 ook een stuk slechter te worden qua diversiteit, maar ook qua aantallen en verdween eerst al Duinpieper gevolgd door Draaihals en Grauwe Klauwier.
Daar komt nog bij dat de doortrek van een heleboel soorten veel eerder lijkt te gebeuren of blijven wintergasten niet meer langer (zoals Toppereend, Middelste Zaagbek, Brilduiker en Grote Zaagbek). Er zijn natuurlijk andere soorten voor in de plaats gekomen, maar dat zijn nog steeds zeldzame tot schaarse soorten en je moet er vaak voor omrijden. En omrijden = tijd en tijd = soorten.
En tijdens al die big days die ik gehouden heb (één in 1982 en 20 tussen 1992 en 2011) nooit een dag die perfect was met veel doortrek, op één na en dat was in 2003...De laatste jaren (2008 t/m 2011) hadden we steeds last van koude wind die alles in één klap stillegde,
Eén van de redenen vor mij om op te houden was dat ik in 2011 opeens geen Sprinkhaanzanger meer hoorde. Dat is een ouderdomskwaal. Ik hoor het nog wel wrs met koptelefoon en richtmicrofoon, maar ik kan ze gewoon niet meer zelf vinden. Bij de Roodborstlijster-twitch bijvoorbeeld was ik wrs de enige vogelaar die die dag geen enkele Sprinkhaanzanger hoorde!

Maar als ik jullie was, zou ik nog een paar jaar TOH doen en dan een keer de stap naar landelijk maken - als je een goede dag ziet aankomen. Dat zal voor jullie geen grote stap zijn. Een stukje NH erbij (Husiduinen oid) en klaar is kees!

Sjouke Scholten

Leuk verhaal Folkert-Jan (en team genoten)!
En uiteraard een geweldig resultaat, helaas pas achteraf.

Die Zwarte Specht die jullie zochten rond het F'veen heeft trouwens 2 jongen in zijn nestboom zitten  ;)
De Raaf was ook nog elders te doen in combinatie met een Groene Specht.. Bewaren we dat tot volgend jaar
Met Vriendelijke Groeten,

Sjouke Scholten
Bakkeveen
Theovanv

#8
Er waren zeker nog wat soorten mogelijk idd (groene specht, zwarte specht, raaf, kleine strandloper, krombekstrandloper, bosruiter, casarca), mede door de mist en hoog water in de keeg niet gelukt, maar dat heb je meestal op zo'n dag wel, met andere soorten hadden we weer mazzel. Als alle soorten wel lukken en je kan nog wat extra soorten in Noord-Holland, Flevoland en de kop van Overijssel pakken dan kun je over de 180 komen maar makkelijk is het niet!

Citaat van: jvdlaan op mei 23, 2014, 13:26:44 PM
Ik nog ff geen tijd te reageren, maar bij deze. Gefelicteerd FJ en mede-teamleden met de 173! En een leuk verhaal.

Tja het landelijke record, we heb na 2003 nog 8 pogingen gedaan met als beste resultaat 186 in 2006 (waarbij twee soorten - Raaf en Blauwe Kiek -  niet geteld konden worden omdat slechts 2 van de 4 de vogel zagen), anders hadden we 188 gehad.
In 2003 was er geen waarneming.nl zoals in deze omvang, maar wel lauwersmeer.com en kregen we vrijwel dagelijks een nieuwsbrief van good old Laurens vd Vaart met vogelwaarnemingen uit Wieringen en de Wieringermeer. En de avifauna van toen is niet meer te vergelijken met die van nu: naast het verdwijnen van Kuifleeuwerik, zijn soorten als Wielewaal, Tortel, Paapje, Boomvalk en Strandplevier een stuk lastiger geworden.
Ook ons favoriete bosplot, Hoog Buurloo en Hoog Buurloose Heide leken na 2007 ook een stuk slechter te worden qua diversiteit, maar ook qua aantallen en verdween eerst al Duinpieper gevolgd door Draaihals en Grauwe Klauwier.
Daar komt nog bij dat de doortrek van een heleboel soorten veel eerder lijkt te gebeuren of blijven wintergasten niet meer langer (zoals Toppereend, Middelste Zaagbek, Brilduiker en Grote Zaagbek). Er zijn natuurlijk andere soorten voor in de plaats gekomen, maar dat zijn nog steeds zeldzame tot schaarse soorten en je moet er vaak voor omrijden. En omrijden = tijd en tijd = soorten.
En tijdens al die big days die ik gehouden heb (één in 1982 en 20 tussen 1992 en 2011) nooit een dag die perfect was met veel doortrek, op één na en dat was in 2003...De laatste jaren (2008 t/m 2011) hadden we steeds last van koude wind die alles in één klap stillegde,
Eén van de redenen vor mij om op te houden was dat ik in 2011 opeens geen Sprinkhaanzanger meer hoorde. Dat is een ouderdomskwaal. Ik hoor het nog wel wrs met koptelefoon en richtmicrofoon, maar ik kan ze gewoon niet meer zelf vinden. Bij de Roodborstlijster-twitch bijvoorbeeld was ik wrs de enige vogelaar die die dag geen enkele Sprinkhaanzanger hoorde!

Maar als ik jullie was, zou ik nog een paar jaar TOH doen en dan een keer de stap naar landelijk maken - als je een goede dag ziet aankomen. Dat zal voor jullie geen grote stap zijn. Een stukje NH erbij (Husiduinen oid) en klaar is kees!
Leuk dat jullie Hoog Buurlo(se heide) als kerngebied hadden, bij mij een soort van om de hoek. Het loopt er idd steeds verder terug qua aantallen en diversiteit.
Theo van Veenendaal

Klaas van Dijk

hoi Folkert-Jan,

Een erg leuk verslag en erg boeiend om te lezen. In het deel over de Eemshaven schreef je:
Citeerbij het rijkswaterstaathuisje zien we een wit geval in de slootrand. Dit geeft hoop. Immers zit de kolgans hier altijd bij 2 witte soepganzen. Totaal verbijsterd zijn we dan ook als de andere soepgans en de kolgans weg zijn. We zoeken vanaf de dijk, op de rommelhoek, op de akkers, op het oude crosstereintje en lopen langs de rietkraag en om het huisje, maar niks: de kolgans is weg.

Hoe 'wild' is deze Kolgans die jullie dus uiteindelijk niet zagen cq wat is de status ervan? Hoe zit dat met de Kolgans bij Kornwerderzand die jullie wel zagen?

Groetjes, Klaas

Folkert Jan

Ik zou het niet weten Klaas. Zolang de vogel geen ring heeft gaan we daar denk ik ook nooit achter komen
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

erikwouda

Top dat je alles zo uitgebreid hebt opgeschreven, FJ.  :duim:
De voorbereidingen zijn erg leuk te lezen. Competitiedrift, nauwkeurigheid en fanatisme stralen ervan af.

De rest lees ik hopelijk een andere keer.
Thnx.
Vogelaar, maar ook grafisch ontwerper
http://novalijn.nl

pietervanveelen

Aaaand, it's gone  :rolleye:


Gisteren met Dusan en Lazar Brinkhuizen, Andre-Willem Faber en Alwin van Lubeck uiteraard geprobeerd het record in de TOH weer terug in handen te krijgen.
En met succes! 176 soorten (om half 10 's avonds)!!! En de patrijs en kwartel daarna wilden niet meer roepen, dus daar zijn we (zeer verheugd) blijven steken.


Succes weer volgend jaar! Deze competitie is erg leuk!
Met vriendelijke groet,

Pieter van Veelen

www.pbase.com/pietervanveelen

Folkert Jan

Citaat van: pietervanveelen op mei 27, 2014, 12:26:45 PM
Aaaand, it's gone  :rolleye:


Gisteren met Dusan en Lazar Brinkhuizen, Andre-Willem Faber en Alwin van Lubeck uiteraard geprobeerd het record in de TOH weer terug in handen te krijgen.
En met succes! 176 soorten (om half 10 's avonds)!!! En de patrijs en kwartel daarna wilden niet meer roepen, dus daar zijn we (zeer verheugd) blijven steken.


Succes weer volgend jaar! Deze competitie is erg leuk!

Ook misteld dan? :P Kreeg eerder te horen dat het 175 waren geworden.
Tja nu is het dubben. Of volgend jaar toch landelijk proberen of toch maar weer dat record (voor hopelijk langere tijd ;) ) Terug te krijgen.

Benieuwd naar jullie verslag!
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

Gert Ottens

Citaat van: pietervanveelen op mei 27, 2014, 12:26:45 PM
Aaaand, it's gone  :rolleye:


Gisteren met Dusan en Lazar Brinkhuizen, Andre-Willem Faber en Alwin van Lubeck uiteraard geprobeerd het record in de TOH weer terug in handen te krijgen.
En met succes! 176 soorten (om half 10 's avonds)!!! En de patrijs en kwartel daarna wilden niet meer roepen, dus daar zijn we (zeer verheugd) blijven steken.


Succes weer volgend jaar! Deze competitie is erg leuk!

Fantastisch, Pieter et al., gefeliciteerd! Week jullie tactiek nu heel erg af van die van Folkert-Jan en consorten?

pietervanveelen

#15
Ja ook een mistelling gehad FJ. Ik was vergeten de Glimmer MiBo op te schrijven.


En Gert, we hebben in het bos en mijn werkgebied op de hei in Drenthe goed zaken gedaan, waardoor we veel normaal lastig spul snel en efficiënt hadden. Bovendien beschikken wij over een aanzienlijke dosis geluk (zeldzame soorten vinden tijdens big days, elk jaar weer), en een breed netwerk aan lokale helden die ons up to date houden over exacte plekken van lastige dingen. Iedereen die ons heeft geholpen, bedankt! Het was weer leuk.
En nee, wij doen geen uitgebreide voorbereiding. Dus we wijken wel enigszins af van het andere team in dat aspect. Ons motto: hard gaan en nooit opgeven (wat trouwens onmogelijk is met Dusan in het team).Met vriendelijke groet,

Pieter van Veelen

www.pbase.com/pietervanveelen

jvdlaan

Citaat van: pietervanveelen op mei 27, 2014, 12:26:45 PM
Aaaand, it's gone  :rolleye:


Gisteren met Dusan en Lazar Brinkhuizen, Andre-Willem Faber en Alwin van Lubeck uiteraard geprobeerd het record in de TOH weer terug in handen te krijgen.
En met succes! 176 soorten (om half 10 's avonds)!!! En de patrijs en kwartel daarna wilden niet meer roepen, dus daar zijn we (zeer verheugd) blijven steken.


Succes weer volgend jaar! Deze competitie is erg leuk!

Gefeliciteerd en meteen ook een landelijk provincierecord. Lijkt me nu duidelijk dat het 'landelijke landrecord' van 2003 in 2015 of 2016 gaat sneuvelen.
(zou ook wel eens tijd worden...)

Folkert Jan

Citaat van: jvdlaan op mei 27, 2014, 13:14:53 PM
Citaat van: pietervanveelen op mei 27, 2014, 12:26:45 PM
Aaaand, it's gone  :rolleye:


Gisteren met Dusan en Lazar Brinkhuizen, Andre-Willem Faber en Alwin van Lubeck uiteraard geprobeerd het record in de TOH weer terug in handen te krijgen.
En met succes! 176 soorten (om half 10 's avonds)!!! En de patrijs en kwartel daarna wilden niet meer roepen, dus daar zijn we (zeer verheugd) blijven steken.


Succes weer volgend jaar! Deze competitie is erg leuk!

Gefeliciteerd en meteen ook een landelijk provincierecord. Lijkt me nu duidelijk dat het 'landelijke landrecord' van 2003 in 2015 of 2016 gaat sneuvelen.
(zou ook wel eens tijd worden...)

TOH is geen provincie.
Wat is het provincierecord eigenlijk?

Ben benieuwd of er weer andere teams een landelijke poging gaan doen.
Wat is er gebeurd met het team van Sjoerd, Steven, Jaap, Thijs etc die het in wisselende samenstelling toch ook een aantal jaren hebben geprobeerd?
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

lennartv

Geen idee wat het provincierecord is, maar Zeeland heeft in elk geval een aardig soortenaantal van ergens rond de 173 soorten
Groetjes,

Lennart Verheuvel

www.naturebylennart.com

jvdlaan

Citaat van: Folkert Jan op mei 27, 2014, 14:32:15 PM
Citaat van: jvdlaan op mei 27, 2014, 13:14:53 PM
Citaat van: pietervanveelen op mei 27, 2014, 12:26:45 PM
Aaaand, it's gone  :rolleye:


Gisteren met Dusan en Lazar Brinkhuizen, Andre-Willem Faber en Alwin van Lubeck uiteraard geprobeerd het record in de TOH weer terug in handen te krijgen.
En met succes! 176 soorten (om half 10 's avonds)!!! En de patrijs en kwartel daarna wilden niet meer roepen, dus daar zijn we (zeer verheugd) blijven steken.


Succes weer volgend jaar! Deze competitie is erg leuk!

Gefeliciteerd en meteen ook een landelijk provincierecord. Lijkt me nu duidelijk dat het 'landelijke landrecord' van 2003 in 2015 of 2016 gaat sneuvelen.
(zou ook wel eens tijd worden...)

TOH is geen provincie.
Wat is het provincierecord eigenlijk?

Ben benieuwd of er weer andere teams een landelijke poging gaan doen.
Wat is er gebeurd met het team van Sjoerd, Steven, Jaap, Thijs etc die het in wisselende samenstelling toch ook een aantal jaren hebben geprobeerd?

Oeps my bad. NH heeft dacht ik 173 soorten (team van Wim van Splunder, Hans Groot, BAs Lagerveld en Leon Edelaar).
Team Sjoerd en co kreeg met diverse factoren te maken, van het krijgen van kinderen, reisleider in die periode zijn, tot het maken van verre reizen.

Martijn Bot

Citaat van: pietervanveelen op mei 27, 2014, 12:56:27 PM
zeldzame soorten vinden tijdens big days, elk jaar weer
Welke waren dat dit jaar, of heb ik ergens informatie gemist?

Jaap Denee

Citaat van: jvdlaan op mei 27, 2014, 15:08:28 PM
Citaat van: Folkert Jan op mei 27, 2014, 14:32:15 PM
Citaat van: jvdlaan op mei 27, 2014, 13:14:53 PM
Citaat van: pietervanveelen op mei 27, 2014, 12:26:45 PM
Aaaand, it's gone  :rolleye:


Gisteren met Dusan en Lazar Brinkhuizen, Andre-Willem Faber en Alwin van Lubeck uiteraard geprobeerd het record in de TOH weer terug in handen te krijgen.
En met succes! 176 soorten (om half 10 's avonds)!!! En de patrijs en kwartel daarna wilden niet meer roepen, dus daar zijn we (zeer verheugd) blijven steken.


Succes weer volgend jaar! Deze competitie is erg leuk!

Gefeliciteerd en meteen ook een landelijk provincierecord. Lijkt me nu duidelijk dat het 'landelijke landrecord' van 2003 in 2015 of 2016 gaat sneuvelen.
(zou ook wel eens tijd worden...)

TOH is geen provincie.
Wat is het provincierecord eigenlijk?

Ben benieuwd of er weer andere teams een landelijke poging gaan doen.
Wat is er gebeurd met het team van Sjoerd, Steven, Jaap, Thijs etc die het in wisselende samenstelling toch ook een aantal jaren hebben geprobeerd?

Oeps my bad. NH heeft dacht ik 173 soorten (team van Wim van Splunder, Hans Groot, BAs Lagerveld en Leon Edelaar).
Team Sjoerd en co kreeg met diverse factoren te maken, van het krijgen van kinderen, reisleider in die periode zijn, tot het maken van verre reizen.


Team Sjoerd & Co. (met Reinoud V. en niet 'Thijs') kreeg inderdaad te maken met mijn familiaire expansiedrift. En als gevolg van het succesvol expanderen gedurende een aantal jaren, had ik niet meer de tijd (en in het begin ook niet de energie) om mij voor een Big Day in te zetten zoals ik dat graag wilde. Sjoerd, Steven en Reinoud hebben het in het eerste jaar nog geprobeerd met Michel V. en daarna kregen ook zij inderdaad andere zaken op de agenda (waaronder reizen naar verre/verdere oorden in de verkeerde tijd). Jan en consorten zullen onze lauwwarme adem in de nek wel gemist hebben...
Jaap Denee

www.pbase.com/jaapdenee

Folkert Jan

http://www.dutchbirdalerts.nl/list-detail.action?id=10901

Jeetje:

Kleine zwaan, kleine barmsijs, geelpootmeeuw, draaihals, woudaap, toendrarietgans.

Niet de minste soorten voor een big day  :duim:
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

Klaas van Dijk

Citaat van: Folkert Jan op mei 27, 2014, 17:36:33 PMhttp://www.dutchbirdalerts.nl/list-detail.action?id=10901 Jeetje: Kleine zwaan, kleine barmsijs, geelpootmeeuw, draaihals, woudaap, toendrarietgans. Niet de minste soorten voor een big day.

Sure. Wellicht is Woudaap de beste?

pietervanveelen

Denk het ook Klaas. En dat is meteen de leuke (ok, semi-) zeldzame soort die we zelf mochten vinden tijdens de Big Day, Martijn.
Met vriendelijke groet,

Pieter van Veelen

www.pbase.com/pietervanveelen

GijsB

Gefeliciteerd Pieter et al.!

Ik had al wel verwacht dat het geen record was wat heel erg lang stand zou houden. Echter ook dit record heeft nog ruimte voor verbetering. Dit is een goede motivatie om er volgend jaar weer hard tegenaan te gaan!
Gijs

Yeronimo

Goed verhaal Folkert Jan!  :duim:
En mooi ook overtroffen door het andere team. Had wel leuker geweest als jullie het op dezelfde dag hadden gepland voor competitieverband. Kan me voorstellen dat, dat de motivatie een impuls kan geven.
Jeroen Breidenbach, 31 jaar
Leeuwarden

Folkert Jan

Heb eens de lijsten van beide teams vergeleken. In totaal hebben beide teams 205 soorten gezien:

De verschillen:

Ons team:
Witbuikrotgans
Middelste zaagbek
Patrijs
Kwartel
Steppekiekendief
Sperwer
Bokje
Oeverloper
Kleine bonte specht
Nachtegaal
Sijs

De tegenstanders ;)
Kleine zwaan
Toendrarietgans
Casraca
Pijlstaart
Woudaap
Kleine strandloper
Krombekstrandloper
Geelpootmeeuw
Draaihals
Groene specht
Zwarte specht
Grauwe klauwier
Raaf
Grote karekiet
Kleine barmsijs
Kruisbek
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013