Familieoverzicht Miridae - Forumversie

Gestart door Arp, mei 29, 2014, 13:45:05 PM

Vorige topic - Volgende topic

Arp

Intro

De afgelopen jaren heb ik, telkens als er toevallig wat langskwam waardoor ik weer even "inspiratie" kreeg, geprobeerd om bij diverse insectenfamilies wat foto's te selecteren voor de "soortinfo" en "familieoverzichten" (die laatste heten zo, maar geven soms een hoger taxon weer, zoals een orde of superfamilie). Aangezien ik lang niet alle insectengroepen goed genoeg ken om daar zelf intelligente keuzes in te maken, heb ik (daar waar ik zelf niet zeker was) alleen foto's geselecteerd die op de één of andere manier "gevalideerd" waren. Danwel doordat de waarneming zelf gevalideerd was, danwel omdat dezelfde foto op het Nederlands Soortenregister is goedgekeurd, danwel omdat de foto door een überexpert op het forum een naam had gekregen.

Mijn insteek was (en is) dat het vaak nuttig is om overzichtelijk een verzameling foto's bij elkaar te hebben waarvan je zeker weet dat ze ook echt de toegekende soort tonen. Vooral ook in een overzicht voor "de hele groep", zoals een familie of orde, zodat je snel een globaal idee kunt krijgen hoe de verschillende soorten eruit zien. Dat is als zodanig geen determinatiemethode, maar helpt wel enorm om snel het aantal soorten in te perken die je beter zou moeten evalueren om tot een goede determinatie te komen.

In een forumdiscussie heeft Berend me laatst laten weten dat hij het liever anders zou doen, namelijk alleen foto's als "determinerend" bestempelen als de foto ook daadwerkelijk zaken toont die voor een determinatie belangrijk zijn, c.q. als het beest dus op basis van die foto ook echt te determineren is. Daar is ook een hoop voor te zeggen en het sluit ook beter aan bij de semantiek van het aanvinken als "determinerend".

Omdat ik voor de Wantsen bij de meeste groepen niet over voldoende soortkennis beschik om zelf te kunnen beslissen of een foto echt "determinerend" is of niet, kan ik niet garanderen dat de foto's die ik tot nu toe geselecteerd heb ook allemaal voldoen aan deze regel. Ze tonen wel (zo goed als zeker) de correcte soort, maar de determinatie is mogelijk op basis van andere criteria tot stand gekomen: Misschien is het beest opgestuurd en onder binoc gedetermineerd, misschien zijn andere criteria bij de determinatie betrokken geweest (info over vindplaats/datum, biotoop, waardplant ...), maar dus niet per se altijd alléén de foto.

Welaan, nu is het dus zaak om al mijn selecties weer ongedaan te maken zodat iemand anders met voldoende soortkennis ooit opnieuw foto's kan selecteren die daadwerkelijk determinerend zijn in de strikte zin van het woord. Dat vind ik jammer. Enerzijds van de vele uren werk die erin zijn gaan zitten om uit te puzzelen of bepaalde foto's ergens "gevalideerd" waren (op forum of Nlsrt) en vervolgens links bij de waarnemingen toe te voegen om dit te onderbouwen, maar vooral ook omdat daarmee de familieoverzichten weer worden "leeggehaald" en er dus weer een overzicht minder op internet is waarin je kunt bladeren om te kijken of er iets herkenbaars tussenzit.

Daarom heb ik besloten om de geselecteerde foto's dan maar naar een overzicht hier op het forum over te hevelen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat het mogelijk wordt om er desgewenst wat korte tekst bij te zetten en om per soort meer dan twee foto's op te nemen, zodat bijvoorbeeld verschillende kleurvormen, sexueel dimorfisme en jeugdstadia getoond kunnen worden. Maar het heeft ook nadelen. Eéntje daarvan is dat het onbenullig veel werk is om alles een beetje prettig in HTML en BBCode te gieten die hier op het forum getoond kan worden. Okay, dat is dan zo.

Een ander, niet onbelangrijk, nadeel is dat het nog maar zeer de vraag is of alle foto's hier gebruikt mogen worden. De waarnemers hebben waarneming.nl het recht verleend de foto's te gebruiken op waarneming.nl voor overzichten etc. Maar is dit forum onderdeel van "waarneming.nl"? Of is het een aparte website? Om het mezelf niet al te moeilijk te maken en omdat ik er enigszins vanuit ga dat de meeste waarnemers er geen bezwaar tegen zullen hebben dat hun foto's hier gebruikt worden ga ik uit van de (toegegeven: iets te gemakkelijke) aanname dat dit forum onderdeel is van waarneming.nl en dat het wel goed zit met de toestemming voor het gebruik van de foto's hier. Maar er zijn in het verleden onplezante discussies geweest met waarnemers die dat anders zagen (zelfs ivm met de officiële familieoverzichten die toch echt onderdeel zijn van waarneming.nl). Dus:

Mocht iemand het er niet mee eens zijn dat foto's waarop diegene auteursrecht kan laten gelden hier getoond worden, dan verzoek ik dat te laten weten en zal ik de betreffende foto's direct verwijderen.

Bij voorbaat met excuses :)

Dat gezegd hebbende: Het is een enorm geklooi (en kost heel veel code-ruimte waardoor er minder in één bericht zou passen) om voor elke foto de eventueel opgegeven Creative Commons gebruikslicentie (of "alle rechten voorbehouden") onder de foto te vermelden. Waarneming.nl doet dat in de door de database gegenereerde overzichten overigens ook niet. Ik zet dus onder de foto alleen de naam van de auteur en een link naar de betreffende waarneming of andere plek waar meer informatie over de foto te vinden is (wellicht dat ik toekomstig ga proberen om "gaten" op te vullen met foto's van elders die onder een vrije licentie beschikbaar zijn).

Informatie over de auteur en eventuele licentie-voorwaarden voor hergebruik van de foto's is te vinden door op de naam van de auteur onder de foto te klikken.

Zo, en nu maar aan de slag ...
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

tijdelijk bericht - spelregels

Dit moet een overzichtelijk topic worden, ter vervanging van de familieoverzichten op waarneming.nl (database-site).

Aanvullingen, opmerkingen en correcties zijn van harte welkom!!! maar worden naar verloop van tijd (wanneer behandeld/ingewerkt) weer verwijderd!
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)