Wat is hier gebeurd?

Gestart door Caspergr, mei 26, 2014, 17:17:43 PM

Vorige topic - Volgende topic

HPM

Citaat van: hiskodevries op mei 27, 2014, 15:54:20 PM

ik wel, dit seizoen nog geen enkele foto hoeven te verbergen op basis van verstorende nestfotografie.
Kortom houd je bij dit onderwerp
....

Dat heet geen verandering van beleid maar resultaat en dat kan deels ook nog wel veroorzaakt zijn door de discussies op dit forum.

Behalve dan dat die zoogdieren zijn doodgeschoten of doodgeknuppeld en die vogeltjes niet, is het onderwerp hetzelfde.
Als het om beleid van Waarneming gaat kan het een niet los gezien worden van het andere. Daarom is het extra raar dat dit zomaar kan/kon. Dat was de kern van wat ik hierboven schreef en van wat sommige anderen schreven.
Herman van der Meer

Douwe van der Ploeg

#31
Wat vinden jullie dan van mensen die hun gevangen muizen met klemvallen invoeren? En als jachtwaarnemingen niet mogen, ook al zijn ze onder ontheffing/jachtakte gedaan, mogen vangsten van vogels/zoogdieren onder ontheffing dan wel? Zou zonder ontheffing ook verboden zijn, tenslotte..

Let op: de oorspronkelijke waarneming vind ik zeer verdacht, en hier moet m.i. zeker navraag naar worden gedaan en mits blijkt dat de F&F-wet is overtreden wat mij betreft ook zeker aangifte, maar ik heb geen problemen met het invoeren van vangsten/geschoten dieren mits legaal gedaan.
Douwe van der Ploeg

Tom1980

Die muizenvallen en foto's hoeft voor mij ook niet,

En vangsten van vogel om te ringen en weer loslaten(niet dat ik er fan van ben)
Is toch net even iets anders als jagers die hun(Trofee) tonen op Waarneming.nl

Word die data al niet doorgegeven aan staatsbosbeheer of iets dergelijks,
En kan waarneming.nl zich daar van distantiëren?
_____________________________
Tom Evertz

http://waarneming.nl/user/photos/81428

Douwe van der Ploeg

Citaat van: Tom1980 op mei 27, 2014, 17:50:34 PM
En vangsten van vogel om te ringen en weer loslaten(niet dat ik er fan van ben)
Is toch net even iets anders als jagers die hun(Trofee) tonen op Waarneming.nl

Wat is er dan wettelijk anders aan? Artikel 9 zegt "Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen." Jagers hebben hier een ontheffing voor, mensen die dieren vangen voor onderzoek ook. Laten we vooral geen regeltjes maken op basis van onderbuikgevoelens.. En hoe zou het zitten met het vangen van dieren om ze in de dierentuin te stoppen, zoals sommige exotische eekhoorns?

Citaat van: Tom1980 op mei 27, 2014, 17:50:34 PM
En kan waarneming.nl zich daar van distantiëren?

Waarneming.nl is onderdeel van stichting Natuurinformatie, dus dat zou je het bestuur van die stichting moeten vragen. "Wij" als forum hebben hier niks over te zeggen, kunnen alleen onze meningen geven.
Douwe van der Ploeg

Tom1980

Citaat van: Douwe van der Ploeg op mei 27, 2014, 18:03:51 PM
Citaat van: Tom1980 op mei 27, 2014, 17:50:34 PM
En vangsten van vogel om te ringen en weer loslaten(niet dat ik er fan van ben)
Is toch net even iets anders als jagers die hun(Trofee) tonen op Waarneming.nl

Wat is er dan wettelijk anders aan? Artikel 9 zegt "Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen." Jagers hebben hier een ontheffing voor, mensen die dieren vangen voor onderzoek ook. Laten we vooral geen regeltjes maken op basis van onderbuikgevoelens.. En hoe zou het zitten met het vangen van dieren om ze in de dierentuin te stoppen, zoals sommige exotische eekhoorns?

Citaat van: Tom1980 op mei 27, 2014, 17:50:34 PM
En kan waarneming.nl zich daar van distantiëren?

Waarneming.nl is onderdeel van stichting Natuurinformatie, dus dat zou je het bestuur van die stichting moeten vragen. "Wij" als forum hebben hier niks over te zeggen, kunnen alleen onze meningen geven.

Ik geef ook mijn mening ;)
Was een vraag? en waar jij antwoord opgeeft.......Bedankt :duim:
Heb trouwens niet gezegd dat er wettelijk wat anders aan is...(vindt alleen dat het niet bij waarneming.nl past,dacht dat het voor dierenliefhebbers is/was :angel:)
Vindt het zelf een groot verschil vangst en weer loslaten....
Of doodgeschoten dieren plaatsen op waarneming.nl
_____________________________
Tom Evertz

http://waarneming.nl/user/photos/81428

Frank van de Putte

Citaat van: Douwe van der Ploeg op mei 27, 2014, 17:34:47 PM
Let op: de oorspronkelijke waarneming vind ik zeer verdacht, en hier moet m.i. zeker navraag naar worden gedaan en mits blijkt dat de F&F-wet is overtreden wat mij betreft ook zeker aangifte, maar ik heb geen problemen met het invoeren van vangsten/geschoten dieren mits legaal gedaan.

Wat vind je daar dan verdacht aan? Er is toch niemand die een illegaal gedode vos, met foto's en naamsvermelding gaat invoeren op een website, lijkt me. Overigens is het natuurlijk helemaal niet zeker dat de waarnemer ook zelf die vos heeft afgemaakt, misschien is het gewoon de grondeigenaar bijvoorbeeld.

De betreffende foto's zijn overigens niet verwijderd maar op verborgen gezet, hier kun je ze nog bekijken;  http://waarneming.nl/user/photos/55276
Groetjes,

Frank van de Putte

Douwe van der Ploeg

Ik bedoel ook niet dat ik vermoed dat de waarnemer ook de vos heeft gedood, maar die persoon zal wel aanwezig zijn geweest bij wat er ook gebeurd is, en naar zijn verhaal worden gevraagd. Immers, er staat ook een foto bij van een levende vos in een kooi en het vangen van vossen alleen al vind ik merkwaardig.
Douwe van der Ploeg

Frank van de Putte

Met een vergunning mag je ze volgens mij schieten of met een kooi vangen, maar precies weet ik het ook niet.
Maar het lijkt me niet de taak van Waarneming.nl / Admins om de achtergronden van dit soort foto's te onderzoeken...
Groetjes,

Frank van de Putte

HPM

Citaat van: Douwe van der Ploeg op mei 27, 2014, 18:03:51 PM
Citaat van: Tom1980 op mei 27, 2014, 17:50:34 PM
En vangsten van vogel om te ringen en weer loslaten(niet dat ik er fan van ben)
Is toch net even iets anders als jagers die hun(Trofee) tonen op Waarneming.nl

Wat is er dan wettelijk anders aan? Artikel 9 zegt "Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen." Jagers hebben hier een ontheffing voor, mensen die dieren vangen voor onderzoek ook. Laten we vooral geen regeltjes maken op basis van onderbuikgevoelens.. En hoe zou het zitten met het vangen van dieren om ze in de dierentuin te stoppen, zoals sommige exotische eekhoorns?
...

Die dingen, en vooral vangen, merken en loslaten,  zijn toch onvergelijkbaar met het doodknuppelen van vossen, ook al zou dat met vergunning gedaan zijn?


Herman van der Meer

peterv


Omdat de natuurwetgeving voor veel mensen best lastig is hieronder even de relevante onderdelen uit de Flora- en faunawet en AMVB (Besluit beheer en schadebestrijding dieren) die grondgebruikers in heel Nederland vrijstelling geeft om de soorten in bijlage 1 te mogen doden.


Flora- en faunawet


Artikel 65
1.   Bij algemene maatregel van bestuur worden beschermde inheemse diersoorten aangewezen, die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen soorten die:
a.   in het gehele land schade aanrichten;
b.   in delen van het land schade aanrichten.


2.   Slechts wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, kan de aanwijzing bedoeld in het eerste lid worden gedaan ter voorkoming van:
a.   belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, of
b.   schade aan de fauna.


3.   Voorzover overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a, soorten zijn aangewezen, kan bij ministeriële regeling worden toegestaan dat de grondgebruiker, in afwijking van de artikelen 9, 10, 11 en 12, handelingen, bedoeld in die artikelen, verricht op de door hem gebruikte gronden of in of aan door hem gebruikte opstallen ter voorkoming van in het huidige of komende jaar dreigende schade als bedoeld in het tweede lid, binnen de grenzen van het werkgebied van de wildbeheereenheid waarin die gronden of opstallen zijn gelegen.


Artikel 9
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
Artikel 10
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
Artikel 11
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
Artikel 12
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen
(dus: alles wat in artikel 9,10,11,12 verboden is mag wel bij de soorten uit bijlage 1 van de AMVB, ook op basis van toekomstige dreigende schade - en die kans op schade is er bij deze soorten al gauw, dus zijn ze feitelijk vogelvrij verklaard)


BESLUIT van 28 november 2000, houdende regels voor beheer en de bestrijding van schade aangericht door dieren (Besluit beheer en schadebestrijding dieren)


§ 2. Aanwijzing schadelijke beschermde inheemse diersoorten
Artikel 2
Als beschermde inheemse diersoorten die in het gehele land veelvuldig belangrijke schade aanrichten als bedoeld in artikel 65, eerste lid, onderdeel a, van de wet zijn aangewezen de soorten genoemd in bijlage 1 bij dit besluit.


Bijlage 1, als bedoeld in artikel 2 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren


Nederlandse naam
   Wetenschappelijke naam
Canadese gans
   Branta canadensis
Houtduif
      Columba palumbus
Konijn
      Oryctolagus cuniculus
Kauw
      Corvus monedula
Vos
      Vulpes vulpes
Zwarte kraai   
Corvus corone corone


Artikel 4
Als andere belangen als bedoeld in artikel 68, eerste lid, onderdeel e, van de wet, zijn aangewezen:
b. de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door vossen aan niet bedrijfsmatig gehouden vee;
d. de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door konijnen of vossen op sportvelden of industrieterreinen;

Peter Venema