Natuurbank NL en BIJ12 zijn er uit!

Gestart door Lenze Hofstee, april 17, 2014, 17:18:22 PM

Vorige topic - Volgende topic

Lenze Hofstee

Het heeft ruim een jaar geduurd, waarin onzekerheid troef was; waarin overleg volgde op overleg; en waarin soms koortsachtig gezocht werd naar oplossingen. Nu is dat allemaal achter de rug.

BIJ12, de recent vormgegeven uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke Provincies, en Natuurbank Nederland zijn het eens geworden over een samenwerkingscontract, vooreerst met een looptijd van drie jaar. Op 22 april 2014 vindt de feestelijke ondertekening plaats. Deze overeenkomst maakt het ons mogelijk om weer in de site te investeren, waardoor die nog beter wordt.

Natuurbank Nederland (NBNL) is de recent ontstane werkorganisatie van Natuurbank Limburg, Stichting Staring Advies en Stichting Natuurinformatie, verantwoordelijk voor Waarneming.nl. Deze drie partijen hebben zich verenigd om samen sterker te staan; met de gedeelde doelstelling om zoveel mogelijk waarnemingen te vergaren, te bewaren en beschikbaar te stellen.

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bedient overheden, bedrijven en instanties  met gevalideerde natuurgegevens; onder meer ten behoeve van planvorming en onderzoek, beheer en vergunningverlening. Dit gebeurt via betaalde abonnementen op de NDFF, en via Het Natuurloket.

De samenwerking met BIJ12, dat de NDFF onderhoudt en exploiteert, zien we met vertrouwen tegemoet. Het contract met BIJ12 houdt in dat Natuurbank NL de natuurdata in Waarneming.nl beschikbaar stelt aan de NDFF, in ruil voor een vergoeding waarmee Waarneming.nl haar nuttige functioneren voort kan zetten. Data worden alleen aan de NDFF doorgeleverd voor zover de waarnemer daarmee akkoord ging.

Meer dan het vroegere contract met de onlangs opgeheven Stichting Gegevensautoriteit Natuur, biedt dit nieuwe samenwerkingscontract met BIJ12 ons de mogelijkheid om activiteiten te ontplooien waarmee we onszelf verder kunnen ontwikkelen. Die activiteiten staan het functioneren van de NDFF niet in de weg. Zo ontstaan nieuwe kansen, waaraan we nu met volle energie gaan werken. Voor een deel zullen die activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd onder de vlag van Natuurbank Nederland.

Het bestuur van Stichting Natuurinfo bedankt alle waarnemers, alle vrijwillige medewerkers en onze vaste kracht Hisko de Vries, voor jullie enorme geduld en vaste vertrouwen gedurende de onzekere periode die nu achter ons ligt. We bedanken de besturen van Natuurbank Limburg en Stichting Staring Advies voor de fijne en vruchtbare samenwerking. We weten dat er achter de schermen keihard gewerkt is door deze en gene, om te komen waar we nu staan. Hartelijk dank allemaal!!!

Met vriendelijke groet,

Lenze.

Hinko

#1
gefeliciteerd! toffe club die BIJ12  ;)

Is die ondertekening dinsdag bij BIJ12 in Utrecht?
mvgr, Hinko

Lenze Hofstee

Met vriendelijke groet,

Lenze.

Melchior van Tweel

Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

Jan Mudde

Mooi resultaat!! Dank aan alle betrokkenen vanuit Natuurbank NL voor de gepleegde inzet. Prachtig dat het waardevolle werk van waarneming.nl voorlopig voortgezet en uitgebreid kan worden. Een uniek laagdrempelig project is nu gelukkig behouden voor natuurminnend Nederland. Grote klasse!!!!!

Groetjes, Jan Mudde
Jan Mudde

"Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo" (Ovidius)

Favoriete soortgroepen; Korstmossen, Nachtvlinders, Vogels en verder eigenlijk zeer breed natuurgeïnteresseerd. https://waarneming.nl/users/50310/observations/?advanced=on

Yeronimo

Jeroen Breidenbach, 31 jaar
Leeuwarden

Jacob Molenaar

gelukkig! als waarneming er niet was, waar was dan mijn registratie van vogels!? :wub: :duim:
Groeten van Jacob Molenaar.
Levenslijst vogels 442 soorten, totaal 5000 soorten.

To be at the right moment, at the right place, with the right gear, or not to be, that is the question. B)

David Tempelman

complimenten Lenze en ook Hisko. groots!
met vriendelijke groet,
David

belle

Van harte gefeliciteerd en dank voor alle inspanningen!  :blink:  :duim:
Alle waarnemingen gedaan op Domaine de la Fontouret, Indre, Midden-Frankrijk, tenzij anders vermeld is.

Met vriendelijke groet,
Tjitske Lubach

http://observado.org/user/view/2721

Datura

Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

Tom1980

_____________________________
Tom Evertz

http://waarneming.nl/user/photos/81428

Rob S

Groeten

Rob Schaareman

Hans Verdaat


Bart van Hoogstraten

Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Remon


Corryabbink

met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

SlechtValk

Gefeliciteerd met dit mooie resultaat!  :duim:

Is er echter ook al enig zicht op wat er na deze "looptijd van drie jaar" zal gaan gebeuren? Of lopen we dan mogelijk tegen een soortgelijke onzekere situatie aan als de afgelopen tijd?
Met Vriendelijke Groeten,
SlechtValk (a.k.a. Stefan)


Na de paartijd gaan de vogels trekken.

BartNoort

Geweldig nieuws!
Van harte gefeliciteerd!
Bart Noort
Admin Zoogdieren & lid van
(Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland)

Martijn de Jong

#18
De ondertekening heeft ondertussen plaatsgevonden.

Zie voor informatie en foto's deze websites:

http://www.bij12.nl/bij12units/natuurinformatie-en-beheer/nieuws/bij12-en-natuurbank-nederland-tekenen-samenwerkingsovereenkomst/

http://natuurbank.nl/

http://www.ndff.nl/bij12-en-natuurbank-nederland-tekenen-samenwerkingsovereenkomst

Hieronder de tekst van het persbericht van BIJ12:


BIJ12 en Natuurbank Nederland tekenen samenwerkingsovereenkomstBIJ12, de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies, heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de stichting Natuurbank Nederland (NBNL) in het kader van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Op 22 april ondertekenden Marly Bloem, directeur a.i. BIJ12, Reinier Akkermans en Lenze Hofstee, respectievelijk voorzitter en secretaris NBNL de overeenkomst.


De NDFF wordt vanaf 1 januari 2014 door BIJ12 onderhouden en geëxploiteerd. In de databank zijn inclusief de NBNL-data meer dan 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren in Nederland opgeslagen. De data in de NDFF worden door specialisten op vrijwillige basis gevalideerd.Natuurdata beschikbaarMet de samenwerkingsovereenkomst stelt de Natuurbank Nederland de natuurdata in Waarneming.nl beschikbaar aan de NDFF en haar gebruikers; en zorgt zij voor de instandhouding en doorontwikkeling van het portaal Waarneming.nl, waardoor de toestroom van nieuwe waarnemingen gegarandeerd blijft. In Waarneming.nl zijn ruim 25 miljoen waarnemingen opgenomen van flora en fauna. Elke dag komen daar enkele tienduizenden bij, afkomstig van vrijwilligers en professionele waarnemers in het hele land. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en stelt Waarneming.nl in staat om haar activiteiten voor te zetten.

Extra informatie

       
  • BIJ12 is de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies. BIJ12 werkt voor voor 12 provincies en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun kerntaken. BIJ12 brengt kennis en informatie bij elkaar over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving en maakt deze toegankelijk voor provincies en ketenpartners. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
  • Natuurbank Nederland is opgericht door de Stichting Natuurbank Limburg, de Stichting Staring Advies, en de Stichting Natuurinformatie, ontwikkelaar van Waarneming.nl. Haar doel is het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van natuurgegevens.
  • De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bedient overheden, bedrijven, en adviesbureaus met gevalideerde natuurgegevens onder meer voor planvorming en onderzoek beheer en vergunningverlening. Dit gebeurt via betaalde abonnementen via de NDFF en via het Natuurloket
  • Waarneming.nl werkt samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen. Waarneming.nl verzamelt en toont gegevens maar interpreteert deze niet. Dat is een taak voor andere organisaties, zoals de PGO's van Nederland. Waarneming.nl streeft naar samenwerking met alle onderzoekende organisaties.
Martijn de Jong

Imperator

vriendelijke groet,

Trees

Margreet Kwh

Mooi zo!
Even een argeloze vraag: blijven donaties nodig?
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

Windekind

Lenze, dan kan je nu ook de vraag beantwoorden om welke activiteiten het gaat die jullie willen ontplooien.
Daarnaast de expliciete vraag of julli naast de Ndff ook zelf gegevens mogen en gaan vermarkten?

En verder de vraag of en hoe de partners zelf, op welke wijze dan ook, buiten levering aan ndff, gebruik mogen maken van de gegevens in jullie databank, grotendeels afkomstig uit waarneming.nl ?!
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Lenze Hofstee

#22
Welke rol Natuurbank Nederland (NBNL) gaat vervullen, anders dan zorgen dat Waarneming.nl kan doorgaan en zich doorontwikkelt - dat is in het bestuur nog niet concreet aan de orde geweest. Wel hebben we in maart een brainstorm-bijeenkomst gehad in kleine kring; met als uitkomst dat een actieve, initiërende rol wenselijk lijkt.

Op de eerste NBNL-bestuursvergadering nadat het contract met BIJ12 was getekend, is het bestuur vooral bezig geweest om de werkrelatie tussen NBNL en de drie partnerorganisaties te regelen, om de lopende taken goed te beleggen en om NBNL intern vorm te geven. Komende tijd voeren we diverse (kennismakings)gesprekken met andere organisaties binnen de natuursector; om te bezien wat we over en weer kunnen betekenen voor elkaar.

De partners kunnen zelf van de data gebruik maken, voorzover dat niet het type zakelijk gebruik is dat via de NDFF behoort te gaan. Voor zakelijke toepassing op het terrein van voorlichting, educatie en wetenschappelijke onderzoek mag NBNL ze zelf 'vermarkten'.
Dus: ja, we mogen met de data in Waarneming.nl méér gaan doen, dan alleen doorleveren aan de NDFF; mits en voorzover dat niet concurrerend is met het NDFF-verdienmodel.

Het is hard nodig dat NBNL geld gaat verdienen bovenop wat het contract met BIJ12 haar oplevert. Alleen de basiskosten zijn nu gedekt - donaties aan Natuurinfo blijven voorlopig dus van harte welkom! Alles wat we extra willen bekostigen, zal eerst extra verdiend moeten zijn - zoals eigen initiatief vanuit NBNL. We zien goede kansen. De eerste ideeën worden nu uitgewerkt. Over drie jaar wil Natuurbank Nederland stevig op eigen benen staan.


Met vriendelijke groet,

Lenze.

Margreet Kwh

Citaat van: Lenze Hofstee op mei 09, 2014, 21:24:14 PM
...
Alleen de basiskosten zijn nu gedekt - donaties aan Natuurinfo blijven voorlopig dus van harte welkom!
...
Dank voor je antwoord, Lenze.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

colossus

Vriendelijke groeten,
Kees Kuijper