Zeldzame orchidee uit natuurgebied Grevelingen ges

Gestart door marcel123, september 23, 2005, 23:02:56 PM

Vorige topic - Volgende topic

marcel123

CiteerZeldzame orchidee uit natuurgebied Grevelingen gestolen

Datum: 23 september 2005
In een natuur- en recreatiegebied waar Staatsbosbeheer het uitvoerende beheer verzorgd is dit jaar de zeer zeldzame herfstschroeforchis ontdekt. Groot was de schok toen bleek dat de wettelijk beschermde planten vrijwel meteen na de ontdekking zijn uitgegraven. Staatsbosbeheer en FLORON zijn erg teleurgesteld en hopen dat recreanten en natuurliefhebbers willen bijdragen aan de handhaving van de Flora- en Faunawet.

Herfstschroeforchis
De bloemen van deze orchidee staan gedraaid in de vorm van een schroefdraad om de stengel en hij bloeit in de nazomer of in het begin van de herfst, vandaar de naam herfstschroeforchis. De orchidee komt in Nederland op slechts 3 plaatsen voor. Op al deze plaatsen in natuurgebieden wordt een heel zorgvuldig beheer gevoerd om deze bijzondere orchidee te behouden.
Staatsbosbeheer was daarom zeer verheugd over het feit dat de bijzondere herfstschroeforchis in dit gebied groeit. Het geeft aan dat de gekozen beheersmaatregelen succesvol zijn. De herfstschroeforchis gaat namelijk overal in Europa achteruit en is op zeer veel plaatsen verdwenen. Er worden vrijwel nooit nieuwe groeiplaatsen gevonden.

Diefstal
De nieuwe vindplaats van de herfstschroeforchis was nog niet breed onder de aandacht gebracht, maar bij een tweede bezoek bleken de planten al te zijn uitgegraven. Kuiltjes verraadden de plaatsen waar de planten bloeiden.
Het is onbekend wie de planten heeft meegenomen. Het is echter bekend dat er tuinierende orchideeënliefhebbers zijn die beschermde orchideeën uitgraven om in hun tuin te kweken. Het meenemen van de planten heeft geen zin want de herfstschroeforchis groeit alleen onder heel speciale omstandigheden. De plant overleeft niet in een tuin. Natuurbeherende organsaties en FLORON zijn daarom over het algemeen voorzichtig met het verstrekken van informatie over precieze groeiplaatsen van bijzondere orchidee‰n. Deze diefstal van de herfstschroeforchis laat zien dat zelfs beperkt verspreide informatie heel snel bij kwaadwillende personen kan belanden. En het is jammer, dat recreanten in het gebied nu niet meer kunnen genieten van deze fraaie plant. FLORON en Staatsbosbeheer roepen recreanten op om de politie te waarschuwen als ergens orchideeën worden uitgegraven.

De Grevelingen
In de natuurgebieden op de oevers van de Grevelingen streeft Staatsbosbeheer er naar om soortenrijke duinvallei-vegetaties te behouden. In de gevarieerde terreinen komen veel bijzondere soorten, zoals parnassia en moeraswespenorchis en bijenorchis voor. Dit in Europees opzicht belangrijke natuurgebied is vrij toegankelijk voor mensen die er kunnen genieten van de rust, de vogels en de bloemen.
Bron: Floron
Site: vara's vroege vogels

Pim

met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl