demonstratie tegen beleid Oosvaardersplassen

Gestart door Robert Heemskerk, februari 04, 2014, 09:14:09 AM

Vorige topic - Volgende topic

GijsB

Gijs

Dirk van Straalen

Citaat van: Stan. op februari 09, 2014, 12:56:03 PM
Zeggen dat er teveel edelherten zijn in de OVP omdat er in andere landen (waar allemaal intensief gejaagd wordt, waar de grond vaak veel minder rijk is, etc.) minder leven is echt extreem simplistisch. Aan je berichten te zien ben je niet gehinderd door enige vorm van kennis van zaken, ik stel voor dat je een paar boeken over ecologie gaat lezen voordat je zo'n sterke mening vormt.
Het aantal edelherten is duidelijk te hoog in de OVP. Vanwege hun (noem het) eetpatroon zijn ze concurrentiekrachtiger dan paarden en zeker de heckrunderen. Voor elk dood rund of paard krijgen we twee of drie edelherten terug. Daardoor neemt met name de populatie heckrunderen in de OVP af.
Het probleem van de OVP is dat er geen toppredatoren aanwezig zijn en er een hek om heen zit. Beide problemen kan je in mijn ogen niet los van elkaar oplossen.
In Yellowstone was de populatie van wapiti's ook veel te hoog. Het areaal aan ooibos ed nam af, waardoor soorten als bever, visarend, zeearend, eland enz enz ook afnamen. Door de komst van de wolf daalde het aantal wapiti's en nam de biodiversiteit enorm toe. Bevers, elanden, beren enz keerden terug of namen toe. Bevers eten wilgen, maken dammen en meertjes. In de meertjes zitten vissen en waterplanten, dit is weer voer voor eland en visarend enz. Wolven zitten namelijk waar de wapiti's het liefst leven, dus in het vruchtbare laagland. In de OVP is dit idem, al is het onvergelijkbaar veel kleiner qua oppervlak. Het gaat geen eens om het aantal edelherten dat gedood zal worden door de wolf, maar nog meer door de aanwezigheid van een toppredator als de wolf. Niet grazers, maar wolven maken het landschap!
Wat je nu ziet in de OVP is dat vrijwel alle houtige vegetatie aangevreten is en op sterven na dood. Er is binnen een aantal jaar binnen de rasters van de OVP geen eens plek meer voor een zeearend om te broeden. Het openstellen van de hekken en de komst van toppredatoren als de wolf is dus essentieel voor een natuurlijk beheer. Een aantal wolven in de OVP droppen lijkt me ook geen oplossing, ik vrees dat deze zeer kundig gebruik gaan maken van de hekken.
Dus tot die tijd moet het aantal (met name) edelherten beperkt worden, het is momenteel gewoon gepruts! De zogenaamde eilandtheorie gaat naar mijn mening ook niet op. Herstel van het moeras moet idd topprioriteit zijn voor de OVP!

Rob Koelman

Citaat van: GijsB op februari 10, 2014, 08:59:24 AMHij bedoelt natuurlijk het Markermeer.

Inderdaad.

Er zijn herten over het ijs op het Markermeer naar o.a. Waterland overgestoken.

Rob
Met vriendelijke groet, Rob

Stan.

CiteerNiet grazers, maar wolven maken het landschap!

Een combinatie van beide maakt het landschap. Plus honderden andere dier- en plantensoorten en natuurlijk processen als overstromingen, branden, stikstofdepositie enz. Ik ben er niet van overtuigd dat met het introduceren van één diersoort het 'probleem', voor zover dat er is, opgelost is. Daarbij waren in de oorspronkelijke Atlantische steppen, als die bestaan hebben, niet alleen wolven aanwezig als toppredator, maar ook leeuw, luipaard en gevlekte hyena. Het is mogelijk dat je zonder deze soorten ook niet het gewilde evenwicht krijgt, net zoals je met alleen edelherten als grazers een minder biodivers landschap krijgt dan je zou willen. (Qua grazers is de OVP natuurlijk ook niet compleet, soorten als wisent, eland, waterbuffel en de uitgestorven bosolifant en Stephanorhinus neushoorns ontbreken hier.)

Ik ben het met je eens dat het beter is als het gebied wordt uitgebreid en als er wolven worden geïntroduceerd (of nog liever zelf het gebied koloniseren), maar voor een duurzaam 'natuurlijk' evenwicht is waarschijnlijk veel meer dan dat nodig, mogelijk tot leeuwen en olifanten aan toe.

CiteerWat je nu ziet in de OVP is dat vrijwel alle houtige vegetatie aangevreten is en op sterven na dood. Er is binnen een aantal jaar binnen de rasters van de OVP geen eens plek meer voor een zeearend om te broeden. Het openstellen van de hekken en de komst van toppredatoren als de wolf is dus essentieel voor een natuurlijk beheer

Ik zie de relatie niet. Wat is er onnatuurlijk aan dat de houtige vegetatie op sterven na dood is en de zeearend misschien weer verdwijnt? Ik snap dat je deze ontwikkelingen onwenselijk kan vinden omdat je meer van bos en zeearenden houdt dan van grasland en ganzen, maar maakt dat het onnatuurlijk?

CiteerDus tot die tijd moet het aantal (met name) edelherten beperkt worden... Herstel van het moeras moet idd topprioriteit zijn voor de OVP!

De edelherten leven in de droge delen van het gebied. De moerassen schieten er niets mee op als die edelherten verdwijnen. Integendeel, het idee is dat de grazers het droge gedeelte openhouden voor de ganzen, welke het moeras vervolgens weer openhouden. Het weghalen van de edelherten zou juist nadelig voor het moeras kunnen zijn.

Het komt er op neer dat in bijna alle beheerde natuurgebieden de kwaliteit nog steeds hard achteruit gaat, hoe hard men ook probeert bepaalde soorten en landschapstypen te behouden. We moeten proberen nieuwe, natuurlijkere manieren te vinden om de biodiversiteit weer omhoog te krijgen. Dat gaat niet meteen bij het eerste de beste experiment lukken, maar juist om te zien wat de lange termijn-effecten van een maatregel als het introduceren van koeien, paarden en edelherten is, is het belangrijk om het langstlopende project op dit gebied niet opeens de das om te doen. We hebben de kennis hard nodig.
Groeten,
Stan van Remmerden

jeroenroelofsen

Citaat van: Stan. op februari 10, 2014, 11:27:57 AM
Het komt er op neer dat in bijna alle beheerde natuurgebieden de kwaliteit nog steeds hard achteruit gaat, hoe hard men ook probeert bepaalde soorten en landschapstypen te behouden. We moeten proberen nieuwe, natuurlijkere manieren te vinden om de biodiversiteit weer omhoog te krijgen. Dat gaat niet meteen bij het eerste de beste experiment lukken, maar juist om te zien wat de lange termijn-effecten van een maatregel als het introduceren van koeien, paarden en edelherten is, is het belangrijk om het langstlopende project op dit gebied niet opeens de das om te doen. We hebben de kennis hard nodig.
:duim: :duim:

Helemaal mee eens. Geen ondoordachte noodgrepen gaan doen.
Wel voor de lange termijn een verbindingszone met andere natuurgebieden (bijv veluwe of utrechtse heuvelrug) maken.
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)