Aan de rand van het IJsselmeer

Gestart door Debby Doodeman, maart 05, 2017, 17:47:45 PM

Vorige topic - Volgende topic

Debby Doodeman

Oevers verbinden met voor- en achteroevers in ons blauwe hart

11 maart 2017
€ 23,- p.p.
10:30-15:30u
Haven Enkhuizen
Meer informatie en aanmelden kan op: www.fogol.nl

Het waterbeheer in onze 'grote regenton', het IJsselmeer en Markermeer, is complex. Want we willen veilig leven en ook het zoete water op allerlei manieren benutten. Dat heeft tot gevolg dat het huidige waterpeil tegennatuurlijk is en dat dijken een natuurlijke overgang van water naar land in de weg zitten.

Daarom zijn er in de loop der tijd andere oeverconstructies ontstaan. Vooroevers zijn inmiddels al een bekend fenomeen, denk daarbij aan het Vooroeverproject en de Hockeysticks bij de Houtribdijk. De laatste jaren is ook geëxperimenteerd met achteroevers, waarbij we water binnendijks bergen. Hiermee benutten we het water beter door het ruimte te geven. En met flexibel peilbeheer kunnen we het water zo beter verdelen in ruimte en tijd. Dit biedt kansen voor economie, ecologie, leefbaarheid en veiligheid.
Op 11 maart richten we tijdens een excursie met de ms Friesland onze aandacht op verschillende oevers, waarbij we speciale aandacht geven aan twee typen achteroevers:  'De Koopmanspolder' voor ecologie, en de 'Achteroever Wieringermeer' voor economie.

Daarnaast is er aandacht voor de wintervogels die er onderweg gezien worden op het IJsselmeer en varen we langs vogeleiland de Kreupel waar de aalscholvers alweer broeden.

Aan boord zijn diverse lezingen en pitches over het thema en gedurende de excursie vertelt Jan Marbus van de KNNV alles over het gebied en de directe omgeving. Op de boot zijn deskundige vogelkenners die u op de vogels kunnen wijzen.