Self found ranking vanaf 01-01-2014

Gestart door Folkert Jan, december 23, 2013, 23:26:48 PM

Vorige topic - Volgende topic

Jos Welbedacht

#120
1: moeten ontdekkingen in het binnenland extra punten krijgen? Nee.

2: Herontdekkingen tellen ook? Ja, maar alleen als er minimaal 250 meter afstand en 1 uur tijd tussen zit. De waarden zijn een beetje uit de lucht gegrepen, maar ja, je moet wat  ;) .

3: Wie zou de ontdekking mogen tellen? Alleen degene die de vogel als eerste ziet EN als eerste determineert, of in ieder geval een poging tot tot determinatie heeft geleverd.

4: Wie mogen de ontdekking ook tellen? Niemand behalve de ontdekker. Als de vogel achteraf gedetermineerd wordt door anderen gaan de punten wat mij betreft naar niemand. Als de vinder zelf de vogel pas achteraf op naam weet te brengen krijgt hij wel punten.

5: Moet je ter plaatse zijn om een ontdekking te mogen tellen? Ja.

6: Moet de ontdekking landelijk gemeld worden? Ja, tenzij gegronde reden om dit niet te doen (kwetsbare soort of gebied of op last bewoners/tereinbeheerder).


7: Moet de ontdekker de waarneming zelf indienen?
Nee, zolang de waarneming maar geaccepteerd wordt.
Jos Welbedacht, Groningen
I said you could find me where the Nighthawks fly - dEUS: One advice, Space
 

Vincent Sanders

#121
1: B, vanaf 30-40 km uit de kust?
2: Ja, maar alleen als er een paar dagen tussen zitten en eerdere zoekacties niks opleverde
3: A
4: A
5: B
6: C
7: B

Verder zou ik gewoon alle soorten meenemen en niet alleen beoordeelsoorten (of tenminste alle rode soorten), zo wordt het spelletje ook voor het binnenland aantrekkelijk.
Gr,
Vincent Sanders

caliprobola

Citaat van: GijsB op december 24, 2013, 15:06:56 PM
De birding bastards gebruiken voor dit probleem de volgende oplossing:
Citeer- Piet en Kees lopen door het bos. Piet hoort een raar geluid die hij niet thuis kan brengen. Ze gaan beiden zoeken. Kees vindt na een tijdje een Rufous Tailed Robin welke hetzelfde geluid maakt als Piet eerder hoorde. --> Piet én Kees waren aanwezig tijdens de eerst melding ('hé, wat was dat geluid?'). Kees brengt de soort als eerste op naam door een zichwaarneming. Zonder de opmerking van Piet waren ze waarschijnlijk niet gaan zoeken. Beiden hebben dus een essentiele bijdrage geleverd aan de determinatie én waren aanwezig ten tijde van de ontdekking. Dus beide krijgen de volle punten. Anders zou het geweest zijn als ze de Rufous Tailed niet hadden gevonden en Henk later op de dag (zonder te weten van het rare geluid) daar wel de Rufous Tailed te vinden, dan krijgt alleen Henk de punten. Wanneer Piet en Kees waren gestopt met zoeken omdat ze geen zin meer hadden en vervolgens aan Henk vertellen over het geluid die op zijn beurt gaat zoeken en wél succes heeft, dan krijgt alleen Henk de punten wanneer er door Piet en Kees geen soort genoemd werd. Wanneer ze wel een soort hadden geroepen, krijgt niemand punten want Piet en Kees hadden verder moeten zoeken tot het niet meer kon.

Bron: http://birdingbasterds.webs.com/spelregels.htm

Lijkt mij een prima oplossing


En die hebben dit ongetwijfeld gekopieerd van de punkbirders:
http://www.freewebs.com/punkbirder/selffoundrules.htm

Folkert Jan

#123
Bij vraag 1 wordt met binnenland de afstand vanuit de kust gemeten bedoeld.
En heeft dus niks te maken met ontdekkingen die nederlanders in het buitenland doen!

BTW
In het excel bestand ga ik sowieso bijhouden op welke datum en in welke provincie een soort is ontdekt.
Het is een kwestie van op een paar knopjes drukken en je hebt ook een ranking op basis van plek van ontdekken:

Suggestie:
Na een jaar weten we hoeveel ontdekkingen er in totaal meetellen.
per provincie doe je dan: X/Y = aantal punten per ontdekking voor die provincie waar X is totaal aantal ontdekkingen in NL en Y het aantal ontdekkingen in die provincie:

Voorbeeld:
In 2014 worden 100 ontdekkingen gedaan. 33 daarvan in Noord-Holland, 10 in Groningen en 5 in Drenthe.
Voor elke ontdekking in Noord-Holland krijg je dus 3 punten, voor elke ontdekking in Groningen 10 en in Drenthe 20

Hetzelfde kan dan ook wat betreft fenologie: per maand doe je dan X/Y = aantal punten per ontdekking in die maand. X is totaal aantal ontdekkingen en Y is aantal in de betreffende maand
En dan ook hetzelfde voor exclusiviteit: Soort krijgt X/Y aantal punten waarbij X het totaal is en Y het aantal van die soort.

Combi
Nog mooier zou een combi zijn van provincie met exclusiviteit. Anders krijg je het probleem dat de grote kruisbek in Drenthe of Limburg onevenredig veel punten waard is. Dan krijg je dus: aantal punten voor grote kruisbek in Drenthe = X/Y/Z = (Totaal aantal ontdekte soorten/aantal ontdekte grote kruisbekken/aantal grote kruisbekken voor die provincie)

Voorbeeld voor Drenthe:
X = totaal aantal ontdekte soorten = 100
Y = totaal aantal van die soort = 20 grote kruisbekken, 5 ruigpootuilen, 5 kleine geelpootruiters en 1 sperweruil
Z = aantal van die soort in die provincie = 10 grote kruisbekken, 5 ruigpootuilen, 1 kleine geelpootruiter en 1 sperweruil

Aantal punten voor grote kruisbek in Drenthe = 100/20/10 = 0,5 punten
Aantal punten voor ruigpootuil in Drenthe = 100/5/5 = 4 punten
Aantal punten voor kleine geelpootruiter in Drenthe = 100/5/1 = 20 punten
Aantal punten voor sperweruil in drenthe = 100/1/1 = 100 punten
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

Rudy_Offereins

Citaat van: Folkert Jan op december 25, 2013, 19:09:30 PM

Wat is de reden dat dit nu niet meer loopt eigenlijk? Als ik lees dat er toch al zo'n 50 aanmeldingen waren destijds. Ik snap dat het voor een jaar liep, maar waarom is het in 1997 niet doorgezet?

Wat mij bijstaat is dat het geheel eindigde in kift. Ik weet in ieder geval van een langsvliegende Vale Pijl op Texel die voor heftige woordenwisselingen zorgde over wie hem het eerst ontdekte/op naam bracht/de punten mocht krijgen. Feit blijft dat hoeveel regeltjes je ook maakt dat er altijd wel unieke situaties voorkomen. Hou het maar zo simpel mogelijk.
Vriendelijk groet, Rudy

August

Ik doe niet mee , wat een gedoe teveel regels en ik ontdek toch nooit iets ;D. Ps een lijst met ontdekkers vind ik leuk om te lezen, maar om daar nou punten voor te geven :rolleye:.
August van Rijn

Folkert Jan

Het leek er even op dat er op 01-01-2014 al twee ontdekkingen waren,

Echter bleken de witbandkruisbekken (http://waarneming.nl/waarneming/view/80872860) op 31-12-2013 gevonden en is de sperweruilclaim nog steeds niet bevestigd.
Wie en wat zal de eerste worden?  :)

Het feit dat er op 31-12-2013 2 soorten (witbandkruisbek en brilzee-eend) zijn gevonden geeft toch aan dat we nog niet alle zeldzaamheden hebben gevonden die bij ons de winter doorbrengen.
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

frankneijts

Citaat van: Folkert Jan op januari 02, 2014, 13:00:28 PM

Het feit dat er op 31-12-2013 2 soorten (witbandkruisbek en brilzee-eend) zijn gevonden geeft toch aan dat we nog niet alle zeldzaamheden hebben gevonden die bij ons de winter doorbrengen.

Had je die illusie dan?
Groeten,

Frank

"When logic and proportion have fallen sloppy dead...
Remember what the dormouse said: feed your head!"
Grace Slick in 'White Rabbit'

Folkert Jan

Citaat van: frankneijts op januari 02, 2014, 14:36:33 PM
Citaat van: Folkert Jan op januari 02, 2014, 13:00:28 PM

Het feit dat er op 31-12-2013 2 soorten (witbandkruisbek en brilzee-eend) zijn gevonden geeft toch aan dat we nog niet alle zeldzaamheden hebben gevonden die bij ons de winter doorbrengen.

Had je die illusie dan?

Eigenlijk niet nee  ;D :angel:
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

Folkert Jan

En daar is de eerste ontdekking:
Amerikaanse Smient door Steven van Leeuwen op starrevaart. Gefeliciteerd :duim:
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

Modest Moose

#130
Naast "alledaags vogelen" en algehele natuurbeleving in de brede zin, twitch ik (bij vlagen) ook behoorlijk fanatiek, waarbij ik de diverse manieren van op pad zijn vaak combineer. Heb zelf(s) ook de neiging tot het bijhouden van lijstjes (levenslijst NL + er buiten, ook wel jaarlijst). Dat is dan echter vooral om bij te houden wat ik zoal waargenomen heb en dus niet om een "score" (dus t.o.v. anderen) bij te houden. Het zelf onverwachts ontdekken van leuke en zeldzame soorten tijdens het vogelen is natuurlijk zo'n beetje het mooiste wat er is. Het zien van nieuwe soorten, gedragingen, kenmerken e.d., bij zowel algemenere als zeldzame soorten, zijn voor mij de belangrijkste drijfveren om op "vogelpad" te gaan. Daarnaast, maar eerlijk gezegd in mindere mate, speelt de spanning en (adrenaline)kick van het wel of niet (gaan) waarnemen van de zeldzame vogel in kwestie natuurlijk een rol.
Het valt me op dat het bij veel vogelaars/ twitchers er op lijkt dat het feitelijk niet of niet hoofdzakelijk om de vogels gaat, maar dat het er vooral (ook) om gaat of andere personen de vogel al dan niet waarnemen. Dit wordt vervolgens uitgedrukt en gerangschikt in de vele lijstjes en rankings. Hier wordt naar mijn beleving wel erg veel (teveel) de nadruk op gelegd, en in toenemende mate lijkt het. Ook deze zelfontdekranking is daar een voorbeeld van.
Voor de goede orde: allemaal prima natuurlijk. Ik snap de sociale aspecten en het spelletjes/ competitie-element er op zich wel van en gun uiteraard iedereen zijn/ haar "stijl" van vogelen. Prachtig als anderen het twitchen/ vogelen zo voor hun geluk en plezier het beste beleven, maar het is dus niet mijn beleving/ benadering. Een goed gezelschap tijdens het vogelen is nooit weg natuurlijk, maar ik hou me bij het vogelen nu eenmaal liever bezig met vogels dan met mensen, zeker als die er helemaal niet bij zijn en/ of ik ze in het geheel niet ken.
Met vriendelijke groenten,
Erwin


falco

Erwin wat moet de topicstarter ongeveer met deze bijdrage?
Ies Goedbloed jr.

Ringing birds is a pastime for birdwatchers who aren't able to find rarities in the field ;)

Modest Moose

Niets uiteraard, en moeten sowieso natuurlijk niet. Ik geef alleen aan hoe ik er tegen aankijk en wellicht zijn er anderen die het ook zo ervaren. Besef me (nu) ook dat het nogal off topic is.

Om misschien wel een nuttige(re) bijdrage te leveren: zou het niet beter zijn om te werken met aanmeldingen? Kan me voorstellen dat er mensen zijn die helemaal niet mee willen doen aan dit spelletje, terwijl anderen juist heel graag meedoen. Nu is er als ik het goed heb eigenlijk geen keuze geboden.
Met vriendelijke groenten,
Erwin


BramtK

Waarom heet dit topic trouwens niet "ontdek-ranking"? Bij zelfontdekking moet ik toch een beetje aan de (pre)puberteit denken.
Groeten,

Bram ter Keurs

Folkert Jan

Citaat van: BramtK op januari 03, 2014, 21:29:41 PM
Waarom heet dit topic trouwens niet "ontdek-ranking"? Bij zelfontdekking moet ik toch een beetje aan de (pre)puberteit denken.

And again: note taken  ;D
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

BramtK

#135
Geintje hoor.  :) :angel:
Groeten,

Bram ter Keurs

frankneijts

Citaat van: BramtK op januari 03, 2014, 21:29:41 PM
Bij zelfontdekking moet ik toch een beetje aan de (pre)puberteit denken.

Zowel mannen als vrouwen blijven zich tot op hoge leeftijd steeds weer 'zelf ontdekken' Bram...... 8)
Groeten,

Frank

"When logic and proportion have fallen sloppy dead...
Remember what the dormouse said: feed your head!"
Grace Slick in 'White Rabbit'

ArjanH

Citaat van: Modest Moose op januari 03, 2014, 21:27:07 PM
Niets uiteraard, en moeten sowieso natuurlijk niet. Ik geef alleen aan hoe ik er tegen aankijk en wellicht zijn er anderen die het ook zo ervaren. Besef me (nu) ook dat het nogal off topic is.


Ach, als het gaat om off-topic ben je niet de enige die zich daar aan "schuldig" maakt. Zelf ben ik ook meer dan eens off topic geweest en met mij vele anderen. Ik kan me overigens volledig vinden in je betoog. Goed verwoord.

Folkert Jan

#138
Vandaag (05-01-2014) weer een paar ontdekkingen erbij!

Een tweede brilzee-eend door Erik Jansen http://waarneming.nl/waarneming/view/81027925  :duim:
Een oosterse tortel door ....... (Hiervoor doe ik eerst navraag of deze persoon wel genoemd wil worden, aangezien het facebook bericht is verwijderd) http://waarneming.nl/waarneming/view/81025024  :duim:   
Daarnaast kwam er via lauwersmeer.com nog een claim van 5 witbandkruisbekken op de kale duinen (appelscha). Zal bijhouden of deze worden ingediend. Ook hierbij zal ik niet direct een naam vermelden voordat ik goedkeuring heb.

Daarnaast heb ik nog weer even gekeken of er nieuwe grote kruisbekken zijn gevonden.
Naar mijn idee de enige nieuwe claim: http://waarneming.nl/waarneming/view/81022651

Echter toen ik het sonogram ging checken waren de roepies veel te laag. Lijkt mij excitement call type c. Ik heb de waarnemer op deze post gewezen. Zie bijgevoegd sonogram

Als laatste nog een claim van witstuitbarmsijs door Carolus van Kuilenburg http://waarneming.nl/waarneming/view/81011664
Inderdaad weinig streping op de flank. Roze op de borst pleit voor adult man toch? Ik zie 1 zwart streepje op de osdv. Zo uit mijn hoofd is 2 streepjes de max bij witstuit, maar geld dat ook adult man? Ik betwijfel of de foto's genoeg zullen zijn en blijf het volgen.
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

augustvansteensel

Ik ga nu misschien een hele domme vraag stellen, maarja.
Waar kan ik de ranking/het bestand ervan vinden?
August van Steenselwww.jnm.nl   !!!

Folkert Jan

Citaat van: augustvansteensel op januari 05, 2014, 22:25:56 PM
Ik ga nu misschien een hele domme vraag stellen, maarja.
Waar kan ik de ranking/het bestand ervan vinden?

Het bestand staat in de beginpost, maar die heb ik nog niet bijgewerkt. Dat doe ik in 1 keer en dan voeg ik die toe aan een nieuwe reactie. (ik moet ook even een manier vinden om een xlsx extensie te kunnen uploaden aangezien het bestand gebruik maakt van features die nu in de oude excel werkt. Ik zal Hisko eens vragen
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

augustvansteensel

Citaat van: Folkert Jan op januari 05, 2014, 22:30:59 PM
Citaat van: augustvansteensel op januari 05, 2014, 22:25:56 PM
Ik ga nu misschien een hele domme vraag stellen, maarja.
Waar kan ik de ranking/het bestand ervan vinden?

Het bestand staat in de beginpost, maar die heb ik nog niet bijgewerkt. Dat doe ik in 1 keer en dan voeg ik die toe aan een nieuwe reactie. (ik moet ook even een manier vinden om een xlsx extensie te kunnen uploaden aangezien het bestand gebruik maakt van features die nu in de oude excel werkt. Ik zal Hisko eens vragen

Ok, dankje!
August van Steenselwww.jnm.nl   !!!

frankneijts

Citaat van: Folkert Jan op januari 05, 2014, 21:54:10 PM
Vandaag (05-01-2014) weer een paar ontdekkingen erbij!

Een tweede brilzee-eend door Erik Jansen http://waarneming.nl/waarneming/view/81027925  :duim:
Een oosterse tortel door ....... (Hiervoor doe ik eerst navraag of deze persoon wel genoemd wil worden, aangezien het facebook bericht is verwijderd) http://waarneming.nl/waarneming/view/81025024  :duim:   
Daarnaast kwam er via lauwersmeer.com nog een claim van 5 witbandkruisbekken op de kale duinen (appelscha). Zal bijhouden of deze worden ingediend. Ook hierbij zal ik niet direct een naam vermelden voordat ik goedkeuring heb.

Daarnaast heb ik nog weer even gekeken of er nieuwe grote kruisbekken zijn gevonden.
Naar mijn idee de enige nieuwe claim: http://waarneming.nl/waarneming/view/81022651

Echter toen ik het sonogram ging checken waren de roepies veel te laag. Lijkt mij excitement call type c. Ik heb de waarnemer op deze post gewezen. Zie bijgevoegd sonogram

Als laatste nog een claim van witstuitbarmsijs door Carolus van Kuilenburg http://waarneming.nl/waarneming/view/81011664
Inderdaad weinig streping op de flank. Roze op de borst pleit voor adult man toch? Ik zie 1 zwart streepje op de osdv. Zo uit mijn hoofd is 2 streepjes de max bij witstuit, maar geld dat ook adult man? Ik betwijfel of de foto's genoeg zullen zijn en blijf het volgen.

Is het niet beter om gewoon de beslissingen van de CDNA af te wachten i.p.v. hier die claims allemaal te gaan bespreken? Natuurlijk is het leuk om interessante claims te bediscussieren maar daar hebben we al een topic voor ('zeldzaamheden in NL') en, indien een dergelijk  geval veel reacties oproept, splitsen we dat gewoon af. Nu valt het nog wel mee maar straks in het voorjaar regent het natuurlijk claims van van alles en nog wat en daar zal ongetwijfeld een enorme hoeveelheid onzin tussen zitten. Vóór je het weet wordt dit dan een onoverzichtelijke brei.
En à propos, die 'Witstuitbarmsijs' lijkt me vooralsnog een wat overbelichte Grote...
Groeten,

Frank

"When logic and proportion have fallen sloppy dead...
Remember what the dormouse said: feed your head!"
Grace Slick in 'White Rabbit'

Guus Peterse

Een overbelichte grote lijkt het me niet. Heb dat beest zelf gezien, december vorig jaar (http://waarneming.nl/waarneming/view/80702775) en hij is echt zo licht als op de foto. Vond het toen ook een spannend beest maar durf er zeker geen zekere witstuit van te maken. Leuk dat er nu eindelijk foto's van zijn. Maar om in het kader van dit topic te blijven: mocht-ie het ooit gaan redden, dan is dit dus een geval van vorig jaar lijkt me en is denk ik ook geen ontdekking van Carolus. De eer gaat dan overigens ook niet naar mij maar naar Julian Bosch: http://waarneming.nl/waarneming/view/80635764. Aannemende dat de CDNA in dat geval aanneemt dat we inderdaad allemaal naar dezelfde vogel hebben staan kijken. En natuurlijk alleen als er betere foto's verschijnen die bovendien determinatie als witstuitbarmsijs bevestigen en vooral dat laatste is vooralsnog nog helemaal de vraag.
Guus Peterse

Nieuw op mijn weblog: Kaapverdië juli - augustus 2015

frankcoenjaerts

Inderdaad Guus, vooropgesteld dat "we" naar hetzelfde beest hebben staan kijken in December: ik heb toen een halve zondag gezocht met o.m. Arnout Linckens. De betreffende vogel goed in beeld gehad en door Arnout redelijk gefotografeerd. Op de display van zijn camera was echter - helaas - te zien dat het donkere centrum van de langste onderstaartdekveren (te) breed was ...
Met vriendelijke groeten,

Frank

Folkert Jan

Citaat van: frankneijts op januari 05, 2014, 23:01:15 PM
Citaat van: Folkert Jan op januari 05, 2014, 21:54:10 PM
Vandaag (05-01-2014) weer een paar ontdekkingen erbij!

Een tweede brilzee-eend door Erik Jansen http://waarneming.nl/waarneming/view/81027925  :duim:
Een oosterse tortel door ....... (Hiervoor doe ik eerst navraag of deze persoon wel genoemd wil worden, aangezien het facebook bericht is verwijderd) http://waarneming.nl/waarneming/view/81025024  :duim:   
Daarnaast kwam er via lauwersmeer.com nog een claim van 5 witbandkruisbekken op de kale duinen (appelscha). Zal bijhouden of deze worden ingediend. Ook hierbij zal ik niet direct een naam vermelden voordat ik goedkeuring heb.

Daarnaast heb ik nog weer even gekeken of er nieuwe grote kruisbekken zijn gevonden.
Naar mijn idee de enige nieuwe claim: http://waarneming.nl/waarneming/view/81022651

Echter toen ik het sonogram ging checken waren de roepies veel te laag. Lijkt mij excitement call type c. Ik heb de waarnemer op deze post gewezen. Zie bijgevoegd sonogram

Als laatste nog een claim van witstuitbarmsijs door Carolus van Kuilenburg http://waarneming.nl/waarneming/view/81011664
Inderdaad weinig streping op de flank. Roze op de borst pleit voor adult man toch? Ik zie 1 zwart streepje op de osdv. Zo uit mijn hoofd is 2 streepjes de max bij witstuit, maar geld dat ook adult man? Ik betwijfel of de foto's genoeg zullen zijn en blijf het volgen.

Is het niet beter om gewoon de beslissingen van de CDNA af te wachten i.p.v. hier die claims allemaal te gaan bespreken? Natuurlijk is het leuk om interessante claims te bediscussieren maar daar hebben we al een topic voor ('zeldzaamheden in NL') en, indien een dergelijk  geval veel reacties oproept, splitsen we dat gewoon af. Nu valt het nog wel mee maar straks in het voorjaar regent het natuurlijk claims van van alles en nog wat en daar zal ongetwijfeld een enorme hoeveelheid onzin tussen zitten. Vóór je het weet wordt dit dan een onoverzichtelijke brei.
En à propos, die 'Witstuitbarmsijs' lijkt me vooralsnog een wat overbelichte Grote...

Ik wil in ieder geval een plek hebben om claims te vermelden zodat ik ze achteraf niet zoek ben. De discussie zal ik vanaf het vervolg niet meer hier gaan doen, maar eventueel in het topic zeldzaamheden in nederland of fautieve determinaties.

Wat betreft je opmerking afwachten: Er wordt op wrn.nl toch best geregeld commentaar gegeven bij een indiensoort, omdat het bewijs een andere soort laat zien. Scheelt de waarnemer het indienen en de CDNA het beoordelen als je er hier al uit komt toch?

Het hier vermelden heeft daarnaast als doel dat mensen kunnen reageren in de trend: Die vogel was al langer aanwezig, je mist een waarneming, of er is niet de juiste ontdekker vermeld
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

Folkert Jan

#146
Nog even in reactie op de vorige post:
Is de ontdekking telbaar of niet?

Brilzee-eend: Tweede vogel gevonden (wanneer telt een aanvullende vogel wel en wanneer niet? zie punt 1), ingevoerd via waarneming.nl, maar niet gemeld via dutchbirdalerts. Nog niet twitchbaar geweest. Op dit moment dus niet telbaar, want niet gemeld via dba. Blijkt de vogel later twitchbaar dan telt de ontdekking alsnog.

1: een tweede of volgende vogel op dezelfde plek ontdekken. Wanneer een eigen ontdekking?
Als er 1 brilzee-eend werd gezien en er wordt een tweede gevonden kan je mijns inzien wel spreken van een ontdekking.
Als er tot vandaag 30 grote kruisbekken werden gezien in een bepaald bos en er worden vandaag 31 gemeld, wat dan? Is het dan niet veel aannemlijker dat de 31e vogel er al eerder zat?

voorstel: de eerste tot en met de vijfde vogel geld als nieuwe ontdekking. Daarna tellen aanvullingen niet meer.

Oosterse tortel: Betreft helaas escape, maar was anders voor de ontdekker telbaar, omdat het via Carl Zuhorn en waarneming.nl dutchbirdalerts heeft bereikt.

Witbandkruisbekken: Er werden eerder twee gemeld en nu 5. Een telbare aanvulling dus. De waarneming is echter (nog) niet gemeld via DBA. Op dit moment niet telbaar. Blijkt de vogel later twitchbaar dan telt de ontdekking alsnog.

Grote kruisbek: Bewijs toont geen grote kruisbek. Waarneming echter wel gemeld via DBA. Mocht de CDNA een andere mening hebben wat betreft determinatie dan telbaar.

Witstuitbarmsijs: Vogel is eerder al gemeld in 2013. Daarnaast (nog) niet gemeld via DBA. Niet telbaar.
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

hiskodevries

CiteerOp dit moment dus niet telbaar, want niet gemeld via dba.
wat een flauwekul, misschien dit spelletje maar even verplaatsen naar dutchbirding.nl
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Folkert Jan

Citaat van: hiskodevries op januari 06, 2014, 15:48:11 PM
CiteerOp dit moment dus niet telbaar, want niet gemeld via dba.
wat een flauwekul, misschien dit spelletje maar even verplaatsen naar dutchbirding.nl
Hoezo kom je daar nu pas mee? Het topic bestaat inmiddels al een tijdje en je hebt het ook eerder gelezen. Volgens mij wist namelijk nauwelijks iemand dat er een tweede vogel is gezien op deze manier. als de waarneming via DBA was gemeld was het veel eerder bekend geworden
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

hiskodevries

#149
die waarneming van 2 brilzeeenden is gewoon doorgezet naar Db, als die besluiten om die niet te publiceren is dat niet mijn pakkie an, dan moet je protesteren bij DB.
idem voor die witstuitbarmsijs
Citeer<record>
<type>waarneming</type>
<id>81011664</id>
<timestamp>2014-01-06 00:30:19.853145</timestamp>
<euring>16640</euring>
<name>Witstuitbarmsijs</name>
<oms_kleed>onbekend</oms_kleed>
<oms_aktiviteit>ter plaatse</oms_aktiviteit>
<aantal>1</aantal>
<gebied>Utrecht - Gagelbos</gebied>
<point>0101000020E61000002D0500B08D801440669CEAF702104A40</point>
<x>137.081</x>
<y>459.685</y>
<date>2014-01-05</date>
<time/>
<bijzonderheden>
In een groep barmsijzen viel deze op door zijn lichte kleur en lichtrose borst. Hebben we het hier over een witstuit barmsijs? Graag jullie mening.
</bijzonderheden>
<waarnemer>Carolus van Kuilenburg</waarnemer>
<details_lokatie/>
<admin>Wouter Teunissen</admin>
<linkwaarneming>http://waarneming.nl/waarneming/view/81011664</linkwaarneming>
</record>

Citeer<record>
<type>waarneming</type>
<id>81027925</id>
<timestamp>2014-01-05 20:17:20.084313</timestamp>
<euring>2140</euring>
<name>Brilzee-eend</name>
<oms_kleed>adult zomerkleed</oms_kleed>
<oms_aktiviteit>ter plaatse</oms_aktiviteit>
<aantal>2</aantal>
<gebied>Schiermonnikoog (Eiland)</gebied>
<point>0101000020E6100000B20110FF4C9A1840AFF2C63991C04A40</point>
<x>205.66</x>
<y>613.412</y>
<date>2014-01-05</date>
<time>15:00</time>
<bijzonderheden>
Aanvankelijk zag ik één mannetje in een groep van duizenden zwarte zee-eenden. Later vloog de vogel een stukje op en landde elders in de groep. Hier bleek tot mijn verrassing nog een mannetje brilzee-eend te zitten. De vogels zwommen enkele minuten naast elkaar, maar gingen daarna weer ieder huns weegs.
</bijzonderheden>
<waarnemer>Erik Jansen</waarnemer>
<details_lokatie/>
<admin/>
<linkwaarneming>http://waarneming.nl/waarneming/view/81027925</linkwaarneming>
</record>
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0