Diverse Boeken en rapporten voor (bijna) niets

Gestart door Ellen Luijks, januari 03, 2014, 22:18:55 PM

Vorige topic - Volgende topic

Ellen Luijks


Iemand interesse in een van de volgende rapporten of boeken:
Geef even een PB'tje.
Graag iets lekkers als ruil (geen drank)
Eventuele verzendkosten voor koper.

- Watervogels in Nederland in 2000/2001, SOVON
- kompas voor routeontwerp, Rijkswaterstaat
- rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en maas, ministerie van Verkeer en waterstaat
- Verstedelijking en landschap 1989-2030, Alterra
- Alterra in 2013, Alterra
- Leven en laten leven, advies over kustvisserij en natuur in kustgebieden, raad voor het landelijk gebied
- Nieuw land ontwikkelen: zinning of onbezonnen, raad voor het landelijk gebied
- Urban and rural areas: the green connection, raad voor het landelijk gebied
- Vaste waarden, nieuw opties; advies over natuur, recreatie en de publieke zaak, raad voor het landelijk gebied
- natuurbeleid dat verder gaat, raad voor het landelijk gebied
- Schotse hooglanders in de broekpolder, Alterra
- Water in beeld 2002, commissie intergraal waterbeheer
- Water in cijfers 2002, commissie intergraal waterbeheer
- Noordzee-altas voor zwevend stof, Rijkswaterstaat
- 15 parels van projecten 2008, Dienst Landelijk gebied
- Beleidsmonitoring OBN-Fauna 2002, Vereniging Onderzoek flora en Fauna
- Beleidsmonitoring OBN-Fauna 2002 Bijlage, Vereniging Onderzoek flora en Fauna
- Jaarverslag 2001 Vogelbescherming Nederland, Vogelbescherming
- Jaarverslag 2002 Vogelbescherming Nederland, Vogelbescherming
- Jaarverslag 2003 Vogelbescherming Nederland, Vogelbescherming
- Jaarverslag 2005 Vogelbescherming Nederland, Vogelbescherming
- Jaarverslag 2006 Vogelbescherming Nederland, Vogelbescherming
- Jaarverslag 2007 Vogelbescherming Nederland, Vogelbescherming
- Vogelbalans 2007, SOVON & Vogelbescherming
- Sovon broedvogelverslag 1992, SOVON
- Sovon broedvogelverslag 1993, SOVON
- Sovon broedvogelverslag 1994, SOVON
- Watervogels in zoete rijkswateren in 1992/93, SOVON
- Watervogels in de zoete rijkswateren in januari 1993, SOVON
- Broedvogel Monitoring Project Jaarverslag 1994-95, SOVON
- Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2002, SOVON
- Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2000 en 2001,SOVON
- De heilige schrift; de vier Evangeliën en de handelingen der Apostelen 1937
- The artful miss Dill, F. Frankfort Moore, 1906
- Vailima letters Robert louis Stevensom 1894
- Kijk op bijen, Wim oudshoorn, 1980
- Dictaat Vliegtuig-motoren , 1937
- Snoeck's groote almanak 1913
- De Nederlandse paardentram in oude ansichten, J. Reeskamp, nieuwstaat
- De Nederlandse stoomstram in oude ansichtend, J. Reeskamp
- Tropische vissen encyclopedie, Esther Verhoef, nieuwstaat
- Het mysterie van de hunnebedden, Frits Bom
- Levensritmen in een nieuw millennium, WNF, nieuwstaat
- Loofbomen en heesters van A-Z, Reeks: succesvol tuinieren, nieuwstaat
- Tuinen om in te wonen, Reeks: succesvol tuinieren
- Tuinproblemen opgelost, Reeks: succesvol tuinieren
- Juweeltjes voor iedere tuin, Reeks: succesvol tuinieren
- Natuurportret van de meinweg; door de aarde bewogen uniek exemplaar, proef uitgave meinwegboek Bob
[/size]- Historisch vademecum, venlo 650 jaar stad
[/size]- Alpengolf, Nieuwstaat
[/size]- De wereld van de vogels, Ad Cameron
[/size]- Aerodynamica en vliegtuigbouw, ongeveer 1937
[/size]- Tuinen in Nederland, Nederlandse tuinenstiching
[/size]- Golf courses of the PGA Tour
[/size]- Nederland tijdens de tweede wereldoorlog, Reeks: Verleden tijd, nieuwstaat
[/size]- Nederland in de jaren 1900-1930, Reeks: Verleden tijd, nieuwstaat
[/size]- Nederland in de jaren Dertig, Reeks: Verleden tijd, nieuwstaat
[/size]- Daarom De Zaanstreek
[/size]- Aangename Achtertuinen, Modeste Herwig
[/size]- Getekende Tijd; wisselwerking tussen geschiedenis en strips, Kees Ribbens
Groetjes

Ellen