onbekende vleermuissoort

Gestart door Verkaik, oktober 23, 2013, 10:58:04 AM

Vorige topic - Volgende topic

Verkaik

Ik zou graag willen weten welke soort dit is
Het betreft deze waarneming
http://waarneming.nl/waarneming/view/79872547
Myotis spec. ???? gezien op 2013-07-18 in Rheden
Geluiden:
http://waarneming.nl/sound/0/23350.mp3
http://waarneming.nl/sound/9/23349.mp3
http://waarneming.nl/sound/8/23348.mp3
Toelichting:
1 mogelijk 2 foeragerende vleermuizen in de bebouwde kom.
Kenmerken van het geluid:
-piekfrequentie rond 30 kHz
-roepjes veelal kort (5-7 ms)
-interval tussen roepjes 90-140ms.

Jagend als laatvlieger, boven open graslandje.

bij voorbaat dank Eric Verkaik

Rob Koelman

Kan van alles zijn. Bijvoorbeeld gewone of ruige dwergvleermuis die dicht bij een bosrandje / gebouw foerageert. Of een boven land foeragerende watervleermuis.

Ik zelf kan er zonder time expansion opnames verder niks van maken...


Rob Koelman
Zoogdiervereniging
Met vriendelijke groet, Rob

Verkaik

Bedankt voor de reactie. Ter verduidelijking heb ik een deel van een sonogram toegevoegd bij de waarneming. De opnamen zijn gemaakt met een Elekon batlogger. De bijbehorende wav.files kan ik bij waarneming.nl niet uploaden.

groeten, Eric.

Rob Koelman

#3
Even een eerste indruk n.a.v. de aanvullende informatie:

Het sonogram laat een vleermuis met qcf-pulsen zien met laagste frequenties rond de 26-28 kHz en een piekfrequentie rond de 30 kHz. In ieder geval géén Myotis-soort. In principe twee kandidaten: laatvlieger en tweekleurige vleermuis. De eerste is meest waarschijnlijk (want stuk algemener dan tweekleurige vleermuis).


Rob Koelman
Zoogdiervereniging
Met vriendelijke groet, Rob

Rene Janssen

Vind het eigenlijk niet klinken als laatvlieger. Tweekleurige is een moeilijk verhaal waarbij er verschillende kenmerken bekeken moeten worden.
René Janssen

Rob Koelman

Citaat van: Rene Janssen op oktober 23, 2013, 12:25:54 PMVind het eigenlijk niet klinken als laatvlieger

Klopt, maar laatvliegers in besloten habitat kunnen raar klinken. Pulsen van tweekleurige vleermuis en laatvlieger overlappen in een aantal kenmerken.

Voor meer zekerheid (laatvlieger, tweekleurige vleermuis of zelfs een andere soort) moeten de opnames nader geanalyseerd worden...


Rob Koelman
Zoogdiervereniging
Met vriendelijke groet, Rob

Verkaik

Mmmm bedankt. Ter toelichting. De genoemde piekfrequenties zijn de samenvatting van een behoorlijk aantal opnamen. Voor laatvlieger is het interval tussen roepjes erg kort, de piekfrequentie hoog en verder mis ik dat danserige ritme. Daarbij is het habitat waar hier gejaagd wordt redelijk open. Ook voor tweekleurige vleermuis vond ik het interval tussen de roepjes kort (tot zo'n 160ms, maar veelal lager).

Rob Koelman

#7
Citaat van: Verkaik op oktober 23, 2013, 13:38:39 PMVoor laatvlieger is het interval tussen roepjes erg kort, de piekfrequentie hoog en verder mis ik dat danserige ritme. Daarbij is het habitat waar hier gejaagd wordt redelijk open. Ook voor tweekleurige vleermuis vond ik het interval tussen de roepjes kort (tot zo'n 160ms, maar veelal lager).

Piekfequenties tot iets boven de 30 kHz zijn zeer gebruikelijk voor laatvlieger. Ik zeg overigens NIET dat het een laatvlieger is, maar wat ik zeg is dat op grond van het sonogram dat qua eerste indruk wel een van de kandidaten is. Andere kandidaten die ik zo snel kan bedenken: tweekleurige vleermuis, meervleermuis en bosvleermuis. Het waargenomen geluid is in ieder geval atypisch, nog los van welke soort het uiteindelijk is.


Rob Koelman
Zoogdiervereniging
Met vriendelijke groet, Rob

Verkaik

Zelf denk ik vooral aan vale vleermuis. Een erg onwaarschijnlijke waarneming, in de bebouwde kom, en in Rheden. Maar zowel vliegbeeld als geluid lijken er sterk op. Anders wellicht een vreemde laatvlieger of toch een meervleermuis.......

Douwe van der Ploeg

Als je zegt "jagend als laatvlieger" betreft dat toch wel een heel ander vliegbeeld dan hoe een vale fourageert.. Om nog maar niet te spreken over de locatie en het feit dat er vast vrij weinig loopkevers zullen zijn op een straat in de bebouwde kom, en een manier van jagen van vale ze ook wel afleert om daar te jagen.
Geluid heeft gewoon beperkingen, waardoor niet alles correct is te determineren.
Douwe van der Ploeg

Verkaik

Bedankt voor de reacties. De omgeving vond ik ook erg onwaarschijnlijk. Ik ga voorlopig uit van een laatvlieger in meer besloten omgeving.

Verkaik

Nog ter aanvulling. Qua grootte ging het inderdaad om een grotere vleermuis, die veelal wat lager boven de grond aan het jagen was, boven een grasveldje met aan een kant bomen. Maar een uilachtige vlucht staat me niet bij. De roepjes waren zo kort en piekfrequenties zo hoog dat ik er geen laatvlieger van maakte. Maar blijkbaar behoort dat toch tot de mogelijkheden.

DunesUnLimited

Ik heb twee van de originale opnames even bekeken en beluisterd. En ik heb nog geen flauw idee wat het precies is. Ik ga in de loop van de week nog eens studeren en heel erg goed luisteren. Even vlug in Barataud opzoeken lukt niet, want ik weet nu nog niet eens waar ik moet beginnen, dwz welke hoofdvorm ( Aplanie of FM) (Siffle of niet) en onder of boven 30 KHz en zo. De structuur lijkt wat op een grootoor, maar ik mis de boventonen die daarbij horen.  Er volgt later deze week nog een 2e ronde.
Bernard van Duijnen

Rob Koelman

#13
Vandaag samen met een collega even in meer detail naar een van de toegezonden opnames gekeken. Alles wijst op een laatvlieger die dicht op de vegetatie jaagt. Er is geen enkele reden om aan een andere soort te denken.

Zie het sonogram (gemaakt met BatSound) in de bijlage.


Rob Koelman
Zoogdiervereniging
Met vriendelijke groet, Rob

Verkaik