Hoofdmenu

Canadese ganzen

Gestart door -Arthy-, maart 17, 2004, 22:48:35 PM

Vorige topic - Volgende topic

-Arthy-

Er bestaat zoveel onduidelijkheid omtrent de determinatie van Canadese ganzen. Althans dat vind ik. Daarom bij deze een topic hier over.

Ik wil nou wel eens weten hoe je alle ondersoorten met zekerheid uit elkaar kan halen. Hoop dat er mensen zijn die hier meer uitleg over kunnen geven.

Het enige wat ik weet is dat er de volgende ondersoorten zijn, die bestaan, of hebben bestaan:
- Cackling Canada Goose/ Branta canadensis minima
- Aleutian Canada Goose/ Branta canadensis leucopareia
- Richardson's Canada/ Branta canadensis hutchinsii
- Bering Canada Goose/ Branta canadiensis asiatica
- Lesser/ Branta canadensis parvipes and Taverners Canada/ Branta Canadensis taverneri
- Interior or Central Canada/ Branta canadensis interior
- Atlantic or Eastern Canada
- Moffitt's Canada/ Branta canadensis moffitti
- Dusky/ Branta canadensis. occidentalis
- Vancouver Canada/ Branta canadensis fulva
- Giant Canada/ Branta canadensis maxima

Bron: deze site

Maar of dit waar is?
Wie helpt mij uit de brand en verschaft meer informatie?
Rick Gevers

hubv

Bij je vraag over de Canadese gans heb ik de Kenmerkengids van Dutch Birding bekeken en lees hier dat genoemde ondersoorten hier allen instaan.
Verder wordt er wel gezegd dat de veldkenmerken per (onder)soort nog onvoldoende bekend zijn.
Bovendien wordt herkenning op (onder)soortniveau sterk bemoeilijkt door het frequent voorkomen van intermediaire vogels in Europa.
Algemeen kan worden gesteld dat de (onder)soorten van oost naar west donkerder worden en van noord naar zuid groter.
Interpretatie van alle (onder)soorten dient op de volgende combinatie van kenmerken gebaseerd te zijn:
* formaat en algemene structuur
* snavelstructuur
* kleur en donker/licht intensiteit van de boven- en onderdelen
* aan- of afwezigheid van donkere scheidingslijn over de keel, aldus genoemde kenmerkengids

Rick van der Weijde


Er wordt onderscheidt gemaakt in 11 ondersoorten, namelijk die jij al hebt opgenoemd (muv de asiatica, die voor mij nieuw is). Hierbij wordt de nominaat als basis voor de beschrijving gebruikt.

Atlantische Canadese Gans Branta canadensis canadensis
Is de standaard beschrijving in de diverse gidsen. (lengte 100 cm, spanwijdte 175 cm)

Grote Canadese Gans Branta canadensis maxima
Als Atlantische Canadese Gans, maar over het algemeen iets groter, met verhoudingsgewijs een iets langere nek. Meeste vogels vertonen een licht naar achteren gebogen witte punt aan de top van de witte wangvlek. Ook vertoont deze veelal een kleine witte vlek op het voorhoofd, die in enkele extreme gevallen zelfs een witte band over het voorhoofd kan vormen. Het is de grootste ondersoort (110 cm, spw tot 185 cm), met een lange, dunne nek.

Todds Canadese Gans Branta canadensis interior
Als Atlantische CG, maar iets kleiner (lg 95 cm, 175 cm), en over het algemeen iets donkerder op zowel de bovendelen als onderdelen (donkere kleur ontstaat zowel door het fijner streeppatroon als donkere veren). Anders dan bij de eerste twee, heeft niet een ontzettend lichte borst, maar is dit direct dezelfde kleur als de flanken.

Taverner's Canadese Gans Branta canadensis taverni
Kleiner (lg 85 cm, 170 cm) en donkerder dan de Atlantisch CG en zelfs nog iets kleiner dan Todd's CG, met donkerbruine onderdelen en bij sommige vogels een witte halsband onder de zwarte hals. Schijnt een vrij variabele ondersoort te wijzen, waarbij sommige vogels nog vrij lichte onderdelen kunnen vertonen. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door hybrisatie met Kleine CG.
Deze ondersoort is moeilijk van de Kleine CG te onderscheiden, ondanks het feit dat die overal het algemeen wat lichter is. Westelijke CG en Vancouver CG zijn groter en donkerder, en zelf is hij groter dan de zeer donkere Kleinste CG.

Vancouver Canadese Gans Branta canadensis fulva
Ongeveer gelijke grootte (lg 100 cm, spw 175 cm) als Atlantische CG, maar veel donkerder; donker chocoladebruin-achtig van zowel boven als onder en flanken; de lichte veertoppen, die de bandering veroorzaakt, is echter nog wel heel licht te zien. Is meestal wat valer aan de basis van de nek, maar vertoont over het algemeen weinig kleurverschil in overgang tussen de zwarte hals en donkere borst. Lijkt op Westelijke CG, maar is groter en heeft nooit wit aan de basis van de hals.

Westelijke Canadese Gans Branta canadensis occidentalis
In kleur heel erg lijkend op Vancouver CG, maar kleiner, ofschoon enkele onderzoekers vinden dat beiden ondersoorten 1 zijn. Enkele vogels vertonen een dunne smalle ring, of enkele witte veertjes, aan de basis van de hals. Dit vertoont Vancouver CG nooit, wat zou pleiten voor 2 verschillende ondersoorten. (lg 85 cm, spw 170 cm)

Aleoeten Canadese Gans Branta canadensis leucopareia
Is een zeer kleine ondersoort (lg 68 cm, spw 130 cm), waarbij de enige nog kleinere de Kakelende CG is, and is hiervan te onderscheiden door de aanwezigheid van een witte ring aan de basis van de nek welke breder is aan de voorzijde dan aan de achterzijde van de hals (soms loopt hij zelfs niet helemaal door). Vrijwel alle vogels laat deze halsband zien, maar absentie is mogelijk. Het wit van de keel wordt onderbroken door een dunne streep (volledig of soms onderbroken) lopend over het midden van de kin. De snavel is zeer klein, en sterk gehoekt. Overal het algemeen is het verenkleed vrij donker, maar niet zo effen grauw als bij Kakelende CG. Onderdelen iets lichter dan bovendelen, maar de borst wordt donkerder in de richting van de hals. Ondanks zijn geringe grootte, heeft hij wel lange poten.

Kakelende Canadese Gans Branta canadensis minima
Kleinste CG, en tevens 1 van de donkerste. De snavel is zeer kort en stomp. Hij heeft naar verhouding lange poten en lange vleugels (lengte tot 63 cm, spw 123 cm). De variatie is bij deze ondersoort goed herkenbaar aan zijn koppatroon. Het wit kan hierbij zijn verdeeld onder de kin door een zwarte lijn, welke soms zo breed is dat deze aan de zijkanten van de kop zichtbaar is. De witte wangen kunnen in een deze vorm zelf ook nog wat zwarte veertjes bevatten. Andersom kunnen soms ook witte veertjes in de nek optreden die her en der verspreid staan. De witte halsband is in sommige gevallen heel breed, en in andere gevallen incompleet en kan zelfs geheel ontbreken. De onderdelen zijn warm kastanjebruin, het meest lijkend op Vancouver of Westelijke CG, maar kan soms ook wat kaneelachtig of dofbruin zijn. Deze ondersoort is moeilijk te onderscheiden van Aleoeten CG. De laatste is iets groter, en niet zo donker als Kakelende CG, en bevat bovendien (vrijwel) altijd de brede, witte halsband.

Hutchins' Canadese Gans Branta canadensis hutchinsii
Heel kleine (lg 68, spw 130), vooral lichte CG, vooral op de borst. De snavel is klein en stomp. Deze heeft nooit een witte halsband, hoogstens enkele kleine witte vlekjes. Hybriseert soms met Kleine CG. Te onderscheiden door het geringe formaat en kleine snavel. Is van andere kleinere ondersoorten (Kakelende en Aleoeten CG) te onderscheiden door de veel lichtere kleur.

Moffits Canadese Gans Branta canadensis moffitti
Lijkt sterk op Atlantische als Grote CG, en wordt soms tot de laatste gerekend. Het is een grote ondersoort, licht van kleur, neigt zelfs tot wit op de borst en in sommige gevallen een echt witte halsband aan de zwarte basis van de hals. Deze kan heel breed zijn, maar loopt meestal niet geheel rond en ontbreekt aan de achterzijde. In sommige gevallen hebben de vogels enkele witte veertjes op het voorhoofd. Moeilijk van Atlantische CG te onderscheiden, maar het oorspronkelijke verspreidingsgebied overlappen niet.

Kleine Canadese Gans Branta canadensis parvipes
Kleine versie (85 cm, spw 170) van Todd's CG met lichte onderdelen, maar kan donkerder worden in westelijke richting van zijn verspreidingsgebied, maar wordt nooit zo donker als de even grote Taverners CG. Snavel is kort, maar toont niet stomp. Een onderbroken en meestal dunne halsband is te vinden onder een klein gedeelte van het aantal vogels. Hybriseert met vele andere ondersoorten waarbij de verspreidingsgebieden overlappen. Typische individuen moeten worden onderscheiden aan de hand van de middelmatige grootte en algemeen lichte indruk wat betreft kleur.

Dit uit Wildfowl of the world. De Zeldzame vogels van Nederland vertelt hierbij dat men tegenwoordig onderscheidt maakt in twee soorten Canadese Ganzen, namelijk de Grote CG en de Hutchins' CG. Onder de laatste vallen de ondersoorten hutchinsii, minima en taverneri.


Ik hoop dat dit wat verduidelijking verschaft.

Groet,
Rick van der WeijdeJan Harteman

#3
Branta canadensis asiatia (Bering Island Canadagans) = uitgestorven (bekend van slechts 4 exemplaren en er wordt dan ook aan de echtheid van deze ondersoort getwijfeld.)

Oorspronkelijk werden alle Canadese ganzen ondergebracht onder de noemen Branta canadensis en hierna onderverdeeld in diverse ondersoorten. Tegenwoordig spreken we echter van 2 soorten. De Canadese gans (Branta canadensis) en de Hutchin's Canadagans (Branta hutchinsii), ook wel Dwergcanadagans genoemd. Deze zijn vervolgens weer onderverdeeld in diverse ondersoorten.
(ik ben bekend met een andere onderverdeling dan bovenstaande genoemd is door Rick)

Van de Canadagans (B. canadensis) zijn de volgende ondersoorten erkend: de Atlantische (B. c. canadensis = nominaatvorm), Grote (B. c. maxima), Interior (B. c. interior), Vancouver (B. c. fulva), Dusky (B. c. occidentalis) en Moffitt's Canadagans (B. c. moffitti).

De Hutchin's Canadagans (Branta hutchinsii) is onderverdeeld in de volgende ondersoorten, namelijk de Richardson's Canadagans (B. h. hutchinsii = nominaatvorm), de Kleine (B. c. parvipes), Taverner's (B. h. taverneri), Cackling (B. h. minima) en Aleutian Canadagans (B. h. leucopareia).

Alle in West-Europa voorkomende Canadese ganzen kunnen gezien worden als mengelmoes van bovengenoemde ondersoorten. Zowel dwaalgasten uit IJsland/Noord-Amerika als ook ontsnapte exemplaren kruisen prima en brengen vruchtbare producten voort. Ik hoorde laatst van een Canadese vriend zelfs dat al onze Europese Canadese ganzen op geen enkele zuivere ondersoort lijken als je ze goed belijkt...tjah dat was ook voor mij moeilijk te zien